Bywyd ac arferion yr hen Roegiaid

greeks hynafol

Mae'n syndod pan fyddwch chi'n darganfod nad oedd y bobl a oedd yn byw filoedd o flynyddoedd yn ôl yn byw yn wahanol iawn i chi. Mae'r bod dynol bob amser wedi bod yr un peth, yn y bôn, ac er heddiw mae gennym dechnoleg i foroedd a bywydau trefol iawn pan fyddwch chi'n dysgu amdano ffordd o fyw Groeg hynafolie, rydych chi'n sylweddoli pa mor debyg ydym ni er gwaethaf amser.

¿Sut le oedd tai’r hen Roegiaid? Roedd y mwyafrif o dai Gwlad Groeg yn fach ac yn arfer bod â chwrt yn y canol. Wedi'u hadeiladu gyda briciau clai wedi'u sychu'n haul, nid oeddent yn wydn iawn, felly roedd yn rhaid eu hailadeiladu bob amser. Roedd y nenfydau wedi'u teilsio, y ffenestri'n fach, heb wydr ond gyda chaeadau pren a oedd yn cadw'r haul allan. Dyna pam nad oes llawer o'r tai hyn wedi cyrraedd ein dyddiau. Nid oedd gan y tu mewn lawer o ddodrefn ac roedd byrddau a chadeiriau fel arfer yn cael eu gwneud o bren syml.

Roedd gan y Groegiaid cyfoethog gaethweision ar gyfer tasgau cartref neu weithio'r caeau a'r gweithdai. Gallai Groegwr cyfoethog fod â 50 o gaethweision ac roedd ei dŷ wedi'i addurno'n llawer mwy gan ei fod yn gallu fforddio paentio murluniau, addurno gerddi, cael ffynhonnau a brithwaith. O ran bywyd priodasol, arhosodd y menywod gartref, gan wehyddu neu nyddu, coginio a gofalu am y plant. Dim ond gyda chaethwas gwrywaidd y gadawodd menywod cyfoethog eu cartrefi, er bod menywod tlawd yn mynd i siopa ar eu pennau eu hunain, er enghraifft, neu'n mynd gyda'u gwŷr a gallent fod gyda ffrindiau. Y gwir yw mai ychydig iawn o ferched Gwlad Groeg oedd â rhyddid ac roedd lle menywod yn gyffredinol yn un o ymostyngiad i ddynion.

¿Sut roedd yr hen Roegiaid yn gwisgo? Roedd y menywod yn gwisgo gwisg hir, Hush dywedwyd ei fod wedi'i wneud â chotwm neu liain, dywedwyd ei fod yn cyrraedd y fferau. Uchod roeddent yn gwisgo cot a oedd yn ysgafn yn yr haf ac yn fwy trwchus yn y gaeaf ac yn hongian o'r ysgwyddau. Roedd dynion ifanc yn gwisgo tiwnigau byr a dynion hŷn yn hirach. Roedd llawer yn cerdded yn uniongyrchol yn droednoeth neu'n gwisgo sandalau lledr neu, os oeddent yn marchogaeth ceffylau, esgidiau uchel. Arferai dynion a menywod wisgo hetiau i amddiffyn eu hunain rhag yr haul ac roedd y bobl gyfoethocaf yn gwisgo gemwaith.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*