Myth Apollo

Delwedd | Pixabay

Un o fythau pwysicaf y byd clasurol oedd Apollo, a oedd yn ymwneud â duw rhyfelgar a oedd yn arlunydd ar yr un pryd oherwydd ei fod yn arfer bod yng nghwmni'r muses ac yn amddiffynwr mawr barddoniaeth a cherddoriaeth. Mae'n un o dduwiau mwyaf parchus Gwlad Groeg hynafol ac yn un o'r rhai mwyaf amlbwrpas.

Os ydych chi'n angerddol am fytholeg Gwlad Groeg, ni allwch golli'r swydd ganlynol lle byddwn yn holi am ffigur Phoebus (gan fod y Rhufeiniaid yn gwybod y duwdod hwn), pwysigrwydd myth Apollo, ei darddiad, ei yrfa a'i deulu, ymhlith materion eraill.

Pwy oedd Apollo?

Yn ôl mytholeg Gwlad Groeg, roedd Apollo yn fab i Zeus, duw mwyaf pwerus Olympus, a Leto, merch titaniwm a addolwyd fel duwies nos a golau dydd bob yn ail.

I ddechrau, roedd gan Zeus ddiddordeb yn Asteria, a oedd yn chwaer i Leto, a cheisiodd fynd â hi trwy rym. Fodd bynnag, llwyddodd i ddianc wedi troi’n soflieir ond wrth i’r dduwinyddiaeth hon barhau i aflonyddu arni, o’r diwedd taflodd ei hun i’r môr a thrawsnewidiodd i ynys Ortigia.

Pan na chyflawnodd ei nod, yna gosododd Zeus ei lygaid ar Leto a oedd yn dychwelyd ac o'r berthynas honno fe ddaeth yn feichiog gydag Apollo a'i efaill Artemis. Fodd bynnag, ar ôl dysgu am antur ei gŵr, dechreuodd gwraig gyfreithlon Zeus, Hera, erledigaeth ofnadwy yn erbyn Leto i’r pwynt iddi geisio cymorth ei merch Eileithyia, duwies genedigaethau, i atal genedigaeth y titanid.

Delwedd | Pixabay

Am y rheswm hwn, yn ôl mytholeg, y bu Leto mewn poenau llafur erchyll am naw diwrnod ond diolch i ymyrraeth rhai duwiau a gymerodd drueni ar Leto, caniatawyd genedigaeth Artemis a daeth yn oedolyn i'w mam yn gyflym. gyda thraddodiad ei brawd Apollo. Ac felly digwyddodd. Fodd bynnag, gwnaeth dioddefaint ei mam gymaint o argraff ar Artemis nes iddi benderfynu aros yn forwyn am byth.

Ond ni ddaeth y digwyddiad i ben yno. Heb gyflawni ei nod, ceisiodd Hera gael gwared ar Leto a'i blant eto trwy anfon python i'w lladd. Unwaith eto, cymerodd y duwiau drueni am dynged Leto a gwneud i Apollo dyfu mewn dim ond pedwar diwrnod i ladd yr anghenfil gyda mil o saethau.

Gan fod y sarff yn anifail dwyfol, bu’n rhaid i Apollo berfformio penyd am iddo ei ladd a lle cwympodd y python, codwyd Oracle Delphi. Daeth mab Zeus yn noddwr y lle hwn, i sibrwd y rhagfynegiadau yng nghlustiau rhifwyr y ffortiwn neu'r pythias yn ddiweddarach.

Ond ni ddaeth elyniaeth Hera a Leto i ben yma ond mae chwedl Apollo yn ymwneud â bod Artemis a bu’n rhaid iddo aros yn amddiffynwyr eu mam am byth, gan na wnaeth Hera byth ei phoenydio. Er enghraifft, yn ôl mytholeg Gwlad Groeg, lladdodd yr efeilliaid 14 mab Níobe, a wnaeth hwyl am ben y titaniwm di-hap, a’r cawr Titius, a oedd am ei gorfodi.

Sut mae Apollo yn cael ei gynrychioli?

Delwedd | Pixabay

Roedd y duwiau eraill yn ei ofni a dim ond ei rieni allai ei gynnwys. Fe'i cynrychiolir fel dyn ifanc golygus, barfog y mae ei ben wedi'i addurno â thorch lawryf ac y mae ganddo'r zither neu'r delyneg a roddodd Hermes iddo. trwy ymddiheuriad am ddwyn rhan o wartheg Apollo. Pan ddechreuodd chwarae'r offeryn, syfrdanodd mab Zeus ei fod yn edmygydd mawr o gerddoriaeth a daethant yn ffrindiau mawr.

Cynrychiolir Apollo hefyd yn marchogaeth cerbyd euraidd yr Haul yr oedd pedwar ceffyl godidog yn ei dynnu i groesi'r awyr. Am y rheswm hwn, mae hefyd yn cael ei ystyried yn dduw goleuni, Helios yw duw'r Haul. Fodd bynnag, mewn rhai cyfnodau hanesyddol mae'r ddau dduw wedi'u nodi mewn un, Apollo.

Beth yw rhoddion y duw Apollo?

 • Disgrifir Apollo fel arfer fel duw'r celfyddydau, cerddoriaeth a barddoniaeth.
 • Hefyd chwaraeon, y bwa a'r saethau.
 • Mae'n dduw marwolaeth sydyn, afiechyd a phlâu ond hefyd duw iachâd ac amddiffyniad yn erbyn lluoedd drwg.
 • Mae Apollo wedi'i uniaethu â goleuni gwirionedd, rheswm, perffeithrwydd a chytgord.
 • Mae'n amddiffyn bugeiliaid a heidiau, morwyr a saethwyr.

Apollo a clairvoyance

Yn ôl chwedl Apollo, roedd gan y duw hwn y pŵer i drosglwyddo rhodd clairvoyance i eraill a dyma oedd yr achos gyda Cassandra, ei offeiriades a merch Priam King of Troy, y rhoddodd rodd y broffwydoliaeth iddi yn gyfnewid am a cyfarfyddiad cnawdol. Fodd bynnag, pan gytunodd i'r gyfadran hon, gwrthododd y fenyw ifanc gariad y duw ac fe wnaeth, gan deimlo ei fod wedi'i jilio, ei felltithio, gan beri i neb byth gredu ei rhagfynegiadau.

Dyna pam pan oedd Cassandra eisiau rhybuddio am gwymp Troy, ni chymerwyd ei rhagolygon o ddifrif a dinistriwyd y ddinas.

Apollo a'r oraclau

Delwedd | Pixabay

Yn ôl mytholeg glasurol, roedd gan Apollo roddion divinatory hefyd, gan ddatgelu i fodau dynol y tynged ac roedd ei oracl yn Delphi (lle lladdodd y neidr Python) yn bwysig iawn i Wlad Groeg i gyd. Roedd Oracle Delphi mewn canolfan grefyddol wrth droed Mount Parnassus ac aeth y Groegiaid i deml y duw Apollo i ddysgu am ei ddyfodol o geg y Pythia, offeiriades a oedd yn cyfathrebu'n uniongyrchol â'r duwdod hwn.

Apollo a Rhyfel y pren Troea

Mae myth Apollo yn dweud bod Poseidon, duw'r moroedd, wedi ei anfon i adeiladu'r waliau o amgylch dinas Troy i'w amddiffyn rhag gelynion. Pan nad oedd brenin Troy eisiau talu ffafr y duwiau, fe wnaeth Apollo ddial trwy anfon pla marwol i'r ddinas.

Yn ddiweddarach, ymyrrodd Apollo yn Rhyfel y pren Troea er gwaethaf y ffaith bod Zeus ar y dechrau wedi gofyn i'r duwiau am niwtraliaeth yn y gwrthdaro. Fodd bynnag, fe wnaethant gymryd rhan ynddo yn y diwedd. Er enghraifft, argyhoeddodd Apollo ac Aphrodite Ares i ymladd ar ochr y pren Troea gan fod dau o feibion ​​Apollo, Hector a Troilus, yn rhan o ochr y pren Troea.

Yn ogystal â hyn, Helpodd Apollo Paris i ladd Achilles, sef ef a gyfeiriodd saeth tywysog Trojan at unig bwynt gwan arwr Gwlad Groeg: ei sawdl. Fe achubodd Aeneas hefyd rhag marwolaeth yn nwylo Diomedes.

Teulu Apollo

Roedd gan Apollo lawer, llawer o bartneriaid a phlant. Gan ei fod yn dduw harddwch roedd ganddo gariadon gwrywaidd a benywaidd.

Ei chariadon gwrywaidd oedd:

 • Hyacinth
 • cyparisus

Ar y llaw arall, roedd ganddo lawer o bartneriaid benywaidd yr oedd ganddo epil gyda nhw.

 • Gyda'r Muse Talía roedd ganddo'r Coribantes
 • Gyda Dríope i Anfiso
 • Gyda Creusa fe beiddiodd Ion
 • Gyda Deyone roedd ganddo Miletus
 • Gyda Coronis i Asclepius
 • Gyda'r nymff Cyrene a genhedlodd Areisteo
 • Gyda Ftía feichiogodd Doro
 • Gyda Qione roedd ganddo Filamón
 • Gyda Psámate fe genhedlodd Lino

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*