Myth yr Amasoniaid

Delwedd | Pixabay

Yn y dychymyg poblogaidd, roedd yr Amasoniaid yn rhyfelwyr dewr a ffyrnig a ymladdodd ym Mhersia neu Wlad Groeg Hynafol yn tanio eu bwâu ar gefn ceffyl. Roedd yna lawer o chwedlau amdanyn nhw ac roedd llawer yn meddwl tybed a oedd unrhyw wirionedd ynddynt.

Os ydych chi erioed wedi gofyn yr un cwestiwn i chi'ch hun, yn y post nesaf byddaf yn siarad am chwedl yr Amasoniaid, pwy oeddent, o ble y daethant a'r hyn yr ydym yn ei wybod amdanynt.

Pwy oedd yr Amasoniaid?

Mae'r stori am yr Amasoniaid sydd wedi dod i lawr inni yn cyfateb i fytholeg Gwlad Groeg. Yn ôl iddi, roedd yr Amasoniaid yn rhyfelwr hynafol iawn roedd pobl yn ei reoli a'i ffurfio gan fenywod yn unig.

Disgrifiodd y Groegiaid nhw fel menywod dewr a deniadol ond peryglus iawn ac uchelgeisiol. Yn ôl pob sôn, roedden nhw'n byw mewn trefedigaeth ynysig a'i phrifddinas oedd Themiscira, yn ôl Herodotus, dinas gaerog yn yr hyn a fyddai bellach yn ogledd Twrci.

Yn ôl yr hanesydd hwn, roedd gan yr Amasoniaid gysylltiad â dynion Scythian a chwympo mewn cariad â nhw ond nid oeddent am gael eu cyfyngu i fywyd domestig, felly fe wnaethant greu cymdeithas newydd ar wastadeddau paith Ewrasiaidd lle gwnaethant barhau ag arferion eu cyndeidiau. .

Fodd bynnag, mae yna addasiadau bach yn y straeon sy'n cael eu hadrodd am yr Amasoniaid. Er enghraifft, Yn ôl Strabo, yn flynyddol roedd yr Amasoniaid yn gorwedd gyda chymdogion gwrywaidd i atgynhyrchu a pharhau â'r llinell. Pe byddent yn rhoi genedigaeth i ferch, byddai'r babi yn tyfu i fyny gyda nhw fel un Amazon arall. Ar y llaw arall, pe byddent yn rhoi genedigaeth i blentyn, byddent yn ei ddychwelyd i'r dynion neu yn yr achos gwaethaf, byddent yn ei adael neu ei aberthu.

I awduron fel Paléfato, nid oedd Amazons erioed yn bodoli ond roeddent yn ddynion a oedd yn camgymryd menywod am eu bod yn eillio eu barfau.

A oedd yr Amasoniaid yn bodoli?

Delwedd | Pixabay

Am amser hir, dim ond hynny oedd chwedl yr Amasoniaid: chwedl. Fodd bynnag, ym 1861 cyhoeddodd yr ysgolhaig clasurol Johann Jakob Bachofen draethawd ymchwil a daniodd amheuon am eu bodolaeth wrth iddo gadarnhau bod yr Amasoniaid yn real a bod dynoliaeth yn dechrau o dan fatriarchaeth.

Ar hyn o bryd, mae sawl ymchwilydd yn dadlau y gallai myth yr Amazons fod â sail wirioneddol. Ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif, darganfuwyd necropolis ger y ffin rhwng Kazakhstan a Rwsia, lle darganfuwyd gweddillion menywod a gladdwyd â'u harfau.

Mae darganfyddiad pen saeth plygu yng nghorff merch a oedd yn ôl pob golwg wedi marw mewn brwydr yn drawiadol iawn. Hefyd esgyrn coesau bwa merch yn ei harddegau a soniodd am fywyd ar gefn ceffyl.

Dangosodd y gwahanol ymchwiliadau a gynhaliwyd fod y menywod yn Scythiaid, llwyth crwydrol a fodolai am fil o flynyddoedd yn cyd-fynd â chyfnod hynafol Gwlad Groeg (XNUMXfed - XNUMXfed ganrif CC). Mae'r darnau'n cytuno: yn eu hymfudiadau cyrhaeddodd pobl Scythian Dwrci heddiw, lle yn ôl y stori chwedlonol byddent wedi cymryd rhan yn Rhyfel y pren Troea. Mewn gwirionedd, sonnir bod gan yr arwr o Wlad Groeg Achilles duel yn Rhyfel y pren Troea yn erbyn Penthesilea, merch frenhines Ares i Amazon.

Fe’i gwahaniaethwyd gan ei champau niferus yn Troy yn ystod ei gwarchae cyn i Achilles ei threchu trwy drywanu ei brest â gwaywffon. Wrth ei gweld yn marw, cafodd Achilles ei syfrdanu gan ei harddwch a'i chladdu ar lannau Afon Scamander.

Claddwyd mwy na thraean y menywod Scythian a ddarganfuwyd mewn amryw o necropolïau â'u harfau ac roedd gan lawer glwyfau brwydr, fel y gwnaeth y dynion. Mae hyn yn dangos y gallent fod wedi ymladd ochr yn ochr â dynion ac yn yr arwyddion hyn gellir dod o hyd i sail myth yr Amasoniaid.

Beth mae myth yr Amasoniaid yn ei ddweud?

Delwedd | Pixabay

Mae'n debyg bod chwedl yr Amasoniaid yn or-ddweud realiti a wnaed gan rai haneswyr Gwlad Groeg fel Herodotus a oedd am roi epig benodol i bobl o ryfelwyr godidog. Mae'n ymddangos bod popeth yn dangos mai hyperbole o'r diffoddwyr Scythian yn unig ydoedd, a ddaeth yn adnabyddus yn y byd clasurol am eu gallu i saethu gyda bwa a dominyddu marchogaeth.

Daw'r term amazon o'r Groeg "amanzwn" sy'n golygu "y rhai nad oes ganddyn nhw fron." Mae hyn yn cyfeirio at yr arfer a wnaeth yr Amasoniaid gyda merched adeg eu genedigaeth, lle torrwyd bron fel y gallent drin y bwa a'r waywffon yn well pan oeddent yn oedolion.

Pan edrychwn ar y gweithiau celf y mae'r Amazons Amasonaidd yn cael eu cynrychioli ynddynt, nid ydym yn gweld arwyddion o'r arfer hwn oherwydd eu bod bob amser yn ymddangos gyda'r ddwy fron er bod yr hawl fel arfer wedi'i gorchuddio. Yn y cerflun, cynrychiolwyd yr Amasoniaid yn ymladd yn erbyn Groegiaid neu eu clwyfo ar ôl y cyfarfyddiadau hyn.

Ar y llaw arall, dywedwyd bod yr Amasoniaid wedi sefydlu llawer o ddinasoedd gan gynnwys Effesus, Smyrna, Paphos, a Sinope. Ym mytholeg Gwlad Groeg mae lluoedd milwrol yr Amasoniaid yn brin ac fe'u cynrychiolir fel gwrthwynebwyr y Groegiaid.

Mae'r straeon hyn yn aml yn adrodd yr ymladd rhwng breninesau Amazon ac arwyr Gwlad Groeg, er enghraifft ymladd Penthesilea yn erbyn Achilles yn Rhyfel y pren Troea neu duel Hercules yn erbyn Hippolyta, chwaer yr un flaenorol, fel rhan o un o'i ddeuddeg gwaith. .

Dywedir hefyd fod yr Amasoniaid yn disgyn o Ares, duw rhyfel, ac o'r nymff Harmony.

Pwy wnaeth yr Amasoniaid addoli?

Delwedd | Pixabay

Yn ôl y disgwyl roedd yr Amasoniaid yn addoli'r dduwies Artemis ac nid duw. Roedd hi'n ferch i Zeus a Leto, gefaill chwaer Apollo a duwies yr helfa, anifeiliaid gwyllt, gwyryfdod, morwynion, genedigaethau. Ar ben hynny, cafodd y clod am leddfu salwch menywod. Yn ôl y chwedlau, roedd Artemis yn ganllaw i'r rhyfelwyr hynod hyn oherwydd eu ffordd o fyw.

Priodolwyd yr Amasoniaid wrth adeiladu teml fawr Artemis, er nad oes tystiolaeth ddibynadwy o hyn.

Beth yw'r Amasoniaid enwocaf?

  • penthesile- Brenhines Amazon a gymerodd ran yn rhyfel y pren Troea gyda dewrder mawr mewn brwydr. Bu farw yn nwylo Achilles ac olynodd Antianira ef ar yr orsedd. Dywedir iddo ddyfeisio'r hatchet.
  • gwrth dicter: Dywedir iddo orchymyn anffurfio gwrywod pan gawsant eu geni oherwydd bod y crychlyd yn gwneud cariad yn well.
  • Hippolyta: chwaer Penthesilea. Roedd ganddo wregys hud yr oedd ei bwerau yn rhoi mantais iddo dros ryfelwyr eraill ar faes y gad.
  • Melanippe: chwaer Hipólita. Dywedir i Hercules ei herwgipio ac yn gyfnewid am ei rhyddid mynnodd gwregys hud Hippolyta.
  • Otrera: oedd cariad y duw Ares a mam Hipólita.
  • Myrina: Wedi amddiffyn yr Atlanteans a byddin y Gorgons. Roedd hefyd yn rheoli Libya.
  • Talestria: Brenhines Amazon a dywedir iddi hudo Alecsander Fawr.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*