Gwyliau Mordeithio: Gwneud Eich Holl Freuddwydion yn Wir!

Gwyliau Mordeithio

Os ydych chi am roi'r awyren o'r neilltu a hefyd y car neu'r trên, dim byd fel betio ar un o'r ffyrdd mwyaf arbennig o deithio. Mae gwyliau mordaith bob amser yn un o'r syniadau hynny y mae'n rhaid i chi eu cyflawni o leiaf unwaith yn eich bywyd. Gall fod yn daith ramantus os yw'n well gennych chi neu'ch teulu, yn dibynnu ar anghenion pob un, ond yn y ddau achos bydd disgwyliadau ein breuddwydion yn cael eu cyflawni. Oni fyddech chi wrth eich bodd yn gwneud iddyn nhw ddod yn wir?

Dyna pam ar ôl yr holl amser hwn o bandemig, mae'n rhaid i ni ddathlu'r dychweliad i deithio mewn steil. Gyda doethineb ie, ond cyflawni'r breuddwydion hynny y soniasom amdanyn nhw ac sydd wedi bod yn gudd cyhyd. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi manteision taith o'r fath a'r hoff lefydd i ymweld â nhw.

Gwlad Groeg: Un o'r prif gyrchfannau mordeithio

Er ei bod yn wir y gallwn siarad am sawl cyrchfan ar ffurf gwyliau mordaith, mae Ynysoedd Gwlad Groeg yn un o'r ffefrynnau mawr. Nid oes ots a ydych eisoes wedi bod i'r ardal honno, oherwydd diolch i'r dull hwn o deithio, byddwch yn ei ddarganfod mewn ffordd lawer mwy arbennig. Mae Môr y Canoldir bob amser yn em i'w ddarganfod ac o'r herwydd, Gwlad Groeg yw ei charreg fwyaf disglair.. Y greece mordeithio Mae'n un o'r rhai a ddewiswyd fwyaf oherwydd bod gan yr ardal hon gyfoeth archeolegol unigryw, gan adael tirweddau inni a fydd yn cael eu portreadu yn ein retina.

Mordaith Santorini

Ond nid yn unig hi ond bydd yr arhosfan yn Athen a'i Acropolis yn un arall o'r pwyntiau allweddol, heb anghofio Creta, gan fod ganddo ddau borthladd ar gyfer llongau mordeithio. Yno, gallwch ymweld â Phalas Knossos, a fydd hefyd yn eich synnu gyda'i weddillion a phwynt allweddol y gwareiddiad Hellenig. Siawns eich bod wedi clywed am Mykonos am ei draethau. Felly, mae'n un arall o'r amgylcheddau a ddewiswyd wrth stopio ar eich taith. I gloi yn Santorini gyda'i machlud haul enwog. Nawr byddwch chi'n deall ychydig mwy pam mae Gwlad Groeg a Môr y Canoldir yn un o'r prif gyrchfannau!

Pam mynd ar fordaith?

Er ei fod yn ymddangos fel cwestiwn yr ydym yn gwybod sut i'w ateb, byddwn yn rhoi ychydig o resymau ichi archebu. Rydym yn glir bod y mordaith Bydd yn mynd â ni i leoedd nad ydyn nhw bob amser yn hawdd eu cyrchu trwy ddulliau cludo eraill. Dyna pam y gallwch fod yn rhywbeth dwysach o fod yn rhywbeth nad ydych yn ei wneud yn rheolaidd. Gan ddechrau o hynny mae'n brofiad cwbl arloesol a chreadigol, bydd gennych yr opsiwn o gynnal gwahanol weithgareddau ond heb adael yr un lle. Oherwydd ar y cwch fe welwch weithgareddau yn ystod y dydd, gyda gemau, adloniant, amser hamddenol y pwll a llawer mwy. Mae popeth wedi'i gynllunio i chi fwynhau eich arhosiad!

Pam mordeithio Môr y Canoldir

 

Gwyliau mordeithio, pryd i archebu?

Y peth gorau yw, fel unrhyw daith sy'n werth ei halen, mae'n well gwneud yr archeb cyn gynted â phosibl. Hyrwyddo yw popeth i allu cynllunio'n llawer gwell. Os ydych chi am arbed ychydig, dim byd gwell na pheidio â'i wneud yn y tymor uchel ac aros tan fis Medi i ddod o hyd iddo. Ers hynny, bydd y tymereddau ar gyfer rhai pwyntiau y byddwch yn ymweld â nhw o fewn ystod fwy fforddiadwy fel y gallwch fwynhau pob taith i'r eithaf. Er ei bod yn wir y gallwch archebu trwy gydol y flwyddyn ar sail eich anghenion. Ers os ydych chi'n teithio fel teulu, bydd angen mwy o le arnoch chi ac mae'n well bwrw ymlaen cyn i chi redeg allan o leoedd. Cofiwch y bydd yna gynigion bob amser y gallwch chi fanteisio arnyn nhw i arbed pinsiad da.

Beth sydd angen i mi wneud mordaith Môr y Canoldir

Ar ôl i chi ddewis ac archebu'ch taith a chyda hi'r dyddiau y byddwch chi'n eu treulio ar eich gwyliau mordaith, mae amheuon yn codi, oherwydd nad ydych erioed wedi teithio yn y dull cludo hwn. Ond peidiwch â phoeni oherwydd nid yw'n ddim gwahanol i eraill rydych chi'n eu hadnabod. Y peth pwysig yw eich bod chi'n ymlacio ac yn mwynhau'ch hun i'r eithaf oherwydd bod gan y cwch bopeth sydd ei angen arnoch chi. Er ei bod yn wir bod yr hynaf yr hyn y gallwch chi ei wneud yw cymryd dillad i fod yn gyffyrddus yn ystod y dydd ac ychydig yn fwy ffurfiol am y noson. Bwriedir i hyn fod ar fwrdd y llong.

Parthenon o Athen

Ond pan fyddwn yn gwneud y stopiau yr ydym am eu mwynhau, fe'ch cynghorir i gymryd eich steil mwyaf cyfforddus ac achlysurol. Felly, mae'n rhaid i ni wisgo esgidiau priodol bob amser a bod y dillad hefyd yn briodol. Ar gyfer y math hwn o wibdaith, cofiwch gario sach gefn fach gyda'r pethau sylfaenol bob amser, ynghyd â photel o ddŵr a gwarchod rhag yr haul. Cadwch mewn cof, mewn rhai lleoedd y byddwch chi'n ymweld â nhw, nad ydyn nhw'n caniatáu mynediad gyda dillad rhy fyr ac mae'n rhywbeth i'w ystyried. Siawns nawr y byddwch chi'n glir ynglŷn â'ch cyrchfan, eich dull cludo a'ch gwyliau gwych sy'n aros amdanoch chi!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*