Arferion a thraddodiadau Hong Kong

Mae traddodiadau ac arferion Hong Kong heddiw yn ddyledus, ar y naill law, i'r Is-haen Cantoneg o'r ddinas Asiaidd ac, ar y llaw arall, i'r dylanwad a roddir gan y dominiad Prydain. Mae'r olaf wedi trosi'r ddinas fawr, sy'n perthyn heddiw Tsieina, yn un o'r rhai mwyaf gorllewinol yn y Dwyrain.

Mae traddodiadau ac arferion Hong Kong yn effeithio ar feddyliau a gwyliau, gastronomeg a hyd yn oed bywyd bob dydd. Os ydych chi am eu hadnabod yn well, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Dysgwch am draddodiadau ac arferion Hong Kong fel nad ydych chi'n teimlo fel tramorwr

Dechreuwn trwy siarad â chi am arferion y Bywyd beunyddiol Hong Kong, a dyna fydd y peth cyntaf sy'n dal eich sylw os ymwelwch â dinas Asia. Ac yna byddwn yn canolbwyntio ar agweddau mwy penodol fel y dathliadau a'r seigiau y mae ei thrigolion yn angerddol amdanynt.

Bywyd bob dydd

Mae Hong Kongers yn bobl groesawgar a chroesawgar, ond mae ganddyn nhw eu hynodion y mae'n rhaid i chi eu parchu wrth ddelio â nhw. Er enghraifft, mae'r cyfarchiad yn cael ei wneud gan a parch, dim byd i roi dau gusan na'r llaw. A pho hynaf y person rydych chi'n ei gyfarch, y mwyaf dwys ddylai'r bwa hwnnw fod. Yn yr un modd, os cewch eich gwahodd i fwyta mewn cartref preifat, peidiwch byth â chyffwrdd â'r bwyd â'ch dwylo, fel sy'n cael ei wneud mewn gwledydd Mwslimaidd. Rhaid i chi ddefnyddio bob amser Y chopsticks. A pheidiwch ag anghofio dod â rhodd.

Ar y llaw arall, mae pobl Hong Kong yn iawn ofergoelus, efallai oherwydd credoau hynafol Tsieineaidd. Mae ganddyn nhw ffydd yng ngrym rhifau neu mewn tynged. Felly, peidiwch â synnu gweld pob math o talismans, ac nid ydynt ychwaith yn arsylwi sut y maent yn cwrdd mewn palmwydd a geomaniaeth leol.

Gwyl yn Hong Kong

Gwyl yn Hong Kong

Yn yr un modd, mae dwy nodwedd arall o arferion Hong Kong sy'n gyffredin i leoedd eraill yn Asia fel Japan neu China ei hun. Ar y naill law, mae ei ddinasyddion yn cysegru oriau lawer y dydd i gwaith ac, o ganlyniad, mae gan lawer roddwyr gofal sy'n byw gyda nhw i'w plant. Ac, ar y llaw arall, maen nhw'n caniatáu pwysigrwydd mawr i'r astudiaeth. Mae eu system addysgol yn anodd ac mae plant yn sefyll profion yn gyson. Yn ogystal, ynghyd â'r canolfannau addysgu, mae ganddyn nhw canolfannau dysgu sy'n cyfateb, mewn rhyw ffordd, i'n hacademïau dosbarthiadau preifat.

Efallai am y rheswm hwn, yn y parciau fe welwch lai o blant na phobl hŷn. Mae'n gyffredin iawn eich gweld chi'n ymarfer tai chi mewn grŵp neu chwarae gwyddbwyll Tsieineaidd, sy'n hysbys gan xian pwy ac mae hynny'n dipyn o draddodiad.

O ran yr iaith, maen nhw'n amddiffyn eu hunain yn Saesneg. Ond eich un chi yw'r cantoneg. Peidiwch byth â dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n siarad Tsieinëeg neu Mandarin, gan eu bod nhw'n ymfalchïo mewn ystyried eu hunain yn Hong Kong a chael eu hiaith eu hunain.

Y dathliadau yn Hong Kong

Elfen bwysig arall o draddodiadau ac arferion Hong Kong yw'r dathliadau. Fel y gwyddoch, mae'r blwyddyn Newydd Tsieineaidd Fe'i dathlir rhwng Ionawr 21 a'r un dyddiad ym mis Chwefror. Mae'n un o'r dathliadau quintessential yn Hong Kong ac fe'i gelwir hefyd yn Ŵyl Wanwyn neu chunjie. Mae'n para 15 diwrnod ac yn gorffen gyda'r poblogaidd gwyl llusernau o Yuen siu. Mae'r olaf yn cynnwys datrys posau wedi'u hargraffu ar lusernau Tsieineaidd i gael anrheg.

Mae hefyd yn draddodiad Hong Kong i gwyl tin hau, sy'n cael ei ddathlu er anrhydedd i dduwies y moroedd. Mazu yw'r enw ar hyn ac mae ganddo bwysigrwydd enfawr yn y ddinas. I roi syniad i chi, mae ganddo tua saith deg o demlau wedi'u gwasgaru o amgylch yr ardal.

Gwyliau poblogaidd iawn eraill yn Hong Kong yw'r Gŵyl Taoist Cheung Chau, yn hyfryd iawn gan ei fod yn cynnwys digwyddiadau llên gwerin; y Gŵyl Cychod y Ddraig o tuen ng, gyda ffigurau poblogaidd y creaduriaid hyn y byddwch wedi'u gweld lawer gwaith; y parti chung yeung, sy'n cyfateb i'n Dydd y Meirw, neu ddiwrnod y Lleuad Llawn, yn wreiddiol i ddathlu diwedd y cynhaeaf. Yn ystod yr olaf, mae strydoedd Hong Kong yn cael eu croesi gan y enfawr Draig Dân, gyda'i saith deg metr o hyd.

Llusernau Tsieineaidd

Llusernau Tsieineaidd

Y gegin, elfen hanfodol yn nhraddodiadau ac arferion Hong Kong

Mae'r ddinas Asiaidd yn cael ei hystyried yn deyrnas y Gastronomeg Cantoneg. Fodd bynnag, oherwydd ei hanes a'r allfudo y mae wedi'i groesawu, byddwch hefyd yn gwerthfawrogi dylanwadau Prydain a De-ddwyrain Asia.

El reis ac nwdls Wedi'u gwneud gyda'r un cynnyrch hwn, maen nhw mor gyffredin mewn seigiau dinas fel eu bod hyd yn oed yn cael eu gweini fel garnais hyd yn oed os nad ydych chi'n eu gweld ar y fwydlen. Mae'r cyntaf hyd yn oed yn cael ei fwyta i frecwast. A yw'r alwad reis hufen ia ac mae'n cael ei wasanaethu fel math o uwd.

Ond byddai'n well i ni ddweud wrthych chi am rai ryseitiau nodweddiadol yn Hong Kong. Siawns eich bod eisoes wedi rhoi cynnig ar y porc melys a sur, yn boblogaidd iawn yn y ddinas er ei fod hefyd yn cael ei fwyta asado. Hyd yn oed wedi'i baratoi ar y barbeciw fe'i defnyddir i lenwi rhai byns a elwir cha oes baau.

I fyrbryd, maen nhw hefyd yn nodweddiadol peli pysgod a rhai berdys a chyw iâr, a elwir yn boblogaidd fel "y ddraig a'r ffenics." Ac yn yr un modd y hierarchaidd, rhai stribedi o gig wedi'i farinadu. Ar y llaw arall, mae cyw iâr yn gynhwysyn cyffredin arall mewn bwyd Cantoneg. Maen nhw hyd yn oed yn bwyta eu coesau wedi'u coginio ac yna'n cael eu ffrio. Ond y rysáit fwyaf clasurol yw'r tywod gwynt cyw iâr, wedi'i rostio â garlleg. Ar y llaw arall mae'r gwydd rhost mae'n cael ei baratoi gyda rysáit gyfrinachol a'i fwyta gyda saws eirin.

Ar y llaw arall, mae gan gastronomeg Hong Kong amrywiaeth enfawr o bwdinau. Ymhlith y mwyaf poblogaidd mae'r tarten hufen wy, heb os, dylanwad y morwyr Portiwgaleg, a'r pwdin mango.

Tartenni wyau

Tartenni hufen wy

Ond mae hefyd yn nodweddiadol o wyliau penodol y cacen lleuad, danteithfwyd sy'n llawn past hadau lotws. Y traddodiad yw bwyta ag ef te gyda teche Arddull Hong Kong, un o'r diodydd quintessential yn y ddinas. Yn olaf, mae'r cwcis almon. Ac mae'r rhoi chai ko, cacen fach sy'n cael ei gwneud, yn anad dim, gyda siwgr wedi'i stemio.

Gan ddychwelyd at y diodydd, ynghyd â'r te llaeth yr ydym eisoes wedi'i grybwyll, mae gennych chi'r iangyang, sy'n cymysgu'r un blaenorol â rhew a choffi; y hufen iâ ffa azuki, sydd hefyd â surop a llaeth, neu arllwysiadau gwahanol o gnau a sudd.

I gloi, rydym wedi dangos y prif ichi Traddodiadau ac arferion Hong Kong. Os ydych chi'n eu hadnabod, pan fyddwch chi'n teithio i'r ddinas Asiaidd fawr, ni fyddwch chi'n teimlo fel tramorwr, ond fel rhan o'i hysbryd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*