Sarn y Cewri

Sut i gyrraedd Sarn y Cawr

Mae'r enwog Sarn y Cewri Mae'n ardal sy'n cynnwys mwy na 40.000 o golofnau basalt. Ffurfiwyd y rhain trwy oeri'r lafa, er yn yr ardal hon nid yw pawb yn cefnogi'r theori hon. Mae chwedlau hefyd wedi cymryd drosodd eu hyfforddiant. Dyna pam heddiw y byddwch chi'n darganfod beth mae'n ei olygu.

Sarn y Cewri wedi ei leoli ar arfordir gogledd ddwyrain Iwerddon. Rhwng dinasoedd Derry a Belffast fe welwn y ffenomen fawr hon o natur. Lle sydd eisoes wedi'i ddatgan yn Safle Treftadaeth y Byd er 1986. Ar gyfer hyn a phopeth yr ydym yn mynd i'w ddarganfod, mae'n lle hanfodol arall i ymweld ag ef.

Sut i gyrraedd Sarn y Cawr

Rydym eisoes yn gwybod ei fod wedi'i leoli yn rhan ogledd-ddwyreiniol Iwerddon. Os ydych chi am fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus, yna gallwch chi adael y Gorsaf Coleraine. Mae gennych wasanaeth bws sy'n mynd ar hyd yr arfordir i'r ganolfan ymwelwyr sydd wrth ymyl Sarn y Cewri. Ar y llaw arall, gallwch hefyd rentu car o Belffast a dewis y llwybr arfordirol a fydd bob amser wedi'i nodi'n dda. Yn dilyn enw Rute Arfordirol y Sarn, ni fydd gennych unrhyw broblem i gyrraedd. Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n well ganddynt daith dywys, mae'n well ei logi yn Belfast. Mewn dim ond un awr, byddwch yn cyrraedd o Belffast i'r lle hwn. Os ydych chi am ei wneud o Ddulyn, mae'r amser ychydig yn hirach, gan y bydd yn cymryd bron i dair awr un ffordd.

Sarn y Cewri

Darganfod Sarn y Cawr

Y peth cyntaf y byddwn yn ei weld pan gyrhaeddwn y lle hwn yw adeilad sydd hefyd fel petai wedi dod i'r amlwg o fyd natur. Mae'n ymwneud â'r hyn a elwir Canolfan ymwelwyr. Y tu mewn gallwch chi baratoi ar gyfer y sbectol naturiol wych, cael diod yn ei gaffeteria neu fwynhau pryd o fwyd dymunol yn ei fwyty. Mae hefyd yma lle byddwn yn dod o hyd i amgueddfa a fydd yn egluro holl fanylion y lle.

Gan adael y lle hwn, fe welwch y ffordd eisoes i fynd i mewn i'r alwad Sarn y Cewri neu Sarn y Cawr. Fe'ch cynghorir i wneud y daith gerdded hon i allu mwynhau ei holl harddwch. Ond i bobl sydd ei angen, rhaid dweud hefyd bod bysiau fel arfer yn gwneud llwybr yr arfordir er mwyn cael mwy o gysur. Bydd wrth ymyl y cefnfor lle dewch o hyd i'r math hwn o golofnau sydd â gwahanol siapiau ac uchderau. Heb amheuaeth, mae'n olygfa naturiol ddigynsail.

Chwedl Sarn y Cawr

Prisiau ac amserlenni

Mae'r ganolfan ymwelwyr yn agor am 9:00 yn y bore. Wrth gwrs, bydd yr oriau cau yn amrywio ychydig yn dibynnu ar y mis. Dim ond tan 17:00 p.m. y bydd misoedd fel Tachwedd neu Ragfyr ar agor. Am 9 pwys bydd gennych y fynedfa i'r ganolfan ymwelwyr, y parcio a hefyd ganllaw sain. Er bod y ganolfan ymwelwyr hon ar gau, gallwch gael mynediad i Sarn y Cawr.

Chwedl Sarn y Cawr

Wrth gwrs, mae byd y chwedlau bob amser yn rhan o hanes. Felly, yn wynebu ffenomen fel hyn, nid oeddent yn mynd i gael eu gadael ar ôl. Llawer, flynyddoedd yn ôl, roedd dau gawr. Galwodd un ohonyn nhw ei hun Finn maccool, a oedd yn byw ar arfordir Iwerddon a Benandonner arall o'r Alban. Y gwir yw na wnaethant gyd-dynnu o gwbl, ond Benandonner penderfynodd fynd i weld Finn. Adeiladodd lwybr i ymuno â'r arfordir ac, ym mha ffordd? Wel, trwy daflu cerrig a chreu llwybr gyda nhw. Roedd gwraig Finn eisoes yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, felly fe guddiodd ei gŵr fel babi. Ffodd ei elyn, pan welodd faint y babi heb feddwl. Oherwydd pe bai'r babi mor fawr â hynny, nid oedd am ddychmygu sut le fyddai'r tad. Felly, ceisiodd suddo'r cerrig fel na allai Finn ei gyrraedd.

Sarn Gigants

Hanes daearegol

Rydyn ni'n caru chwedlau, ond mae'n rhaid i ni hefyd gadw'r rhan fwyaf o bawb. Ynddi byddwn yn darganfod ei bod yn broses ddaearegol a fydd yn arwain at y colofnau basaltig. Mae lafa yn oeri pan fydd y llosgfynydd yn stopio gweithio. Yr oeri hwn yw'r hyn sy'n achosi ffurfio basalt. Mae'n graig grisialog, gyda chrisialau bach iawn, sy'n dangos bod ei oeri yn eithaf cyflym. Wrth i basalt ffurfio, mae ei gyfaint yn lleihau, gan ffurfio carchardai hecsagonol. Yna erydiad fydd yn gweithredu ar y creigiau, gan ddatgelu'r colofnau rydyn ni'n siarad amdanyn nhw.

Awgrymiadau a chwilfrydedd i'w cadw mewn cof

  • Mae yna sawl llwybr yn amrywio o 700 metr o deithio i fwy na 3 cilomedr. Ym mhob un ohonynt byddwch yn darganfod lleoedd unigryw a golygfeydd panoramig.
  • Y gadair ddymuniadau: Un o'r pwyntiau y mae llawer o ymwelwyr yn edrych amdano yw'r cadeirydd dymuniadau, fel y'i gelwir. Mae'n ffurfiant creigiau sydd â siâp cadair. Nid yw'n hawdd dod o hyd iddo, gan gael ei amgylchynu gan gynifer o rai tebyg. Ond os ydych chi'n ddigon ffodus i wneud hynny, bydd yn rhaid i chi eistedd gyda'ch llygaid ar gau a gwneud dymuniad. Maen nhw'n dweud ei fod wedi'i gyflawni!

Ewch i Giants Causeway

  • Ymhlith y lle hwn gallwch hefyd ddod o hyd i'r alwad Boot Finn, neu'r Organ. Creigiau sydd â'r siapiau hyn ac sydd wedi'u henwi ar ôl y gwrthrychau.
  • Melltith Sarn y Cawr: Mae yna felltith hefyd sy'n aflonyddu ar y lle hwn. Mae'n dweud hynny Ni allwch gymryd unrhyw fath o graig oherwydd byddwch chi'n marw yn y pen draw. Po bellaf y byddwch chi'n ei gymryd, y cyflymaf y byddwch chi'n marw. Mae'n debyg bod hyn wedi dechrau cylchredeg pan geisiodd ymwelwyr gymryd darn o'r lle. Felly, rhag ofn, mae'r cerrig yn aros lle maen nhw.
  • La machlud haul mae'n un o'r eiliadau mwyaf arbennig i fwynhau'r lle hwn. Yn ogystal, fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, ymhen ychydig fisoedd bydd y ganolfan ar gau ac felly ni fydd yn rhaid i chi dalu i gael mynediad i'r ffordd, nid hyd yn oed am barcio.
  • Os na allwch ddod o hyd i le ym maes parcio'r ganolfan ymwelwyr, gallwch chi fynd ychydig ymhellach. I'r dwyrain ac i gyfeiriad Belffast, dim ond hanner cilomedr i ffwrdd mae yna a parcio newydd ac yn yr achos hwn mae'n rhad ac am ddim. Wrth gwrs mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am fynd drwyddo neu'r hyn y gallwch chi. Heb amheuaeth, y teithiau cerdded yn y lle hwn yw'r rhai mwyaf llwyddiannus oherwydd mae'r clogwyni a'r golygfeydd yn werth chweil.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*