Chwaraeon poblogaidd yn Lloegr

Ydych chi'n ymarfer unrhyw chwaraeon? Mae gweithgaredd corfforol chwaraeon yn gyffredin ledled y byd, ond mae yna chwaraeon sy'n fwy poblogaidd nag eraill, neu chwaraeon sy'n cael eu hymarfer mewn rhai gwledydd yn unig ac nid pob un. Er enghraifft, a ydych chi'n gwybod beth y chwaraeon mwyaf poblogaidd yn Lloegr?

Nid gêm yw chwaraeon, mae chwaraeon yn awgrymu cystadleuaeth, rheolau, hyfforddiant ... a'r gwir yw bod llawer o chwaraeon yn cael eu hymarfer yn Lloegr a rhai na fyddwch chi hyd yn oed yn eu gweld ar ESPN. Gawn ni weld beth ydyn nhw.

Chwaraeon yn Lloegr

Yn gyntaf, rhaid dweud bod gan y Deyrnas Unedig draddodiad hir mewn chwaraeon a hynny ganwyd chwaraeon hynod boblogaidd yma. Rydyn ni'n siarad am tennisO'r billarO'r paffioO'r pêl-droedO'r golff, Y hoci, Y rygbi...

Ynysoedd mor fach a chyda phobl mor aflonydd, iawn? Os oes rhaid i ni wneud ychydig o hanes yna gallwn fynd yn ôl i'r ail ganrif ar bymtheg a'r symudiadau gwleidyddol a oedd yn bodoli ar yr ynysoedd bryd hynny.

Rydych chi'n sicr wedi clywed am y piwritaniaidPobl eithaf rhyfedd, nid cariadon pleserau, yn union. Wel, gwaharddodd y Piwritaniaid gryn dipyn o bethau, gan gynnwys theatrau a rhai gweithgareddau corfforol a grŵp a oedd yn ymwneud â gamblo mewn gwirionedd. Er enghraifft, rasio ceffylau a bocsio. Gyda chwymp y Piwritaniaid dychwelodd y gweithgareddau hyn mewn grym.

Erbyn y XNUMXfed ganrif criced eisoes wedi'i hen sefydlu ymhlith dosbarth uwch Lloegr ac yn yr ysgolion cyhoeddus roedd y pêl-droed. Gyda threfoli'r XNUMXeg ganrif, dechreuodd llawer o'r gemau gwledig symud i'r ddinas, law yn llaw â'r gweithwyr, ac yna gwnaeth y dosbarth canol ac uwch eu haddasiadau. Gwnaeth y sefydliadau a'u bywyd rheoledig y gweddill ac felly roedd y chwaraeon yr ydym i gyd yn gwybod yn cael eu ffurfweddu.

Chwaraeon poblogaidd yn Lloegr

Fel y dywedasom ar y dechrau, mae chwaraeon yn bwysig yn Lloegr a'r wlad yw crud llawer o'r rhai mwyaf adnabyddus ledled y byd. Mae hynny'n gwneud y DU bob amser yn chwaraewr i'w ofni mewn cystadlaethau rhyngwladol.

Mae'r angerdd am chwaraeon wedi teithio gyda'r gwladychwyr felly heddiw mae cyn-drefedigaethau fel Awstralia, Seland Newydd neu India yn gystadleuwyr. Er enghraifft, mewn criced neu rygbi.

rygbi

Yn Lloegr mae a Cynghrair Rygbi Genedlaethol ac mae yna hefyd y Undeb rygbi. Y gamp hon yn mabwysiadu ei reolau ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif ac mae'n dod yn boblogaidd iawn mewn ysgolion, i fynd yn fyd-eang yn ddiweddarach.

Mae rygbi yma yn broffesiynol ac yn hamdden. Oes mae'n rhaid i chi wybod eu bod yn wahanol rygbi, yr Undeb Rygbi a'r Gynghrair Rygbi. Mae ganddyn nhw reolau gwahanol, nifer y chwaraewyr, ffyrdd o symud ymlaen ar y bêl.

Y Rygbi Mae'n llawer mwy poblogaidd yn Swydd Efrog, Gogledd Orllewin Lloegr a Cumbria.. Mae'r gemau mwyaf yn cael eu cynnal yma.

Badminton

Y gamp hon mae hyd yn oed yn fwy poblogaidd na thenis yn y wlad, ac mae hynny oherwydd mae'n llawer mwy hygyrchhyd yn oed os ydych chi'n ddechreuwr. Er ei bod yn Saesneg da, badminton ei eni yn india fel amrywiad o gêm draddodiadol Saesneg wedi'i chwarae gyda racedi.

Yna mae y Cymdeithas Badminton Lloegr, a sefydlwyd ym 1893, sy'n rheoleiddio chwaraeon yn y genedl ac yn cefnogi'r llall 41 o genhedloedd lle mae'r gamp hon yn cael ei hymarfer.

Criced

Mae gwreiddiau'r gamp hon yn dal i gael eu trafod ond heb amheuaeth fe'i ganed yn ynysoedd Lloegr ac ers hynny mae wedi bod yn rhan o'r idiosyncrasi cenedlaethol. Yr hanes yn dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif neu ychydig yn gynharach, gan fod enw'r gamp yn cael ei grybwyll mewn dogfennau o'r amser hwnnw. Cadarn, efallai y bydd hyd yn oed yn cael ei chwarae yn llawer cynharach, fel math o gêm i blant.

Hoy mae yna 18 o glybiau criced proffesiynol yn Lloegr ac mae gan bob un enwau sir hanesyddol. Bob haf mae pob un o'r clybiau hyn yn cymryd rhan ym Mhencampwriaeth Gwlad Dosbarth Cyntaf, twrnamaint dwy gynghrair a chwaraeir dros bedwar diwrnod.

Mae criced yn gêm sydd defnyddio ystlumod a phêl, gyda dau dîm yn wynebu ei gilydd ar gae y mae twmpath gyda ffyn yn ei ganol lle mae'n rhaid iddyn nhw basio'r peli.

Ras ceffylau

Dyma'r yr ail chwaraeon a wyliwyd fwyaf yn y DU a'r hiraf. Mae'n cynhyrchu llawer o arian a'i ddau brif ddigwyddiad yw'r Royal Ascot (yr un lle mae breindal yn mynd gyda hetiau enfawr a phrin iawn), a'r Gŵyl Cheltenham.

Mae rasys ceffylau yn digwydd ar yr ynysoedd ers amseroedd Rhufeinig, tarddodd cymaint o'i reolau yma. Mae'r Clwb Joci yn dyddio o 1750 a dyma'r un yn penderfynu popeth ym myd chwaraeon.

Mae dau fath o ras: y ras wastad gyda phellteroedd sefydlog ar draciau dirwystr, a'r Rasio Hela Cenedlaethol sy'n hirach ac y mae'n rhaid i'r ceffylau neidio ynddo yn aml.

Mae yna o gwmpas 60 traciau rasio trwyddedig yn y DU, gyda dau arall yng Ngogledd Iwerddon. Yr hynaf yw Caer, o'r XNUMXeg ganrif.

tennis

 

Mae gan denis cefndir ac ymddengys eu bod yn dyddio'n ôl i'r ddeuddegfed ganrif yn Ffrainc, y chwaraewyd pasio pêl yn ei lys trwy ei tharo â chledr y llaw. Mae'n ymddangos nad oedd Luis X yn hoffi chwarae yn yr awyr agored ac felly fe urddodd y cyrtiau dan do, arferiad a ymledodd i balasau brenhinol Ewrop.

Ymddangosodd racedi yn yr olygfa yn yr XNUMXeg ganrif ac yna y cafodd y gamp ei galw'n denis, gair sy'n dod o'r Ffrangeg, dal, dal neu gymryd, rhywbeth a waeddwyd rhwng y gwrthwynebwyr. Felly, daeth yn boblogaidd iawn yn Ffrainc a Lloegr. Roedd Harri VIII yn gefnogwr mawr o denis.

Mae tenis modern yn dyddio'n ôl i 30au y XNUMXeg ganrif ac o hynny ymlaen dechreuon nhw sefydlu rheolau a chodau'r gamp. Heddiw, y twrnamaint Wimbledon Dyma'r mwyaf poblogaidd yn Lloegr ac yn un o slam mawreddog y Daith ATP. Mae wedi cael ei chwarae er 1877.

Rhwyfo

Ganwyd y gamp hon yn yr Hen Aifft a heddiw yn gyfystyr â phrifysgolion ac ysgolion Lloegr. Mewn gwirionedd, cafodd y gamp fel y gwyddom iddi ei geni ar ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg yn y regata a gynhaliwyd ar Afon Tafwys, yn Llundain, lle bu gwahanol undebau a chwmnïau yn cystadlu. Erbyn y ddeunawfed ganrif, roedd "clybiau cychod" wedi'u geni mewn ysgolion cyhoeddus fel Coleg Eton neu Ysgol Durham ac yn y prifysgolion mwyaf adnabyddus fel Caergrawnt neu Rydychen.

La Ffederasiwn Rhwyfo Rhyngwladol ei sefydlu ym 1892 a dyma'r un sydd yn rheoleiddio'r gamp hynny mewn gwirionedd, mae ganddo 150 o aelod-wledydd. Rhwyfo mae'n gamp olympaidd ac mae wedi bod yn y gemau ers 1896. Mae dynion wedi bod yn cystadlu byth ers hynny, ond menywod yn unig er 1976.

Golff

Y golff fe'i dyfeisiwyd yn yr Alban ond mae'n boblogaidd iawn yn Lloegr. Fe'i ganed ar arfordir dwyreiniol yr Alban, ger Caeredin, ac yna byddai chwaraewyr yn taflu cerrig mân ar y twyni tywod. Roedd yr Albanwyr mor frwd nes iddynt esgeuluso hyfforddiant milwrol hyd yn oed yn y XNUMXfed ganrif, felly penderfynodd y Brenin Iago I ei wahardd.

Ni thalodd neb lawer o sylw iddi, ac yna daeth golff yn gêm â chefnogaeth royally yn yr XNUMXeg ganrif, o dan gymeradwyaeth y Brenin Iago IV. O'r Alban i Loegr ac o Loegr i'r byd. Daeth yn swyddogol yn Lloegr gyda sefydlu'r Golffwyr Bonheddig yn Leith, y clwb golff cyntaf, ym 1744. Adeiladwyd y cwrs golff 18 twll cyntaf yn St Andrews ym 1764, gan osod y safon ar gyfer y gêm.

Y golff ymledodd o law'r Ymerodraeth Brydeinig yn y XNUMXeg ganrif, i India, Iwerddon, Awstralia, Canada, yr Unol Daleithiau a Hong Kong. Daeth llawer o newidiadau i'r Chwyldro Diwydiannol a gwnaeth y trên i glybiau golff adael y dinasoedd tuag at gefn gwlad, gan ennill dilynwyr a chwaraewyr. Newidiodd y broses o gynhyrchu peli a chlybiau hefyd. Ganwyd Pencampwriaeth Agored Prydain ym 1860.

Daeth goruchafiaeth Lloegr dros golff i ben pan ymddangosodd ar yr olygfa yn yr Unol Daleithiau, ym 1894. Eich cymdeithas sefydlu rheolau terfynol y gêm a ffurfio llawer o glybiau. Heddiw, er bod cyrsiau golff yn yr Unol Daleithiau yn brydferth ac yn edrych yn ofalus, mae'r rhai yn Lloegr yn fwy garw ac yn flêr.

Beth bynnag, gan anrhydeddu man ei eni, mae rhai o'r cyrsiau golff enwocaf yn y byd yn dal i fod yn yr Alban heddiw: Gleneagles, Carnoustie, Saint Andrews, Royal Troon ...

Pêl-droed

Mae gan Soccer hanes hir yma ac mewn gwirionedd mae yna ddogfennau sy'n siarad am bêl-droed 1314. Hefyd, cynhaliwyd cystadleuaeth gyntaf y byd yma a sefydlwyd y gynghrair broffesiynol gyntaf yma hefyd.

Mae yna fwy na chant o glybiau pêl-droed a gelwir y gynghrair fwyaf poblogaidd yn Premier League. Mae gan y gynghrair hon 20 tîm ledled y DU ac ymhlith y mwyaf poblogaidd mae Arsenal, Lerpwl neu Manchester United.

Mae pêl-droed yn cael ei reoli yma gan y Gymdeithas Bêl-droed, un o'r endidau hynaf yn y byd. Fe'i ganed i reoleiddio'r gwahanol amrywiadau o bêl-droed a oedd yn cael eu chwarae bryd hynny yn ysgolion cyhoeddus y wlad. Gallwn ddweud bod y rheolau hyn yn deillio o Reolau Caergrawnt, a sefydlwyd gan y brifysgol honno ym 1848.

Law yn llaw â'r Saeson a deithiodd gyda chwmnïau drwyddi draw roedd chwaraeon y byd yn croesi ffiniau. Heddiw mae'n un o'r chwaraeon a chwaraeir fwyaf yn y byd, yn broffesiynol ac yn hamddenol. Heb os, mae Cwpan y Byd a drefnir gan FIFA yn blediwr dorf ac yn llawer o arian.

Hyd yn hyn, rhai o'r chwaraeon enwocaf yn Lloegr. Gallwn ychwanegu at y rhestr nofio, trac a chae, hoci cae a rhew, a phêl foli.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*