Parciau cenedlaethol rhyfeddol Lloegr

Parc Exmoor

Mae gan Loegr naw parc cenedlaethol sy'n gorchuddio tua 8 y cant o arwynebedd tir y wlad ac sy'n denu mwy na 111 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn.

Heb os, maen nhw'n gyrchfannau ar gyfer mwynhau gwyliau cychod: mae afonydd, corsydd, corsydd a chamlesi Norfolk a Suffolk yn un o'r gwlyptiroedd pwysicaf yn Ewrop, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwylio adar

Ac anghofiwch am geir: beicwyr a cherddwyr sydd â'r gorau o'r rhanbarthau hyn.

Dartmoor

Yn ddwfn yn Nyfnaint, dyma'r anialwch mwyaf yn Lloegr, gan ddenu cerddwyr sy'n edrych i ymgolli mewn natur ac am dro ar draws y rhostiroedd i drefi fel Grimspound, sy'n dyddio'n ôl i'r Oes Efydd.

Exmoor

Mae wedi'i leoli ar ffin Gwlad yr Haf / Dyfnaint gyda bryniau uchel yn edrych dros y môr. Mae llwybrau'n ei groesi a hefyd yn hygyrch o Lwybr Arfordir y De Orllewin, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer heicio a marchogaeth.

Ardal y Llynnoedd

Dyma'r parc cenedlaethol mwyaf, wedi'i leoli yn Cumbria yng nghanol tirwedd alpaidd bron o lynnoedd rhewlifol a mynyddoedd garw. Mae'n ddelfrydol ar gyfer heicio, dringo, a chwaraeon dŵr, ond mae ganddo hefyd gysylltiadau llenyddol cryf a thraddodiadau diwylliannol ffyniannus.

Fforest Newydd

Ynghanol tirwedd ddof Hampshire, hon yw'r enghraifft orau o Loegr o goedwig hela ganoloesol sydd wedi goroesi.

Mae'r goedwig fawreddog yn frith o eangderau grug, a rhwydwaith dda o lwybrau ceffylau ac mae'n cynnig llawer o bosibiliadau ar gyfer beicio a reidiau merlod. Beicio oddi ar y ffordd yn Brockenhurst yw na ddylid ei golli.

Northumberland

Yno, mae The Way Pennine yn llwybr sy'n rhedeg trwy'r parc y gadawodd y Rhufeiniaid eu marc ar ffurf Wal Hadrian, lle gallwch gerdded neu reidio beic.

Rhostiroedd Gogledd Efrog

Mae'n gymysgedd syfrdanol o ddyffrynnoedd ysgafn, abatai adfeiliedig ac arfordir gwyllt Gogledd Swydd Efrog. Mae cerdded a beicio mynydd yn weithgareddau gwych, ond gallwch hefyd fynd ar daith o amgylch y pentrefi cerrig quaint neu ddangos y môr yn Whitby.

Ardal y Copaon

Dyma'r parc cenedlaethol cyntaf yn Lloegr (1951) a hwn hefyd yw'r mwyaf yr ymwelwyd ag ef, wedi'i leoli rhwng dinasoedd mawr y rhanbarth canolog a'r gogledd-orllewin. Mae'n dir garw, gyda rhai ceudyllau tanddaearol dramatig, wedi'u tymheru gan gartrefi urddasol a sbaon a threfi marchnad.

South Downs

Mae'r tiriogaethau hyn yn ymestyn o Hampshire a Sussex i glogwyni Beachy Head, ac yn cynnwys coedwigoedd ffawydd a derw hynafol yn ogystal â rhostir agored. Mae mwy na 100.000 o bobl yn byw o fewn ffiniau'r parc.

Swydd Efrog

Mae'n debyg mai hwn yw'r opsiwn gorau ar gyfer heicio, beicio a marchogaeth. Mae'r parc hwn yn rhychwantu ugain o ddyffrynnoedd yng nghanol yr Apennines lle mae ogofâu, rhaeadrau a chestyll yn gyforiog. Ni ddylid colli'r daith trên trwy Draphont Ribblehead.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)