Melysion a phwdinau Moroco nodweddiadol

Delwedd | Pixabay

Un o'r agweddau sy'n cynrychioli diwylliant gwlad orau yw ei gastronomeg. Mae gan yr un o Foroco gyfoeth mawr o gynhwysion ac amrywiaeth o seigiau oherwydd y llu o gyfnewidiadau diwylliannol y mae'r wlad wedi'u cael gyda phobloedd eraill trwy gydol hanes fel y Berbers, yr Arabiaid neu ddiwylliant Môr y Canoldir.

Felly, mae'n gastronomeg wedi'i fireinio ond yn syml ar yr un pryd, lle mae'r gymysgedd o flasau melys a hallt yn ogystal â defnyddio sbeisys a sesnin yn sefyll allan.

Ond os yw gastronomeg Moroco yn adnabyddus am rywbeth, mae am ei bwdinau coeth. Os ydych chi'n angerddol am goginio a bod gennych ddant melys, peidiwch â cholli'r post canlynol lle rydyn ni'n adolygu rhai o'r losin gorau ym Moroco.

Pa gynhwysion sy'n cael eu defnyddio mewn crwst Moroco?

Gwneir losin moroco yn bennaf o flawd, semolina, cnau, mêl, sinamon a siwgr. Mae'r gymysgedd o'r cynhwysion hyn wedi arwain at ryseitiau poblogaidd iawn sydd wedi ehangu'n gyflym ledled y byd.

Yn y llyfr ryseitiau amrywiol ar losin Moroco mae yna lawer o seigiau ond os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar eu harbenigeddau, ni allwch golli'r danteithion hyn.

Y 10 losin Moroco gorau

baklava

Un o bwdinau seren bwyd y Dwyrain Canol sydd wedi croesi ffiniau. Mae ei darddiad yn Nhwrci, ond wrth iddo ehangu ledled y byd, mae gwahanol fathau wedi dod i'r amlwg sy'n ymgorffori gwahanol fathau o gnau.

Mae'n cael ei wneud gyda menyn, tahini, powdr sinamon, siwgr, cnau Ffrengig a thoes phyllo. Y cam olaf ar ôl coginio yw ei ymdrochi mewn mêl i gael pwdin gyda blas melys nodweddiadol iawn wedi'i gyfuno â gwead crensiog a geir trwy ddefnyddio cnau a chrwst filo.

Mae'r rysáit yn syml iawn a gallwch chi ei baratoi gartref yn hawdd. Er mwyn ei weini, mae'n rhaid ei dorri'n ddognau bach oherwydd ei fod yn bwdin eithaf cyson. Er nad yw'n dod o'r Maghreb, mae'n un o'r losin sy'n cael ei fwyta fwyaf ym Moroco.

seffa

Delwedd | Wikipedia gan Indiana Younes

Un o'r losin Moroco mwyaf poblogaidd, yn enwedig ymhlith plant, yw'r Seffa. Mae'n ddysgl mor annwyl yn y wlad fel bod ganddi ei fersiwn hallt a melys. Fe'i gwneir fel arfer ar achlysuron dyddiadau arbennig, mewn cynulliadau teuluol, pan fydd babi yn cael ei eni neu hyd yn oed mewn priodasau.

Yn ogystal, mae'n syml iawn paratoi felly nid oes angen treulio llawer o amser yn y gegin. Gellir ei fwyta hyd yn oed fel brecwast gan fod y dysgl hon yn llawn carbohydradau cymhleth sy'n cynhyrchu egni hirhoedlog, sy'n darparu popeth sydd ei angen arnoch i wynebu diwrnod hir yn y gwaith.

I baratoi'r fersiwn melys o Seffa, y cyfan sydd ei angen yw ychydig o nwdls couscous neu reis, menyn, almonau wedi'u sleisio, siwgr eisin a sinamon. Fodd bynnag, mae yna hefyd rai sy'n ychwanegu dyddiadau, croen lemwn, siocled, pistachios neu oren candi gan ei fod yn ddysgl y gellir ei haddasu i chwaeth y teulu trwy ychwanegu cynhwysion eraill.

Mae seffa yn un o'r losin Moroco iachaf gan fod couscous yn cynnwys llawer iawn o ffibr, sy'n ddelfrydol ar gyfer glanhau'r corff. Yn ogystal, mae gan almonau lawer iawn o galsiwm. Yn fyr, mae cyfran o Seffa yn opsiwn a argymhellir yn gryf i ailwefru'ch batris mewn ffordd iach a blasus.

Cyrn Gazelle

Delwedd | Okdiario

Un arall o'r losin Moroco mwyaf nodweddiadol yw cyrn kabalgazal neu gazelle, math o dwmplen aromatig wedi'i lenwi ag almonau a sbeisys y mae ei siâp yn atgoffa rhywun o gyrn yr anifail hwn sydd yn y byd Arabaidd yn gysylltiedig â harddwch a cheinder.

Mae'r pwdin crwm enwog hwn yn un o'r losin Moroco mwyaf traddodiadol ac yn aml mae te gyda hi ar achlysuron arbennig.

Nid yw ei baratoi yn gymhleth iawn. Defnyddir wyau, blawd, menyn, sinamon, siwgr, sudd a chroen oren ar gyfer y toes crensiog. Ar y llaw arall, ar gyfer y past y tu mewn i'r cyrn gazelle, defnyddir almonau daear a dŵr blodeuog oren.

sfenj

Delwedd | Bwyd Maroquin

Fe'i gelwir yn «corddi Moroco», sfenj yw un o'r losin Moroco mwyaf nodweddiadol, y gallwch chi ddod o hyd iddo mewn llawer o stondinau stryd mewn unrhyw ddinas yn y wlad.

Mae ei siâp yn debyg i toesen neu toesen ac mae'n cael ei weini â mêl neu siwgr eisin powdr. Mae moroccans yn ei gymryd fel aperitif, yn enwedig yng nghanol y bore yng nghwmni te blasus.

Y cynhwysion a ddefnyddir i wneud y sfenj yw burum, halen, blawd, siwgr, dŵr cynnes, olew ac mae siwgr eisin yn cael ei daenu ar ei ben i'w addurno.

Briwatts

Delwedd | Pixabay

Un arall o seigiau mwyaf blasus bwyd Alahuita yw briwats, brathiadau crwst pwff bach y gellir eu llenwi â phasta hallt (tiwna, cyw iâr, cig oen ...) a melys ac sy'n cael eu gweini fel arfer mewn gwleddoedd a phartïon.

Yn ei fersiwn siwgrog, mae briwats yn un o'r losin Moroco mwyaf traddodiadol. Mae'n gacen fach ar ffurf triongl ac mae'n hawdd iawn paratoi ei tho crensiog. O ran y llenwad, ar gyfer ei baratoi defnyddir dŵr blodeuog oren, mêl, sinamon, almonau, menyn a sinamon. Hyfrydwch!

Trid

Un arall o'r losin Moroco mwyaf poblogaidd yw'r trid, a elwir hefyd yn "gacen y dyn tlawd." Fel arfer mae'n cael ei gymryd amser brecwast gyda gwydraid o de neu goffi. Syml ond llawn sudd.

Chebakias

Delwedd | Okdiario

Oherwydd eu pŵer maethol uchel, chebakias yw un o'r losin Moroco mwyaf poblogaidd i dorri'r cyflym yn Ramadan. Maen nhw mor boblogaidd nes ei bod hi'n gyffredin iawn dod o hyd iddyn nhw mewn unrhyw farchnad neu siop grwst yn y wlad a'r ffordd orau i'w blasu yw gyda choffi neu de mintys.

Fe'u gwneir gyda thoes blawd gwenith sydd wedi'i fowldio i ffrio a'i weini mewn stribedi wedi'u rholio. Rhoddir y cyffyrddiad gwreiddiol o chebakias gan y sbeisys sy'n cael eu rhoi arno, fel saffrwm, hanfod blodau oren, sinamon neu anis daear. Yn olaf, mae'r pwdin hwn wedi'i orchuddio â mêl a'i sychu â hadau sesame neu sesame. Hyfrydwch i'r rhai sy'n caru pwdinau gyda blas dwys.

kanafeh

Delwedd | Vganish

Dyma un o'r losin Moroco cawslyd mwyaf anorchfygol. Yn greisionllyd ar y tu allan ac yn llawn sudd ar y tu mewn, mae hwn yn grwst blasus o'r Dwyrain Canol wedi'i wneud â gwallt angel, menyn wedi'i egluro a chaws akawi y tu mewn.

Ar ôl ei goginio, caiff y kanafeh ei dywallt â surop persawrus dŵr y dŵr a'i daenu â chnau Ffrengig, almonau neu pistachios wedi'u malu. Mae'r pwdin hwn â blas cain yn wledd go iawn a bydd yn eich cludo i'r Dwyrain Canol o'r brathiad cyntaf. Fe'i cymerir yn arbennig yn ystod gwyliau Ramadan.

Makroud

Delwedd | Wikipedia gan Mourad Ben Abdallah

Er bod ei darddiad wedi'i leoli yn Algeria, mae makrud wedi dod yn un o'r losin Moroco mwyaf poblogaidd ac mae'n eithaf cyffredin yn Tetouan ac Oujda.

Fe'i nodweddir gan fod â siâp diemwnt ac mae ei does wedi'i wneud o semolina gwenith, sy'n cael ei ffrio ar ôl ei lenwi â dyddiadau, ffigys neu almonau. Rhoddir y cyffyrddiad olaf trwy ymolchi y makrud mewn dŵr blodeuog mêl ac oren. Blasus!

feqqas

Delwedd | Crefftwaith

Un arall o'r losin Moroco sy'n cael ei weini ym mhob math o bartïon yw'r feqqas. Cwcis crensiog a thostiedig ydyn nhw sy'n cael eu gwneud gyda blawd, burum, wyau, almonau, dŵr blodeuog oren a siwgr. Gellir eu bwyta ar eu pennau eu hunain neu trwy ychwanegu rhesins, cnau daear, anis neu hadau sesame i'r toes.

Nodweddir y feqqas gan eu blas ysgafn sy'n addas ar gyfer pob daflod. Yn Fez mae'n draddodiad gweini darnau o feqqas gyda bowlen o laeth fel brecwast i blant. I oedolion, y cyfeiliant gorau yw te mintys cynnes iawn. Ni fyddwch yn gallu rhoi cynnig ar un yn unig!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*