Y lleoedd gorau i ddeifio ym Moroco

Mae Gogledd Affrica yn Moroco, gwlad hardd a hynafol sydd ag arfordiroedd ar Gefnfor yr Iwerydd a Môr y Canoldir. Mae Culfor enwog Gibraltar yn ei wahanu oddi wrth Ewrop ac oherwydd ei leoliad agos a'i harddwch naturiol a diwylliannol mae'n derbyn llawer o dwristiaeth.

Ond oeddech chi'n gwybod hynny ym Moroco mae yna leoedd i ddeifio? Mae hynny'n iawn, yn ychwanegol at ei Safleoedd Treftadaeth y Byd, ei ddathliadau a'i gastronomeg, mae Moroco yn gwarchod rhai lleoedd i blymio a snorkel yn eiddigeddus. Heddiw, byddwn yn cwrdd â nhw.

Moroco

 

Fel y dywedasom, mae'r wlad hon yn gogledd africaMae'n wlad sofran sydd â hanes trefedigaethol hir yn gysylltiedig â Sbaen a Ffrainc. Mae'r tiroedd hyn wedi cael eu poblogi ers y cyfnod cynhanesyddol, mae cymaint o ddiwylliannau wedi mynd trwodd yma.

Cyrhaeddodd Islam ddiwedd y XNUMXfed ganrif ac o'i ddinasoedd disgleiriodd â llaw mor brydferth â Fez, Marrakech, Rabat a Meknes. O ran ei ddaearyddiaeth, mae gan Moroco fynyddoedd a gwastadeddau ac mae'n mwynhau a Hinsawdd Môr y Canoldir ar ei arfordir ac yn fewndirol mwy cyfandirol.

Mae'n union ar yr arfordiroedd lle mae'r lleoedd i ddeifio.

Deifio ym Moroco

Efallai na fydd deifio a Moroco fel arfer yn cyd-daro yn yr un frawddeg. Mae rhywun yn meddwl am y wlad hon ac yn dychmygu anialwch, camelod, carafanau, saffaris, basâr gyda llawer o werthwyr a'r mathau hynny o dirweddau. Yna, Allwch chi wir blymio? Ydw.

Mae ei holl gyfoeth diwylliannol yn gorchuddio harddwch ei arfordiroedd ychydig, ac nid oes prinder Ewropeaid sydd maen nhw'n credu y dylid gwahardd plymio ym Moroco, ond nid felly y mae. Nid yw fel y gallwch chi blymio i unrhyw le chwaith, felly does dim rhaid i chi fynd yn rhydd gyda disgwyliadau uchel chwaith.

Ym Moroco prin yw'r canolfannau plymio ac nid ydyn nhw mor agos wrth law. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn plymio, dylech ddarganfod ble i fynd yn gyntaf a mynd yn syth i'r ganolfan ddeifio. Nid eich bod yn mynd i faglu ar y gwefannau hyn ar hap.

Mae Moroco ar yr un lledred â Florida, ond mae ei dyfroedd yn llawer oerach, er bod y ceryntau'n feddalach ac yn gyffredinol mae'r cefnfor yn llwm. Mae'n cyfrifo bod y tymheredd yng nghanol Moroco, gan siarad am ddŵr, oddeutu 15ºC yn y gaeaf a 25ºC yn yr haf.

O ran bywyd morol un o fanteision plymio ym Moroco yw hynny mae yna lawer o fywyd gwyllt. Mewn gwirionedd mae'n un o'r ychydig leoedd yn y byd lle mae nofio gyda dolffiniaid yn y môr yn gyfreithlon. Felly, mae yna asiantaethau plymio sy'n cyfuno taith y cwch â gwylio dolffiniaid a nofio ychydig gyda'i gilydd. Efallai y gwelwch hefyd crwbanod môr ac os ydych chi ar y riff mae yna tiwnas, llyswennod, grwpiau a merfogod y môr.

Y peth gorau am ddeifio ym Moroco yw hynny yn union mae oddi ar y map ar gyfer plymio yn gyffredinol, felly bydd gan bwy bynnag a ddaw yma y fantais fawr o beidio â bod gyda llawer o bobl. Y peth gorau wrth ddeifio yw cyrraedd o flaen y torfeydd er mwyn peidio â dychryn y pysgod i ffwrdd ac yma ym Moroco mae hynny'n haws. Fodd bynnag, nid yw'n rhyfeddod o blymio a snorkelu chwaith felly os ewch chi gyda disgwyliadau uchel byddwch chi'n siomedig.

Ble i ddeifio ym Moroco

Agadir Mae'n lle da i ddeifio ym Moroco. Mae'n ddinas sy'n brifddinas rhanbarth Souss-Massa ac mae ganddi arfordir ar Gefnfor yr Iwerydd. Mae 600 cilomedr i'r de o Rabat a 440 cilomedr o Casablanca.

Sefydlwyd Agadir gan y Portiwgaleg yn yr 1960eg ganrif ac ym XNUMX dioddefodd ddaeargryn aruthrol. Mae ganddo ddiwylliant cyfoethog iawn fel y gallwch gyfuno popeth yn yr un daith. Gallwch logi un Gwibdaith ddeifio 45 munud.

Mae'r dŵr yn gynnes, er nad yw gwelededd byth yn sicr. Y peth gorau yw gwirio'r tywydd cyn cofrestru. Mae plymio yn Agadir wedi'i gyfuno â thaith ar gwch ac maen nhw fel arfer yn dechrau ganol bore, tua 9:30 y bore, gyda chasglu gwestai.

Mae'r daith mewn car yn mynd â'r cerddwyr i farina'r ddinas lle mae'r cwch yn aros ac ar ôl hwylio am hanner awr maen nhw'n cyrraedd y lleoliad a ddewiswyd lle maen nhw'n aros am tua 45 munud. Mae'r daith yn cynnwys diodydd a chinio ac os ydych chi'n gorfod dal rhywbeth y dreth bysgota. Rydych chi'n dychwelyd i'r gwesty tua 3 yn y prynhawn. I logi'r daith, rhaid cael o leiaf un cwpl.

Cyrchfan ddeifio arall ym Moroco yw Dakhla, yn ne'r wlad.

Mae'r ddinas hon i'r gorllewin o'r Sahara a heddiw mae Moroco yn byw yno. yn gorffwys ar a penrhyn cul ar arfordir yr Iwerydd, Penrhyn Río de Oro. Mae Berbers wedi byw yn y tiroedd hyn ers amser maith, ond tyfodd yr anheddiad o law'r Sbaenwyr a ddaeth yn bysgotwyr o'r Canaries cyfagos.

Heddiw mae Dakhla yn byw o bysgota a thwristiaeth ac am gyfnod mae'r rhan hon mecca chwaraeon dŵr ym Moroco, gan fod yn boblogaidd iawn y hwylfyrddio, barcudfyrddio a syrffio. Ac i raddau llawer llai, mae'r deifio. Er hynny, mae yna rai sy'n credu bod y gyrchfan glan môr hon yn baradwys ychydig i busos gan fod ei morlyn dŵr halen yn wych. Yn Dakhla gallwch wneud anturiaethau yn fewndirol neu ar y môr i weld ei harddwch tanddwr a'i swm anhygoel o bysgod.

Essaouira Mae'n ddinas borthladd dwristaidd iawn sydd hefyd ar hyd arfordir yr Iwerydd. Gorffwyswch mewn a bae ar gauMae ganddo hen dref hardd, gyda waliau sy'n edrych allan i'r môr, ac mae'n hynod brydferth. Mae ganddo bopeth ac mae ei draeth, dan y gwyntoedd masnach, dan gyrchfan wych ar gyfer chwaraeon fel syrffio barcud, hwylfyrddio a syrffio. Yn y bôn yr un peth ag yn Dakhla, ac mae'n adio i fyny yma hefyd deifio, er nad yw'n ddeg pwynt.

Y gwir yw hynny mae'r dyfroedd braidd yn muriogNid ydyn nhw chwaith yn lân iawn rai dyddiau, felly er ei fod wedi'i restru mae yna lawer o adolygiadau negyddol. Hyd yn hyn rydym wedi siarad am blymio ym Moroco yn nyfroedd yr Iwerydd, ond beth am ddyfroedd Môr y Canoldir? Nid yw'r arfordir ar Fôr y Canoldir yn well chwaith, nid oes llawer o bysgod ac mae rhai yn dweud ei fod weithiau ac mewn rhai lleoedd fel plymio mewn carthffos. A yw felly?

Y gwir yw bod dinas Essaouira yn lle gwych, gyda phobl glên iawn, bwyd da a llawer o fywyd yn y ddinas, ond ychydig ar y traeth. Y tu hwnt i'r chwaraeon uchod, nad ydyn nhw'n ofnadwy o boblogaidd chwaith, mae'n anodd dweud bod plymio yma yn werth chweil. Ar gyrion yr arfordir mae rhai ynysoedd ond nid ydyn nhw'n gyrchfannau da ar gyfer snorkelu na deifio oherwydd gall y môr fod ychydig yn arw, oherwydd gwyntoedd yr Iwerydd.

Mewn gwirionedd, cofiwch fod Essaouira yn ddinas wyntog iawn a bod pants hir a rhywbeth cynnes yn eitemau i'w cael bob amser yn eich cês dillad. Ond hei, yn y bôn mae'n ymwneud â bod ar y dŵr ac nid oddi tano ...

Yn olaf, i ddeifio ym Moroco dylech wybod hynny hefyd mae'r tymor plymio trwy gydol y flwyddyn oherwydd bod yr hinsawdd yn ddelfrydol ym mhob tymor. Fel y dywedasom uchod, yn ystod misoedd Ionawr i Fawrth mae tua 17ºC a rhwng Gorffennaf a Medi, 23ºC. Ddim yn ddrwg bod i mewn neu allan o'r dŵr.

Gwybod hynny hefyd nid oes llawer o asiantaethau ac mae hynny wedyn yn dda oherwydd nid oes llawer o bobl yn y safleoedd plymio ac mae gweithiwr proffesiynol gyda chi bob amser. Nid yw hyn yn ffaith fach, mae'r dyfroedd yn rhuthro felly mae'n gyfleus bod gyda rhywun sy'n gwybod beth mae'n ei wneud.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   deifio meddai

  Yr un yr oeddwn yn hoffi fwyaf i ddeifio oedd Dakhla heb amheuaeth, yn ne Moroco, paradwys, hardd.

  1.    Walter meddai

   A allech chi roi gwybodaeth i mi am y lle ... ydy plymio'n dda yno? Rwyf am fynd ym mis Mai 2015 ac ni allaf ddod o hyd i lawer o ddata ... diolch yn fawr

 2.   tiwtor marien garcia meddai

  allwch chi ddweud wrthyf rai canolfannau deifio mailo yn dajla? Nid wyf yn cael unrhyw beth ar y rhyngrwyd