Yr argyfwng Moroco cyntaf

Argyfwng Moroco Cyntaf

Cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, ysgydwodd y byd at y posibilrwydd o wrthdaro rhwng pwerau Ewropeaidd mawr yr oes. Roedd uwchganolbwynt y broblem yn ninas Tangier, lle mae'r hyn y mae hanes modern wedi'i alw Argyfwng Moroco Cyntaf, rhwng 1905 a 1906.

Er mwyn deall popeth a ddigwyddodd rhwng Mawrth 1905 a Mai 1906 o amgylch dinas Tangier, mae angen gwybod beth oedd cyd-destun geopolitical yr amser. Yn Ewrop, a thrwy estyniad yng ngweddill y byd, roedd awyrgylch rhyngwladol llawn tensiwn ymhlith y pwerau mawr. Roedden nhw'n ei alw'n Heddwch Arfog. Y magwrfa berffaith ar gyfer y rhyfel mawr a fyddai’n digwydd ddegawd yn unig yn ddiweddarach.

Yn y blynyddoedd hynny DU a Ffrainc wedi gwneud cynghrair yn hysbys o'r enw Entente Cordiale. Roedd polisi tramor y gwledydd hyn yn seiliedig ar geisio ynysu Yr Almaen cylchoedd dylanwad rhyngwladol, yn enwedig yn Asia ac Affrica.

O fewn y gêm hon, ym mis Ionawr 1905 roedd Ffrainc wedi llwyddo i orfodi ei dylanwad ar y swltan o foroco. Roedd hyn yn arbennig o bryderus i'r Almaenwyr, a oedd yn bryderus gyda sut roedd eu cystadleuwyr felly'n rheoli'r ddau ddynesiad at Fôr y Canoldir. Felly mae'r Canghellor Von Bülow Penderfynodd ymyrryd, gan annog y Sultan i wrthsefyll pwysau'r Ffrancwyr a gwarantu cefnogaeth yr Ail Reich iddo.

Mae'r Kaiser yn ymweld â Tangier

Mae dyddiad i bennu dechrau'r Argyfwng Moroco Cyntaf: Mawrth 31, 1905, pryd Mae Kaiser Wilhelm II yn ymweld â Tangier mewn syndod. Angorodd yr Almaenwyr eu fflyd bwerus oddi ar yr harbwr, gan ddangos sioe o rym. Cyhoeddodd gwasg Ffrainc yn haerllug mai gweithred o bryfocio oedd hwn.

Kaiser

Kaiser Wilhelm II

Yn wyneb malais cynyddol Ffrainc a'i chynghreiriaid, cynigiodd yr Almaenwyr gynnal cynhadledd ryngwladol i geisio cytundeb ar Foroco ac, gyda llaw, ar diriogaethau eraill Gogledd Affrica. Gwrthododd y Prydeinwyr y syniad, ond Ffrainc, trwy ei gweinidogion tramor Delophassé Téophile, cytunwyd i drafod y mater. Fodd bynnag, cafodd y trafodaethau eu dileu pan oedd yr Almaen yn amlwg yn gosod ei hun o blaid annibyniaeth Moroco.

Gosodwyd dyddiad y gynhadledd ar gyfer Mai 28, 1905, ond ni ymatebodd yr un o'r pwerau a wysiwyd yn gadarnhaol. Yn ogystal, penderfynodd Prydain ac Americanwyr anfon eu fflydoedd rhyfel priodol i Tangier. Cynyddodd y tensiwn.

Gweinidog tramor newydd Ffrainc, Maurice rouvier, yna cododd y posibilrwydd o drafod gyda'r Almaenwyr i osgoi rhyfel mwy na phosibl. Roedd y ddwy wlad wedi atgyfnerthu eu presenoldeb milwrol ar eu priod ffiniau, ac roedd y posibilrwydd o wrthdaro arfog ar raddfa lawn yn fwy na sicrwydd.

Cynhadledd Algeciras

Arhosodd yr argyfwng Moroco cyntaf heb ei ddatrys oherwydd y swyddi cynyddol wrthwynebus rhwng yr Almaen a'r rhai a fyddai, yn ddiweddarach, yn elynion iddi yn y dyfodol. Yn enwedig y Prydeinwyr, a oedd yn barod i ddefnyddio grym milwrol i atal gyriant ehangu'r Reich. Roedd y Ffrancwyr, a oedd yn ofni cael eu trechu mewn gwrthdaro milwrol â'r Almaenwyr ar bridd Ewropeaidd, yn llai amlwg.

Yn olaf, ac ar ôl llawer o ymdrechion diplomyddol, mae'r Cynhadledd Algeciras. Dewiswyd y ddinas hon oherwydd ei bod yn agos at y parth gwrthdaro ac mewn tiriogaeth niwtral, er Sbaen bryd hynny roedd wedi'i leoli ychydig ar yr ochr Franco-Brydeinig.

Cynhadledd Algeciras

Dosbarthiad y parthau dylanwad ym Moroco yn ôl Cynhadledd Algeciras 1906

Cymerodd tair gwlad ar ddeg ran yn y gynhadledd: Ymerodraeth yr Almaen, Ymerodraeth Austro-Hwngari, y Deyrnas Unedig, Ffrainc, Ymerodraeth Rwsia, Teyrnas Sbaen, yr Unol Daleithiau, Teyrnas yr Eidal, Swltaniaeth Moroco, yr Iseldiroedd, Teyrnas Sweden, Portiwgal, Gwlad Belg a'r Ymerodraeth Otomanaidd. Yn fyr, mae pwerau mawr y byd ynghyd â rhai gwledydd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chwestiwn Moroco.

Diwedd yr Argyfwng Moroco Cyntaf

Ar ôl tri mis o drafodaethau, ar Ebrill 17 daeth y Deddf Algeciras. Trwy'r cytundeb hwn, llwyddodd Ffrainc i gynnal ei dylanwad dros Moroco, er iddi addo cynnal cyfres o ddiwygiadau yn y diriogaeth hon. Prif gasgliadau'r gynhadledd oedd y canlynol:

  • Creu Amddiffynnydd Ffrengig ym Moroco ac Amddiffynfa Sbaenaidd lai (wedi'i rhannu'n ddau barth, un i'r de o'r wlad a'r llall i'r gogledd), a gychwynnwyd wedi hynny yn y Cytundeb Fez o 1912.
  • Sefydlu statws arbennig i Tangier fel dinas ryngwladol.
  • Mae'r Almaen yn ymwrthod ag unrhyw hawliad tiriogaethol ym Moroco.

Mewn gwirionedd, daeth cynhadledd Algeciras i ben gyda cham yn ôl o'r Almaen, yr oedd ei bŵer llyngesol yn amlwg yn israddol i bŵer Prydain. Er hynny, caewyd yr Argyfwng Moroco Cyntaf ar gam ac arweiniodd anfodlonrwydd yr Almaenwyr at sefyllfa feirniadol newydd ym 1911. Ar brydiau nid Tangier oedd yr olygfa, ond Agadir, sefyllfa newydd o densiwn rhyngwladol o'r enw Ail Argyfwng Moroco.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*