Mathau o dacsis yn Lima

Tacsis Lima

Gall cymryd tacsi ar unrhyw gornel olygu condemnio'ch hun i unrhyw nifer o senarios posib, -as mewn unrhyw ddinas yn y byd - yn enwedig i ferched.

A hynny yw bod ymosod neu ladrata yn gorfodi defnyddwyr i geisio gwasanaethau cwmni tacsi dibynadwy i gyrraedd adref yn ddiogel.

Er enghraifft, yn Lima, mae'n wir am Tacsi Brenhinol, yn gwmni tacsi hygyrch wedi'i leoli yn Lima yn y ddinas sydd â chyfraddau isel iawn ledled canol y ddinas. Fodd bynnag, ar ôl i chi adael canol y ddinas, yn enwedig i'r gogledd, mae'n dod yn un o'r gwasanaethau drutaf yn y ddinas.

I'r gwrthwyneb, i gwmnïau eraill. Yfed Tacsi Lloeren y Tacsi AloMae ganddyn nhw rai o'r prisiau isaf y tu allan i ganol y ddinas, ond ar gyfer cyrchfannau yng nghanol Lima mae'r prisiau ychydig yn ddrud.

Ac wrth gwrs mae yna bob amser y rhai diflas a drud, ac fel arfer y reidiau tacsi na ellir eu hosgoi yn y maes awyr. Gall taith unffordd o Miraflores, lle mae'r mwyafrif o'r gwestai yn Lima, i Faes Awyr Jorge Chavez gostio hyd at S /. 40.00

Yn amlwg, y ffordd orau o gael y pris isaf yw trwy ffonio'r cwmni tacsi ymlaen llaw i holi am brisiau. Yn gyffredinol maent yn cael eu prisio'n gystadleuol, ond dim ond ar ôl i'r tacsi gyrraedd eich drws y datgelir y dirgelwch.

Y rhan galonogol o logi cwmni fel Tacsi Lloeren y system olrhain lloeren sydd ymhlyg yn ei enw. Hyd yn hyn, mae gan y cwmni tua 400 o unedau ar y briffordd, sy'n golygu ei fod yn un o'r cwmnïau mwyaf dibynadwy a mwyaf diogel yn y ddinas.

I raddau helaeth oherwydd pryderon diogelwch a'r boblogaeth gynyddol yn Lima, mae digon o le i gwmnïau tacsi arbenigol weithredu. Mae un o'r busnesau hynny yn Dim ond iddyn nhw, cwmni tacsi sy'n gweithio i ferched yn unig.

Mae'r cwmni'n ymfalchïo mewn darparu gyrwyr sydd wedi'u hyfforddi'n drylwyr ac sydd wedi cael gwerthusiadau hanes a seicoleg helaeth i sicrhau'r amodau diogelwch gorau i deithwyr benywaidd.

Mae ganddyn nhw enw da am fod ar amser yn cynnig lefel uchel o broffesiynoldeb. Un o brif fanteision Unawd Para Ellas yw eu bod ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Mae Unawd Para Ellas yn dod yn boblogaidd iawn gyda rhieni sy'n defnyddio'r cwmni i sicrhau bod eu merched yn dod adref ar benwythnosau gyda gyrrwr diogel yn hytrach na mynd mewn car gyda gyrrwr meddw.

Gelwir cwmni tacsi arall yn Lima yn Taxi 4 Kids. Mae teuluoedd yn aml yn defnyddio'r gwasanaeth hwn gyda babanod neu blant ifanc. Mae'r gwasanaeth yn boblogaidd iawn gyda rhieni sy'n gweithio.

Mae Taxi 4 Kids hefyd yn rhoi eu gyrwyr trwy gefndir a gwerthusiad seicolegol. Fel rheol, dim ond gyrwyr benywaidd dros 40 oed y maen nhw'n eu cyflogi sydd â phrofiad mewn gofal plant. Mae'r cwmni hefyd yn cynnig seddi diogelwch plant, cloi drysau plant a drychau ychwanegol i gadw llygad ar blant yn y sedd gefn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*