Beth i'w wneud ar ynys Tavira

Ynys Tavira

La Ynys Tavira mae wedi'i leoli ar arfordir Algarve. Mae'n ardal sy'n perthyn i Barc Naturiol Ria Formosa ac, wrth gwrs, yn bwynt y mae galw mawr amdano gan dwristiaeth, gan fod ganddo fwy nag 11 cilomedr o dywod mân a thraethau o harddwch mawr a baner las.

Yn ogystal, mae ganddo sianeli bach lle gallwch chi weld adar y môr y mae'r lle hwn yn gartref iddynt. Am yr holl fanylion hyn, rydym eisoes yn cael syniad ein bod yn wynebu un o'r rheini smotiau nefol, i ffwrdd o sŵn a lle mae ymlacio a harddwch, ynghyd â natur yn caniatáu inni fwynhau arhosiad perffaith.

Ymweld ag ynys Tavira a'r traeth sy'n rhoi ei enw iddo

Heb amheuaeth, ar ynys Tavira, y peth cyntaf a welwn yw ei draethau. Mae ganddo gyfanswm o bedwar traeth, gyda thywod mân a chyffyrddiad euraidd a fydd yn ildio i ddyfroedd cwbl grisialog. Mae harddwch y lle yn fwy nag amlwg pan rydyn ni'n agosáu ato. Yn yr achos hwn rydym yn siarad am y Traeth Tavira. Mae wedi'i leoli yn y rhan ogledd-ddwyreiniol a dyma'r agosaf at Tavira. Efallai oherwydd hyn neu oherwydd ei henw a'i harddwch yw'r enwocaf bob amser a bod pawb yn siarad amdano. Ychydig y tu ôl i ardal y traeth, fe welwch sawl gwasanaeth fel rhywfaint o siop, bariau traeth a gwersylla. Os ydych chi'n mynd i rentu ymbarél am ddiwrnod, mae'r pris oddeutu 15 ewro. Er bod y lle hwn mor enwog, nid yw'n un o'r traethau mwyaf gorlawn yn ystod tymor yr haf. Dywedir ei fod yn un o'r delfrydol i'r teulu cyfan.

Traeth Tavira

Mwynhewch dawelwch traeth Tierra Estrecha

Gellir dweud amdano ac ardal Algarve ei fod yn un o'r traethau tawelaf gyda llai o dwristiaid. Er nad heb ei harddwch. Tua dau gilometr o'r traeth blaenorol, fe welwch eich hun yn yr adran hon. Yn y lle hwn dim ond bar traeth y byddwch chi'n dod o hyd iddo ond heb amheuaeth, byddwch chi'n mwynhau heddwch dymunol. I'r dde o'i flaen fe welwch a pentref pysgota o'r enw Santa Luzia. Pwy all fod yn un arall o'ch arosfannau, pan ewch gyda'r amser angenrheidiol. Nid yw mor hawdd cyrraedd y traeth hwn, oherwydd nid oes fferi uniongyrchol o Tavira fel sy'n digwydd yn aml ar gyfer traethau eraill. Ond dim ond ar gyfer yr antur honno, mae eisoes yn werth cyrraedd y lle hwn.

Beth i'w weld yn Isla Tavira

Traeth Barril, ymlacio a thraddodiad

Yn yr achos hwn, mae'r 'Playa del Barril' hefyd yn cynnwys y tywod arlliw euraidd hwnnw a'r dyfroedd crisial-glir hynny sy'n gwneud ichi syrthio mewn cariad. Ond hefyd eu bod yn cynnig gweledigaeth newydd i ni o ynys Tavira. Yma gallwn weld yr hyn a elwir yn 'Cemitério das Áncoras'. Roedd y lle hwn yn un o'r ardaloedd pysgota pwysicaf. Tiwna oedd y cynnyrch a adawodd y môr ond roedd y cyfan wedi'i orffen yn y 60au. Am y rheswm hwn, fel symbol o orffennol y pysgotwyr, mae cyfres o angorau wedi'u gosod yn yr ardal dywod ac felly'r enw rydyn ni newydd ei grybwyll. Yn ogystal, mae tai’r pysgotwyr wedi’u trosi’n gytiau traeth yn ogystal â siopau bach. O'r traethau blaenorol, gallwn ddweud mai'r 'Playa del Barril' yw'r un sydd bellaf o Tavira. Mae'n un o'r rhai sydd â'r mynediad hawsaf oherwydd mae ganddo lwybr cerdded y gallwch ei groesi ar droed.

Llwybrau cerdded Tavira

Traeth Dyn Noeth

Wel, fel y mae enw'r traeth hwn yn nodi, mae'n a parth noethlymun. Nid ymwelir ag ef lawer, ond mae'n bwynt arall i'w ystyried. Mae'n wir efallai ei bod ychydig yn fwy cymhleth ei gyrraedd ac felly nid yw'r ymweliadau mor aml ag yn y rhai blaenorol. Yn gyntaf bydd yn rhaid i chi gyrraedd un o'r traethau yr ydym eisoes wedi'u crybwyll ac yna cerdded am fwy na chilomedr. Am y rheswm hwn, mae llawer o bobl yn aros yn rhannau eraill ynys Tavira ac nid ydynt yn cyrraedd y pwynt hwn.

Gwasanaethau Fferi yn Tavira

Er mwyn cyrraedd y traethau uchod, bydd yn rhaid i ni ei wneud trwy'r Fferi. Yn yr haf, mae yna un sy'n gadael o Tavira, bydd yn cymryd tua 20 munud a bydd yn costio tua 2 ewro i chi. Yna mae gennych yr opsiwn o fferi arall sy'n rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Ond yn yr achos hwn bydd yn rhaid i chi fynd ag ef i'r de o Tavira i mewn 'Cais da Quatro Águas'. Ar gyfer y 'Playa de Tierra Estrecha' nid oes fferi uniongyrchol o Tavira ond mae yna o Santa Luzia, sy'n gadael bob chwarter awr, tua.

Siôn Corn Luzia

Rhent caiac

Peth arall y gallwch chi ei wneud ar Ynys Tavira yw rhentu caiac. Antur wahanol i'w hystyried. Diolch i'r gweithgaredd hwn byddwch chi'n gallu mwynhau'r sianeli sy'n ein tywys trwy Barc Naturiol Ria Formosa. Peidiwch â phoeni am ei ddyfroedd oherwydd eu bod fel arfer yn bwyllog iawn a gallwch chi fwynhau'r holl rywogaethau o adar sy'n eu hamgylchynu. Heb amheuaeth, mae'n brofiad dymunol i'w ystyried yn y lle hwn. Yn y porthladd gallwch rentu caiac a mynd ar antur neu fynd ar daith, sydd hefyd ar gael.

Llwybr cerdded

Gan ein bod mewn ardal lle mae natur yn gadael anrhegion gwych inni, dim byd tebyg i fanteisio arnynt. Felly, a llwybr cerdded sy'n mynd o Tavira i un o'r traethau rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw, y 'Playa de Barril'. Mae'n para pedair awr ac yn yr amser hwnnw gallwch chi fwynhau natur a rhai trefi fel 'Pedras d'´el Rei'. Os dych chi'n dychwelyd, rydych chi eisoes wedi blino'n lân, mae'n rhaid i chi fynd ar y fferi.

Strydoedd Tavira

Taith gerdded trwy Tavira

Gan adael natur o'r neilltu, rydyn ni'n mynd am dro ar dir sych. Oherwydd bod yr ardal hefyd yn gofyn amdani. Ailadeiladwyd y ddinas ar ôl daeargryn 1755, ond eto i gyd does dim prinder henebion hanesyddol. Er enghraifft, ef castell tavira yw un o'r prif bwyntiau. Mae'n wir nad oes llawer ar ôl ohoni, ond gallwch weld rhai tyrau o hyd ac heb amheuaeth, un o'r golygfeydd panoramig mwyaf trawiadol o'r ddinas.

La 'Sgwâr y Weriniaeth' yw un arall o'r pwyntiau allweddol. Mae'n rhan ganolog o Tavira ac o'i gwmpas fe welwch ddetholiad gwych o fwytai. Mae'r strydoedd coblog, y gwahanol sgwariau a'r plastai sy'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg, yn rhai o'r trawiadau brwsh y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar bob cam. Ni allai'r bont dros afon Gilao nac Eglwys Santa María dos Castelo fod ar goll ar ein taith o amgylch ynys Tavira.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*