Beth i'w wneud yn Porto

Beth i'w wneud yn Porto

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed beth i'w wneud yn Porto ac rydym yn mynd i'ch ateb mewn sawl ffordd, fel na fyddwch yn colli manylion. Oherwydd ei bod yn un o'r dinasoedd mwyaf trawiadol, ar lan y Duero a hefyd, y crud gwin. Ond mae Porto yn llawer mwy na hynny a heddiw rydyn ni'n mynd i'w ddarganfod ychydig yn fwy.

Mae yna lawer o gorneli a gweithgareddau y gallwn ni eu cyflawni ynddo, ond mae'n rhaid i chi fynd fesul rhan. Oherwydd bod pob un ohonyn nhw'n angenrheidiol ac rydyn ni'n mynd i syrthio mewn cariad ychydig yn fwy na'r disgwyl. Felly os ydych chi eisoes cynllunio'ch taith i'r ddaear hon, ni allwch anghofio cyflawni popeth sy'n dilyn.

Ewch am dro ar hyd Avenida de los Aliados

Mae yna lawer o bethau i'w gwneud yn Porto, ond dyma un o'r prif rai. Gan mai dyma ran ganolog y lle, lle mae neuadd y dref hefyd. Mae'r adeiladau sy'n rhedeg trwy'r ardal hon yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif a hefyd o ddechrau'r XNUMXfed. Mae pob un ohonynt yn llawn manylion yr amser, sy'n werth eu mwynhau am ychydig eiliadau. Mae gennych hefyd, yn y sgwâr, a cerflun wedi'i wneud o efydd y mae ei brif gymeriad yn Pedro IV pwy sydd ar gefn ceffyl. Heb amheuaeth, mae'n un o'r camau cyntaf sy'n rhaid i chi weld a mwynhau'ch arhosiad mewn lle fel hwn, ond mae yna lawer mwy.

Rhodfa Aliados

Croeswch Bont Luis I.

Heb amheuaeth, un arall o'r lleoedd mwyaf arwyddluniol yn Porto. Pont Luis I yw'r un sy'n cysylltu'r ddinas honno â hi Vila nova de gaia. Cafodd ei urddo ym 1886 ac mae wedi'i leoli ar Afon Duero. Wrth gwrs, bydd delwedd yno werth mil o eiriau. Hefyd, os gallwch chi fynd ar y funud olaf a mwynhau'r machlud, bydd bob amser yn fraint fawr nad oes gan un fynediad iddi bob amser. Mae gan y bont hon ddau lawr a rhodfa ar y ddau, sydd felly'n helpu cerddwyr i groesi mewn ffordd fwy cyfforddus. Mae'r bwa haearn gwych bob amser yn denu llawer o dwristiaid.

Siop lyfrau Porto

Ymweliad â siop lyfrau Lello ac Irmao

I'r dde yn y ganolfan hanesyddol rydym yn dod o hyd i'r Siop lyfrau Lello ac Irmaneu. Rhaid dweud ei fod wedi gosod ei hun fel un o'r rhai harddaf yn y byd. Felly, nid yw twristiaid eisiau colli'r lle hwn a heidio iddo. Os ydych chi'n gweld llinell hir wrth y drws, rydych chi'n gwybod pam. Mae'n wir bod yn rhaid i chi dalu mynediad, ond os ydych chi'n prynu llyfr bydd gennych ostyngiad arno. Gyda'r holl elw, mae sawl rhan a oedd eisoes angen eu diwygio ychydig yn y ffenestri lliw wedi eu gosod. Mae'n beth arall a argymhellir yn gryf i'w wneud yn Porto!

Gorsaf drenau Sao Bento a'i theils

Nid ein bod ni am i chi fynd ar y trên cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd, ond rydyn ni am i chi ddarganfod beth sydd gan yr orsaf i'w ddangos i ni. Gan ei fod yn un o'r lleoedd lle mae ffotograffau yn nhrefn y dydd. Hyn i gyd ar gyfer y panel teils hwnnw sy'n dal yr holl dwristiaid. Mae yna fwy nag 20 mil o deils sy'n addurno'r lle hwn. Ynddyn nhw, cynrychioliadau hanesyddol yw trefn y dydd. Gallwn dynnu sylw at fywyd yng nghefn gwlad, yn ogystal â goresgyniad Ceuta neu frwydr Valdevez, ymhlith eiliadau eraill. Dywedir ei bod yn un o'r gorsafoedd harddaf yn y byd.

estacion de tren

Beth i'w wneud yn Porto: Rhowch gynnig ar Francesinha blasus

Oherwydd bod gan bob ymweliad ei saib i adennill cryfder. Felly, enw un o'r prydau mwyaf blasus a chyflawn yw Francesinha. Yn ymwneud rhyw fath o frechdan Mae ganddo gig fel ham neu selsig ac yna ar y tu allan mae'n cael ei gwblhau gyda chaws ac i gyd wedi'i ymdrochi mewn saws gyda sbeis penodol, sy'n flasus, wrth gwrs. Ymhlith cynhwysion y saws hwn dywedir bod ganddo tomato a chwrw hefyd. Rydych chi'n sicr o garu!

Dringwch y Tŵr Clerigos

Yn hen ran y ddinas, mae gennym y Twr Clerigos. Un arall o brif bwyntiau Porto. Mae ei uchder yn fwy na 75 metr, ond mae ganddo risiau mewnol y gallwch chi fynd atynt os ydych chi am ddringo. Wrth gwrs, mae tua 240 o gamau. Mae rhan yr eglwys a'r twr ar agor i'r cyhoedd ac yn cael eu talu (y rhan o'r safbwynt sy'n costio tua 3 ewro), ond mae'n werth chweil. Ers uchod, cewch olygfeydd bron yn rhagorol o'r ddinas. Felly mae hefyd yn un arall o'r profiadau y mae'n rhaid i chi eu mwynhau wrth deithio i'r lle hwn.

Twr Clerigos

Taith cychod ar y 6 phont

Weithiau gallwn weld sawl peth mewn un. Dyna yw hanfod y daith pan fyddwn yn mynd ar daith mewn cwch a hefyd, diolch iddi, byddwn yn mwynhau pontydd y ddinas. Felly yn ychwanegol at y Don Don I I adnabyddus, a grybwyllwyd eisoes, gallwch chi hefyd fwynhau'r Infante Don Enrique neu Bont Sao Joao, heb anghofio María Pía ymhlith eraill. Am lai nag 20 ewro gallwch fynd am dro o bron i awr ar hyd Afon Douro. Heb amheuaeth, mae'n un arall o'r dewisiadau amgen gwych i beth i'w wneud yn Porto.

Ymweliad â gwindy gyda blasu gwin

Ydy, mae'n un arall o'r Atyniadau enwocaf Porto. Felly mae ymweld â gwindy a blasu gwin yn fwy na thraddodiad. Dyna pam y gallwch ddewis taith dywys, sy'n para bron i awr, lle byddant yn dangos amrywiol ystafelloedd i chi a'r broses gyfan o wneud y ddiod hon. Ar lan yr afon bydd Duero lle byddwch yn dod o hyd i fwyafrif helaeth y gwindai, dim ond trwy groesi Pont Don Luis I. Mae'n wir bod rhai gwindai'n cynnig ymweliadau am ddim. Felly mae'n syniad da rhoi gwybod i chi'ch hun a mynd yn gynnar fel nad oes tyrfa.

Coffi Majestic

Arhosfan yn y Caffi Majestic anhygoel

Mae nid yn unig am orffwys wrth gael rhywbeth, ond byddwch hefyd yn gallu mwynhau popeth anhygoel y mae'r Caffi Majestic yn ei gynnig inni. Lle swynol ac mae'n ardal hanesyddol ar Calle Santa Catarina, a gafodd ei urddo ym 1921. Cyfarfu amryw o bersonoliaethau yno yn eu caffis tebyg i ymgynnull. Felly yn caffael y pwysigrwydd y soniasom amdano. Gydag arddull bensaernïol fodernaidd, fe'i hystyrir yn un o'r caffis harddaf yn y byd.

Ymweliad â Phalas y Gyfnewidfa Stoc

Ni allech ddianc o'r lle hwn chwaith. Mae Palas y Gyfnewidfa Stoc yn a adeilad neoglasurol a adeiladwyd ym 1841. Man lle mae'n cynnal digwyddiadau penodol, ac felly'n un o'r atyniadau twristaidd gwych yn yr ardal. Mae ganddo sawl ystafell, er nad yw rhai ohonynt ar agor i'r cyhoedd. Ond mae'r mwyafrif helaeth o bwysigrwydd a harddwch hanfodol, fel yr un wedi'i orchuddio â gorffeniadau aur ac felly'n cael ei alw'n Ystafell Aur. Taith wych sydd bob amser yn brin!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*