Colonnade Bernini yn y Fatican

Mae colonnâd Bernini yn y Fatican yn un o'r henebion mwyaf rhyfeddol ac enwog yn y byd. Ei leoliad, o flaen y basilica Sant Pedr, ond hefyd ei wychder a'i ysblander.

Gorchmynnwyd iddo gael ei adeiladu gan y Pab Alexander VII i groesawu pawb a ddaeth i deml y Fatican. Yn flaenorol, roedd Sgwâr San Pedr yn betryal ac roedd cwymp o tua deg metr rhwng grisiau'r basilica a'i ochr arall. Daeth colonnâd Bernini yn y Fatican i ben â'r tueddiad hwn a ffurfweddu un o'r sgwariau mwyaf adnabyddus yn y byd.

Yr awdur

Y Napoli Gian Lorenzo Bernini Arlunydd a phensaer ydoedd, ond yn anad dim cerflunydd. Ynghlwm wrth y Baróc, arweiniodd ei allu i gerflunio marmor iddo gael ei ystyried yn olynydd i Miguel Angel. Yn ddwfn grefyddol, rhoddodd ei ddoniau yng ngwasanaeth y Gwrth-Ddiwygiad, a barodd iddo fwynhau ffafr y popes.

Ymhlith ei greadigaethau mawr mae'r baldachin Sant Pedr, hefyd yn basilica'r Fatican; y beddrod Urban VIII; y Ecstasi Saint Teresa neu'r Ffynhonnau'r Pedair Afon a'r Cwch. Yn gallu cynysgaeddu ei gerfluniau â mynegiant yn anaml iawn, bu farw Bernini yn Rhufain ar Dachwedd 28, 1680.

Colonnâd Bernini yn y Fatican, gwaith gwych

Fodd bynnag, efallai mai gwaith enwocaf Bernini yw'r gofod hwn y bu'n rhaid iddo ddefnyddio ei wybodaeth bensaernïol a cherfluniol ar ei gyfer. Oherwydd iddo gynllunio'r colonnâd a'r ardal lle'r oedd i'w gosod.

Yn unol â dymuniadau'r Pab Alexander VII, yn symbol o gofleidiad credinwyr sy'n dod i ymweld â Basilica Sant Pedr. Felly, mae'n cynnwys dwy res o golofnau sy'n fframio hirgrwn enfawr sy'n cynrychioli dwy fraich sy'n cwmpasu'r ymwelydd.

Colonnade Bernini

Manylion colonnâd Bernini yn y Fatican

Colonnâd Bernini yn nodweddion y Fatican 284 colofn drawiadol 16 metr yr un a'i rannu'n bedair rhes. Maen nhw'n cael eu coroni gan gynifer o brifddinasoedd Dorig ac, uwchlaw'r rhain, balwstrad y mae yna 140 ffigur o saint, gwyryfon, merthyron a meddygon yr Eglwys. Yn ddiddorol, ni cherfluniwyd y ffigurau hyn gan Bernini, ond fe'u comisiynwyd gan Bernini Lorenzo Morelli, un o'i ddisgyblion. Mae pob un o'r cerfluniau hyn yn mesur 3,20 metr, sef hanner uchder Crist a'r apostolion y gallwch eu gweld ar ffasâd Basilica Sant Pedr.

Daw'r colofnau o'r enwog marmor trafertin ac maent yn ffurfio gofod wedi'i rannu'n dri darn dan do. Cafodd yr un canolog, ychydig yn uwch, ei greu ar gyfer taith fflotiau, tra bod y ddwy ochr ar gyfer cerddwyr.

Amgylchoedd colonnâd Bernini yn y Fatican

Ond nid dylunio ac adeiladu'r colonnâd ysblennydd yn unig a wnaeth Bernini. Roedd hefyd yn gofalu am yr amgylchedd. Gweithiodd yn arbennig gyda'r sgwâr a'r basilica. O ran yr olaf, gan ystyried y grisiau ar ei ffasâd yn rhy hir, gorchmynnodd gloddio i'w ostwng mewn uchder.

Roedd hefyd yn parchu'r enfawr obelisg wedi'i leoli yn rhan ganolog y sgwâr ger y Pab Sixtus V. yn 1586. Daethpwyd â'r garreg gerfiedig enfawr hon o'r Aifft gan Caligula yn 41 OC. Nid yw'n perthyn i ddim llai nag amser Nencoreo, pharaoh o'r ddeuddegfed linach a oedd yn byw yn yr ugeinfed ganrif cyn Iesu Grist. Ar y pryd, roedd wedi'i leoli yn y Syrcas Maximus yn Rhufain.

Mae yna hefyd ddwy ffynnon gymesur ar bob ochr i'r obelisg. Gwnaethpwyd un gan Bernini ei hun, tra bod y llall gan Carlos Maderno. Ac, wrth ymyl yr un hwnnw, yng nghanol y sgwâr, disg carreg sy'n nodi'r union bwynt daearyddol hwnnw. Os ydych chi'n sefyll arno, fe gewch chi'r argraff mai dim ond un rhes o golofnau sydd yno, gan fod y pedair sy'n bodoli eisoes wedi'u halinio'n berffaith.

St Peter's Basilica

Basilica Sant Pedr a cholonâd Bernini

Yn gyfan gwbl, mae'r gofod sy'n cofleidio Colonnade Bernini yn meddiannu a estyniad eliptig enfawr 320 metr o ddyfnder a 240 mewn diamedr. Er mwyn ei adeiladu, cymerodd gannoedd o ddynion. Yn yr un modd, cyrhaeddodd 44 metr ciwbig o farmor trafertin Tivoli, tua 30 cilomedr o Rufain. Gall letya 300 o bobl.

Mor berffaith yw'r gwaith godidog hwn fel bod y colofnau'n cynyddu eu diamedr tuag allan i gywiro'r ystumiad optegol posibl o'i fyfyrdod. Yn yr un modd ac am yr un rheswm, mae ffasâd y basilica Sant Pedr mae'n gysylltiedig â'r plaza gan ddwy fraich gydgyfeiriol sy'n darparu teimlad o agosrwydd. Yn ogystal, cynlluniwyd colonnâd Bernini yn arbennig i wneud echel weledol Basilica Sant Pedr. Dôm Michelangelo

Rhai chwilfrydedd yr heneb

O ran y gwaith godidog hwn gan Bernini, mae yna rai chwilfrydedd y bydd gennych ddiddordeb mewn eu gwybod. Y cyntaf yw hynny yn nodi'r ffin rhwng yr Eidal a Thalaith y Fatican. Byddwch yn ei werthfawrogi mewn llinell farmor wedi'i lleoli ar y ddaear ac sy'n croesi'r sgwâr o ochr i ochr.

Yn union, i gyrraedd Sgwâr San Pedr, y ffordd orau yw'r hirsgwar Via de la Conciliazione, pa ran o Castel Sant'Angelo ac mae'n cyrraedd yr un hwnnw.

Ond mae'r lle yn dal i gynnig chwilfrydedd arall i chi. Yn agos iawn at ganol y sgwâr mae carreg sy'n cynrychioli Rhosyn y Gwyntoedd ac, o'i chwmpas, cerrig crynion coch. Mae gan un o'r olaf galon mewn rhyddhad sydd, yn ôl y chwedl, yn galon ymerawdwr. Nero, erlidiwr mawr Cristnogion.

Cerfluniau colonnâd Bernini

Cerfluniau ar golonnâd Bernini

Sut i gyrraedd Sgwâr San Pedr

Ni fydd gennych unrhyw broblem cyrraedd yr heneb drawiadol gan fod a bws twristiaeth mae hynny'n stopio yn y sgwâr. Ond, os yw'n well gennych fynd ar eich pen eich hun, mae'n well eich bod chi'n cymryd y Metro Ottaviano.

I gloi, Colonnâd Bernini yn y Fatican Mae'n un o greadigaethau mwyaf trawiadol yr arlunydd Eidalaidd yn benodol ac o'r Baróc yn gyffredinol. Mewn gwirionedd, roedd ei ffurfiau a'i gerfluniau'n fodelau ar gyfer llawer o weithiau eraill yr oes. Onid ydych chi am gwrdd â hi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*