Casa Batlló a gweithiau gwych eraill yr athrylith Gaudí y gallwch ymweld â nhw

Ty Batlló

Roedd Antoni Gaudí yn un o benseiri mawr a chynrychiolydd uchaf moderniaeth Sbaen. Yn hynny o beth, gadawodd etifeddiaeth wych inni y gallwch ymweld â hi heddiw er mwyn parhau i edmygu ei weithiau, na fydd yn eich gadael yn ddifater yr ydym yn eu hadnabod. Un ohonynt yw Casa Batlló ond mae ganddo lawer o rai eraill y mae'n rhaid i ni naill ai eu hadnabod neu ddod ychydig yn agosach atynt.

Felly, rydym wedi dewis gwneud a taith rithwir trwy rai o weithiau mwyaf arwyddluniol a dychmygus yr athrylith. Mae gan bob un ohonynt y gorffeniad personol, creadigol a dychmygus hwnnw sy'n rhoi canlyniad unigryw iddynt. Rhywbeth a'i nodweddai fel moderniaeth fwyaf personol. Gadewch i ni bacio oherwydd rydyn ni'n mynd ar drip!

The Sagrada Familia gan Antoni Gaudí

Mae'r basilica sydd wedi'i leoli yn Barcelona yn un o'r gweithiau yr ymwelwyd â nhw fwyaf, a dechreuodd ei adeiladu ym 1882, i fod yn un o'r eglwysi talaf yn y byd. Er bod ganddo lawer, gallem ddweud mai hwn yw ei gampwaith gwych. Meddiannodd hyn flynyddoedd lawer o'i fywyd a hefyd, gydag ef, fe gyrhaeddodd yr oes naturiolaidd, eisoes yng ngham olaf ei yrfa, lle byddai'n grynodeb gwych o'r uchod i gyd. Gwnaethpwyd y mwyaf o'r deml mewn arddull organig heblaw am y rhan o'r crypt a oedd yn Neo-Gothig. Ni allai siapiau geometrig fod yn brin, ac ni allai tebygrwydd â natur fod yn brin. Os nad ydych wedi ymweld ag ef eto, ni allwch golli'r apwyntiad arwyddluniol hwn gyda Antoni Gaudí!

La sagrada familia

Ty Batlló

Yn yr achos hwn, rydym yn siarad am ailfodelu adeilad, wedi'i leoli ar Paseo de Gracia yn Barcelona. Gallwn ddweud ein bod yn oes naturiolaidd Gaudí, lle perffeithiodd ei arddull fwyaf personol a bod ei ysbrydoliaeth yn dod o fyd natur. Wedi dweud hynny, gall ymweliad â Casa Batlló fod yn un o'r lleoedd gorau ar gyfer eich synhwyrau. Pam? Wel, oherwydd gall yr ymweliad fod yn rhyngweithiol iawn diolch i ddeallusrwydd artiffisial, sain binaural neu synwyryddion symud. Mewn geiriau eraill, ffordd o integreiddio'ch hun i fyd Gaudí, o weld yr hyn a welodd neu deimlo'r hyn a deimlai trwy sioe glyweledol. Mae'n brofiad unigryw a fydd yn ateb cwestiynau fel beth oedd ei ysbrydoliaeth, sut y cafodd y dychymyg hwnnw o'r athrylith ei greu a phopeth oedd o'i amgylch.

Ar yr ymweliad hwn, byddwch yn ymateb i hyn oll a mwy. Gan y byddwch yn dod o hyd i ystafell ymgolli lle byddwch chi'n mwynhau mwy na mil o sgriniau. Ynddyn nhw byddwch yn darganfod ei holl gyfrinachau am ei darddiad yn 'Gaudí Dome'. Ond nid yn unig y bydd gweld yn ddigon, ond bydd y synau gorau yn eich amgylchynu diolch i'r 21 sianel sain sy'n dal ysbryd natur ac wrth gwrs, yr amcanestyniadau cyfeintiol, lle bydd yr hud yn fwy na real.

Gweithiau Gaudí

Ar ôl mwynhau ei ddechreuad neu ei darddiad, mae'n bryd mynd i mewn i feddwl Gaudí hefyd. Rhywbeth sy'n ymddangos yn gymhleth mewn gwirionedd! Ond gyda Gaudí Cube, bydd yn cael ei gyflawni. Ystafell newydd lle mae ganddo giwb LED 6 ochr. Ag ef byddwch yn gallu newid pob canfyddiad o realiti, bydd yn mynd â chi i fyd arall, i ffantasi, ond bob amser yn eich helpu gyda'r holl synhwyrau, heb anghofio ein bod y tu mewn i feddwl yr athrylith. Wrth gwrs, ar gyfer hyn, roedd gwaith ymchwil cynhwysfawr y tu ôl iddo. Gwnaed detholiad o luniadau, ynghyd ag ysgrifau neu ffotograffau a deunydd arall sydd, gyda chymorth deallusrwydd artiffisial, wedi rhoi bywyd i'r prosiect hwn. Byddwn yn gweld realiti gyda'i lygaid a'r marc y mae wedi'i adael ar y byd.

Pryd rydyn ni'n mynd i mewn i'r Ty Batlló, byddwn yn mwynhau rhai amcanestyniadau o'i fywyd, delweddau o'r oes ddoe a hyn i gyd yn ffordd i deithio i'w amser. Newydd-deb arall yw, trwy agosáu at baentiad, y bydd y synwyryddion cynnig sy'n cael eu gosod ynddynt yn cychwyn cynyrchiadau ffilm bach, gan ddarganfod mwy o wybodaeth am y tŷ a chnewyllyn y teulu. I orffen mwynhau ei holl etifeddiaeth ond yn y person cyntaf, gan ei wneud yn brofiad hudolus y mae'n rhaid ei fyw, o leiaf, unwaith mewn oes. Ydych chi'n meiddio darganfod ei bethau annisgwyl?

Parc Guell

Ar Fynydd Carmelo, i'r gogledd-orllewin o Barcelona, ​​rydyn ni'n dod o hyd Park Güell, sy'n un arall o weithiau mwyaf adnabyddus Gaudí. Pan welwn ef, gwyddom ei fod hefyd yn mynd i mewn i'r oes naturiolaidd a'i fod yn mwynhau arddull bersonol iawn. Ynddo gallwn ddod o hyd i'r corneli mwyaf arbennig fel ffynnon San Salvador de Horta neu safbwynt Joan Sales, lle gallwch fwynhau golygfa banoramig o Barcelona. Eisoes dim ond wrth y fynedfa neu yn y pafiliynau, gallwn eisoes fwynhau arddull fwyaf yr athrylith. Un arall o'r lleoedd y dylid ymweld â nhw hefyd ac os ydych chi eisoes wedi gwneud hynny, nid yw taith gerdded o amgylch yr ardal byth yn brifo.

Parc Guell

Tŷ Vicens

Er bod gan bob prosiect pensaer eu pwysigrwydd a'u llwyddiant y tu ôl iddynt, yn yr achos hwn pan fyddwn yn siarad Casa Vicens, mae'n rhaid i ni sôn ei fod yn un o'r swyddi cyntaf a wnaeth ar ôl astudio pensaernïaeth. Felly efallai, mae'n ychwanegu mwy fyth o werth, os yn bosibl. Am y rheswm hwn, gallwn ei osod yn y cyfnod dwyreiniol, gan fod ganddo'r trawiadau brwsh dwyreiniol hynny yr oedd Gaudí mor angerddol amdanynt yn ei flynyddoedd cynnar. Adeilad a ddatganwyd yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol ac yn ddiweddarach yn Safle Treftadaeth y Byd yn 2005. Mae'n ein gadael â lliwiau gwych ar ran y ffasâd, diolch i'w orffeniad cerameg.

Y Capricho de Gaudí

Er ei bod yn wir bod mwyafrif helaeth ei weithiau wedi'u lleoli yng Nghatalwnia, yn yr achos hwn mae'n rhaid i ni siarad amdano 'mympwy' a aeth i Comillas yn Cantabria. Rhaid ei fframio hefyd yng nghyfnod dwyreiniol Gaudí, lle mai'r deilsen serameg yw'r prif gymeriad yn ychwanegol at y bwâu a'r fricsen. Fel y gwyddoch yn sicr, cafodd yr adeilad hwn ei droi’n amgueddfa, gan nad yw’n syndod. Dim ond trwy fwynhau'r ffasâd, bydd yn eich swyno!

Tŷ Booties

Tŷ Booties

Ers i ni agor y drws gydag El Capricho, mae hefyd yn dilyn yn agos y Tŷ Botines. Oherwydd ei fod yn un arall o'r adeiladau hynny sydd y tu allan i Gatalwnia ac yn fwy penodol yn León. O darddiad modernaidd, roedd yn warws yn ogystal â phreswylfa ym mlynyddoedd cyntaf ei fywyd. Ond eisoes ym 1969 cyhoeddwyd ei fod yn Heneb o Ddiddordeb Diwylliannol, a adferwyd ym 1996. Heddiw mae hefyd yn gartref i amgueddfa ond yn cynnal harddwch y gorffennol, hanfod Gaudí ac adlewyrchiad ei athrylith. Pa rai ydych chi wedi ymweld â nhw?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*