Costa Brava

Golygfa o'r Costa Brava

Y Costa Brava

Mae'r Costa Brava yn llain arfordirol o dalaith Gerona sy'n ymestyn o porthladd bou, ar y ffin â Ffrainci fyny Blanes, awr yn unig o Barcelona. Yn gyfan gwbl, mae'n cynnwys mwy na dau gant o gilometrau sy'n cynnwys rhanbarthau fel rhanbarth Amffurdán Uchaf ac Isaf a hynny o Jyngl. Mae'n ddyledus i'w enw i'r newyddiadurwr Ferran Agulló, a'i bedyddiodd y ffordd honno ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif am ei harfordir garw ac yn llawn clogwyni lle mae'r môr yn curo.

Yn byw ers y Paleolithig, roedd y Costa Brava yn gartref i Iberiaid, Groegiaid a Rhufeiniaid, y bu olion gwareiddiadau ohonynt yn yr ardal. Ond, os yw hyn yn sefyll allan am rywbeth, mae am ei dirweddau rhyfeddol, wedi'u cwmpasu gan ddim llai na wyth parc naturiol, ac am harddwch ei threfi a'i phentrefi pysgota. Os ydych chi eisiau adnabod y Costa Brava yn well, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Beth i'w weld ar y Costa Brava

Rhaid i daith o amgylch yr ardal arfordirol hon gael stop gorfodol yn ei phrif drefi, ond hefyd yn rhai o'r gofodau naturiol yr ydym wedi'u crybwyll. Byddwn yn cychwyn ein taith erbyn y cyntaf ac yn cychwyn o'r un ffin Gallig.

Portbou, y dref fwyaf gogleddol ar y Costa Brava

Wedi'i lleoli yn y cildraeth o'r un enw, y dref fach hon, sydd prin â mil o drigolion, yw'r mwyaf gogleddol ar y Costa Brava. Oherwydd ei leoliad daearyddol, mewn cwm, nid yw wedi ildio i ddyfalu eiddo tiriog ac wedi cadw ei holl swyn morwr. Mewn gwirionedd, nid yw'n anghyffredin gweld y briwiau, hen gychod pysgota bellach wedi'u cysegru i lwybrau twristiaeth.

Ynddo gallwch fwynhau traethau godidog fel hynny yw Pi, yr un mawr o Claper's. Ond gallwch hefyd ymweld â henebion fel eglwys Santa Maria, a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif yn yr arddull neo-Gothig gyda chlochdy trawiadol trawiadol, gorsaf reilffordd, adeilad o 1929 sy'n dwyn i gof, mewn ffordd, adeilad Canfranc.

Golygfa o Cadaqués

Cadaques

Cadaqués, ysbrydoliaeth Dalí

Mae'r pentref bach hwn o Alto Empordà Mae ganddo'r holl atyniadau i chi ymweld â nhw. Wedi'i leoli wrth ymyl Cape of Creus, y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen, wedi'i ddarostwng Salvador Dalí, a fu'n byw ynddo am fwy na hanner can mlynedd. Yn union, un o'r lleoedd y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw yn Cadaqués yw'r amgueddfa tŷ paentiwr.

Ond hyd yn oed yn fwy prydferth yw ei helmed hanesyddol strydoedd cul sy'n arwain at y hardd eglwys Santa Maria, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, sy'n sefyll allan am ei ffasâd gwyn a'i dwr sgwâr gyda thop wythonglog. Y tu mewn gallwch hefyd weld allor faróc godidog wedi'i gwneud â phren goreurog ac, wrth ymyl y deml mae gennych olygfan sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o'r Costa Brava.

Mae hefyd yn werth ymweld â Cadaqués the castell San Jaime, o'r XNUMXeg ganrif a datgan yn Ased o Ddiddordeb Diwylliannol. Fe welwch hi ar y Cerro de las Tres Cruces.

Rosas a'i chadarn arswydus

Ar ein taith o amgylch y Costa Brava rydym yn cyrraedd un o drefi pwysig yr ardal. Gyda thraethau hardd a braf promenâd yn llawn coed palmwydd, mae Rosas yn cynnig henebion i chi sy'n mynd o'r oes megalithig hyd heddiw. O ran y cyntaf, mae gennych chi'r set o dolmens a menhirs wedi'u gwasgaru o amgylch y mynyddoedd ger y dref.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â'r eglwys Santa Maria, adeiladwaith neoglasurol y ganrif XIX; y cestyll La Trinidad a Soplalaraña ac Citadel Visigothig o Puig Rom, yn agos iawn y mae gennych olygfan gyda golygfeydd hyfryd o Gwlff y Rhosynnau a gwastadedd Alto Ampurdán.

Ond yn anad dim, mae ei citadel, a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg fel lloches i'r hen dref ac sydd, felly, yn cynnwys olion Roda Gwlad Groeg, o'r Oesoedd Rhufeinig a Chanol. Ar hyn o bryd, mae a Canolfan ddehongli lle gallwch ddysgu mwy am yr heneb hon, datganwyd yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol ym 1961.

Golygfa o gaer y Rhosynnau

Citadel Roses

San Pedro Pescador, un o'r traethau gorau ar y Costa Brava

Mae'r pentref pysgota hardd hwn yn sefyll allan am ei hen dref strydoedd cul a thai hanesyddol, rhai o'r XNUMXeg ganrif. A hefyd am weddillion ei drawiadol Wal, gan eglwys y ddeunawfed ganrif a'i chastell.
Ond, yn anad dim, gallwch chi fwynhau godidog traeth saith cilomedr o hyd. Mae rhan o hyn o fewn y Parc Naturiol Marismas del Ampurdán, y byddwn yn siarad amdano eto.

La Escala: Ôl-troed Gwlad Groeg ar y Costa Brava

Mae gan y dref fach hon hefyd draethau a childraethau godidog gyda thywod mân. Ond, yn anad dim, rhaid i chi ymweld ag ef oherwydd yn ei dymor trefol mae olion dinas hynafol Greco-Rufeinig Ampurias.

Mae'r safle yn un o'r mwyaf o'r amser hwnnw yn Sbaen ac mae'n cynnwys tair rhan sydd wedi'u gwahaniaethu'n dda. Yr hynaf yw'r Palaiapolis, a ddyfynnwyd eisoes gan Strabo. Mwy diweddar yw'r Neapolis, a anwyd o ganlyniad i dwf yr un blaenorol. Ac yn olaf, ceir y Ddinas Rufeinig, perimedr caerog enfawr sy'n gartref i sawl stryd.
Mae llawer o'r darnau a geir yn yr ardal yn agored yn y Amgueddfa Archeolegol Catalwnia-Ampurias, y gallwch ymweld â nhw yn yr un ardal o ddinas hynafol Greco-Rufeinig.

Palafrugell, rhai o'r cildraethau gorau ar y Costa Brava

Wedi'i leoli wrth droed massif o les Gavarres, Mae gan Palafrugell rai o'r cildraethau harddaf yn yr ardal. Byddwn yn siarad am Cala Marquesa, Aigua Xelida, Pedrosa neu El Cau a thraethau fel Tamariu a Les Lliris.
Yn ogystal, gallwch weld yn yr ardal y Gardd Fotaneg Cabo de Roig; y Tref Iberaidd San Sebastián de la Guarda, dyddiedig rhwng y XNUMXed a'r XNUMXaf ganrif CC; y Canolfan Ddehongli Sa Perola, yn ymroddedig i bysgota artisanal yn yr ardal, ac yn chwilfrydig Amgueddfa Cork.

Palamós, corgimychiaid blasus

Mae'r dref hon yn Bajo Ampurdán yn enwog, yn anad dim, am ei chorgimychiaid, ond hefyd am ei thirweddau rhyfeddol, ei thraethau a'i phorthladd. Os ydych chi'n hoff o ddeifio sgwba, mae'n ardal bererindod ers y Boreas, peiriant torri iâ ar gyfer Llynges yr Almaen a wasanaethodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yn yr un modd, mae'n rhaid ei weld yn Palamós y Cloestr Romanésg o Mas del Vent, a oedd, yn ôl rhai arbenigwyr, yn wreiddiol o Hen Eglwys Gadeiriol Salamanca. A hefyd ef Pont haearn, wedi'i briodoli i Gustave Eiffel; y Tŷ Vilahur ac eglwys Santa María del Mar..

Cloestr Mas del Vent

Cloestr Romanésg o Mas del Vent

Sant Feliú de Guixols a'i fynachlog fawreddog

Yn swatio yn y bae o'r un enw, mae rhyfeddod pensaernïol i Sant Feliú de Guixols: ei Mynachlog Benedictaidd. Fe'i hadeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif er ei fod wedi cael nifer o ddiwygiadau trwy gydol ei hanes. Mewn gwirionedd, Romanesque yw ei phrif ffasâd, tra bod yr eglwys yn Gothig ac adeiladwyd yr amddiffynfa yn y XNUMXeg ganrif. Heblaw hynny, mae mynediad cyn-Romanésg hefyd, y porta ferrada.

Fe ddylech chi hefyd weld yn Sant Feliú y Neuadd y Dref, un o'r enghreifftiau olaf o Gothig yng Nghatalwnia; y Casino La Constantia, adeilad modernaidd gyda chyffyrddiadau Mozarabig, ac, ar y cyrion, yr hyn a elwir pedralta, sef y garreg ogwyddo fwyaf yn Ewrop i gyd.

Ond, yn anad dim, peidiwch â stopio cerdded ar hyd ei bromenâd, yn llawn adeiladau urddasol o'r XNUMXeg a dechrau'r XNUMXfed ganrif fel yr Tŷ Paxtot.

Tossa de Mar, fest hanes y Costa Brava

Mae cerdded trwy strydoedd Tossa de Mar i fynd ar daith trwy hanes ers cyfnod y Rhufeiniaid, y mae'r fila dels Ametllers. Ond symbol gwych y dref yw lloc muriog y Vila Vella, sef yr unig dref ganoloesol gaerog sy'n cael ei chadw yn yr ardal gyfan. Fe’i hadeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg ac yn ei strydoedd cul a choblog roedd tua wyth deg o dai. Mae hefyd yn werth ymweld ag adeiladwaith diweddarach, y eglwys gothig San Vicente.

Ni ddylech ddrysu hyn â'r eglwys fodern o'r un enw sydd y tu allan i Vila Vella ac sydd hefyd yn rhyfeddod, yn yr achos hwn yn neoglasurol. I'r un arddull y perthyn yr hen Ysbyty San Migueltra bod y Tŷ Sans Mae'n adeilad eclectig o ddechrau'r XNUMXfed ganrif.

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i fynd i fyny i'r goleudy, lle bydd gennych olygfeydd hyfryd o'r Costa Brava, ac i fynd am dro trwyddo Sa Roqueta, ardal bysgota sy'n cadw ei holl swyn.

Y Vila Vella

Ardal gaerog o Vila Vella

Lloret de Mar, yr arloeswr

Gyda thraethau'n cael eu canmol gan feirdd, mae'r dref hon yn ardal Aberystwyth Jyngl Roedd yn un o'r cyrchfannau twristiaeth cyntaf ar y Costa Brava. Mae'n odidog promenâd. Ond hefyd henebion fel y gwerthfawr eglwys San Román, sy'n cyfuno'r diweddar Gothig ag arddull y Dadeni; y castell san juan, caer o'r XNUMXeg ganrif sydd ond yn cadw ei chadw mewn cyflwr da; y meudwyon Santa Cristina, las Alegrías a San Quirico, neu y mynwent fodernaidd.

Eisoes ar y cyrion, mae gennych chi'r Aneddiadau Iberaidd Puig de Castellet a Montbarbat. Ond rhaid gweld yw'r Gardd Fotaneg Santa Clotilde, wedi ei ystyried y pwysicaf yn Ewrop o ran llystyfiant Môr y Canoldir. Mae wedi'i leoli yn y mynyddoedd ac mae'n arddull Eidalaidd.

Blanes, «Porth y Costa Brava»

Ar ein ffordd fe gyrhaeddon ni'r dref olaf yn yr ardal hon. Neu, yn hytrach, y cyntaf os ydych chi'n dod o'r de, a dyna pam mae Blanes yn cael ei alw'n "Borth y Costa Brava." Mae hefyd yn un o drefi mwyaf y ddinas, gyda bron i ddeugain mil o drigolion.

I gychwyn eich ymweliad â Blanes, rydym yn eich cynghori i fynd i fyny i'r mynydd san juan, nid yn unig am fod olion y castell ac meudwy o'r un enw, ond oherwydd byddwch chi'n cael golygfeydd rhyfeddol o'r morlin gyfan.

Yna gallwch chi barhau am yr alwad Llwybr yr meudwyon, sy'n rhedeg trwy, ymhlith eraill, rhai L'Esperança, Sant Francesc, Sant Joan, Mare de Deu de la Font de la Salut neu Noddfa Villar. Yn ôl yn y dref, gallwch chi fynd â'r carilet, trên trefol a fydd yn eich tywys trwy ei leoedd mwyaf arwyddluniol.

Ymhlith y rhain, mae'r Gerddi botanegol Marimurtra, y mawreddog eglwys gothig San Juan a'r llu o dai hardd a adeiladwyd gan yr Indiaid, wedi dychwelyd ymfudwyr o America. Yn olaf, dewch yn nes at Sa Palomera, yr ynys sydd ynghlwm wrth dir sy'n nodi dechrau symbolaidd y Costa Brava.

Golygfa o Blanes

Blanes

Trwy synthesis rhannol, dyma'r prif drefi ar y Costa Brava. Fodd bynnag, mae yna filas hardd eraill y gallech chi ymweld â nhw hefyd. Mae'n wir am Llansa, gyda'i olion megalithig; o Porthladd Jyngl, gyda'i fynachlog Benedictaidd drawiadol o San Pedro de Rodas; o Castellon d'Empúries, gyda'i heglwys Gothig o Santa María; o Cyfeillion, gyda'i strydoedd coblog sy'n ymddangos fel pe baent wedi stopio yn yr Oesoedd Canol, neu Castell-Playa de Aro, gyda threfoli Noucentista yn S'Agaró.

Mannau naturiol

Mae'r holl drefi hyn a'u henebion yn ddigon o reswm ichi ymweld â'r ardal. Ond, ar ben hynny, ansawdd rhyfeddol arall o'r Costa Brava yw ei natur afieithus. Fel yr ydym wedi dweud wrthych o'r blaen, mae wyth parc naturiol ynddo. Fodd bynnag, mae tri yn sefyll allan o'r gweddill. Dewch i ni eu hadnabod.

Parc Naturiol Cap de Creus

Mae'n meddiannu rhan fwyaf dwyreiniol Sbaen, o amgylch y ddamwain ddaearyddol sy'n rhoi ei henw iddi. I raddau helaeth, mae'n gyfrifol am yr ardal sy'n cael ei galw'n Costa Brava, oherwydd proffil serth ei harfordir. Mae'n meddiannu rhyw bedair mil ar ddeg hectar, y mae bron i bedair mil ohonynt yn forol.

Parc Naturiol Marismas del Ampurdán

Cymwys fel Tirwedd o Ddiddordeb Naturiol, wrth geg afonydd Fluvià a Muga. Mae'n llai na'r un blaenorol, ond mae'n sefyll allan am ei fflora ac, yn anad dim, am ei gyfoeth adaregol, yn enwedig adar mudol.

Ynysoedd Medes

Cydnabyddir fel Parc Naturiol Cenedlaethol Gwarchodedig, yr archipelago bach hwn wedi'i leoli tua naw cant metr o Cychwyn mae'n cyfateb i odre olaf mynyddoedd Montgrí. Gyda'i waelod creigiog a'i ogofâu môr, mae'n lle perffaith i chi ymarfer y deifio. At ei harddwch golygfaol maent yn ychwanegu gwarchodfa bywyd gwyllt ddiddorol.

Ynysoedd y Medes

Ynysoedd Medes

Ffyrdd Ronda

Ar y llaw arall, un o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod y Costa Brava yw trwy heicio ar hyd ei llwybrau arfordirol. Llwybrau bach yw'r rhain sy'n leinio'r clogwyni trwy'r ardal gyfan. Fe'u crëwyd ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif fel y gallai'r Gwarchodlu Sifil, ohonynt monitro smyglo morol. Ar hyn o bryd, mae ganddyn nhw bwrpas i dwristiaid ac maen nhw'n cynnig golygfeydd hyfryd o'r arfordir i chi. Un o'r rhai harddaf yw yr un sy'n ymuno â Lloret de Mar gyda Fenals.

Traethau

Un arall o gryfderau'r Costa Brava yw ei set hyfryd o draethau a childraethau, rhai ohonynt bron yn wyryf. Byddai'n amhosibl inni eu dyfynnu i gyd i chi. Ond ymhlith y rhai harddaf a chlyd sy'n sefyll allan Tamariu's yn Palafrugell, eiddo Lloret de Mar., eiddo Mar Menuda yn Tosa a La Laosca yn Palamós.

Beth i'w fwyta ar y Costa Brava

Un arall o'r atyniadau gwych a welwch yn yr ardal hon yw ei gastronomeg. Fel ardal arfordirol, mae'r pysgod a bwyd môr Maent i'w gweld ar lawer o'u prydau. Yn eu plith, mae'r un mawr o troeth y môr. Ond mae yna hefyd gynhyrchion cynhenid ​​eraill sydd wedi ennill enwogrwydd. Mae'n achos y cnau cyll o ranbarth La Selva, y banyan o ffa o'r Empordà, yr maip du, Y corgimwch o Palamós, yr reis o Pals neu'r ansiofi o La Escala.

Yn ddiweddar, ar ben hynny, mae'r erthyglau hyn o'r môr ac yn fewndirol yn cael eu cyfuno i baratoi ryseitiau blasus fel reis du gyda bwyd môr a chig neu cyw iâr gyda chimwch coch a chimwch. Mae seigiau nodweddiadol eraill yn cimwch gyda chregyn bylchog, Y suquet neu gawl pysgod, y tatws wedi'u cerfio a bresych gyda chig moch o y selsig gydag afal melys gan Gerona. Yn arbennig o boblogaidd yw'r rhai sy'n cael eu gwneud â reis, sy'n cael ei gyfuno â bron popeth. Er enghraifft, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y reis gyda chnau castan, Y reis gyda selsig du a blodfresych a reis gafr.

Caserol suquet pysgod

Suquet pysgod

Fel ar gyfer losin, mae'r xuxos o hufen, y bynyols o fritters o los paneli, sy'n cael eu gwneud â màs o almonau. Ac i gyd-fynd â'ch pryd bwyd, mae gennych winoedd godidog ar y Costa Brava. Felly, mae gan rai Ampurdán hyd yn oed Apelio tarddiad.

Sut i gyrraedd y Costa Brava

I gyrraedd y Costa Brava, mae'n well teithio mewn awyren i maes awyr Barcelona. Mae yna hefyd i mewn Girona, ond mae ganddo lai o gysylltiadau. Unwaith y byddwch chi yn y naill neu'r llall o'r ddwy ddinas, gallwch chi gyrraedd yr ardal dwristaidd hon yn y ddwy rheilffordd fel yn yr bws.

Os yw'n well gennych deithio yn eich car eich hun neu mewn car ar rent, y briffordd yw'r AP-7. Fodd bynnag, yna bydd yn rhaid i chi gymryd llwybrau eilaidd eraill a fydd yn dibynnu ar y dref rydych chi'n mynd iddi. Ond y pwysicaf yw'r N- II, Y C-31 ac GI-682.

I gloi, mae'r Costa Brava yn un o'r ardaloedd twristiaeth pwysicaf yn Sbaen. Nid yw'n syndod, oherwydd mae'n cynnig tirweddau hyfryd i chi, traethau hardd, trefi coffa hardd a chlyd a gastronomeg rhagorol. Onid ydych chi'n teimlo fel ymweld ag ef?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*