Cronfa ddŵr Yesa

Cronfa ddŵr Yesa

Yr un a elwir Cronfa ddŵr Yesa Mae wedi ei leoli yn Navarra. Yn union yn Yesa, sy'n rhoi ei enw iddo a'i fod yn fwrdeistref o'r lle uchod. Er ei bod yn wir bod rhan eithaf mawr o'r hyn yw'r gronfa ddŵr ei hun hefyd yn ymestyn i Zaragoza, gan ein gadael yn ardal naturiol fwy na hardd.

Mae ganddo ddyfroedd turquoise sy'n dod o sawl un afonydd fel y Roncal neu'r Esca. Am yr holl fanylion hyn fe'i gelwir hefyd wrth yr enw 'Mar del Pirineo'. Mae'n gyffredin gweld faint o bobl sy'n dod i'r pwynt hwn, ar gyfer ymarfer rhai chwaraeon ac i fwynhau ei ffynhonnau poeth.

Sut i gyrraedd cronfa ddŵr Yesa?

Y gwir yw, os ewch chi o Pamplona, ​​mae'n rhaid i chi gymryd yr AP-15 ac ar ei ôl, yr allanfa A-21. Byddwch yn dilyn cyfeiriad Sangüesa a Huesca am oddeutu 40 cilomedr. Yna mae'n fater o gymryd allanfa 47 sy'n arwain at y NA-2420 a chyfeiriad Yesa. Rhaid dweud nad yw'r argae ond tua 400 metr o'r Canolfan drefol Yesa, i gyfeiriad y gogledd. Oherwydd y gors, mae rhai o'r trefi bach oedd yn ffinio â hi hefyd wedi diflannu. Ond o hyd, nid yw'n anodd dod o hyd iddo. Byddwch yn gadael y car yn y maes parcio, gan fod ganddo dras carreg a all fod yn anodd llywio ag ef.

Sut i gyrraedd Yesa

Yr argae a'r gronfa ddŵr

Fel yr ydym wedi crybwyll, mae'r argae wedi'i leoli drws nesaf i Yesa. Fe’i hadeiladwyd ar sail concrit, a ffurfiwyd gan bedair ceg a’r gorlifan bondigrybwyll. Mae'r olaf yn cynnwys pedair siafft sydd â thwneli unigol. Er bod gan y gronfa ddŵr ei hun 18 cilomedr y mae'n rhaid ychwanegu perimedr o arfordir sy'n cyfateb i 48 cilometr. Ers yr Oesoedd Canol bu sôn manteisiwch ar Afon Aragon. Ar y dechrau, roedd am ddargyfeirio ei ddyfroedd fel tir wedi'i ddyfrhau. Er yn ddiweddarach cynigiwyd gwneud camlas, a fyddai’n cael ei geni yn Tiermas. Dechreuodd y prosiectau newydd ym 1928 ac nid tan 1960 y cafodd y lle hwn, fel y gwyddom iddo, ei urddo.

Beth i'w wneud yn y lle hwn: llwybr Yesa

Nawr ein bod ni'n gwybod un arall am yr ardal a sut i gyrraedd yno, mae'n rhaid i ni ddarganfod beth allwn ni ei wneud i gyrraedd yno. Ar y naill law, un o'r prif atyniadau fydd gwneud a llwybr cerdded. Ond dim byd cymhleth, ers i chi adael o Yesa, sydd fel rydyn ni wedi nodi yn agos iawn, ac rydych chi'n cerdded tuag at y gors. Hyn i gyd ar hyd glannau afon Aragón. Yr hyn sy'n ein gadael yn ffordd berffaith o ddarganfod holl harddwch yr ardal. Gan ei bod yn ffordd mewn cyflwr da ac wedi'i phalmantu, mae'n daith gerdded a argymhellir ar gyfer pob oedran. Byddwch yn gallu mwynhau'r argae ei hun a'r tyllau sinc cors. Mae'r daith gron yn 3 cilometr.

Ffynhonnau poeth Yesa

Lle perffaith ar gyfer chwaraeon dŵr

Diolch i'r tywydd sydd gan y lle hwn, mae'n hanfodol ymarfer rhai chwaraeon dŵr. Ymhlith y rhai y gofynnir amdanynt fwyaf mae'r hwylfyrddio yn ogystal â hwylio, sgïo dŵr ac wrth gwrs, treialu cychod modur. Yn yr achos hwn, gall y gwynt fod ychydig yn gryf ar adegau gan ei fod yn dod o'r mynyddoedd ac yn mynd i mewn i'r lle hwn yn eithaf cryf. Er na allwn anghofio bod cronfa ddŵr Yesa yn lle addas ar gyfer pysgota i lawer. Yn agos iawn at y gronfa ddŵr, er enghraifft yn Sigüés mae yna gwmnïau sy'n cynnig cyrsiau a'r holl adnoddau posib ar gyfer cychwyn i'r chwaraeon uchod. Hefyd yn yr un ardal rydych chi'n gwersylla fel y gallwch chi orffwys yr amser angenrheidiol.

Mwd a bath am ddiwrnod hamddenol

Fel petaem ni mewn sba ond am ddim. Oherwydd yn yr haf mae yna lawer o ymwelwyr â'r ardal hon ac nid dim ond i gymryd bath. Mae yna ardal lle mae'r mwd ar flaenau eich bysedd. Fel y gwyddom yn iawn, mae arogli'r corff gyda'r cynhwysyn hwn bob amser yn ychwanegu priodweddau lleithio i'r croen. Wrth gwrs, efallai y byddwch chi'n darganfod bod ganddo arogl eithaf chwilfrydig, ond unwaith yno rydych chi'n gadael i'ch hun gael eich socian ganddo. Yna ystafell ymolchi ac fel newydd.

Beth i'w wneud yng nghronfa Yelsa

Mae'n wir y dywedwyd flynyddoedd lawer yn ôl fod gan y dyfroedd hyn bwerau iachâd. Ffynhonnau poeth, sydd fel y gwyddom yn iawn bob amser yn sylfaenol croen yn ogystal â phroblemau anadlu. Mewn gwirionedd, weithiau gallwch weld adfeilion yr hen sba o hyd. O ble roedd dyfroedd yn llifo allan a oedd â thymheredd uwch na 40º. Mae'r teulu cyfan yn nodi bod gorchuddio'ch hun mewn mwd a chymryd baddonau da.

Pryd i ymweld â ffynhonnau poeth Yesa

Y rhan o Termau Rhufeinig Maen nhw'n dod allan pan ddaw'r haf i ben ac mae wedi bod yn gymharol sych. Felly, mae diwedd mis Medi a mis Hydref yn ddau fis da i fynd i'r lle. Ar y naill law, oherwydd ein bod yn dianc rhag crynhoad y bobl sy'n mynd yn ystod yr haf ac ar y llaw arall, oherwydd fel y dywedwn, mae'r ffynhonnau poeth yn deillio o'r ddaear ac mae'n lle y dylid ei fwynhau. Ers efallai yn ystod misoedd eraill bydd dŵr yn eu gorchuddio ac fel y dywedwn, maent yn werth chweil. Os byddwch hefyd yn dewis awr cyn iddi nosi, yna fe welwch pa mor berffaith yw ymdrochi ar yr eiliad honno ac yng nghronfa ddŵr Yesa.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)