Gastronomeg Galisia

Gastronomeg Galisia

La Gastronomeg Galisia dyma'r mwyaf amrywiol. Prydau gyda chynhwysion sylfaenol a syml, ond sy'n darparu'r cyfuniad o'r môr a'r tir. Yn ogystal â chasglu cynhyrchion o'r ardal, mae pob brathiad yn dod yn wledd go iawn, gan wneud i'r ryseitiau aros o genhedlaeth i genhedlaeth bob amser.

Mae'r ddau fwyd, yn ogystal â diod, yn rhywbeth sydd bob amser yn bresennol pan fyddwn yn siarad Gastronomeg Galisia. Gellir crynhoi traddodiadol pob un o'i daleithiau yn y prydau canlynol yr ydym yn mynd i sôn amdanynt. Er bod yna rai eraill na allwch eu blasu oni bai eich bod yn ymweld â'r tir hwn yn llawn Meigas.

Yr octopws, polbo à feira, dysgl gyntaf gastronomeg Galisia

Mae'n un o'r ryseitiau traddodiadol, mewn gwirionedd mae yna lawer o rannau o Galicia lle mae ganddyn nhw eu parti eu hunain ar gyfer y danteithfwyd blasus hwn. Mae hefyd yn wir bod gellir paratoi octopws mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r traddodiad Galisia yn dewis à feira. Daw'r enw o ffair glasurol a gynhaliwyd yn O Carballiño, talaith Ourense. I fwydo'r rhai a ddaeth ati, roedd y paratoad hwn o'r octopws ac ymhen ychydig fe ymledodd ledled y diriogaeth.

Rhywbeth a ddaliodd sylw'r holl chwilfrydig, hyd heddiw. Y sail yw coginio'r octopws, ei dorri'n ddarnau bach neu dafelli, ychwanegu halen, paprica ac olew da. Weithiau gellir ei weini â 'cachelos' hefyd, hynny yw, coginio tatws yn yr un dŵr â'r octopws. Gallwch eu torri'n ddarnau neu dafelli tenau a'u gweini ar eu pennau eu hunain neu gyda'r octopws a fydd bob amser yn mynd ar blât pren.

Cawl Galisia

Broth Galisia

Un o'r prif seigiau am y misoedd oerach. Mae'r Cawl Galisia Fe'i gwneir gyda sylfaen o saim neu fraster, yr ychwanegir cig fel ysgwydd neu gig moch ac asen ato. Heb anghofio'r chorizo, y ffa gwyn, tatws ac wrth gwrs, y llysiau. Yn yr achos hwn, y rhai mwyaf y gofynnir amdanynt bob amser yw llysiau gwyrdd maip, ond gallant hefyd fod yn faip neu fresych. Er yn yr achos olaf, bydd y cawl yn blasu'n fwy melys a bydd yn rhaid addasu'r cyffyrddiad halen. Mae'r holl gynhwysion yn cael eu hychwanegu at bot mawr iawn a'u llenwi â dŵr i'w goginio. Wrth gwrs, mae'r canlyniad yn fwy na gogoneddus!

Pastai Galisia

Fel aperitif, mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd. Mae hefyd i'w gael mewn ffeiriau neu farchnadoedd neu mewn poptai ac archfarchnadoedd. Mae empanada Galisia yn cyfaddef llawer o gynhwysion, felly er bod y pysgod tiwna yn un o'r rhai sylfaenol, mae yna hefyd y cig neu'r pysgod penfras ymhlith yr enwocaf. Ond ni allwn anghofio ei fod yn cyfaddef cynhwysion fel cregyn bylchog, llysywen conger, cregyn gleision, octopws a hyn i gyd yn rhan o saws gyda nionyn a phaprica a fydd yn arwain at lenwi'r toes a fydd yn arwain at yr empanada ei hun.

Pastai Galisia

Lacon gyda thopiau maip

Unwaith eto, un arall o'r seigiau nodweddiadol hynny o gastronomeg Galicia. Fel y dywed ei enw, ar y naill law mae'r cig sef y ysgwydd porc, a geir o'i aelodau blaen. Cig gyda chyffyrddiad hallt sydd wedi'i goginio â llysiau nad ydynt yn ddim ond llysiau gwyrdd maip. Weithiau gallwch hefyd ychwanegu ychydig o datws cegin. Ond boed hynny fel y bo, mae'n un o'r danteithion hynny sydd hefyd yn ffafriol i ddyddiau oeraf y gaeaf.

Cacen Santiago

Rhwng cymaint o brif brydau bwyd ac aperitif, tro pwdin ydyw. Oherwydd bod sawl un, ond un o'r prif rai yw'r Tarta de Santiago. Byddwch yn ei gydnabod oherwydd ei fod wedi'i orchuddio â siwgr eisin a bod Croes o Santiago wedi'i dynnu arno. Mae ganddo darddiad anhysbys ond wrth gwrs, rydyn ni'n gwybod ei fod wedi cael ei basio o genhedlaeth i genhedlaeth ers blynyddoedd lawer. Ymhlith ei gynhwysion rydym yn canfod mai almonau yw ei sylfaen, yn ogystal â siwgr, wyau a nid ydyn nhw'n cario blawd fel rheol.

Cacen Santiago

Churrasco, cig sylfaenol o fewn gastronomeg Galicia

Mewn llawer o ddathliadau, mae'n chwedlonol bod empanada yn gyntaf ac yna… Y churrasco! Oherwydd ei fod fel arfer yn cael ei wneud pan fydd y tywydd da yn cyrraedd, mewn barbeciws ac mewn cynulliadau ffrindiau. Ond mae'n wir y gellir dod o hyd i stêc dda ar unrhyw adeg mewn bwytai. A yw'r asennau porc neu gig eidion y cig a ddewiswyd, yn ogystal â selsig Creole. Rhaid i'r cig gael ei farinogi ac yna ei wneud ar gril. Gan y bydd y llyswennod yn rhoi'r cyffyrddiad olaf hwnnw. Mae'n wir y gallant hefyd ddod â sawsiau sydd i fod ar gyfer y barbeciw sydd â sbeisys gyda nhw. Ffrwythau a salad Ffrengig yw'r prydau ochr ar gyfer y bwrdd.

Y bwyd môr

Hyd yn oed os ydych chi'n fwy o gig a churrasco, ni ddylech ddweud na wrth un da platiad bwyd môr yn Galicia. Oherwydd ei fod yn ymwneud â chynhyrchion lleol, yn ffres a chyda'r holl flas. Byddwch chi'n gallu blasu platiad bwyd môr da ac ynddo, gwahanol fathau o fwyd môr a fydd yn blasu fel Gloria. Y bwydydd mwyaf cyffredin yr ydym yn mynd i ddod o hyd iddo yw cimwch yr afon a chorgimychiaid, heb golli'r ysguboriau blasus yn ogystal â chrancod neu grancod pry cop, ymhlith eraill. Mae'r cregyn bylchog albariño neu compostelana yn nodedig.

cregyn bylchog

Pupurau Padrón

Os gyda'r churrasco rydych chi eisiau rhywfaint pupurau, eu bod yn dod o Padrón. Pam? 'Oherwydd uns bite e outros, non'. Felly mae'r antur os ydych chi'n cnoi pupur melysach neu un sbeislyd. Mae angen ffrio'r danteithfwyd hwn mewn digon o olew ac yna arllwys swm hael o halen bras drostyn nhw.

Freixós neu Filloas

Mae'n wir bod gwahaniaethau rhwng y ddau ac mae hefyd yn dibynnu ar yr ardal. Am y rheswm hwn, mae rhai yn cael eu paratoi â gwaed mochyn, tra bod eraill yn cael y cyffyrddiad melysaf hyd yn oed gyda sblash o anis ac yn seiliedig ar laeth. Boed hynny fel y bo, mae'n un o'r pwdinau mwyaf blasus, sydd Fe'u cymerir fel arfer mewn carnifalau. Er yng ngweddill y flwyddyn byddant yn parhau i fod yr un mor flasus.

ffiloas

Gwirod coffi neu hufen pomace?

Ar ôl yr holl seigiau a phwdinau hyn, sy'n ein harwain i siarad am wledd wych, dim byd fel ergyd o pomace 'i ostwng y bwyd'. Rhywbeth sylfaenol i'w wneud o dreuliad. Gallwch chi ddod o hyd i'r pomace perlysiau neu'r hufen pomace, ychydig yn feddalach. Ond mae'n wir bod y gwirod coffi Mae'n un arall o'r staplau mawr o fewn gastronomeg Galicia, gan ei fod bob amser yn gydymaith da iddo. Neu a ydych chi'n meiddio ag a llosgi a'i sillafu o fewn gastronomeg Galicia?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*