Llwybr arth

llwybr dwyn

Rydyn ni'n hoffi gofodau naturiol, pawb sydd bob amser yn cuddio llawer o gyfrinachau y tu ôl iddyn nhw. Felly, heddiw rydym ar ôl gyda'r Llwybr arth. lle unigryw, sy'n cynnwys sawl adran sy'n mynd â ni i harddwch Asturias. Os ydych chi eisiau ychydig o heddwch, i ddarganfod natur ac i ddatgysylltu, dyma'ch lle chi.

Bydd yn dod yn un o'r ffefrynnau pan ddewch chi i'w adnabod ychydig yn fwy. Oherwydd ei fod yn cario ei ran o hanes ac fel y dywedwn, mae ganddo rywbeth i'w ddangos inni bob amser a fydd yn gwneud inni fod eisiau mwy. Peidiwch â cholli hyn llwybr tebyg i gerddwyr, gyda llwybr eithaf syml a chydag ardaloedd gorffwys wedi'u hamgylchynu gan natur.

Sut i gyrraedd Senda del Oso

Fel y gwyddom eisoes, mae'r lle hwn wedi'i leoli yn Asturias, ond gan ddechrau o hyn, rydyn ni'n mynd i wybod ychydig mwy lle mae wedi'i leoli a sut gallwn ni gyrraedd yno os ydyn ni'n cychwyn o'r dinasoedd mwyaf cyffredin.

O Oviedo

Os yw eich ymadawiad o Oviedo, yna mae'n rhaid i chi fynd â'r A-63 tuag at Grado. Yna, allanfa 9 tuag at N-634 Trubia. Nawr mae'n rhaid i ni fynd allanfa newydd tuag at Santo Adriano - Proaza. Pan gyrhaeddwn Caranga debajo, trown i ffwrdd tuag at San Martín de Teverga. Pan welwn Entrago'r ​​dref byddwn yn mynd i'r dde nes ein bod yn gweld y maes parcio sef yr un sy'n pennu dechrau'r Llwybr.

O Gijón

Efallai mai Gijón yw eich man cychwyn, yna byddwch yn mynd â'r A-66 tuag at Oviedo. Yna'r A-63 tuag at Grado. Mae allanfa rhif 9 yn mynd â chi i'r N-634 Trubia. Unwaith yma, eto na'r peth blaenorol y soniasom amdano, hynny yw, tuag at Santo Adriano - Proaza.

O Santander

Yn gyntaf bydd yn rhaid i chi fynd ar y briffordd tuag at Oviedo A8. yn lle hynny cymerwch yr A-63 tuag at Grado, fel yr ydym wedi gwneud sylwadau yn yr adrannau blaenorol.

sut i gyrraedd y llwybr arth

Beth yw Llwybr yr Arth yn Asturias

Mae'n llwybr neu'n llwybr cerddwyr. Yn yr achos hwn, mae ganddo rannau palmantog sy'n croesi'r coedwigoedd a'r mynyddoedd. Fe'i gwnaed ar hen reilffordd lle pasiodd y trên mwyngloddio a wnaeth a taith o amgylch dyffryn afon Trubia. Dyma beth fyddwn ni'n ei wneud, ond heb drên. Ers i hyn gael ei ddefnyddio tan ganol y 60au ac roedd yn gyfrifol am gludo haearn a glo. Ond roedd y mwyngloddiau wedi blino'n lân ac oherwydd eu bod yn amhroffidiol roedd yn rhaid iddynt gau. Felly ar ôl hynny, fe wnaethant benderfynu cynnal harddwch y dyffryn trwy wneud y llwybr hwn. Yn ogystal, mae ganddo dwneli, cronfeydd dŵr a hyd yn oed Tŷ'r Arth neu Amgueddfa Ethnograffig Quirós.

Y rhannau o'r Llwybr

Mae'n wir nad oes rhuthr i ymweld â'r lle hwn, felly mae'n arferol ei rannu'n ddwy neu dair adran. Os mai'ch dewis chi yw'r olaf, gallwch wneud yr adran gyntaf a fyddai tua 6 cilomedr, yr ail ohonynt, 18,5 a'r drydedd a'r olaf yn un pedwar cilomedr a hanner. Y rhan olaf hon a fyddai'n cwmpasu'r ardal rhwng Caranga a Valdemurio oedd yr olaf i gael ei urddo.

beth i'w weld yn y llwybr arth

Ymestyn yn gyntaf

Fel y dywedwn, gallwch eu gwneud neu eu rhannu mewn sawl ffordd. Ond mae'n rhaid i chi adael o ardal hamdden Tuñón. Yr adran gyntaf hon oedd y gyntaf i gael ei urddo. Ar ôl yr allanfa hon, rydyn ni'n mynd trwy bont La Esgarrada ac yna pont arall i bont El santo sy'n mynd â ni i Villanueva. Yno gallwn weld y Ceunant yr Xanas. Byddwch chi'n mwynhau pont Rufeinig ac fe welwch ardal hamdden. Heb golli'r Monte del Oso, a elwir felly oherwydd mae sawl rhywogaeth o eirth ac eirth.

Ail adran

Gan ein bod eisoes wedi cyrraedd Proaza, rydym yn cychwyn o'r fan hon ac yn mynd trwy ardal y mynyddoedd. O Caranga i geunant Peñas Juntas, gan fynd trwy Sillón del Rey a Peña Armada.

Y drydedd adran

Llawer byrrach na'r un blaenorol ac mae hefyd yn dechrau ohono Caranga yn Proaza tuag at gronfa ddŵr Valdemurio. Ar ôl pasio Peñas Juntas, rydyn ni'n cymryd yr ochr chwith ac ar ôl Caranga debajo, byddwch chi'n parhau â'ch llwybr yn gyfochrog â'r ffordd. Ardal arall lle nad yw harddwch y lle ymhell ar ôl.

cysgu

Llwybr yr arth, sawl cilometr ydyw?

Gellir dweud y byddem yn siarad am hynny wrth wneud y llwybr mwyaf sylfaenol neu gyffredin mae llwybr yr arth tua 18 cilomedr. Ond fel y soniasom bron ar y dechrau, mae'n wir y gallwch chi bob amser ei addasu i'ch anghenion. Dyna pam y gallwch chi ychwanegu mwy o adrannau bob amser a chyrraedd cronfa ddŵr Villamurio neu tuag at Quirós ac yna hefyd, Buyera. Yno fe welwch yr holl feysydd wedi'u hesbonio'n dda, fel nad oes gennych unrhyw fath o broblem ac y gallwch wneud eich dewis.

Cadwch lwybr ar gefn beic

Gallwch ei wneud yn llawer mwy pleserus a rhentu beic. Mae ganddyn nhw'r gwasanaeth hwn hefyd, felly mae ganddyn nhw fasgedi arbennig ar gyfer y rhai bach yn y tŷ neu'r tandem hefyd. Mae rhentu'r un peth hefyd yn cynnwys yr un y gallant eich cynorthwyo os bydd ei angen arnoch neu ei godi ar unrhyw un o'r pwyntiau. Felly mae'r cysur yn gwneud i lawer o deuluoedd sy'n dewis teithio ar y llwybr ar gefn beic ac yn stopio bob hyn a hyn i orffwys yn yr ardaloedd hamdden sydd wedi'u cynllunio ar ei gyfer.

rhannau o'r llwybr arth

Argymhellion i'w cadw mewn cof

Yn ogystal â'r ardaloedd gorffwys, fe welwch hefyd amrywiol swyddi i allu byrbryd ar rywbeth. Yn dal i fod, mae gennych chi'r gwahanol drefi gerllaw, lle gallwch chi stopio bwyta. Yr ardal hon sydd gennych gymaint hefyd hosteli fel plastai. Ond ie, yn y tymor uchel byddant yn eithaf llawn, felly mae bob amser yn well archebu ymlaen llaw.

Rhaid dweud y gallwch chi hefyd fynd gydag anifeiliaid anwes a'i fod yn faes eithaf syml i'w wneud. Am yr hyn mae'n addas ar gyfer pob oedran, oherwydd yn y mwyafrif helaeth o achosion, rydym yn cael ein hunain gyda llwybr syml ond hefyd ar i lawr. Gallwch chi gychwyn ar eich taith gerdded tua 10 yn y bore, sef un o'r amseroedd gorau i fanteisio ar y diwrnod. Cofiwch ddod â dillad cyfforddus a sach gefn gyda dŵr a rhywbeth i fyrbryd arno.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*