Traeth distawrwydd

Traethau Asturias

Mae yna lawer o ardaloedd traeth y gallem dynnu sylw at Fôr Cantabria, ond mae'r Traeth distawrwydd bydd bob amser ymhlith y swyddi uchaf. Oherwydd ei fod yn un o'r ardaloedd harddaf ar yr olwg gyntaf ac mae hynny'n cynnig hafan heddwch i ni, pryd bynnag rydyn ni eisiau mwynhau diwrnod ar y traeth neu fynd am dro.

Mae'r llonyddwch a'r lleoliad yn ei gwneud yn amgylchedd moethus, y mae llawer yn ei werthfawrogi. Mae wedi ei leoli yn y arfordir gorllewinol Asturias, felly mae eisoes yn ychwanegu at harddwch y lle, popeth y mae'r tir hwn yn ei gynnig inni, nad yw'n fawr. Ydych chi eisiau gwybod ychydig mwy am y baradwys hon ar y ddaear?

Sut i gyrraedd Playa del silencio?

Mae'r lle hwn wedi'i leoli yn nhref Castañeras, sydd Mae o fewn cyngor Cudillero (tua 15 cilomedr). Dim ond trwy sôn am yr ardal, rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n wynebu lle delfrydol. Mae'n siŵr bod llawer ohonoch sy'n adnabod Cudillero hefyd yn meddwl yr un peth. Wel, er mwyn cyrraedd y traeth dan sylw mae'n rhaid i ni edrych yn gyntaf am dref Castañeras. O'r fan honno, bydd arwyddion a bydd yn rhaid i chi gymryd ffordd gul iawn, ond bydd yn werth chweil.

traeth distawrwydd

Ychydig cyn cyrraedd, fe ddown o hyd i faes parcio, ond yn yr achos hwn mae am ffi. Bydd hyn yn rhoi’r syniad inni fod y traeth eisoes yn agos iawn. Byddwn yn parhau ymlaen a nawr dim ond un cyfeiriad sydd gan y ffordd. Felly gallwn barcio ar ei ochrau. Wrth gwrs, os yw'n cyd-daro na allwch ddod o hyd iddo, yna bydd yn rhaid ichi fynd i'r maes parcio y soniasom amdano. Ar ôl parcio, rhaid cerdded tua 10 munud. Mae'n ardal ar oleddf ond mae ganddo hediadau o risiau i gyrraedd y traeth. Mae hyd yn oed y daith hon yn werth chweil!

Beth fyddwn ni'n ei ddarganfod ar y traeth hwn

Unwaith y bydd ynddo, mae'r harddwch yn amlwg ac mae'n anodd ei ddisgrifio. Ond ie, cadwch mewn cof y byddan nhw'n rhai 300 cilomedr o draeth yn hir, oherwydd ei fod yn llawer llai o ran lled. Bydd oddeutu 30 metr o draeth gwyryf. Lle i ymlacio a mwynhau, oherwydd hyd yn oed yn yr haf nid yw bob amser yn brysur iawn. Mae'r blociau mawr o gerrig yn ei gwylio o gwmpas ar ffurf clogwyni ac ynysoedd, yn gorchuddio'r lle hwn ac yn rhoi mwy o breifatrwydd iddo.

traeth cudillero

Ond ar ben hynny, mae'r garreg hefyd yn bresennol ar y tywod, beth sy'n fwy, bydd y cyntaf yn fwy prif gymeriad na'r ail, hyd yn oed yn achos traeth. Wrth gwrs, yn y dŵr mae hefyd yn bresennol ar ffurf math o blatfform. Ond diolch i hynny, mae'r cyfuniad â'r môr, yn caniatáu inni fwynhau lliw llawer mwy naturiol, mwy byw a pherffaith. O'r arlliwiau hyn rhwng turquoise ac emrallt sy'n gwneud ichi deimlo ar draeth paradisiacal, fel y mae mewn gwirionedd.

Y golygfannau a'u golygfeydd tuag at y traeth

Mae un o'r prif olygfannau yn agos iawn at y parcio â thâl cyn cyrraedd y traeth. Fe welwch sut mae'r ffordd yn gwneud cromlin ac yno fe welwch y ffordd i ddarganfod gweledigaeth newydd o'r lle hwn. Ni ellid gadael lluniau panoramig ar ôl ar Draeth y Tawelwch. Wrth gwrs, ychydig ar ôl y llwybr hwn i'r safbwynt, byddwn yn cwrdd ag un arall. Ond yn yr achos hwn, nid oes unrhyw arwydd sy'n ein harwain ato. Mae wedi'i leoli ar yr ochr chwith ac os byddwch chi'n ei ddarganfod, byddwch hefyd yn gweld harddwch y lle, o safbwynt arall.

asturias traethau gwyryf

Wrth gwrs mae yna lwybrau eraill hefyd, un ohonyn nhw'n mynd i'r dwyrain ac o olygfan y traeth, a fydd yn mynd â ni at nant ac i'r graig fawr sydd i'w gweld ar y traeth hwn, i'n cyflwyno i un arall: Traeth La Barquera. Er na fyddwn yn gallu mynd i lawr ynddo, byddwn yn cymryd delweddau arbennig iawn. Mae'n ymddangos bod y cildraethau yn y lle hwn, yn digwydd i gynnig y sioe orau i ni.

Yr arfer o chwaraeon

Mewn lle fel hwn, mae'n wir nad ydym bob amser yn mynd i ddod o hyd i lawer o ardal dywodlyd lle gallwn dorheulo. Felly mae arfer rhai chwaraeon yn fwy cyffredin. Mae'r pysgota tanddwr neu chwaraeon Mae'n rhywbeth sy'n cael ei gyfuno mewn ardal fel Playa del silencio. Ar y naill law, oherwydd bod ei ddyfroedd fel arfer yn ddigynnwrf, sy'n gwneud arfer gweithgareddau amrywiol yn fwy ffafriol. Heblaw bod ei ddyfroedd yn grisial iawn. Os ydych chi'n hoff o ddeifio yna bydd yn lle perffaith i chi. Gallwch chi ddechrau ar ochr dde'r traeth, gan gysgodi'r clogwyn a fydd yn mynd â chi i rai ynysoedd. Yno, gallwch ymgolli a darganfod yr holl fywyd morol, nad yw'n fach, ac yn llawn harddwch.

Awgrymiadau i'w hystyried

Cofiwch, fel sy'n digwydd fel arfer gyda thraethau yn gyffredinol, mae'n rhaid i chi wahaniaethu oddi wrth y llanw isel neu lanw uchel. Bydd gan yr olaf lai o arwynebedd tywod ond yn is, heb orfod camu cymaint ar y creigiau a geir ynddo. Pan fydd y llanw'n mynd allan, yna bydd mwy o dywod, ond i fynd i mewn i'r dŵr fe'ch cynghorir i gael rhywfaint o fŵtis. Byddwch yn gallu mwynhau rhai lleoedd sy'n agor rhwng y creigiau a fydd yn arwain at ffurfiannau gwreiddiol newydd. Os ydych chi'n oer neu'n oer, yna byddwch chi'n meddwl ddwywaith am fynd i mewn i'r môr, oherwydd mae'r dŵr yn tueddu i fod yn eithaf oer.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*