Trefi Jaén

Golygfa o Cazorla

cazorla

Mae trefi Jaén yn em na ddarganfuwyd eto gan dwristiaeth dorfol. Mae'r ffaith nad oes gan y dalaith fôr wedi golygu bod yn well gan ymwelwyr ffin Granada, neb llai tlws gyda llaw.

Fodd bynnag, yn nhalaith Jaén gallwch ddod o hyd i dirweddau rhyfeddol wedi'u hintegreiddio i'r Parciau naturiol y Sierras de Cazorla, Segura a Las Villas, gan Sierra Magina, gan Sierra Andújar y gan Despeñaperros. Heb anghofio'r llwyni olewydd ysblennydd neu'r gwarchodfeydd naturiol fel rhai Lagŵn Honda y Morlyn Chinche. Ac, ynghyd â hyn i gyd, roedd trefi yn swatio mewn lleoedd unigryw gyda llawer o hanes sydd i'w weld yn eu treftadaeth goffaol. Os ydych chi eisiau gwybod y trefi harddaf yn Jaén, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Trefi Jaén y dylech chi ymweld â nhw

Mae rhai o'r trefi hyn i'r dwyrain o'r dalaith, mae eraill i'r gogledd ac mae traean i'r dwyrain neu'r gorllewin, ond mae gan bob un ohonynt enwadur cyffredin: nid yw eu harddwch yn gadael neb yn ddifater. Dewch i ni eu hadnabod.

cazorla

Wedi'i fframio gan y Sierra de Jaén, Mae Cazorla yn enghraifft berffaith o'r hyn yr oeddem yn ei ddweud wrthych. Wedi'i leoli mewn amgylchedd naturiol rhyfeddol, mae'n cyfuno nodweddiadoldeb ei strydoedd cul a serth o dai gwyn â henebion pwysig sydd wedi rhoi'r categori o Ased o Ddiddordeb Diwylliannol.

Rhaid gweld yn y dref yw'r Castell Yedra, sy'n ei ddominyddu o ben bryn Salvatierra ac a adeiladwyd rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif. Mae wedi'i gadw'n dda iawn a thu mewn fe welwch y Amgueddfa Celfyddydau Poblogaidd a Thollau Alto Guadalquivir.

Gallwch hefyd weld yn Cazorla adfeilion y castell y Pum Cornel a Eglwys Dadeni Santa María de Gracia. Ac rydym hefyd yn argymell y palasau La Merced a Vicaría; y Tŷ a Ffynnon y Cadwyni, Arddull Herreriano; y Eglwys Ein Harglwyddes y Virgen del Carmen, gyda'i dwr wythonglog, neu meudwyon y Virgen de la Cabeza a San Miguel.

Meudwyaeth San Miguel

Meudwyaeth San Miguel

Ar y llaw arall, os ymwelwch â'r dref ac fel heicio, llwybrau godidog trwy'r Parc Naturiol y Sierras de Cazorla, Segura a Las Villas. Rhai ohonynt yw'r un sy'n mynd o Cerrada de los Utreros i Salto de los Órganos, afon Tus neu gronfa ddŵr Tranco, a elwir hefyd yn Félix Rodríguez de la Fuente.

Segura y Sierra

Yn yr un parc naturiol â'r un blaenorol mae Segura de la Sierra, sy'n rhan o'r rhwydwaith o Y Pentrefi Mwyaf Prydferth yn Sbaen ac mae hynny hefyd wedi'i ddatgan Cymhleth Artistig Hanesyddol.

Ei heneb fwyaf arwyddluniol yw'r Castell Mudejar, sy'n creu argraff o ben y dref gyda'i waliau a'i thyrau mewn cyflwr perffaith. O anfoneb Arabeg, yn ddiweddarach bu'n gartref i Brif Feistr Urdd Santiago.

Mae'r Baddonau Arabaidd o'r unfed ganrif ar ddeg; y eglwys Our Lady of the Collado, Wrth ymyl y Ffynnon Imperial, A'r Neuadd y Dref, gyda ffasâd platresque hardd. Mae cofeb i'r bardd hyd yn oed jorge manrique, er bod Paredes de Nava yn trafod ei darddiad, yn Palencia.

Castell Segura de la Sierra

Castell Segura de la Sierra

Baddonau'r Encina

Wedi'i leoli yn y canol Sierra Morena, mae'r dref hon yn un o'r rhai mwyaf prydferth yn nhalaith Jaén. Mae ei hen dref yn Ased o Ddiddordeb Diwylliannol, efo'r eglwys San Mateo, lle gallwch weld paentiad a briodolir i Bartolomé Esteban Murillo, a meudwyon Jesús del Camino, y Virgen de la Encina a Cristo del Llano, gyda'i ystafell wisgo baróc.

Ond, yn anad dim, yn Baños de la Encina sy'n sefyll allan y mawreddog Castell Burgalimar, sydd, a adeiladwyd ym 968, yn un o'r hynaf yn Ewrop. Mae'n gaer o'r cyfnod Umayyad sy'n cynnwys pedwar ar ddeg o dyrau a chaead o waliau crenellated. Er 1931 y mae Heneb Genedlaethol ac, os ewch chi ati, byddwch chi'n mwynhau golygfeydd trawiadol o Sierra Nevada a llwyni olewydd y gwastadedd.

Yn olaf, gallwch ymweld â thref Aberystwyth yn y dref hon Penalosa, safle archeolegol Argarig o'r Oes Efydd sy'n dangos yr hyn a allai fod yn graidd pwysig o ecsbloetio metelegol copr.

Castell Burgalimar

Castell Burgalimar

Baeza rhyfeddod ymhlith trefi Jaén

Mae sôn arbennig ymhlith trefi Jaén yn haeddu'r ddinas hon wedi'i hamgylchynu gan goed olewydd ac sydd yng nghanol union y dalaith. Profir hyn gan gylch wedi'i farcio ar gam cyntaf Neuadd y Dref, gyda llaw adeilad hardd Plateresque. Ac mae'n rhaid i ni stopio mwy yn Baeza oherwydd ei fod wedi'i ddatgan Treftadaeth y Byd yn 2003 i gydnabod ei werth coffaol trawiadol.

Mae'n rhaid i chi weld yn Baeza nifer diddiwedd o ryfeddodau sy'n perthyn i wahanol gyfnodau, diwylliannau ac arddulliau artistig, ond byddwn yn tynnu sylw at rai ohonyn nhw. Yn gyntaf oll, rhaid i chi ymweld â'r Sgwâr Santa Maria, canol nerf y dref. Ynddo gallwch weld y Eglwys Gadeiriol Dadeni Geni Ein Harglwyddes ac, wedi ei gludo iddo, y galwadau Neuaddau Tref Uchel, o'r un cyfnod; y ffynnon Santa Maria, a adeiladwyd yn 1564; y Seminary o San Felipe Neri ac, wrth ymyl drws Barbudo, yr hen Prifysgol y Drindod Sanctaidd, adeilad harddol hardd.

Fe ddylech chi hefyd weld y Plaza del Pópulo neu Los Leones, lle mae porth Jaén, sy'n perthyn i'r hen wal, a'r Tŷ Pópulo, adeilad platresque trawiadol. Dim llai mawreddog yw ffasâd y Palas Jabalquinto, un o'r nifer yn Baeza. Os ydych chi eisiau gweld mwy, dewch i'r tai Avilés neu Los Canónigos a Palas Rubín de Ceballos.

O'i ran ef, Y daith Dyma'r enw a roddir ar y Plaza de España, wedi'i bortico yn yr arddull Castileg. Ynddi mae'r Twr Aliatares, Y Alhondiga, Y Tanc, Balconi'r Cyngor neu Neuaddau Tref Isel, Y Beichiogi Eglwys y Di-Fwg a Chyngor y Ddinas, yr ydym eisoes wedi sôn amdano.

Yn olaf, ar gyrion Baeza gallwch ddod o hyd i'r eglwysi San Pablo, Gothig o'r XNUMXfed ganrif, o San Andrés, Dadeni yr XV a Oddi wrth El Salvador, Gothig-Mudejar o'r XIII. A hefyd ef Castell Jarafe ac Hacienda Laguna, y ddau ased o ddiddordeb diwylliannol. Yn fyr, ac fel y gallwch weld, mae Baeza yn unig yn haeddu ymweliad.

Y Plaza del Pópulo

Sgwâr Pópulo

Úbeda

Wedi'i ddatgan Treftadaeth y Byd ar yr un pryd â'r un blaenorol, Úbeda yw'r em arall ymhlith trefi Jaén. Fe'i gelwir yn "ddinas y bryniau", mae'n sefyll allan, fel yn Baeza, yn drawiadol Cymhleth coffa'r Dadeni.

I drefoli'r cyfnod hwnnw y perthyn y Sgwâr Vazquez de Molina. Dim ond ynddo mae gennych nifer fawr o adeiladau ysblennydd i'w gweld. Ymhlith y crefyddol, mae'r eglwys Santa María de los Reales Alcázares, sy'n Heneb Genedlaethol, a'r Capel Cysegredig y Gwaredwr, gyda'i ffasâd mawreddog Plateresque.

O ran cystrawennau sifil, mae'n rhaid i chi ymweld â'r Palas Dean Ortega, sy'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol; eiddo Don Rodrigo Orozco; yr un gyda'r cadwyni y Ardalydd Mancera. Mae pob un ohonynt o anfoneb y Dadeni, ond hŷn yw'r alwad Carchar yr Esgob. Dyma’r Palas Cyfiawnder ar hyn o bryd a daeth y gwaith adnewyddu o hyd i olion necropolis Celtaidd hynafol.

Ar y llaw arall, mae gennych gae intramural Úbeda. Yn hwn mae'r Sgwâr Calan Mai, gyda cherflun marmor ysblennydd o Sant Ioan y Groes. A hefyd ef Ysbyty Hen Ddynion Anrhydeddus Salvador, hefyd wedi datgan yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol; yr hen rai Neuaddau Tref, gyda'i arcêd dwbl mewn arddull Eidalaidd; Mae'r palasau Cyfrifau Guadiana a Vela de los Cobos, ac eglwysi San Pedro, mewn arddull Romanésg, a San Pablo.

Hyn i gyd heb anghofio'r lleiandy San Miguel a areithyddiaeth San Juan de la Cruz, baróc yr olaf, yn ogystal â'r mynachlog Santa Clara, gyda dau glwstwr trawiadol, un Romanésg a'r llall Mudejar.

Beth bynnag, gallem sôn am y Tŷ'r Tyrau, Y Palas Don Luis de la Cueva o yr un gyda'r marques del Contadero ac ni fyddem yn gorffen rhestru'r henebion y gallwch eu gweld yn Úbeda. Ond byddwn yn dweud wrthych am y trawiadol muriau'r ddinas, gyda'i dyrau a'i gatiau, ac oddi yno mae golygfeydd godidog o'r Sierra de Cazorla a gwastadeddau coed olewydd.

Sgwâr Vázquez de Molina (Úbeda)

Sgwâr Vazquez de Molina

Alcala la Real

Wedi'i leoli yn ne-orllewin y dalaith, mae'n sefyll allan ymhlith trefi Jaén am ei fawreddog caer La Mota, wedi'i gadw'n wych. Mae'n dyddio o'r cyfnod Nasrid (XNUMXeg ganrif) ac felly mae'n ymateb i strwythur traddodiadol dinasoedd Andalusia Mwslimaidd.

O ganlyniad, mae ganddo dri maes sy'n gorgyffwrdd. Y tu allan yw'r lloc muriog lle roedd sawl maestref. Yr un canol yw'r citadel, sy'n meddiannu llwyfandir cyfan y Cerro de la Mota ac wedi'i wahanu o'r un blaenorol gan wal arall gyda sawl giât fel rhai Las Lanzas a Santiago. Yn olaf, mae caer neu balas arglwydd y ddinas yn meddiannu'r tu mewn, gyda'i gorthwr.

O fewn y gaer ei hun mae'r Prif eglwys yr Abaty, adeiladwaith yn null y Dadeni gan y meistr Ambrosio de Vico, a anwyd yn Granada, gydag addurn Plateresque hardd y tu mewn iddo. Ar y llaw arall, gallwch chi hefyd weld y palas abaty, adeilad neoglasurol godidog o'r XNUMXfed ganrif sy'n sefyll allan am ei glysty gyda thri bwa. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn gartref i'r Amgueddfa a Chanolfan Ddehongli Alcalá la Real.

Yr Iruela

Wedi'i leoli ar lethrau Sierra de Cazorla, mae'n un o'r trefi mwyaf unigryw yn Jaén am ei strydoedd cul gyda thai gwyn. Ond yn anad dim am ei twr castell, sy'n ymddangos fel petai'n cydbwyso ar graig heb gwympo.

Mae'n un o weddillion y Caer Almohad sy'n cael eu cadw yn La Iruela, ond dylech chi hefyd ymweld â'r Eglwys Santo Domingo, teml y Dadeni sydd o fewn muriau'r castell ei hun.

Golygfa o Alcalá la Real

Alcala la Real

dydd Mawrth

Ar ein llwybr trwy drefi Jaén rydym yn cyrraedd gem goffaol arall o'r dalaith. Gyda gwreiddiau a gollir yn y cyfnod cynhanesyddol, mae'r dref hon wedi'i ffurfweddu o amgylch y bryn enfawr o'r enw, yn union, y Craig Martos.

Mae hyn wedi achosi i'w ganolfan hanesyddol gynnwys strydoedd troellog a serth nodweddiadol sydd wedi rhoi'r categorïau iddi Ased o Ddiddordeb Diwylliannol a Cymhleth Hanesyddol-Artistig. Ei gystrawennau amlycaf yw'r castell La Peña, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif gan Urdd Calatrava ac sydd yn adfeilion, ac urdd y Villa o Fortress Isaf, lle dylech chi edrych ar y Twr Almedina, gyda'i bum metr ar hugain bron a'i beiriannu ar y to.

O fewn yr un lloc mae'r gwerthfawr Noddfa a Thŵr Cloch Santa María de la Villa, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif. Fodd bynnag, adeiladwyd y deml bresennol ar ddiwedd y Rhyfel Cartref, ar ôl dymchwel yr un flaenorol a ddifrodwyd. Fodd bynnag, mae'n ymateb i'r arddull neo-faróc.

Nid hwn yw'r unig adeilad crefyddol amlwg ym Martos. Gallwch hefyd ymweld â'r Eglwys y Plwyf Brenhinol Santa Marta, o'r XNUMXeg ganrif ac sy'n gartref i ddelwedd nawddsant y ddinas: Santa Marta de Betania. Fel cyd-fynd â'r deml hon, mae'r Capel Ein Tad Iesu Nazareno y mae frescoes baróc ynddo gan Antonio María Reinoso.

Sgwâr Cyfansoddiad Martos

dydd Mawrth

Maent yn cwblhau treftadaeth pensaernïaeth grefyddol Martos y mynachlog y Drindod Sanctaidd, gyda gorchudd hyfryd o urdd Tuscan; y Hen Ysbyty ac Eglwys San Juan de Dios a meudwyon Santa Lucía, San Miguel a San Bartolomé, yr olaf o'r drydedd ganrif ar ddeg.

O ran pensaernïaeth sifil tref Jaén, yn ychwanegol at y cestyll, gallwch ymweld â'r Hen Garchar a Cabildo, yn cael ei ystyried yn rhyfeddod o drefnoliaeth Andalusaidd; y Ffynnon Newydd, gan Francisco del Castillo, fel yr un blaenorol; y bont Rufeinig a'r Cylch Cyfeillgarwch Newydd, adeilad o ddechrau'r XNUMXfed ganrif wedi'i adeiladu mewn arddull eclectig-baróc.

Aldeaquemada, natur trefi Jaén

Er bod gan y dref hon henebion fel yr hardd Beichiogi Eglwys y Di-Fwg, arddull drefedigaethol a'r Fferm Degwm a Labradorau, o'r ddeunawfed ganrif, yn sefyll allan oherwydd yn agos ato mae safle celf ogof y Tabl Pochico.

Ond yn anad dim, rhaid i chi ymweld â'r dref hon oherwydd ei bod yn y Parc Naturiol Despeñaperros ac mae ganddo leoedd naturiol trawiadol. Peidiwch â cholli'r Ardal Naturiol y Cascada de la Cimbarra a'i glogwyni.

Ffwrn

Fel yr un blaenorol, mae wedi'i leoli mewn parc naturiol, hynny yw Sierras de Cazorla, Segura a Las Villas, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano o'r blaen. Hefyd, ymwelwch â'ch castell, caer Fwslimaidd drawiadol sy'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol, a'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, harddwch Gothig o'r XNUMXeg ganrif.

Golygfa o Hornos

Ffwrn

Alcaudete, i orffen y daith o amgylch trefi Jaén

Yn olaf, mae'n rhaid i chi ymweld ag Alcaudete. Mae ganddo hefyd gastell o'r enw y palas, sy'n dominyddu'r ddinas ar fryn. Cafodd ei adeiladu gan yr Arabiaid a'i ehangu gan y Cristnogion. Fe ddylech chi hefyd weld yn yr ardal eglwys Santa María la MaerGothig, er bod ei dwr godidog yn ddiweddarach; y Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn y ddeunawfed ganrif ac yn ymateb i'r baróc; y Lleiandy Santa Clara o y Ffynnon Villa.

I gloi, rydym wedi mynd â chi trwy drefi Jaén sy'n hanfodol ymweld â nhw oherwydd eu bod ymhlith y rhai harddaf a choffaol yn Andalusia. Ond mae yna rai eraill fel Carolina, gyda'i adeiladau baróc a neoglasurol; Begijar, hen ffermdy Mwslimaidd; Gwarroman, ffrwyth gwladychu Sierra Morena yn y XNUMXfed ganrif, neu Sabote, y cyfan yn rhyfeddod o bensaernïaeth y Dadeni. Onid ydych chi am gwrdd â nhw?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*