Trefi Toledo

Maer Plaza La Puebla de Montalbán

Maer Plaza (La Puebla de Montalbán)

Nid oes gan drefi Toledo unrhyw beth i genfigenu wrth eu cyfalaf taleithiol rhyfeddol, sy'n un o'r prif gyrchfannau i dwristiaid ynddo Castilla La Mancha. Fodd bynnag, nid ydynt yn mwynhau poblogrwydd yr hyn a elwir yn "ddinas y tri diwylliant."

Gan ddechrau gyda threfi y rhanbarth o La Mancha, y byddai Don Quixote yn mynd trwy ei anturiaethau gwallgof, ac yn dilyn rhai'r Ardal Torrijos o eiddo Alberche, mae trefi Toledo hyn yn cynnig treftadaeth goffa eang i chi, tirweddau anghyffredin a gastronomeg blasus. Rydym yn eich gwahodd i gwrdd â nhw.

Y trefi mwyaf diddorol yn Toledo

Wedi'i lwytho â Hanes Yn dyddio'n ôl i'r cyfnod cyn-Rufeinig, mae'r trefi bach hyn ar y cyfan wedi llwyddo i warchod eu holl swyn a dilysrwydd gwledig. Rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai ohonyn nhw.

mam-yng-nghyfraith

Wedi'i leoli yn y rhanbarth o La ManchaMae tarddiad y dref hon yn union yn nhref Consabura, a sefydlwyd gan y Saer cyn goresgyniad Rhufain. Ei brif atyniad yw'r castell La Muela, wedi'i leoli ar fryn Calderico ac wedi'i amgylchynu gan y clasur melinau manchegos.

Mae'n bosibl bod ei adeiladu yn dyddio o'r cyfnod Visigothig, er iddo gael ei ailsefydlu gan Almanzor fel caer Fwslimaidd. Mae'n un o'r rhai sydd wedi'i gadw orau ym mhob un o Castilla La Mancha ac mae'n sefyll allan am ei strwythur anarferol. Mae ganddo gorff canolog sgwâr a phedwar twr crwn ar ei onglau yn ychwanegol at yr albarrana, sy'n rhad ac am ddim.

Golygfa o gastell La Muela

Castell La Muela

Nid y castell yw'r unig atyniad yn Consuegra. Fe ddylech chi hefyd ymweld â'i Sgwâr Sbaen, lle mae adeilad y Dadeni yn Neuadd y Dref; y melinau gwynt uchod, ger bryn Calderico, a'r eglwysi San Juan Bautista, rhyfeddod o arddull Mudejar, a o Grist Sanctaidd y Gwir Groes, teml neo-faróc o'r XNUMXfed ganrif.

wobbly

Heb adael rhanbarth La Mancha, mae gennych dref Tembleque, y rhoddwyd ei siarter poblogaeth gan orchymyn Urdd Sant Ioan Jerwsalem ar ôl y brwydr y Navas de Tolosa (1212).

Er gwaethaf ei faint bach, mae'n un o'r tlysau ymhlith trefi Toledo am ei threftadaeth goffaol. O ran hyn, byddwn yn dechrau trwy ddweud wrthych am eich Prif Sgwâr, yn nodweddiadol Castileg, wedi'i ffurfio gan dai arcedog a chyda choridorau ar y prif lawr. Ynddo fe welwch Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Yn yr un modd, rhaid i chi weld yn Tembleque balas baróc mawreddog y Tŷ'r Tyrau ac Tŷ'r Post, a elwir hefyd yn Cuartel Viejo. O ran yr adeiladau crefyddol, mae'n rhaid i chi ymweld â'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, Gothig-Dadeni ac mae meudwy'r Virgen del Rosario ynghlwm wrtho.

Mae'r olaf yn un o'r nifer o gapeli sydd gan Tembleque. Er enghraifft, y Beichiogi Heb Fwg, Crist Crist y Cwm o yr un o Loreto. Ond ymhlith pob un ohonynt, peidiwch â cholli'r meudwyaeth Veracruz, chwilfrydedd pensaernïol oherwydd ei gynllun wythonglog wedi'i goroni â chromen fewnol na ellir ei gweld o'r tu allan.

Eglwys Our Lady of the Assumption

Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth

Dieithr

Wedi'i leoli ddeng metr ar hugain uwchben yr afon Alberche, mae ei gwreiddiau'n dyddio'n ôl i'r cyfnod Celtaidd. Yn Escalona mae'n rhaid i chi weld olion ei hen wal a'r Lleiandy'r Concepcionistas, XNUMXeg ganrif. Ond yn anad dim, ni allwch golli'r castell-palas Escalona, rhyfeddod Mudejar o'r XNUMXfed ganrif sy'n un o'r rhai mwyaf trawiadol sy'n bodoli yn nhrefi Toledo.

Ynddo ef y ganwyd y baban Don Juan Manuel, awdur Sbaenaidd canoloesol enwog a roddodd gymynrodd i ni straeon 'El conde Lucanor'. Roedd hefyd yn eiddo i don Alvaro de Luna, Cwnstabl enwog Castile. Felly, yn ogystal â bod yn gosod harddwch, mae iddo werth hanesyddol mawr.

Oropesa

Yn wir yn un o drefi harddaf Toledo nid yn unig am ei threftadaeth ond hefyd am fod yng ngodre'r Sierra de Gredos. Yn ogystal â llwybrau cerdded trwy hyn, yn Oropesa a Corchuela (fel y'i gelwir hefyd) mae gennych odidog arall castell.

Fodd bynnag, yn hytrach, mae'n cynnwys dau adeilad. Daw'r hynaf o'r cyfnod Arabaidd, er iddo gael ei adeiladu ar gaer Rufeinig, ac mae ganddo gynllun hirsgwar a thyrau crwn. Adeiladwyd y llall gan gyfrif Oropesa yn y XNUMXfed ganrif ac mae ganddo gynllun hirsgwar hefyd, er nad yw ei dyrau'n grwn nac yn unffurf.

I ddod â'ch ymweliad ag Oropesa i ben, mae'n rhaid i chi ymweld â'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, harddwch Plateresque o'r XNUMXfed ganrif; y Coleg Jeswit, Dadeni; y meudwyaeth Las Peñitas, yn yr arddull faróc, a'r Palas Newydd, sy'n cyflwyno ar ochr dde ei ffasâd yr hyn a elwir yn "Peinador de la Duquesa", tyred wythonglog a ffenestri gyda bwâu lintelled.

Castell Escalona

Castell Escalona

El Toboso, sy'n enwog ymhlith trefi Toledo am 'El Quijote'

Os mai dim ond oherwydd mai hi oedd mamwlad y di-gymar Dulcinea, Delfryd rhamantus Don Quixote, mae'n werth ymweld â'r dref hon. Dim ond ynddo gallwch weld y Amgueddfa Cervantino, Hiwmor Graffig Dulcinea ac Amgueddfa Tŷ Dulcinea del Toboso. Yn ogystal, mae strydoedd y dref yn mynd heibio'r Llwybr Llenyddol-Quixotic.

Ond nid yw popeth sy'n rhaid i chi ei weld yn El Toboso yn gysylltiedig â'r hidalgo dyfeisgar. Mae ganddo hefyd dreftadaeth goffa eang. Mae'r eglwys San Antonio Abad, teml fawr sy'n ymateb i'r arddull Gothig hwyr, a'r Mynachlog Trinitariaid El Toboso, sy'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol ac yn sefyll allan am ei solemnity Herrerian. Mae gan yr olaf amgueddfa grefyddol ddiddorol hefyd.

Henebion eraill o ddiddordeb yn y dref yw'r tai priordy o urddau Sant Ioan a Sant Iago o Malta, yr Mynachlog Concepción a set ddiddorol o meudwyon gwasgaredig ledled y boblogaeth. Ymhlith yr olaf, eiddo San Sebastián a Sant Santimimo Cristo de la Humildad.

Burujón, enghraifft o natur ymhlith trefi Toledo

Pe bai'r trefi blaenorol yn sefyll allan yn bennaf am eu henebion, mae Burujón yn ei wneud ymhlith trefi Toledo am ei drawiadol tirwedd. Mewn gwirionedd, mae ganddo Heneb Naturiol ddatganedig: eiddo'r Canyons Castreña a Castrejón.

Mae'n ymwneud â sawl toriad calchfaen sy'n cwympo'n berpendicwlar ar gronfa Castrejón. Mae rhai o'r rhain yn cyrraedd can metr o uchder. Dyma'r achos yn ei ran uchaf, y Uchafbwynt Cambrón. Gallwch chi wneud llwybr cerdded trwy'r ceunentydd a'u golygfannau ysblennydd.

Fodd bynnag, mae gan Burujón rai henebion hefyd. Ymhlith y rhain, mae'r meudwyaeth San Pantaleón, gem Mudejar; y Palas Cyfrifau Cifuentes ac eglwys San Pedro Apóstol, sy'n cyferbynnu â'r dref am ei steil avant-garde.

Y Barrancas de Castreña a Castejón

Canyons Castreña a Castejón

colur

Mae wedi ei leoli yng ngogledd y dalaith, yn y rhanbarth Torrijos. Ym Maqueda gallwch weld caer odidog arall wedi'i chadw'n berffaith. Mae'n ymwneud Castell Vela, sy'n Heneb Hanesyddol-Artistig ac sy'n gartref i'r Amgueddfa'r Gwarchodlu Sifil.

Dylech hefyd ymweld â'r eglwys Santa María de los Alcázares, Arddull Gothig-Mudejar ac fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Y tu mewn, mae'r brif allor, rhyfeddod Plateresque, a'r addurn gyda serameg Talavera a grëwyd yn y Dadeni yn sefyll allan.

Ar ddwy ochr y deml, gallwch weld dau fwa a oedd yn gatiau i'r hen wal, fel yr oedd y Twr Vela a'r alwad Giât Caliphal. Yn olaf, mae'r Rhestr Cyfiawnder Mae'n fonolith o'r XNUMXeg ganrif wedi'i warchod gan bedwar cerflun llew.

Fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych fod gwreiddiau llenyddol i Maqueda hefyd. Ail bennod neu draethawd y 'Lazarillo de Tormes' lle mae'r prif gymeriad yn gwasanaethu clerigwr.

Eglwys Santa María de los Alcázares

Eglwys Santa María de los Alcázares (Maqueda)

Y Puebla de Montalbán

Rydym yn parhau gyda'r gymysgedd o dreftadaeth a llenyddiaeth, gan mai'r dref hon oedd crud Ferdinand de Rojas, wedi ei ystyried yn awdur 'La Celestina'. Sut y gallai fod fel arall, yn y dref mae amgueddfa wedi'i chysegru i'r ffigwr llenyddol hwn. Ond mae La Puebla de Montalbán hefyd yn sefyll allan am ei henebion.

Mae ganddo hefyd a castell, er yn llai ysblennydd na'r rhai blaenorol oherwydd ei fod yn cael ei gadw'n waeth. Mewn gwirionedd, dim ond ar benwythnosau a thrwy apwyntiad y gallwch ymweld ag ef. Yn fwy diddorol yw'r chwedl a osododd Fwrdd Solomon yn y castell hwn.

Yn ogystal, mae gan La Puebla hardd Prif Sgwâr wedi'i fframio gan adeiladau arwyddluniol fel y Eglwys Ein Harglwyddes Heddwch, o'r XNUMXfed ganrif, a'r Palas Cyfrifau Montalbán, rhyfeddod y Dadeni Puristaidd gyda ffasâd gwyngalchog a phortico ysblennydd. Bu farw Diego Colón, mab y llyngesydd a ddarganfuodd America, ynddo.

Yn olaf, gallwch ymweld yn yr ardal Hermitages Our Lady of Solitude, baróc a chromen binc ar ei ben, a o Grist Sanctaidd Elusen, sy'n gartref i'r ffigur hwn yn arddull Churrigueresque; y Lleiandai Ffransisgaidd y lleianod cenhedlu, y ddau o'r Dadeni; y bont ar Afon Tagus, o'r XNUMXeg ganrif, a'r Twr San Miguel, gweddill hen eglwys.

Guadamur

Ymhlith trefi Toledo, mae hyn yn gysylltiedig â thrysor Visigoth yn Guarrazar ac â'r chwedl. Ond, cyn siarad amdano, byddwn yn argymell eich bod yn ymweld â'r Castell Guadamur, un o'r rhai harddaf a gorau sydd wedi'i gadw orau yn yr ardal. Fe'i hadeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif gan Gyfrif Fuensalida.

Castell Guadamur

Castell Guadamur

Mae'n balas gyda chynllun pedronglog y mae tyrau crwn ar ei gorneli. Yn ogystal, yng nghanol pob ffasâd, mae prism â sylfaen drionglog yn codi. Fe'i hadeiladwyd â gwaith maen gwenithfaen ond mae llawer o rannau ohono wedi'u gwneud o waith maen nadd cerfiedig.

Wrth ymyl y castell, gallwch weld yn Guadamur y eglwys Santa Maria Magdalena, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif; y Meudwyon Arglwyddes y Geni y o San Antón, Mudejar y cyntaf a Dadeni yr ail, a'r Canolfan Dehongli Trysor Guarrazar.

Mae'r olaf yn ein harwain i ddweud wrthych am y trysor ei hun. Mae'n cynnwys set o ddarnau gof aur a oedd yn perthyn i'r Brenhinoedd Visigoth o Toledo, a'u claddodd yn yr hyn a elwir yn Huerta de Guarrazar, wrth ymyl y dref sy'n ein meddiannu, fel na fyddent yn syrthio i ddwylo'r Mwslemiaid. Fe'u darganfuwyd ym 1861 ac mae'r mwyafrif ohonynt i'w cael yn y Amgueddfa Archeolegol Genedlaethol a Amgueddfa Cluny o Baris.

Organas

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch trefi Toledo yn Orgaz, un o'r rhai lleiaf adnabyddus ond nid heb ddiddordeb. Mewn gwirionedd, prin fydd y trefi yn Sbaen o'i maint gyda chymaint o dreftadaeth goffaol.

Ef mae'n rhaid i chi ymweld â'r mawreddog castell, caer ganoloesol a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ac sydd wedi'i chadw'n dda iawn. Ond dylech chi hefyd weld y gwerthfawr eglwys Santo Tomás Apostol, gwaith Alberto de Churriguera, y mae Eglwys Gadeiriol Newydd Salamanca; y bwâu o Belén a San José, olion yr hen wal; y meudwyon Socorro a La Concepción, Y Ysbyty San Lorenzo a Phont y Pum Llygaid, y gorchmynnwyd iddi gael ei hadeiladu gan y Brenin Carlos III.

Eglwys Santo Tomás Apóstol

Eglwys Santo Tomás Apóstol (Orgaz)

Beth i'w fwyta yn nhrefi Toledo

Nid yw popeth yn mynd i fod yn ymweld â threfi a henebion. Byddwch hefyd yn hoffi mwynhau gastronomeg godidog trefi Toledo. Gwych saffrwm a chynhyrchir dim llai blasus caws defaid.

Prydau nodweddiadol o'r ardaloedd hyn yw'r Pisto Manchego, Y uwd a briwsion bugail, Y Bacalao Al Ajoarriero (a elwir hefyd yn atascaburras), yr stiwiau cig oen, Y partridge i'r toledana, a'r hyn a elwir Duels a cholledion, nad ydyn nhw'n ddim byd ond wyau wedi'u ffrio wedi'u sgramblo â chig moch.

Mwy chwilfrydig yw'r wedi'i goginio â thair tro, sydd â gwygbys, cigoedd, selsig a llysiau. Fe'i enwir felly oherwydd ei fod yn cael ei fwyta mewn tair dysgl ar wahân: y cyntaf yw cawl, yr ail yw gwygbys a llysiau, a'r trydydd yw cig a selsig.

Hefyd yn nodweddiadol o drefi Toledo mae'r carcamws, stiw cig eidion neu borc gyda phys a thomato. Weithiau fe'i defnyddir fel llenwad ar gyfer Pwmp Toledo, math o croquette enfawr.

Plât o pisto Manchego

Manchego Pisto

O ran y ddiod, mae gan y dalaith ddau ardaloedd gwin gydag enwad tarddiad: Mentrid y Montes de Toledo. Ond yn bwysicach fyth mae losin yn gastronomeg yr ardal. Enwog ledled y byd yw marzipan, ond maen nhw'n flasus hefyd Mantecados neu'r fflwff ac cwtsh ni, y ddau yn nodweddiadol o El Toboso. Yn olaf, mae'r Toledo Maent yn dwmplenni coeth wedi'u stwffio â gwallt angel ac wedi'u gorchuddio ag almonau wedi'u torri.

I gloi, rydym wedi teithio trwy rai o brif drefi Toledo o ran gwerth coffaol. Fodd bynnag, mae yna rai eraill fel Y Real de San Vicente, gydag eglwys Santa Catalina a'r Baños de Fuente de la Pólvora; Ocana, gyda'i Faer Plaza trawiadol, neu Ie, a elwir yn Toledillo am faint o henebion y mae'n eu cartrefu. A'r peth gorau yw bod gennych chi'r holl drefi hyn yn agos iawn a bod unrhyw amser yn dda ymweld â nhw. Onid ydych chi'n teimlo fel ei wneud?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*