5 adeilad enwocaf yn yr Unol Daleithiau

Delwedd | Pixabay

O'r dwyrain i'r gorllewin, mae'r Unol Daleithiau yn wlad enfawr sydd â rhai o'r dinasoedd pwysicaf yn y byd. Un ohonynt yw Washington, uwchganolbwynt pŵer gwleidyddol ac economaidd y wlad. Yn y brifddinas gallwn ymweld â sawl adeilad enwog a pherthnasol iawn yn hanes y wlad sydd wedi ymddangos mewn llawer o ffilmiau. Ydych chi eisiau gwybod beth yw ei bwrpas? Daliwch ati i ddarllen!

Y Tŷ Gwyn

Mae preswylfa swyddogol a lle gwaith Arlywydd Unol Daleithiau America, y Tŷ Gwyn, yn un o adeiladau enwocaf y wlad ac yn symbol.

Fe’i hadeiladwyd ar ôl Deddf Cyngres ym 1790 mewn arddull neoglasurol ar fenter George Washington, gan sefydlu’r angen i godi preswylfa arlywyddol ger Afon Potomac. Comisiynwyd y gweithiau i'r pensaer James Hoban a gafodd ei ysbrydoli gan y Château de Rastignac yn Ffrainc am ei ddyluniad a chymerodd lai na degawd i'w gwblhau. Fodd bynnag, ni ddaeth yr Arlywydd Washington erioed i breswylio yn yr adeilad newydd ond cafodd ei urddo gan ei olynydd John Adams.

Ni pharhaodd yr adeilad gwreiddiol yn hir wrth i filwyr Lloegr ei ddinistrio ym 1814 wrth ddial am losgi'r Senedd yng Nghanada, felly bu'n rhaid i'r Americanwyr ailadeiladu'r hyn a elwid ar y pryd yn "Dŷ'r Arlywydd." Ers hynny, gwnaed amryw estyniadau a gwelliannau i'r strwythur. Adeiladwyd y Swyddfa Oval enwog a'r Adain Orllewinol ym 1902 yn ystod arlywyddiaeth Roosvelt. tra ychwanegwyd asgell y Dwyrain yn ystod deiliadaeth Truman. Felly cwblhawyd yr adeilad yr ydym yn ei adnabod heddiw.

Wedi'i leoli yn 1.600 Pennsylvania Avenue yn Washington, mae'r Tŷ Gwyn yn adnabyddus am ei ffasâd cefn, yr un gyda'r colonnâd yn y canol. Ar y tu allan, mae ei faint yn ymddangos yn llai a dim ond ychydig sy'n gwybod ei wir ddimensiynau: mae mwy na 130 o ystafelloedd, 35 ystafell ymolchi, bron i 30 o leoedd tân, 60 grisiau a 7 codwr wedi'u gwasgaru dros 6 llawr a 5.100 metr sgwâr.

Yn gallu ymweld?

Gerllaw'r Tŷ Gwyn mae Canolfan Ymwelwyr y Tŷ Gwyn, sydd ar agor i'r cyhoedd. Dim ond i ddinasyddion yr UD y gellir ymweld â'r Tŷ Gwyn ar daith fewnol. Maent yn rhad ac am ddim ond mae'n rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw trwy ysgrifennu at gynrychiolydd o'r Gyngres. I dramorwyr ar hyn o bryd nid yw'n bosibl felly mae'n rhaid i chi setlo am weld y Tŷ Gwyn o'r tu allan.

Eglwys Gadeiriol Washington

Delwedd | Pixabay

Un o'r eglwysi cadeiriol harddaf yn nwyrain yr Unol Daleithiau yw Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington. Hi yw'r ail fwyaf yn y wlad ar ôl Basilica Cysegrfa Genedlaethol y Beichiogi Heb Fwg yn Ardal Columbia (yn agos iawn at Washington) a'r chweched eglwys gadeiriol fwyaf yn y byd.

O ran arddull Neo-Gothig, mae Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington yn atgoffa rhywun iawn o'r basilicas Ewropeaidd mawr ac mae'n ymroddedig i'r Apostolion Sant Pedr a Sant Paul. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXfed ganrif ac mae'n perthyn i'r Eglwys Esgobol yn Unol Daleithiau America.

Os hoffech ymweld â'r deml hon yn ystod gwyliau i Washington, Fe welwch hi ar y gyffordd rhwng Wisconsin a Massachusetts Avenues, i'r gogledd-ddwyrain o'r brifddinas. Cafodd ei arysgrifio fel heneb yn y Gofrestr Genedlaethol o Leoedd Hanesyddol ac fel chwilfrydedd, os edrychwch ar dwr y gogledd mae gargoel sydd â helmed Darth Vader o Star Wars. Anarferol, iawn?

Daeth y dihiryn diwylliant poblogaidd hwn i fod yn rhan o'r eglwys gadeiriol oherwydd bod cylchgrawn National Geographic World wedi cynnal cystadleuaeth ddylunio plant lle cymerodd y cystadleuydd Christopher Rader y trydydd safle gyda'r llun hwn. Ar ôl yr ornest, cafodd y ffigwr ei gerflunio ynghyd â'r lluniadau buddugol eraill (merch â blethi, raccoon a dyn ag ymbarél) i addurno pen twr gogledd-orllewin Eglwys Gadeiriol Washington.

Cofeb Jefferson

Delwedd | Pixabay

Mae Thomas Jefferson yn bersonoliaeth a oedd â phwysigrwydd mawr yn hanes yr Unol Daleithiau. Ef oedd prif ddrafftiwr ei Ddatganiad Annibyniaeth, ysgrifennydd gwladol cyntaf y wlad yn llywodraeth George Washington, un o dadau sefydlu'r genedl a'i thrydydd arlywydd ar ôl olynu John Adams. Yn y pen draw, yn yr Unol Daleithiau mae llawer i'w gofio Thomas Jefferson ac mae ei heneb wedi'i chysegru er cof amdano.

Mae'r gofeb wedi'i lleoli ym Mharc awyr agored West Potomac, ar lan Afon Potomac. Gorchmynnwyd iddo gael ei adeiladu gan yr Arlywydd Franklin D. Roosvelt ym 1934 gan fod ganddo edmygedd mawr o'r gwleidydd. Am ei ddyluniad cafodd y pensaer ei ysbrydoli gan Monticello, tŷ Thomas Jefferson, a ysbrydolwyd yn ei dro gan y Pantheon yn Rhufain.

Os yw'r tu allan i Gofeb Jefferson yn brydferth, ar y tu mewn mae'n syndod oherwydd ei fod wedi'i addurno ag arysgrifau dyfyniadau enwog gan yr arlywydd hwn a hyd yn oed gyda darnau o Ddatganiad Annibyniaeth America.

Capitol yr Unol Daleithiau

Delwedd | Pixabay

Mae'n un o'r adeiladau harddaf yn Washington sydd wedi'i leoli yng nghymdogaeth Capitol Hill ac mae'n eicon sy'n symbol o ddemocratiaeth America. Yno mae pŵer deddfwriaethol llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi'i ganoli: Tŷ'r Cynrychiolwyr a'r Senedd.

Dyluniwyd Capitol yr Unol Daleithiau gan William Thornton a chwblhawyd cam cyntaf yn gynnar yn y XNUMXau. Yn ddiweddarach, gwnaeth penseiri eraill addasiadau a roddodd yr arddull neoglasurol nodweddiadol honno i'r cymhleth.

Cwblhawyd cam cyntaf ym 1800 ac mae'n un o'r prif atyniadau i dwristiaid yn y ddinas. Dyluniodd y penseiri Thomas U. Walter ac August Schoenborn y gromen bresennol yng nghanol y strwythur gyda cherflun benywaidd ar ei ben, y gellir gweld ei siâp o bellter wrth i lwybrau Maryland a Pennsylvania ddod i ben yno.

Fe darodd y rhai a ddewisodd y safle ar gyfer adeiladu Capitol yr Unol Daleithiau yr hoelen ar ei phen oherwydd gan ei bod wedi'i lleoli ar fryn mae'n ymddangos hyd yn oed yn fwy, sy'n enghraifft berffaith o symbolaeth pŵer..

Cofeb Lincoln

Delwedd | Pixabay

Un arall o'r adeiladau enwocaf yn yr Unol Daleithiau yw Cofeb Lincoln, heneb ysblennydd sydd wedi'i chysegru i ffigwr Abraham Lincoln, unfed ar bymtheg arlywydd y wlad.s wedi'i leoli mewn parc yng nghanol y brifddinas a elwir y National Mall. Dyma henebion pwysig eraill fel Obelisk Washington, cerflun y Grant Cyffredinol a heneb Lincoln, tri ffigur perthnasol iawn yn hanes America.

Wedi'i sefydlu ym 1922, mae Cofeb Lincoln yn adeilad ar ffurf teml Roegaidd yr oedd y Gyngres Genedlaethol eisiau ei chodi i dalu teyrnged i'r gwleidydd enwog. Mae grisiau mawr yn arwain at ystafell lle gallwn weld cerflun enfawr o Abraham Lincoln (gan Daniel Chester French), murluniau amrywiol a dau ysgrif gyda darnau o rai o areithiau'r arlywydd.

Yn 1963 Cofeb Lincoln oedd lleoliad yr araith enwog "I Have a Dream" gan y gweinidog ac actifydd hawliau sifil Martin Luther King. Ar y National Mall gallwch hefyd weld cerflun wedi'i gysegru i'w ffigur ychydig fetrau o'r gofeb.

Yn gallu ymweld?

Mae mynediad i Gofeb Lincoln am ddim ac ar agor rhwng 8 AM a 12 AC.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*