Beth i'w weld yn Los Angeles

Beth i'w weld yn Los Angeles

Os ydych chi eisoes yn trefnu eich taith ac nad ydych chi'n gwybod o hyd beth i'w weld yn Los Angeles, rydyn ni'n mynd i'w gwneud ychydig yn haws i chi. Yn fwy na dim oherwydd byddwn yn dweud wrthych y lleoedd hanfodol hynny y mae'n rhaid i chi eu mwynhau. Mae'n wir eich bod yn wynebu'r ail ddinas fwyaf poblog yn yr Unol Daleithiau.

Rhywbeth sydd, heb os, yn ein harwain i feddwl na fyddwn bob amser yn gallu gweld ei holl gorneli. Dyna pam mai'r peth gorau yw gwybod sut i wneud y mwyaf o'ch amser ac am hynny, dilynwch y camau rydyn ni'n eich gadael chi heddiw. O foethusrwydd Beverly Hills, i'r Hollywood eiconig, gan fynd trwy'r traethau mwyaf paradisiacal fel Santa Monica. Ble ydych chi am ddechrau?

Beth i'w weld yn Los Angeles, Downtown

Downtown Los Angeles, fel y'i gelwir, yw ei ganolfan hanesyddol. Lle mwy nag addoli lle mae'n rhaid i chi wneud un o'r arosfannau cyntaf. Yn yr ardal hon gallwch chi fwynhau'r holl skyscrapers y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar eich ffordd. Dyma bwynt pendant busnes a bywyd bob dydd yn y ddinas hon.

Downtown Los Angeles

Gallwch ewch i fyny i Spring Street ac yno fe welwch Neuadd y Ddinas Los Angeles, y gallwch ymweld ag ef am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ni fyddwch yn gallu colli'r Neuadd Ganolfan Walt Disney. Mae'n awditoriwm sydd â lle i fwy na 2000 o bobl ac mae wedi'i leoli ar Grand Avenue. Mae'r Eglwys Gadeiriol Our Lady of the Angels neu'r Memoriam Coliseum, hefyd yn bwyntiau pwysig i'w hystyried.

Beverly Hills

Heb amheuaeth, un o'r prif leoedd pan feddyliwn am yr hyn i'w weld yn Los Angeles. Maes yr ydym wedi'i weld mewn nifer o gyfresi teledu a ffilmiau. Ynddo, mae plastai mwyaf ysblennydd yr enwog. Os ydych chi am eu gweld yn agos, rydyn ni'n eich cynghori i logi taith, oherwydd gall ei wneud ar eich pen eich hun gymryd am byth. Os ydych chi eisiau teimlo fel pobl enwog, peidiwch ag anghofio cymryd cam wrth y Ardal siopa Rodeo Drive.

Beverly Hills

Yn agos iawn mae Cañon Drive lle gallwch chi stopio yn ei fwytai enwog. Sut y gallai fod yn llai, un arall o'r arosfannau mwy na gorfodol yw Warner Brothers. Mae'n ymwneud y stiwdios ffilm pwysicaf. Gallwch archebu a chychwyn ar daith drwyddynt. Gall y math hwn o daith gostio hyd at $ 100, er rhaid dweud ei fod yn eithaf cyflawn ac yn werth chweil.

Ymweld â Hollywood

Heb amheuaeth, Hollywood yw un o'r lleoedd y mae galw mawr amdano. Mae paradwys y sêr yma. Felly, mae'n rhaid i chi fod yn sylwgar iawn, oherwydd er ar lawr gwlad fe welwch yr enwog Oriel AnfarwolionEfallai hefyd y byddwch chi'n dod o hyd i rywun enwog wrth edrych yn syth ymlaen. Gallwch hefyd fwynhau'r Universal Studios.

Walk of Fame yn Los Angeles

Y lle hwn yw hanner stiwdio, hanner parc difyrion, gyda'r hyn sy'n rhaid i chi ddewis ohono. Mae'n rhaid dweud bod yr atyniadau hyn yn ail-greu rhai golygfeydd o ffilmiau. Mae'r Amgueddfa Hanes Hollywood Mae ganddo lawer o wrthrychau i'w cofio. Gall rhai ohonyn nhw fod yn addurniadau neu'n setiau ffilm, yn ogystal â'u gwisgoedd. Mae'r fynedfa oddeutu 12 ewro ac mae ar agor yn y bore a'r prynhawn.

Santa Monica

Er mwyn dianc rhag cymaint o grynhoad a datgysylltu ychydig, fe wnaethon ni aros gyda'r Traethau Santa Monica. Er ei fod yn lle twristaidd iawn, gallwch ail-fyw un o'r cyfresi enwocaf. Roedd gan "Baywatch" ei galon yma. Mae Pier Santa Monica wedi'i wneud o bren ac mae'n berffaith i fwynhau'r machlud.

Santa Monica Los Angeles

Hefyd wrth ei ymyl, mae'r Olwyn Ferris Parc y Môr Tawel yn llenwi'r gornel hon â bywyd. Peidiwch ag anghofio mwynhau'r llwybr pren, Ocean Drive. Yn yr achos hwn, mynd ar rai esgidiau sglefrio neu reidio beic fydd un o'r opsiynau gorau. Yn y modd hwn gallwch chi gyrraedd Traeth Fenis sydd ddau gilometr i ffwrdd.

Arsyllfa Griffith

Mae pob man rydyn ni'n ymweld ag ef yn deilwng o ffotograff da. Ond heb amheuaeth, rydyn ni bob amser yn edrych am y pwynt hwnnw sy'n ein gadael ag ansawdd a chof mwy na gwych. Wel, o Arsyllfa Griffith gallwch ddod o hyd iddo. Mae wedi'i leoli ar fryn uchel a bydd yn cynnig y golygfeydd gorau i chi eu mwynhau erioed.

Golygfeydd Arsyllfa Griffith

Fe welwch hi yn y hollywood de. Yn ogystal, gallwch orffwys yn y parc, gan fwynhau'r golygfeydd a'r ardaloedd gwyrdd sydd ganddo. Wrth gerdded trwy'r ardal hon, fe welwch a cerflun wedi'i gysegru i James Dean.

Llain Machlud

Y noson, daw'r gerddoriaeth a'r artistiaid ynghyd ymhlith atgofion y Sunset Strip Avenue. Rhennir y clybiau nos, y cyffyrddiad bohemaidd a'r hanes yn y ddau gilometr a hanner hyn o stryd, gyda llawer o oleuadau a phosteri mawr. Mae'n ardal sy'n ymuno â Hollywood a Beverly Hills, felly mae'n gyffredin hefyd gweld pobl enwog yno.

Bar ar y Llain Machlud

Ffeithiau diddorol i fwynhau Los Angeles

Sut mae mynd o gwmpas Los Angeles?

Y ffordd orau i mae symud o amgylch y ddinas trwy drafnidiaeth gyhoeddus. Un o'r symlaf yw'r bws. I wneud hyn, mae'n rhaid ichi edrych ar y lliwiau gan fod pob un ohonynt yn mynd trwy ran benodol. Ar y llaw arall, mae'r isffordd, er ei bod yn wir nad yw'n cwmpasu'r ddinas gyfan. Mae'n berffaith ar gyfer y pellteroedd pellaf. Os ydych chi'n mynd i symud o gwmpas y ddinas lawer, mae'n well cael cerdyn TAP, a fydd yn caniatáu ichi gynilo ar eich teithiau.

Llety a bwyd

Bydd bob amser yn dibynnu ar yr ardal lle rydych chi, ond y llety gall fod oddeutu 60 ewro bob nos. Ond mae'n rhaid i chi gydbwyso un peth ag un arall bob amser a gallwch ddod o hyd i stondinau bwyd a lleoedd rhad i lenwi'ch stumog. Cofiwch fod bwyd fel arfer yn cael ei weini tan 14:30 p.m. a swper tan 21:30 p.m., yn y mwyafrif o leoedd, er nad i gyd.

Rodeo Drive a'i siopau

Ardaloedd i fwynhau noson allan

Os ar ôl y diwrnod dwys, rydych chi am fwynhau'r noson o hyd, y lle gorau yw Sunset Strip. Fel yr ydym wedi gwneud sylwadau, ardal â llawer o gerddoriaeth. Un arall o'r rhai y gofynnir amdano fwyaf yw'r Boulevard sef yr ardal sy'n uno Santa Monica â moethusrwydd Beverly Hills. Ond peidiwch â meddwl mai dim ond hwyl fydd yno, ond yn Los Angeles mae unrhyw ardal yn dda oherwydd mae ganddo lawer o fywyd nos.

Yn gyffredinol, mae'r hyn i'w weld yn Los Angeles yn gysyniad eithaf eang. Dinas sydd â phob math o weithgareddau a chorneli sylfaenol i'r teulu cyfan. P'un a oes gennych fwy neu lai o amser, gellir mwynhau'r holl leoedd a grybwyllir i'r eithaf. Trip da !.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*