Cyrchfannau mis mêl yn yr Unol Daleithiau

Mae cyrchfannau mis mêl yn yr Unol Daleithiau mor amrywiol â gwlad Gogledd America ei hun. Yn hyn gallwch ddod o hyd i anialwch mawr i draethau delfrydol neu ddinasoedd mawr gyda miliynau o drigolion ac atyniadau unigryw yn y byd.

Am yr holl resymau hyn, nid yw'n hawdd dewis ychydig o gyrchfannau ar gyfer y mis mêl yn yr Unol Daleithiau. Gallem siarad â chi, er enghraifft Amerig dwfn, lle byddwch chi'n teimlo gwir hanfod y wlad. Ond hefyd o'r enfawr a phoblogaidd Texas, lle na fyddwch yn teimlo'n rhyfedd oherwydd bod Sbaeneg yn cael ei siarad mor eang â'r Saesneg. Beth bynnag, rydyn ni wedi dewis i chi a'ch partner chwe chyrchfan mis mêl na fydd yn eich gadael yn ddifater.

Byddwn yn cychwyn ein hargymhelliad gyda'r Arfordir y Gorllewin i deithio'n hwyrach i draethau cynnes Florida ac yn gorffen yn yr egsotig Hawaii. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud rhai arosfannau eraill nad ydynt yn llai deniadol ar hyd y ffordd.

West Coast, California Sbaenaidd iawn

Yn rhannol oherwydd ei dreftadaeth Sbaenaidd gyfoethog, rydym yn argymell California hardd fel y brif gyrchfan mis mêl yn yr Unol Daleithiau. Gallwch chi ddechrau'r siwrnai gyda'ch gwraig newydd yn ninas brydferth Aberystwyth San Francisco.

Rhaid gweld y Porth Aur rhamantus ynddo, gyda'i machlud haul hyfryd; cymdogaeth enwog Painted Ladies, gyda'i thai Fictoraidd; Lombard Street, gyda'i lwybr igam-ogamu, neu Bier 39 yn Fisherman's Wharf, yn llawn animeiddiad. A phawb ar fwrdd eu tramiau sy'n ymddangos yn eich cludo i oes arall.

Ond mae California yn cynnig llawer mwy i chi. Gallwch ddod yn agosach at Cwm Napa, gyda'i winllannoedd ysblennydd. A hefyd i Parc cenedlaethol Yosemite, wedi datgan yn Safle Treftadaeth y Byd, gyda'i raeadrau a'i fynyddoedd enfawr. Wrth gwrs, os ydym yn siarad am natur, gallwch gyrraedd y Grand Canyon y Colorado, yn y gerllaw Arizona, lle byddwch chi'n gweld tirweddau unigryw yn y byd.

Y giât euraidd

Golden Gate

Ond, wrth fynd yn ôl i California, ni allwch ei adael heb ymweld Los Angeles, y mae ei enw yn arwydd o'i darddiad Sbaenaidd. Heb os, ardal fwyaf poblogaidd dinas Los Angeles yw Hollywood, gyda'i stiwdios ffilm a'i hatyniadau niferus. Peidiwch â stopio cerdded ar hyd y Walk of Fame, lle mae'r sêr yn ysgythru eu dwylo. Ond dylech hefyd ddod yn agosach at Beverly Hills, gyda'i blastai moethus, ac ardal siopa Rodeo Drive. Ac, yn olaf, gallwch ddod i adnabod y mwyaf bohemaidd o Los Angeles yn Nhraeth Fenis a mwynhau ei draeth neu'r Santa Monica, llai prydferth.

Florida heulog: Miami i Orlando

Hefyd Florida hardd yw un o'r cyrchfannau mis mêl gorau yn America. Mae ei draethau tywod gwyn rhyfeddol a'i ddyfroedd clir crisial yn hawliad perffaith. Ond, yn anad dim, mae dau le rydyn ni am siarad â chi amdanynt.

Y cyntaf yw Orlando, dinas parciau thema. Os ydych chi am adfywio eich ochr fwyaf plentynnaidd, mae'n gyrchfan berffaith. Oherwydd fe ddewch o hyd iddynt o bob math, o Gyrchfan Byd adnabyddus Walt Disney a Chyrchfan Universal Orlando i barciau morol fel y SeaWorld llai poblogaidd.

O'i ran, yr ail yw dinas Miami, wedi'i leoli rhwng Cefnfor yr Iwerydd a'r mawreddog Bytholwyrdd. Rydym eisoes wedi sôn am y traethau, ond gallwch hefyd deithio i'r XNUMXau trwy ymweld â'r gymdogaeth art deco o Ocean Avenue; amsugno Cuba yn yr un o'r Havana bach neu mwynhewch olygfa banoramig fyd-eang o'r ddinas o'r Metromover, sy'n rhedeg trwy ei chanol ar draciau uchel. Yn olaf, mwynhewch yr amrywiaeth o adar Ynys y Jyngl a thirweddau gwyrddlas Gorllewin Allweddol, y pwynt mwyaf deheuol yn yr Unol Daleithiau i gyd.

Cosmopolitaniaeth Efrog Newydd

Ar unrhyw daith i'r Unol Daleithiau, mae bron yn orfodol argymell dinas y skyscrapers, y mynegiant uchaf o gosmopolitaniaeth. Mae mor hysbys nad oes angen sôn am ei bwyntiau mwyaf diddorol.

Ond byddwn yn eich atgoffa i ymweld ag ysgyfaint mawr y ddinas hynny yw Parc Canolog a'ch bod yn mynd i fyny at Gwladwriaeth yr Ymerodraeth, lle cewch y golygfeydd gorau o Efrog Newydd. Wedi hynny, gallwch fynd ar fwrdd fferi i'r Cerflun o Ryddid, ewch am dro trwy'r Fifth Avenue, dod i adnabod ynys Ellis, lle arferai’r ymfudwyr gyrraedd a gweld sioe i mewn Broadway.

Golygfa o Times Square

Times Square

Ond, yn anad dim, mae'n glasur i ymweld ag ef Times Square, gyda'i arwyddion neon enfawr. A hefyd ewch i un o'r nifer o amgueddfeydd ysblennydd yn y ddinas (dim ond ar ynys Aberystwyth Manhattan mae tua thrigain). Er enghraifft, y Metropolitan of Art, y Gelf Fodern, Hanes Naturiol neu'r Guggenheim.

Alaska Oer

Safle ysblennydd arall ymhlith y cyrchfannau ar gyfer mis mêl yn yr Unol Daleithiau yw'r Alaska oer ond ysblennydd. Mewn gwirionedd, nid yw hafau yn ei ardaloedd arfordirol ac i'r de o Fryniau Brooks mor oer ag y byddech chi'n meddwl.

Os ydych chi am fwynhau tirweddau aruthrol sy'n llawn rhyfeddodau naturiol, rhaid mai hwn yw'r cyrchfan o'ch dewis. Ymhlith y lleoedd hynny, mae'n orfodol ymweld â'r Parc Cenedlaethol Delani, o amgylch y mynydd o'r un enw, sef yr uchaf yng Ngogledd America. Ac, ynghyd â'r un blaenorol, mae'r paxton llyn, ardal pysgota eog Glanio Cooper a'r rhewlif Matanuska, gyda'i ddeugain cilomedr o hyd a chwech o led.

Gallwch hefyd weld fest arall o'r frwyn aur: y pwll glo fairbanks. A rhaid i chi beidio â gadael Alaska heb wybod Anchorage, y ddinas fwyaf poblog yn y wladwriaeth, er mai ei phrifddinas yw Juneau. Ond yn anad dim, os oes gennych chi'r posibilrwydd, ewch ar daith ar Ddarganfod Cychod yr Afon, agerlong sy'n aredig trwy afonydd Tanana a Chena gyda golygfeydd ysblennydd.

Llwybr 66, cyrchfan mis mêl yn yr Unol Daleithiau os ydych chi'n anturus

Os ydych chi'n hoff o antur a beiciau modur, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n ymweld â'r R chwedlonolut 66, sy'n cysylltu dwy arfordir y wlad, o Los Angeles i Chicago. Mae'n ffordd unigryw o adnabod y Amerig dwfn sydd wedi'i gynnwys mewn taleithiau fel Missouri, Kansas, Oklahoma o Texas.

Efallai nad ydych chi'n gefnogwyr beiciau modur dadleoli mawr. Nid oes ots, mae'r llwybr yn cael ei fwynhau naill ai mewn car neu mewn car cartref symudol. Yn y taleithiau hynny yng nghanol y wlad byddwch chi'n arogli'r gorllewin hen iawn. Ond, ar ben hynny, byddwch chi'n adnabod dinasoedd fel eich un chi chicago, gyda'i amgueddfeydd a Michigan Avenue, er bod Tŵr Willis yn hanfodol, nad yw ei lawr gwydr yn addas i'r rhai sy'n dioddef o fertigo.

Llwybr 66

Llwybr 66

Gallwch hefyd ymweld Kansas City, gyda chyseiniannau enfawr o'r gorllewinol ac mai heddiw yw dinas y ffynonellau, gan fod ganddi oddeutu cant a thrigain. Ac, wrth ddilyn y llwybr, gwastadeddau mawr Oklahoma, Gogledd Texas, New Mexico gyda'i brifddinas Santa Fe, Arizona ac yn olaf California.

Yn fyr, taith antur gyfan trwy'r "Main Street of America" ​​fel y'i gelwir, gyda'i mwy na dwy fil o gilometrau ac amrywiaeth o dirweddau, lleoedd arwyddluniol a dinasoedd mawr.

Hawaii, ymhlith hoff gyrchfannau'r newydd-anedig

Mae pob cyrchfan mis mêl yn America yn fendigedig, ond mae talaith unigryw Hawaii ymhlith ffefrynnau newydd-anedig. Mewn gwirionedd, bob blwyddyn mae'n derbyn miloedd o gyplau sydd eisiau treulio eu dyddiau cyntaf fel cwpl yno.

Mae gan ei draethau hyfryd enwau mor gymhleth ag y maen nhw'n brydferth. Yn eu plith, hynny yw Laalao, gyda'i machlud haul ysblennydd; hynny o Kolekole, wedi'i amgylchynu gan lystyfiant toreithiog, neu lystyfiant Holohokai, perffaith i chi ymarfer deifio sgwba.

Ar y llaw arall, i mewn Ynys Fawr Fe welwch yr amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn y wladwriaeth gyfan mewn parciau naturiol fel South Point neu Puukohola Heiau, sydd hefyd â rhaeadrau trawiadol. Ond, yn anad dim, rhaid i chi ymweld â'r Parc Cenedlaethol Llosgfynyddoedd, math o Timanfaya wedi'i luosi â deg.

Yn hytrach, Oahu yn cynnig taith fwy diwylliannol i chi. Ar yr ynys hon, ymweliad â'r Dyffryn y Temlau, ond yn anad dim i sylfaen llyngesol enwog Pearl Harbour ac Amgueddfa Byddin yr Unol Daleithiau, lle byddwch yn gweld maint ymosodiad Japan yn 1941.

Pen Diemwnt ar Oahu

Ynys Oahu

Ond, os ydych chi am gael arhosiad mwy agos atoch, mae eich ynys chi Maui, lle mae parciau naturiol ysblennydd hefyd fel rhai Haleaka y Wladwriaeth y Fali, ond fe welwch hefyd swyn dinas fach fel Lahaina, ei phrifddinas ac a oedd hefyd yn Hawaii.

Hen borthladd morfila, mae llwybr hanesyddol trwy ei strydoedd o'r enw Llwybr Hanesyddol Lahaina. Mae ganddo arwydd perffaith ac mae'n mynd trwy bron i ddeg ar hugain o leoedd o ddiddordeb. Ymhlith y rhain, Parc Coed Banyan, lle byddwch chi'n gweld y ffigysbren mwyaf yn yr Unol Daleithiau; hen adeilad Neuadd y Ddinas; Tŷ Baldwin, a adeiladwyd gan genhadon Protestannaidd a gyrhaeddodd yr ynys yng nghanol y XNUMXeg ganrif, a Charchar Hale Paahao, lle derbyniwyd troseddwyr yn yr un oes flaenorol.

I gloi, rydym wedi cynnig chi chwe chyrchfan mis mêl yn yr Unol Daleithiau. Mae pob un ohonyn nhw'n fendigedig, ond, fel sy'n rhesymegol mewn gwlad mor fawr, mae yna lawer mwy. Er enghraifft, Las Vegas, lle nad oes diffyg hwyl ac nad yw pob un yn gysylltiedig â'r gêm, neu De Carolina ac yn fwy penodol Charleston, gyda'i arddull ddigamsyniol ddeheuol. Yn fyr, eich dewis chi yw'r dewis, ond os dewiswch dreulio'ch mis mêl yn yr Unol Daleithiau, ni fyddwch yn difaru.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*