Yr amgueddfeydd cwyr gorau yn America

Wyt ti'n hoffi amgueddfeydd cwyr? Maent yn anhygoel, mae pob darn sy'n cael ei arddangos yn ddarn bach o gelf, atgynhyrchiad mor union fel ei fod yn rhoi ychydig o argraff. Os credwch mai amgueddfeydd Madame Tussauds yw'r unig rai, dywedaf wrthych nad ydyn nhw, bod yna lawer o amgueddfeydd cwyr yn yr Unol Daleithiau.

Yn ein herthygl heddiw byddwn yn siarad am yr amgueddfeydd cwyr gorau yn America, felly ysgrifennwch y rhai sydd o ddiddordeb i chi ar gyfer eich taith nesaf.

Amgueddfeydd cwyr

Beth yw hanes doliau cwyr? Dechreuodd y cyfan gyda cartrefi angladd breindal Ewrop, â gofal am wneud atgynyrchiadau cwyr maint bywyd wedi'u gwisgo yn nillad y dyn marw. A pham roedden nhw'n gwneud yr atgynyrchiadau hyn? Yn ôl yr arfer o defod angladd roedd hynny'n awgrymu cario'r corff ar yr arch, mewn gorymdaith ac felly'n destun tywydd garw.

Yna'r syniad o wneud a delw gwyr, yn gyntaf y pen a'r dwylo a oedd yn rhannau ymwthiol o'r dillad brenhinol. Ar ôl claddu neu folio, daeth yn arferiad i adael y darnau hyn i mewn arddangosfa eglwysa ddaeth i ben â denu llawer o wylwyr. Ac rydyn ni'n gwybod, roedd gan hynny i gyd bris.

Yn ddiweddarach, daeth posio mewn bywyd i'r ffigurau hyn hefyd yn boblogaidd ac roedd gwir gerflunwyr a deithiodd trwy lysoedd Ewrop yn casglu comisiynau ac arian. Ganwyd yr arferiad yn Ewrop ymhlith breindal, ond y gwir yw ei fod yn y tymor hir wedi croesi'r moroedd a heddiw mae amgueddfeydd hefyd yn America a'r byd, ond nid yn unig o ddim mwy breindaliadau ond enwogion.

Amgueddfeydd cwyr yn yr Unol Daleithiau

Mae gan yr Unol Daleithiau lawer o amgueddfeydd cwyr, mae rhai yng Nghaliffornia, mae rhai yn Efrog Newydd, Las Vegas, Washington ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Yma fe welwch ffigurau cwyr o bob math, gan rai breindaliadau, yn mynd drwodd cerddorion enwog a chymeriadau o lenyddiaeth boblogaidd nes, wrth gwrs, Sêr Hollywood o bob amser.

Tŷ Frankenstein

Yr amgueddfa hon yn Lake George, Efrog Newydd, ac mae'n amgueddfa arswyd, er bod y teitl yn cyfeirio at Frankestein, mae yna rai eraill cymeriadau ffilm arswyd a llyfrau gall hynny eich dychryn. Mae'r casgliad yn seiliedig ar lenyddiaeth frawychus glasurol ac ar agweddau mwy traddodiadol amgueddfeydd o'r math hwn, felly mae rhai golygfeydd o drais a all fod ychydig yn gryf.

Mae rhai cymeriadau yn sgrechian, mae rhai yn symud ychydig ac mae ofn ar bawb, gan ei fod yn a ty ysbryd, wedi'r cyfan. Mae'r amgueddfa hon yn dal ar agor mewn pandemig ond mae'n gyfleus gwirio ei dyddiau a'i oriau oherwydd gall popeth newid. Ar hyn o bryd mae ar agor ar benwythnosau rhwng 10 am a 5 neu 6 pm. Pris mynediad yw $ 10,75 yr oedolyn a $ 9 i blant a myfyrwyr rhwng 81 a 13 oed.

Amgueddfa Cwyr Jesse James

Roedd Jesee James yn Bandit gorllewin gwyllt, chwedlonol. Dywedir iddo farw ym 1882 ond mae'r amgueddfa'n ei ail-greu i berffeithrwydd. Mae'r amgueddfa'n cynnwys ffotograffau, gwybodaeth, gwrthrychau vintage, mwy na 100 mil, rhwng eiddo personol James a'i gang, arfau wedi'u cynnwys.

Yn ogystal, bydd ymwelwyr yn gweld lluniau o gyfweliadau â phobl a oedd yn adnabod James ac wrth gwrs, mae yna ffigurau cwyr sy'n atgynhyrchu tŷ'r bandit, amseroedd y Rhyfel Cartref, ei ladradau a llawer mwy. Mae'n ymwneud â byw profiad amlddimensiwn ac mae'n ymddangos ei fod wedi'i gyflawni'n eithaf da.

Yr amgueddfa hon mae'n agos at Ogofâu Meramec ac mae ar un o'r llwybrau enwocaf yn y byd, Llwybr 66, wrth iddo fynd trwy Missouri. Yna, cwblheir yr ymweliad gyda thaith gerdded trwy'r ceudyllau hyn a ddaeth i'r amlwg ar ôl llifogydd cryf ym 1941. Ac mae'n ymddangos mai'r ogofâu oedd cuddfan gang Jesse James.

Mae gan yr amgueddfa oriau gwahanol yn dibynnu ar y mis, ond cofiwch ei bod ar gau rhwng Tachwedd a Mawrth. Pris mynediad yw $ 10 yr oedolyn.

Amgueddfa Cwyr Hollywood

Yr amgueddfa hon yn Myrtle Beach, De Carolina. Mae'n gangen ac mae'n ddigon difyr i fynd am ychydig cyn mynd i'r traeth a'i ddifyrion. Mae yna lawer o ffigurau o enwogion a rhai zombies, enwogion hefyd wedi'r cyfan.

Mae mynediad fesul oedolyn yn costio rhwng $ 27-30, ond gallwch brynu'r Pob Tocyn Mynediad ac ymweld â thair amgueddfa mewn un: Amgueddfa Cwyr Hollywood, Maze of Mirrors a Outbreak Hannah, Dread the Undead.

Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd rhwng 9 am a 9pm ac y dyddiau hyn mae defnyddio chinstrap yn orfodol.

Amgueddfa Genedlaethol y Crysau Duon

Mae'r amgueddfa gwyr hon wedi'i lleoli yn baltimore ac mae'n ymwneud hanes mewnfudwyr o Affrica yn yr Unol Daleithiau. Nid yw'r wybodaeth a ddarperir yma fel arfer yn cael ei dysgu mewn ysgolion ac yn ogystal â bod yn addysgiadol iawn mae hefyd yn ddifyr iawn, gan fod amgueddfeydd cwyr yn tueddu i fod.

Mae mwy o 150 o ffigurau cwyr maint bywyd a sawl ystafell arddangos gyda gwahanol themâu. Gelwir un Y Rheilffordd Danddaearol, gyda ffigurau Harriet Tbman a Thomas Garret, gelwir adran arall Entrepreneuriaeth ac mae Madam CJ Waler, gelwir un arall Hawliau a diddymiad menywod ac mae ganddo ffigurau Rosa Parks neu Shirley Chisholm, er enghraifft. Mae'r rhain i gyd yn enwau pobl ddu a wnaeth eu marc yn America.

Mae'r amgueddfa'n enwog am y replica maint bywyd llong masnach gaethweision ac mae'n eithaf anodd gweld yr amodau lle gwnaed y traffig hwnnw. Mae mynediad i bob oedolyn yn costio $ 15 ac mae'r amgueddfa ar agor ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Sadwrn rhwng 10 am a 5pm ac ar ddydd Sul rhwng hanner dydd a 5 yr hwyr. Mae yna deithiau tywys.

Amgueddfa Cwyr Potter

Yr amgueddfa hon yn gweithio yn y fferyllfa hynaf yn y wlad, sy'n rhoi mwy o swyn iddo. Yn fwy na hynny, Hi yw'r amgueddfa gwyr hynaf yn yr Unol Daleithiau ac mae yna amrywiaeth fawr o ffigurau o ganwriadau Rhufeinig i enwogion yr XNUMXain ganrif.

Cafodd sylfaenydd yr amgueddfa, George Potter, ei swyno gan ffigurau cwyr ar ymweliad â Llundain ac roedd eisiau gwneud rhywbeth tebyg yn yr Unol Daleithiau, ond gyda ffigurau gwleidyddol cenedlaethol. Felly prynodd y cwyr gorau yn Ffrainc, y gwallt gorau yn yr Eidal a thalu'r crefftwyr gorau yn y byd. Digwyddodd gweithgynhyrchu yng Ngwlad Belg ac yna symudwyd popeth i'r amgueddfa ym 1949.

Yr amgueddfa yn yr Ardal Hanesyddol Genedlaethol, San Agustin, y gymdogaeth Ewropeaidd hynaf yn y wlad, lle hyfryd iawn. Mae yn 31 Orange St. ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 9 am a 5pm. Mae'r mynediad oddeutu $ 11.

Amgueddfa Cwyr Salem

Mae'r amgueddfa hon i mewn Salem, Massachusetts. yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed a gyda'ch gilydd gallwch ymweld ag atyniadau Cofeb Pentref a Llwybrau Gwrach Salem a hefyd Pwynt Claddu Charter Street, pob un yn gysylltiedig â'r Helfa wrachod.

Mae'r wefan yn hynod gyflawn oherwydd yn ychwanegol at yr amgueddfa gallwch chi mynd am dro gyda'r nos trwy strydoedd a thai ysbrydoledig. Mae'r daith yn trafod hanes yr adeiladau, gweithgaredd yr ysbrydion, a'r cyhuddiadau o ddewiniaeth a ddisgynnodd ar fenywod bryd hynny. Hefyd mae yna deithiau dydd.

Wrth gwrs, am y foment mae'r amgueddfa ar gau oherwydd y pandemig ond cyn bo hir bydd agoriad y gwerthiant tocynnau ar-lein ar gyfer mis Hydref, sydd ar gael ym mis Gorffennaf. Bydd hyd yn oed y tocynnau a brynwyd ar gyfer 2020 yn ddilys.

Yn Salem gallwch hefyd ymweld â'r Amgueddfa môr-ladron ac ym Mryste, Connecticut, yr Amgueddfa Ffilm Clasurol Dungeon, cyrchfan wych os ydych chi'n hoff o ffilmiau arswyd, gyda ffigurau clasurol o Dracula, Frankestein, Nosferatu a Phantom of the Opera, Er enghraifft.

Amgueddfa Madame Tussaud

Mae'r amgueddfa hon yn yn Hollywood, California, ac ar hyn o bryd mae ar gau. Rhennir ei gasgliadau yn sawl maes: Modern, Eiconau Hollywood Spirit, Pop a Western. Mae yna hefyd ardal rithwir, ardal sy'n ymroddedig i'r '90au, un arall o'r ffilmiau Marvel 4D ac un arall wedi'i gysegru i Jimmy Kimmel.

Pris mynediad yw $ 20 ac mae a Walk of Fame Hollywood gyda 115 o enwogion i dynnu llun. Heb os, amgueddfeydd Madame Tussauds yw'r rhai mwyaf adnabyddus felly gallwch chi hefyd ymweld â rhai o'r swyddfeydd cangen Wel, mae yna yn Efrog Newydd, Llundain a dinasoedd eraill yn Ewrop a hefyd yn Asia.

Amgueddfa gwyr genedlaethol y Llywyddion

Mae'r amgueddfa wreiddiol hon yn yn Ne Dakota ac mae'n cynnwys tua chant o ffigurau cwyr pob un o 45 arlywydd yr Unol Daleithiau. Mae'r amgueddfa yn dim ond pum munud o Mount Rushmore, y mownt enwog gydag wynebau pedwar arlywydd, yn ninas Keystone.

Mae yna ganllaw sain sy'n adrodd cyd-destun hanesyddol y golygfeydd a atgynhyrchwyd gan y ffigurau, a fideo saith munud yn dangos sut y lluniodd yr artistiaid y ffigurau cwyr. Mae yna hefyd fasgiau marwolaeth yr arlywyddion, sêr cant a ffigurau hanesyddol eraill. Mae'r amgueddfa ar agor heddiw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*