Roque Nublo

Llwybr Roque Nublo

Pan soniwn Roque NubloRhaid i ni hefyd sôn am Gran Canaria oherwydd ei fod yn un o'r lleoedd mwyaf gwreiddiol ac yr ymwelwyd â hi fwyaf yn yr ardal honno. Mae wedi'i leoli yn yr hyn a elwir yn Parque del Nublo, gan roi ei enw ei hun iddo. Dylid crybwyll ei bod yn un o'r ardaloedd mwyaf, gan gael ei datgan yn Ardal Naturiol ar ddiwedd yr 80au a hefyd yn un o eiconau neu arwyddluniau'r lle.

Mae'r gofod hwn ei hun a'r ardaloedd cyfagos yn gwneud inni gael ein hunain mewn a ardal llystyfiant mawr yn ogystal â rhywogaethau egsotig eithaf pwysig. Heddiw, rydyn ni'n mynd ar daith o amgylch yr ardal hon ac rydyn ni'n dweud popeth sydd ei angen arnoch chi i gael taith arbennig iawn drwyddo.

Sut i gyrraedd Roque Nublo

  • O Las Palmas: Rhaid i ni fynd i gyfeiriad Tejeda, sef y fwrdeistref lle mae'r lle hwn. Yna byddwch chi'n cymryd y ffordd GC 150 ac yno bydd yn nodi'r cyfeiriad tuag at Roque Nublo. Mae'n wir bod popeth wedi'i nodi'n dda, does ond angen i chi fod ychydig yn sylwgar. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus oherwydd mae gan y ffordd lawer o gromliniau.
  • O Maspalomas: Yn yr achos hwn, mae'r cyfeiriad i'w gymryd tuag at Fataga. Byddwch yn pasio trwy San Bartolomé de Tirajana ac unwaith yn Ayacara, bydd gennych hefyd yr arwyddion perthnasol er mwyn peidio â cholli manylyn o'r llwybr a fydd, wrth gwrs, â safbwyntiau a golygfeydd trawiadol.

Golygfeydd Roque Nublo

Nodweddion Roque Nublo

hwn Mae Roque yn ffurfiad folcanig, olion a ddaeth i friwsioni bron i 3 miliwn o flynyddoedd yn ôl, sy'n codi 80 metr o'i waelod a bron i 2000 metr ar lefel y môr. Dywedir ei fod yn flynyddoedd ymroddedig i addoli flynyddoedd lawer yn ôl. Ond heddiw mae wedi dod yn un o'r prif bwyntiau i ymweld ag ef, gan ei fod yn un o eiconau, neu symbolau'r lle. Yn yr Ynysoedd Dedwydd, fe'i hystyrir yn drydydd pwynt uchaf ac i ymweld ag ef, dim byd tebyg i ddilyn ei lwybr sydd ag arwydd da ac yn barod i'ch croesawu.

Bydd eich llwybr yn cychwyn yn y ardal lle mae'r parcioEr ei bod yn wir bod yna lwybrau eraill, fe'ch cynghorir bob amser i ddilyn yr un a grybwyllwyd. Wrth ichi symud ymlaen, mae'r golygfeydd rydych chi'n eu gadael ar ôl yn drawiadol. Felly dylid crybwyll hefyd ei fod yn un arall o'r atyniadau sylfaenol mewn ardal fel hon. Cofiwch y bydd newidiadau tymheredd hefyd yn sylweddol po bellaf yr awn.

Nodweddion Roque Nublo

Pryd i ymweld â Pharc Gwledig Nublo

Mewn ardaloedd fel hyn mae gennym ni amheuon bob amser ynghylch pryd i ymweld â'r Nublo yn bwyllog. Ond mae'n gymhleth, oherwydd y peth cyntaf yn y bore gallwch gael lle da yn y maes parcio ac felly, llwybr gwell ar hyd y llwybr. Ond os ewch chi ganol y bore, yna mae'n fwyaf tebygol y byddwch chi'n ei chael hi'n eithaf llawn a bydd yn broblem. Felly, mae llawer o bobl yn dewis mynd yn y prynhawn ac felly, gallant mwynhewch y machludl, sydd hefyd yn un arall o'r eiliadau arbennig y gellir eu darganfod yn yr ardal hon oherwydd y cyfuniad o liwiau y mae'n ein gadael ni.

Y daith gerdded yn y parc

Mae'n dechrau gyda'r llwybr ag arwyddbyst, sydd mewn cyflwr da iawn ar gyfer y daith gerdded hir. ar bob cam byddwch chi'n cwrdd â'r pinwydd, sy'n eich croesawu chi. Fesul ychydig fe sylwch sut mae'r ffordd yn mynd ychydig yn fwy serth. Yn ogystal â'r pinwydd a'r coed castan, fe welwch y ffawna amrywiol ar ffurf ymlusgiaid neu adar. Ond ar ôl hanner awr, rydyn ni eisoes yn gadael y llystyfiant toreithiog ar ôl.

Ar y pwynt hwn pan fydd y cerrig neu'r creigiau'n ymddangos fel y tu allan i unman. Bydd hyn i gyd yn ildio i fath o le mwy gwastad, a elwir Nublo Plank. Yno fe welwn yr un o'r enw Roque de la Rana a dyma'r lleiaf, i ildio i Roque Nublo, sef y mwyaf. Maent wedi'u lleoli mewn ardal sy'n ein hatgoffa o le anial ac ar ôl gweld cymaint o lystyfiant, mae bron yn dod yn annychmygol, ond mae'n wir. O'r fan honno, gallwch hefyd weld y Pico de las Nieves, un arall o ardaloedd uchaf Gran Canaria

Roque Nublo

Awgrymiadau i'w cadw mewn cof ar gyfer ein hymweliad

  • El amser teithio Bydd yn cymryd bron i awr, oddeutu 50 munud a heb gael ei ruthro'n ormodol, felly gellir ei wneud bob amser mewn llai o amser.
  • Cadwch mewn cof, pan ewch chi i fyny, bydd y tymereddau'n gostwng yn sylweddol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni wisgo dillad priodol bob amser a'n bod ni'n cynhesu'n dda.
  • Gwisgwch esgidiau cyfforddus a phriodol bob amser ar gyfer y mathau hyn o ardaloedd a llwybrau.
  • Mae backpack bach gyda dŵr hefyd yn eithaf angenrheidiol i wneud y daith yn fwy bearable.
  • Mae'n llwybr eithaf hawdd i'w wneud, nid oes angen unrhyw ymarfer arnoch chi mewn chwaraeon ymhell ohono. Ond mae'n wir y gallai fod rhywfaint o adran ychydig yn fwy llithrig. Felly mae'n rhaid i chi fod ychydig yn fwy gofalus, ond fel rydyn ni'n dweud, yn addas ar gyfer pob oedran.

Wrth gwrs, mae'n un o'r lleoedd hanfodol i ymweld ag ef. Os yw'r tywydd gyda chi ar eich taith gerdded, gallwch chi fwynhau rhywfaint o ddymunol golygfeydd tuag at Teide. Opsiwn yng nghanol natur sydd bob amser yn gysur i'w ddarganfod. Ydych chi am ymweld ag ef?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*