Ogof y Gwyrddion

ogof y griniau

La Ogof y Gwyrddion gallem ei ddiffinio fel y fynedfa i ganol y ddaear. Oherwydd ei fod yn strwythur neu'n ogof folcanig, sydd wedi'i wneud yn atyniad gwych i dwristiaid. Felly nid yw'n brifo dod i'w adnabod ychydig a'i ysgrifennu fel un arall o'r lleoedd y mae'n rhaid i ni ymweld â nhw o leiaf unwaith yn ein bywydau.

Os ydych chi Lanzarote ac yn fwy penodol yn Haría, nid oes gennych esgusodion mwyach. Mae wedi'i leoli i'r gogledd o'r ynys ac fel y dywedwn, fe welwch olygfa ddaearol gyfan ar ffurf tiwb folcanig. Os ydych chi eisiau gwybod popeth sy'n hanfodol ar gyfer eich ymweliad, peidiwch â cholli'r hyn sy'n dilyn!

Beth yw a sut ffurfiwyd y Cueva de los Verdes

Fel yr ydym wedi datblygu, mae'n ymwneud groto neu fath o diwb mae hynny'n mynd i'r ddaear. Felly byddwch chi'n gadael golau'r haul ar ôl i fwynhau'r tu mewn iddo. Fe’i ffurfiwyd fwy na 5000 o flynyddoedd yn ôl, oherwydd ffrwydrad llosgfynydd La Corona. Wrth i lafau hylif lifo trwodd lle roedd eraill yn llawer mwy cryno, crëwyd yr amgylchedd hwn: Ceudod mawr.

Cymaint fyddai'r ceudod mai'r canlyniad yw tiwb tua 7 cilomedr o hyd. Mae'n gorchuddio o'r rhan o'r llosgfynydd y soniasom amdano nes cyrraedd ardal yr arfordir. Mae'n un o'r rhai hiraf yn y byd. Mae'n union yn yr ardal arfordirol hon lle byddwn hefyd yn cwrdd â'r rhai a elwir yn Jameos del Agua. Amgylchedd naturiol ond un sydd wedi dod yn faes twristiaeth a diwylliant.

beth i'w weld yn ogof y lawntiau

Defnyddiau cyntaf yr ogof a tharddiad ei enw

Er ein bod bellach mewn sioc o'i weld, flynyddoedd yn ôl hyd yn oed yn fwy. Felly mae wedi bod yn faes erioed chwedlau nid ydynt wedi cael eu gadael ar ôl. Ond er gwaethaf hynny, mae'n wir iddo gael ei ddefnydd cyntaf ar ffurf cuddfannau. Yn ôl pob tebyg, ni chollodd trigolion y lle y cyfle i guddio rhag yr ymosodiadau a gawsant. Y môr-ladron oedd bob amser yn bresennol ar yr ynys ac o'r herwydd, roedd yna lawer o bobl yn ofni am eu bywydau.

Ar y llaw arall, mae hefyd yn ein harwain i feddwl am y tarddiad ei enw. Mae'r Cueva de los Verdes yn cymryd enw teulu. Gan mai nhw oedd perchnogion y pridd lle cafodd ei ffurfio. Felly, arhosodd enw olaf y teulu hwnnw. Ers hynny mae wedi bod yn un o'r lleoedd mwyaf arwyddluniol erioed, fel y gwelwn.

Awditoriwm ogof Lanzarote

Beth i'w weld yn y Cueva de los Verdes

Rydym eisoes yn dysgu ychydig mwy am ei darddiad, ei enw a nawr mae'n dro popeth y byddwn yn ei weld ynddo. Yn ystod y 60au a'r 70au rhai gwelliannau y tu mewn i'r groto per se. Er enghraifft, system oleuadau fel y gellid ymweld â'r cam hwn heb broblem fawr gyda'r cam hwn. Wrth gwrs, bob amser gyda chanllaw a fydd yn egluro pob cam i ni.

O'r fan honno, crëwyd awditoriwm, gyda'i standiau a'r harddwch y mae hyn yn ei awgrymu. Gan fod y rhan o'r llwyfan a'r amgylchedd wedi'i gorchuddio â cherrig ac yn ychwanegu mwy fyth o ddwyster i'r ardal. Ond nid yn unig hynny ond mae hefyd yn cynnwys sawl cornel sy'n sefyll allan fel y gallant fod 'Gwddf marwolaeth' neu'r 'ystafell estheteg'. Mae ymweliad â'r lle hwn ar gyfartaledd yn cymryd bron i 50 munud, felly byddant yn berffaith ar gyfer darganfod pob un o'i gorneli.

teithiau tywys lanzarote

Shcedules a phrisiau

Yn yr un modd â'r mwyafrif o leoedd fel hyn, mae'n rhaid i ni bob amser parchu cyfres o amserlenni a thalu pris i allu mynd i mewn i'r antur hon. Y gwir yw ei fod yn werth chweil a llawer. Ers ar wahân i'r trefniadau y maent wedi'u gwneud ar ffurf awditoriwm ac olyniaeth goleuadau, mae'n lle na ddylid ei golli. Pa amser allwch chi ymweld â'r Cueva de los Verdes? Rhwng Hydref 30 a Mehefin 10, bydd yr oriau rhwng 00:18 a 00:30. Tra bod tymor yr haf sy'n rhedeg o'r diwrnod cyntaf o Orffennaf i Fedi 10, ei oriau yw rhwng 00:19 a 00:9,50. Bydd oedolion yn talu 12 ewro, tra bydd plant hyd at 4,75 oed, 2 ewro. Dim ond XNUMX ewro y bydd holl breswylwyr Lanzarote yn ei dalu.

Gwybodaeth i'w hystyried wrth ymweld â La Cueva de los Verdes

Byddwch bob amser yn mynd gyda chanllaw a fydd yn dangos y pwyntiau allweddol i chi ac yn dweud wrthych bob math o wybodaeth. Ar y llaw arall, dylid nodi hynny nid yw'n faes priodol ar gyfer pobl â symudedd is. Gan fod ganddo rannau sydd ag esgyniadau a disgyniadau gyda grisiau, er eu bod yn cyfeirio ac â chanllawiau. Ond byddwn yn cyrraedd yr ardal od sy'n gulach ac mae'n rhaid i ni blygu i lawr i barhau â'r llwybr.

Y tu mewn mae tymheredd sy'n eithaf cyfforddus. Mae'n cadw tua 20º trwy gydol y flwyddyn, felly mae'n un arall o'r data sydd bob amser yn gyfleus i wybod pan ymwelwn â'r math hwn. Bydd y cyfuniad o liwiau yn y lefelau sy'n gorgyffwrdd yn un arall o'r sioeau na allwch eu colli.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*