Calan Gaeaf yn yr Eidal

Delwedd | Pixabay

Dau o'r dyddiadau pwysicaf a nodir yng nghalendr yr Eidal yw Diwrnod yr Holl Saint (a elwir hefyd yn Tutti i Santi) sy'n cael ei ddathlu ar Dachwedd 1 a Diwrnod y Meirw (Il Giorno dei Morti), a gynhelir ar Dachwedd 2il. Mae'n ymwneud â dwy ŵyl o natur grefyddol a theuluol lle mae ei aelodau'n cwrdd i gofio'r rhai nad ydyn nhw yno mwyach. ac i barchu'r rhai a gysegrwyd gan Dduw.

Mae'r ddwy ŵyl yn cael eu dathlu mewn gwledydd sydd â thraddodiad Cristnogol ond mewn gwahanol ffyrdd. Mewn gwledydd Eingl-Sacsonaidd mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu tra mewn gwledydd o dreftadaeth Gatholig mae'n cael ei ddathlu ar Ddiwrnod yr Holl Saint a Diwrnod yr Holl Eneidiau. Yn y post nesaf byddwn yn ymchwilio i'r cwestiwn hwn a sut mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yn yr Eidal.

Sut mae Diwrnod yr Holl Saint yn cael ei ddathlu yn yr Eidal?

Mae diwrnod Tutti i Santi yn wyliau gwahanol na diwrnod Il Giorno dei Morti. Mae Tachwedd 1 yn cael ei goffáu mewn ffordd arbennig i'r holl bobl fendigedig neu seintiau hynny a fu'n byw eu ffydd mewn ffordd arbennig neu a fu farw drosti ac sydd, ar ôl pasio purdan, wedi cael eu sancteiddio ac sydd eisoes yn byw yn nheyrnas nefoedd ym mhresenoldeb Duw. .

Mae'n gyffredin yn yr Eidal a gwledydd eraill sydd â thraddodiad Catholig i ddathlu'r diwrnod hwn trwy arddangos creiriau'r seintiau mewn eglwysi ac eglwysi cadeiriol mawr.

Sut mae Diwrnod yr Holl Eneidiau yn cael ei ddathlu yn yr Eidal?

Delwedd | Pixabay

Mae'n wyliau cenedlaethol. Ar doriad gwawr y diwrnod hwnnw dathlir requiem ar gyfer yr ymadawedig yn yr eglwysi ac am weddill y dydd, mae Eidalwyr yn mynychu mynwentydd i ddod â blodau y maent yn anrhydeddu eu perthnasau ymadawedig â hwy, yn enwedig chrysanthemums, ac yn gwylio dros feddau eu hanwyliaid. Mae'r diwrnod hwn yn digwydd ar Dachwedd 2 a'i bwrpas yw gweddïo dros i'r rhai sydd wedi marw gofio eu cof a gofyn i Dduw eu croesawu i'w ochr.

Ar ben hynny, Mae Eidalwyr yn aml yn coginio cacen siâp ffa traddodiadol o'r enw "ossa dei morti" er ei fod hefyd yn aml yn cael ei alw'n "gacen y meirw." Mae bob amser yn bresennol mewn cynulliadau teuluol yn ystod y dyddiau hyn oherwydd credir bod yr ymadawedig yn dychwelyd y diwrnod hwnnw i gymryd rhan yn y wledd.

Mae'r teuluoedd mwy traddodiadol yn paratoi'r bwrdd ac yn mynd i'r eglwys i weddïo dros y rhai sydd wedi mynd. Mae'r drysau'n cael eu gadael ar agor fel bod yr eneidiau'n gallu mynd i mewn i'r tŷ a does neb yn cyffwrdd â'r bwyd nes i'r teulu ddychwelyd o'r eglwys.

Ac mewn rhai rhanbarthau Eidalaidd?

  • Sicilia: Yn ystod noson yr Holl Saint yn y rhanbarth hwn credir bod ymadawedig y teulu eisiau gadael anrhegion i'r rhai bach ynghyd â ffrwyth y Martorana a losin eraill.
  • Massa Carrara: Yn y dalaith hon, mae bwyd yn cael ei ddosbarthu i'r anghenus a chynigir gwydraid o win iddynt. Mae plant yn aml yn gwneud mwclis wedi'u gwneud o gnau castan ac afalau wedi'u berwi.
  • Mount Argentario: Yn yr ardal hon y traddodiad oedd rhoi esgidiau ar feddau’r ymadawedig oherwydd credwyd y byddai eu henaid yn dychwelyd i fyd y byw ar noson Tachwedd 2.
  • Yng nghymunedau de'r Eidal telir teyrnged i'r ymadawedig yn ôl traddodiad dwyreiniol y ddefod Roegaidd-Bysantaidd a chynhelir y dathliadau yn yr wythnosau cyn dechrau'r Grawys.

Beth yw Calan Gaeaf?

Delwedd | Pixabay

Fel y dywedais mewn llinellau blaenorol, Mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu mewn gwledydd o draddodiad Eingl-Sacsonaidd. Mae gwreiddiau'r dathliad hwn mewn gŵyl Geltaidd hynafol o'r enw Samhain, a gynhaliwyd ddiwedd yr haf pan ddaeth tymor y cynhaeaf i ben a dechreuodd y flwyddyn newydd gyd-fynd â heuldro'r hydref.

Ar y pryd Credwyd bod ysbrydion y meirw yn cerdded ymhlith y byw ar nos Galan Gaeaf, Hydref 31ain. Am y rheswm hwn roedd yn arferol perfformio defodau penodol i gyfathrebu â'r ymadawedig a chynnau cannwyll fel y gallent ddod o hyd i'w ffordd i'r byd arall.

Heddiw, mae'r parti Calan Gaeaf yn wahanol iawn i'r gwreiddiol. Siawns eich bod wedi ei weld sawl gwaith yn y ffilmiau! Nawr mae ystyr goruwchnaturiol Calan Gaeaf wedi'i rhoi o'r neilltu ildio i ddathliad o natur chwareus, lle mai'r prif amcan yw cael hwyl yng nghwmni ffrindiau.

Sut mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu heddiw?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwisgo i fyny ar gyfer partïon tŷ neu'n mynd allan gyda ffrindiau i glybiau nos i gael hwyl mewn digwyddiadau ar thema. Yn yr ystyr hwn, mae bariau, caffis, disgos a mathau eraill o siopau yn ymdrechu i addurno pob sefydliad â thema nodweddiadol y parti.

Arwyddlun addurnol y traddodiad hwn yw Jack-O'-Lantern, pwmpen wedi'i cherfio ar ei wyneb allanol gydag wynebau tywyll ac y mae ei thu mewn wedi'i wagio i osod cannwyll y tu mewn a'i goleuo. Mae'r canlyniad yn arswydus! Fodd bynnag, defnyddir motiffau addurnol eraill hefyd fel cobwebs, sgerbydau, ystlumod, gwrachod, ac ati.

Ydych chi'n gwybod tric neu drin Calan Gaeaf?

Mae plant hefyd yn mwynhau Calan Gaeaf yn fawr. Fel oedolion, Maen nhw'n gwisgo i fyny i fynd ar daith o amgylch y tai yn eu cymdogaeth fel grŵp yn gofyn i'w cymdogion roi ychydig o losin iddyn nhw trwy'r "tric neu drît enwog." Ond beth mae'n ei gynnwys?

Hawdd iawn! Wrth guro ar ddrws eich cymydog ar Galan Gaeaf, mae'r plant yn cynnig derbyn tric neu wneud bargen. Os yw'n dewis triniaeth, mae'r plant yn derbyn candy ond os yw'r cymydog yn dewis triniaeth, yna bydd y plant yn gwneud ychydig o jôc neu'n yfed am beidio â rhoi losin iddynt.

A sut mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yn yr Eidal?

Delwedd | Pixabay

Er gwaethaf ei bod yn ŵyl o darddiad Eingl-Sacsonaidd, mae wedi lledaenu llawer ledled yr Eidal ac yn cael ei dathlu yn enwedig gan oedolion, nid cymaint gan blant, felly mae'n eithriadol iawn eu gweld yn gwneud y "tric neu'n trin" gartref.

Mae'r rhan fwyaf o Eidalwyr yn gwisgo i fyny i fynd i bartïon mewn clybiau neu mewn tai er mwyn mwynhau amser da yng nghwmni ffrindiau, cael ychydig o ddiodydd a dawnsio tan y wawr.

Yn yr Eidal mae siopau hefyd wedi'u haddurno â motiffau addurniadol Calan Gaeaf nodweddiadol fel pwmpenni, bwystfilod, cobwebs, ystlumod, gwrachod neu ysbrydion, ymhlith eraill.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*