Ffilmiwyd rhai ffilmiau yn Fenis

Fenis Mae'n un o'r dinasoedd mwyaf prydferth yn yr Eidal a dyna pam ei bod yn derbyn miloedd o ymwelwyr, os nad miliynau, bob blwyddyn. Mae hefyd yn wir bod bod yn ddinas wedi'i hadeiladu ar forlyn yn ei gwneud nid yn unig yn fodel ar gyfer ffotograffwyr, ond hefyd yn lleoliad rhagorol i saethu ffilmiau.

Felly heddiw cawn weld ffilmiwyd rhai ffilmiau yn Fenis. Ydych chi'n barod i brofi'ch gwybodaeth am fyd y sinema?

Fenis, y lleoliad perffaith

Cyn i ni ddechrau, gadewch i ni siarad ychydig am y ddinas wych hon. Mae yng ngogledd-ddwyrain yr Eidal a phrifddinas rhanbarth Veneto. Mae'r ddinas yn cynnwys 118 o ynysoedd wedi'u gwahanu gan sianeli ac wedi'u cysylltu gyda'i gilydd gan oddeutu 400 o bontydd. Gorffwyswch ar y morlyn Fenisaidd, mewn bae caeedig sydd rhwng cegau afonydd Po a Piave.

Mae tua 55 mil o bobl yn byw yn y ganolfan hanesyddol ac mae'r enw, Fenis, yn deillio o bobl hynafol a oedd yn byw yma tua'r XNUMXfed ganrif CC Y ddinas oedd prifddinas Gweriniaeth boblogaidd a masnachol Fenis am sawl canrif, ac ar adegau o'r Roedd yr Oesoedd Canol a'r Dadeni yn hynod bwysig trwy ddod pŵer morwrol ac ariannol. Mae wedi bod yn ddinas gyfoethog iawn trwy gydol ei hanes a Daeth yn rhan o Deyrnas yr Eidal ym 1866.

Yn amlwg mae'r morlyn a rhan o'r ddinas Treftadaeth y Byd. Heddiw mae'r metropolis canrif oed yn wynebu problemau modern fel llygredd, twristiaeth dorfol a dyfroedd yn codi.

Ffilmiwyd rhai ffilmiau yn Fenis

Gan ei bod mor brydferth, dim ond dyfeisio'r sinema oedd yn rhaid iddi er mwyn ffilmio ffilmiau yma. Maen nhw ac fe fyddan nhw'n llawer, ond mae rhai wedi mynd lawr mewn hanes ac yn wir glasuron. Gan fynd yn ôl mewn amser rydyn ni'n dod o hyd i'r ffilm Hafam (Gwallgofrwydd haf, yn Sbaeneg).

Daw'r ffilm hon o 1955 ac mae'n serennu y gwych Catherine Hepburn. Mae'n ffilm liw lle mae'r prif gymeriad yn fenyw sengl, ganol oed, yn ysgrifennydd wrth ei galwedigaeth, sy'n penderfynu un haf i gyflawni breuddwyd ei bywyd a theithio i Fenis. Tirweddau, cariadon a llawer o gardiau post hardd o Fenis a Burano.

De 1971 yn glasur arall: Marwolaeth mewn gwythien, wedi'i gyfarwyddo gan Luchino Visconti. Mae'r stori wedi'i gosod yn y XNUMXeg ganrif, yn ystod epidemig colera ac mae'n seiliedig ar nofel gan Thomas Mann. Mae'n ffilm ryfedd, sy'n delio â cholli ieuenctid. Mae'r prif gymeriad yn ddyn mawr sydd ag iselder ysbryd a llawer o broblemau. Mae'n teithio i Fenis i orffwys ac yno mae'n cwrdd â merch hardd o Wlad Pwyl.

Cariad ac obsesiwn â thirweddau Fenis yn y cefndir a gwesty Lido fel y prif leoliad. Y gwir yw hynny mae cwpwrdd dillad y ffilm yn fanwl iawn a cheisiwyd parchu dillad y ganrif XIX, felly enwebwyd y ffilm am y Wisg Orau yn yr Oscars.

Yn y 70au cafodd ei ffilmio yma hefyd peidiwch ag edrych nawr, gyda Donald Sutherland a Julie Christie. Mae'r ffilm hon yn ffilm arswyd ac mae'n addasiad o nofel gan Daphne du Maurier. Mae'r cwpl yn cyrraedd Fenis ar ôl marwolaeth drasig eu merch ac er eu bod nhw eisiau gadael hynny ar ôl ... nid yw'n bosibl.

Un o'r ffilmiau yn saga James Bond ffilmiwyd yn rhannol yn Fenis: Lleuadwr. Y prif gymeriad oedd Roger Moore ac mae'r helfa gondola trwy gamlesi'r ddinas yn boblogaidd iawn, ond os ffilm weithredu mae'n ymwneud ag na allwn anghofio Y Swydd Eidalaidd, o 2003, yr enwog ffilm minicoopers. Yma mae grŵp o ladron proffesiynol yn dwyn aur ac yn dianc ar draws y morlyn mewn dilyniant gweithredu syfrdanol.

I gariadon Steven Spielberg mae yna Indiana Jones a'r Groesgad Olaf, 1989. Mae rhan o'r stori yn digwydd yn Fenis, lle mae Indiana Jones yn cwrdd â miliwnydd sy'n dweud wrtho fod ei dad, Sean Connery, wedi diflannu wrth chwilio am y Greal Sanctaidd. O'r fan honno, mae Indiana yn dechrau chwilio am gliwiau yn y ddinas ac yn ymuno â meddyg hardd o Awstria, maen nhw'n mynd i gatacomau, maen nhw'n gwlychu'n eithaf ac, oherwydd na all fod fel arall yn Fenis, maen nhw'n serennu mewn helfa cychod.

Yn dilyn yn y cynllun hollywood mae gennym y ffilm Y Turist. Yn serennu Angelina Jolie a Johnny Depp, yn ffilm gyffro ramantus sy'n digwydd yn y ddinas. Dadl o'r neilltu, yn bersonol mae'r ffilm yn ymddangos yn ddrwg i mi, mae tirweddau Fenis yn brydferth ac mae'n werth ei gweld dim ond iddyn nhw. Mae opsiwn gwell ffilm gyffro yn Cysur Dieithryn, 1990, gyda Natasha Richardson, Rupert Everett, Christopher Walken a Helen Mirren.

Mae'r cyntaf yn cyrraedd y dref ar wyliau ac yn cwrdd â'r cwpl arall yma sy'n eu harwain i fyw ffordd ryfedd a dirgel. Ymhlith y senarios gorau sy'n ymddangos mae Palas Loredan dell'Ambasciatore a'r Hotel Gabrielli. Saith mlynedd yn ddiweddarach, ym 1997, mae'r ffilm yn ymddangos Adenydd y golomen, yn serennu Helena Bonham Carter.

Mae'n addasiad o nofel 1902 gan Henry James ac mae'n ymwneud â menyw o deulu parchus nad oes ganddi arian ac sy'n byw gyda'i modryb yn Fenis. Ni all briodi cariad ei fywyd oherwydd nad oes ganddo arian, felly pan ymddengys bod aeres Americanaidd â diddordeb yn ei gariad, mae hi'n dyfeisio cynllun. Os ydych chi'n hoffi'r math hwn o ffilm ac yn gefnogwr, er enghraifft Downton Abbey, yna ychwanegwch y ffilm at y rhestr hefyd Ailymweld â BrideheadSaesneg, dosbarth canol uchaf ar wyliau yn Fenis.

 

El Masnachwr o Fenis Mae'n dod o 2004 ac mae'n amlwg yn seiliedig ar y ddrama gan William Shakespeare. Mae'r stori'n ymwneud â masnachwr o'r enw Antonio, Jeremy Irons yn y ffilm, nad yw'n gallu ad-dalu benthyciad a gymerodd. Efallai nad yw'n ffilm boblogaidd iawn ond mae'r lleoliad yn wych. Gan barhau â'r llinell hanesyddol ni allwn anghofio Casanova, yn serennu’r ymadawedig Cyfriflyfr y Mynydd Bychan.

Ydy Ydy, Casino Brenhinol, hefyd o saga James Bond, a ffilmiwyd yn Fenis ac mae'n sicr ei fod yn well na'r un blaenorol. O leiaf mae Daniel Craig yn llawer mwy rhywiol na Roger Moore ... Ac ydy, hefyd yn rhan o Spider-Man, Ymhell o Gartref, o 2019, ei ffilmio yma gan fod Fenis yn rhan o wyliau Peter Parker.

Y gwir yw mai dim ond y rhain ffilmiwyd rhai o'r ffilmiau yn Venecia, mae yna lawer mwy ac wrth gwrs mae yna lawer o ffilmiau Eidalaidd ar y rhestr. Nid yw'n syniad gwael gweld rhai ohonynt cyn teithio i'r Eidal ac, os yn bosibl, gweld ffilmiau o wahanol gyfnodau oherwydd yn y ffordd honno gallwn weld a yw'r ddinas wedi newid dros y blynyddoedd.

Pryd i fynd i Fenis

Yn olaf, Pryd mae'n gyfleus mynd i Fenis? En gyffredinol diwedd y gwanwyn a dechrau'r hafneu maen nhw'n eiliadau hinsoddol da ac nid oes llawer o bobl eto Hefyd, nid yw mor boeth ac felly mae llai o leithder ac arogleuon drwg yn dod oddi ar y cwteri. Nid bod y ddinas yn arogli'n ddrwg, wrth lwc mae ganddi system glanweithdra dŵr fodern, ond efallai bod arogl penodol ac oes, llawer o fosgitos.

Yna Hydref a diwedd mis Chwefror maent hefyd yn opsiynau da i osgoi torfeydd. Ac mae mis Tachwedd yn berffaith, er yn oerach. Mae'r gaeaf yn boblogaidd iawn yn y ddinas ond efallai y byddwch chi'n profi rhywfaint o lifogydd ar lefel y morlyn a bydd y ddinas yn gorlifo.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*