Siopa yn Sisili

Os daw allan siopa yn Sisili, paratowch i fwynhau'r reid a mynd â chi, i chi neu'ch un chi, anrhegion bythgofiadwy. Y math hwnnw o atgofion y mae'n rhaid ichi edrych arnynt, arogli neu flasu i fynd â ni ar unwaith i'r daith honno trwy diroedd yr Eidal.

Beth allwn ni ei brynu yn Sisili? Llawer o bethau, rhai yn dwristaidd iawn ac eraill am ddim. Yn ein herthygl heddiw byddwch yn darganfod beth yw'r atgofion gorau a chofroddion gorau y gallwch chi ddod o'r ynys Eidalaidd swynol a thwristaidd hon.

Ble i brynu yn Sisili

Pethau cyntaf yn gyntaf: fe welwch lawer o siopau twristiaeth a llawer o gofroddion a gynhyrchir yn arbennig ar gyfer twristiaid. Gallwch eu prynu, ond os ydych chi'n un o'r rhai sydd eisiau rhywbeth mwy arbennig neu sydd â'r anrheg orau mewn cof bob amser i'r rhai sy'n aros amdanom gartref, yna rhaid i chi symud ychydig yn fwy.

Wrth gwrs, bydd yn dibynnu ar ba mor drefnus ydych chi'n cael y daith neu os ydych chi'n teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp neu ar daith. Ond, cyn belled ag y bo modd, mae'n rhaid i chi wneud hynny dod oddi ar y trac twristiaeth i ddod o hyd i'r gorau. Nawr, ble allwn ni ddechrau siopa? Credwch neu beidio, mewn archfarchnadoedd a siopau disgownt.

Mae hynny'n iawn, er eu bod yn gadwyn archfarchnadoedd mae yna lawer cynnyrch lleol ac, er enghraifft, gwinoedd rhagorol gan gynhyrchwyr mawr. Mae yna dda groesffordd yng nghanol Palermo sy'n gwerthu gwinoedd da iawn a hefyd gwrthrychau addurno nodweddiadol. Ymlaen Lidl, Trapani, yr un peth. Ydych chi'n hoffi hufen pistachio? Felly mae'r un o Lidl yn wych ac mae ganddo bris da.

Y tu hwnt i'r archfarchnadoedd neu siopau pwysig gallwch hefyd fynd ar daith o amgylch y bwydo, Y warysau cyffredin a bach lle gallwch brynu unrhyw beth o bapur toiled i bowdr golchi dillad. Y tu hwnt i hyn, y gwir yw hynny mae rhai crefftwyr lleol yn gosod eu nwyddau yma ac nid yn y siopau mwy. Rwy'n siarad am selsig, sawsiau, jamiau.

Lle da arall i siopa yw y farchnad neu farchnad leol. Mae'r un yn Syracuse yn wych, yn Sicilian iawn. Cymaint i brynu ar hyn o bryd, pysgod neu bysgod cregyn, fel caws, cnau a sbeisys. Gwerthir dillad rhad hefyd. Mae'r bazaars, yr un.

Mae yna ffeiriau yn yr holl ddinasoedd mawr ac mae rhai ar agor bob dydd ac eraill unwaith yr wythnos. Yn y dinasoedd llai trefnir y marchnadoedd yn gyffredinol unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Gwybod pryd mae'n rhaid i chi fynd i'r swyddfa dwristaidd a gofyn.

y gwindai yn opsiwn arall neu'r un peth, gwindai. Gallwch fynd ar daith gwinllan a phrynu'r poteli yno, a fydd yn sicr yn rhatach nag yn y gwindai. Yn ogystal, yn y gwindai byddant yn eich dysgu'n well am winoedd ac ni fydd yn rhaid i chi brynu oherwydd pa mor hyfryd yw'r botel. Ond os na allwch chi wneud y teithiau cerdded hyn yna ceisiwch brynu mewn siopau bach nad ydyn nhw'n dwristiaid. Hyd yn oed ymweld â'r archfarchnad, fel y dywedasom uchod.

Beth i'w brynu yn Sisili

Cofrodd da a defnyddiol iawn hefyd yw prynu un basged siopa, wedi'i gwneud â llaw, yr enwog a'r hardd cwpanau. Maent wedi'u haddurno â llawer o liwiau a rhwysg, drychau ac ati, ac mae yna lawer o arddulliau. Pryniant posib arall yw'r cynhyrchion cerrig lafa.

Cofiwch fod dau losgfynydd gweithredol yn Sisili, Mount Etna sydd ger dinas Catania a'r un llai yn Stromboli. Y gwir yw bod llawer o strydoedd Sisili wedi'u palmantu â cherrig folcanig mawr ac mae rhai adeiladau eraill hefyd lle mae'r garreg folcanig ar ffurf briciau wedi'i defnyddio. Felly, mae yna lawer o gynhyrchion wedi'u gwneud gyda'r garreg lwyd hon, o breichledau, bowlenni addurniadol, potiau ...

Ydych chi'n hoffi cwrel? Ar gael yma hefyd gwrthrychau cwrel: o glustdlysau a mwclis, syml neu gywrain, i wrthrychau addurnol. Mae lliw y cwrel ychydig yn binc neu'n goch iawn, ac os ydych chi'n chwilio am y gorau fe welwch nhw yn Trapani.

La Cerameg Caltagirone yn wych. Mae Caltagirone yn un o'r wyth pentref a ddiogelir gan UNESCO, yn Val de Noto. Baróc iawn a Sicilian iawn ar yr un pryd, ac mae'r crochenwaith yn wych: bowlenni, sbectol, platiau, ysguboriau, hambyrddau ...

Rydych chi'n hoffi'r pypedau? Mae'r theatr bypedau Sicilian yn adnabyddus, mae'r Opera dei Pupi wedi bod ar waith ers y XNUMXeg ganrif ac mae'n fendigedig. Mae gan Catania a Palermo draddodiad gwych a chryf yn y maes hwn. Mae'r Pypedau Catania Maent yn fwy na'r rhai yn Palermo, ond yn y ddwy ddinas fe welwch lawer o siopau sydd â chynnig diddorol iawn. Mae yna lawer pypedau wedi'u gwneud â llaw hardd ac mae yna lawer o brisiau.

Os ydych am wisgo hetiau, nawr bod lliw haul yn llai ac yn llai ffasiynol, gallwch brynu a het Coppola nodweddiadol. Os oedd hi bob amser yn gysylltiedig â'r maffia, heddiw mae'r stori'n wahanol ac mae yna lawer o bobl ifanc sydd wedi dewis gwisgo'r het ddoniol hon. nid na, Taid. Fe'u ganed fel hetiau wedi'u gwneud â llaw yn Palermo, o drydar gwlân, ond mae fersiynau oerach, ar gyfer yr haf, wedi'u gwneud o gotwm.

Ni fyddai'r Eidal yn Eidal heb basta da, felly opsiwn siopa da iawn yw prynu pasta sych sy'n hawdd ei gludo a'i roi i ffwrdd. Mae yna frand da iawn, Terr Am Ddima, sy'n dod yn union o gaeau sydd wedi'u rhyddhau o reolaeth y maffias o blaid y cymunedau lleol.

Yn yr adran flaenorol buom yn siarad prynu gwin mewn gwindai neu windai llai. Mae'n werth chweil, gadewch iddo fod yn hysbys bod Sisili wedi bod yn gwneud gwinoedd ers o leiaf 1500 CC felly mae wedi cael amser i berffeithio ei hun a chynnig y gorau.

Mae 23 o ardaloedd cynhyrchu gwin ar yr ynys, ond mae'r mathau mwyaf adnabyddus gyda'r Syrah a Marsala. Y lleiaf hysbys ond efallai mai dyna pam mai anrheg dda yw'r Nero d'Avola a Etna Rosso. Mae yna gynhyrchwyr mwy fel Tasca d'Amanita neu rai llai, fel COS, sy'n gwneud gwinoedd naturiol ac organig.

A pha well cydymaith i win na darn o siocled? Nid oes ots a ewch chi i Sisili ganol yr haf. Mae yna arddull benodol o siocled hynny ddim yn toddi: el Arddull Monica gwerthu mewn bariau. Mae ganddo wreiddiau Aztec, o bob rhan o'r môr, ac mae wedi'i wneud gyda ffa coco a siwgr, i gyd wedi'u troi'n past a wedi'i sesno neu gyda sitrws, neu gyda sinamon neu gyda choffi. Maen nhw wedi'u lapio â phapur tenau iawn a bachgen, mae gennych chi anrheg wych.

Yn olaf, yn Sisili mae yna lawer o siopau crwst hefyd, llawer o bethau gyda marsipan, ond mae hynny ar ffurf lemonau, ceirios a gellyg. Mae'n ymwneud â'r enwog Ffrwythau Martorana, gwir gerfluniau, cymaint fel eu bod yn edrych fel ffrwythau go iawn. Ac maen nhw nid yn unig yn gwneud ffrwythau ond hefyd brechdanau sy'n edrych yn real. Popeth wedi'i lapio â finesse, fel siocledi.

Peidiwch â dweud dim wrthyf, ar hyn o bryd rydych chi am fynd i ymweld â Sisili.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*