Beth i'w weld ym Munich?

Marienplatz ym Munich

marienplatz

Beth i'w weld ym Munich? Mae'n gwestiwn a ofynnir i bwy sy'n cynllunio taith iddo Bafaria, Cyflwr yr Almaen y mae'n brifddinas ohoni. Wedi'i leoli ar lannau Aberystwyth Afon Isar ac i'r gogledd o'r Alpau Bafaria, sefydlwyd y ddinas ym 1157 gan Harri'r Llew, y mwyaf pwerus o dywysogion Germanaidd ei gyfnod.

Mae llawer o'r rhyfeddodau pensaernïol y gallwch eu gweld ym Munich heddiw oherwydd yr amseroedd hynny. Ond hefyd i amser y brenin Louis II o Bafaria, o'r enw "y Brenin Mad", a oedd serch hynny yn noddwr mawr i'r celfyddydau ac yn harddu'r ddinas yn fawr. Ar hyn o bryd, prifddinas Bafaria yw'r drydedd ddinas fwyaf yn Aberystwyth Yr Almaen yn ôl nifer y trigolion ac un o brif ganolfannau ariannol y wlad. Mae hefyd yn ymddangos mewn rhai astudiaethau fel y drydedd ddinas gyda'r ansawdd bywyd uchaf yn y byd. Os ydych chi am ei wybod, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod beth i'w weld ym Munich.

Beth i'w wneud a'i weld ym Munich

Meddai bardd yr Almaen Heinrich Heine bod Munich yn dref sy'n byw rhwng celf a chwrw. Ac y mae hi, i'r rhai sy'n hoffi'r ddiod hon, yn ddinas gwlt lle mae'r poblogaidd bob blwyddyn Oktoberfest. Ond yn anad dim, mae gan brifddinas Bafaria dreftadaeth goffaol anghyffredin. Dewch i ni ddod i'w adnabod.

Marienplatz, y peth cyntaf i'w weld ym Munich

Er bod dinas Bafaria wedi tyfu llawer, ei chanolfan nerfau yw'r Marienplatz o o hyd Sgwâr Santa Maria. Ynddo, mae pobl Munich yn dathlu eu dathliadau ac mae ganddo hefyd sawl man o ddiddordeb.

Mae'n wir am hen adeilad Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Mae'n cadw ei holl ysblander Gothig gyda'i awyr ganoloesol a'i dwr pum deg pump metr o uchder sydd heddiw'n gartref i hardd amgueddfa teganau.

Mae ei rôl fel neuadd dref wedi cael ei disodli gan y Neuadd y Dref Newydd, sy'n arddull neo-gothig. Rydym yn eich cynghori i ymweld ag ef ar unarddeg, deuddeg neu ddwy awr ar bymtheg. Achos dyna pryd eich anhygoel carillon yn rhoi ffigurau maint bywyd ar waith sy'n cynrychioli dawns i goffáu trechu pla 1517. Yn ogystal, gallwch fynd at ei twr sydd, diolch i'w wyth deg pump metr o uchder, yn cynnig golygfeydd rhyfeddol o'r ddinas i chi.

Neuadd y Dref Newydd

Neuadd y Dref Munich Newydd

Fe ddylech chi hefyd weld yng nghanol y Marienplatz y Colofn Santa Maria, a osodwyd ym 1638 i ddiolch i'r Forwyn am y fuddugoliaeth yn erbyn goresgynwyr Sweden. Ac yn olaf y Fischbrunnen, ffynnon fach yn dyddio o 1864.

Llefydd eraill i'w gweld ym Munich

Nid yr uchod yw'r unig sgwâr ysblennydd i'w weld ym Munich. Mae'r Odeonsplatz, a'i faner yw'r eglwys y Teatinau, gyda'i ffasâd Rococo hardd wedi'i baentio mewn melyn. Yn ogystal, mae'r lle hwn yn gartref i un arall o symbolau'r ddinas. Mae'n ymwneud â'r Feldhernhalle, logia (oriel allanol gydag arcedau) wedi'i hadeiladu ar ddelwedd a thebygrwydd y Loggia dei Lanzi sydd wedi'i leoli yn y Piazza de la Signoria yn Fflorens.

O gymeriad gwahanol iawn mae'r Konigsplatz, set o henebion neoglasurol sy'n ddyledus i'r brenin Maximilian I o Bafaria ac mae hynny yn ardal fwyaf amgueddfeydd y ddinas: y cwnstareal. Yn y sgwâr hwn mae'r Glyptotek, Y Propylaea ac Casgliad Hynafol y Wladwriaeth.

Eglwys Gadeiriol Ein Harglwyddes

Yn cael ei adnabod yn Almaeneg fel FrauenkircheMae'n un arall o'r adeiladau i'w weld ym Munich heb esgus. Wedi'i adeiladu ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif ar weddillion hen eglwys Romanésg, mae'n un o'r adeiladau Gothig mwyaf yn yr Almaen. Wedi'i wneud o frics coch, mae'n sefyll allan am ei symlrwydd adeiladol. Fodd bynnag, mae eu dau dwr enfawr yn arwain at gromenni gwyrdd. Y tu mewn, rydym yn eich cynghori i weld y allor Saint Andrew, beddrod yr Ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd Louis IV a'r ffenestri lliw ysblennydd a oroesodd yr Ail Ryfel Byd.

Eglwysi eraill i'w gweld ym Munich

Ynghyd â'r Eglwys Gadeiriol ac Eglwys Gadeiriol y Theatinau, mae dwy deml arall y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw ym Munich. Ar y naill law, ceir y Eglwys Sant Pedr, yn hysbys i'r Munich gydag arddull Alter Peter a Dadeni. Yn yr un modd â Neuadd y Dref Newydd, gallwch fynd i fyny i'w fain twr y mae golygfeydd ysblennydd o'r ddinas ohoni.

Ac, ar y llaw arall, y trawiadol Eglwys San Miguel, a adeiladwyd ar ddiwedd yr XNUMXeg ganrif gan gymryd fel model y Gesú yn Rhufain. Mae'n ymateb i nodweddion arddull hwyr y Dadeni, sydd eisoes yn trosglwyddo i'r Baróc. Bydd ei du mewn yn eich syfrdanu gan wychder ei gladdgell o ugain metr, y mwyaf ar ôl hynny San Pedro yn y Fatican, ac am harddwch ei brif allor.

Eglwys y Theatinau

Eglwys y Theatinau

Porth Isar

Dyma'r hynaf o faint sy'n cael eu cadw yn ninas Bafaria. Mewn gwirionedd, roedd yn perthyn i'r hen wal ganoloesol ac yn amddiffyn Munich ar ochr afon Isar. Mae'n cynnwys dau beiriant gwylio ochrol ac un canolog mwy lle mae tri bwa pasio. Y tu mewn i chi, mae gennych chi a amgueddfa sy'n ymroddedig i'r hiwmor Karl Valentin.

Y Porth Buddugoliaeth

Mae ganddo gymeriad gwahanol iawn i'r un blaenorol, ers iddo gael ei adeiladu yn y XNUMXeg ganrif yn ôl canonau neoglasurol. Mewn gwirionedd, mae'n cael ei ysbrydoli gan y Bwa Cystennin, beth allwch chi ei weld ynddo Roma. Mae ganddo dri bwa, ac mae'r un canolog yn fwy. Ac uwch eu pennau mae cerflun o gerbyd wedi'i dynnu gan lewod sy'n symbol o Bafaria.

Y palasau y mae'n rhaid i chi eu gweld ym Munich

Mae'n rhaid i ni ddechrau trwy ddweud wrthych chi am yr anhygoel Castell Neuschwanstein, er ei fod gant tri deg cilomedr o brifddinas Bafaria. Oherwydd ei fod yn balas stori dylwyth teg go iawn oherwydd mympwy Brenin Louis II o Bafaria, yr ydym eisoes wedi cyfeirio ato.

Fe'i hadeiladwyd rhwng 1869 a 1886, ar adeg pan nad oedd cestyll yn ddefnyddiol ar gyfer rhyfel mwyach, serch hynny mae'n un o ryfeddodau Bafaria ac yn un o'r henebion yr ymwelwyd â hwy fwyaf yn yr Almaen i gyd. Ymateb i arddull bensaernïol hanesydd ac mae'n rhyfeddod go iawn. Fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych mai dyna oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Walt Disney wrth dynnu castell Sleeping Beauty. Ond, wrth fynd yn ôl i Munich, mae gan y ddinas balasau hardd hefyd.

Neuschwanstein

Castell Neuschwanstein

Palas neu Breswylfa Frenhinol

Gyda rhyw chwe chan mlwydd oed, roedd yn gartref i sawl brenin i'r Brenhinllin Wittelsbach. Mae'n adeiladwaith enfawr sy'n cynnwys sawl adeilad wedi'u gwahanu gan ddeg cwrt. Y tu mewn mae'n tynnu sylw at y Ystafell Hynafol, sy'n dyddio o 1571 a hi yw neuadd y Dadeni fwyaf i'r gogledd o'r Alpau. Mae hefyd yn gartref i'r Trysor Tŷ Wittelsbach, casgliad trawiadol o emau a oedd yn eiddo i frenhinoedd Bafaria. A hefyd gem rococo sef y Theatr Cuvilliés.

Palas Nymphenburg

Wedi'i adeiladu i'w ddefnyddio fel cartref haf i frenhinoedd rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif, mae wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol Munich. Mae'n Arddull Baróc a bydd dimensiynau enfawr ei erddi rhyfeddol yn rhoi syniad i chi o'r ffaith bod ganddyn nhw bedwar palas llai. Un ohonyn nhw, yr hyn a elwir amalienburgMae'n un o'r rhai harddaf yn yr Almaen i gyd. Ar hyn o bryd, mae'n gartref i'r Amgueddfa Marstall, wedi'i gysegru i gerbydau a gwrthrychau eraill y teulu brenhinol fel ei gasgliad o borslen.

Palasau eraill

Llai trawiadol ond yr un mor brydferth iawn yw'r Palas Dürkheim, a adeiladwyd mewn brics coch tua 1842 ac sydd ar hyn o bryd yn gartref i un o orielau celf Munich; y Castell Schleissheim, rhyfeddod baróc yn ei arddull ac yn ei erddi ysblennydd, a'r palas holstein neu Archesgob, sy'n ymateb i neoclassicism.

Amgueddfeydd Munich

Rydym eisoes wedi sôn am rai o'r amgueddfeydd pwysicaf ym Munich. Mae'n wir am tair oriel gelf, gyda phaentiadau o werth rhyfeddol. A hefyd o'r Glyptotek, sy'n gartref i gasgliad trawiadol o gerfluniau Groegaidd a Rhufeinig. Gallwch hefyd ymweld â'r Amgueddfa Genedlaethol Bafaria, wedi'i gysegru i hanes y wladwriaeth y mae Munich yn perthyn iddi, a'r Amgueddfa'r Almaen, lle gallwch fynd ar daith trwy hanes gwyddoniaeth a thechnoleg.

Yr Ardd Saesneg

Dyma'r parc mwyaf yn ninas Bafaria ac ymweliad hanfodol ar eich taith iddo. Mewn gwirionedd, mae'n llawer mwy nag ardal werdd oherwydd oherwydd ei gerddi rhyfeddol mae'n ychwanegu atyniadau fel a twr Tsieineaidd, A tŷ te o Japan a theml Roegaidd o'r enw Monopteros. Mae ganddo hefyd lyn enfawr yn ei ran ganolog a sawl bragdy.

Ynghyd â'r un blaenorol, mae gennych chi'r Gardd Eidalaidd neu Hofgarten a gallwch hefyd ymweld â'r Parc Olympaidd, a adeiladwyd ar gyfer y digwyddiad hwnnw ym 1972 ac lle mae twr yn sefyll allan, mae'r Olympiaturn, bron i dri chant o fetrau o uchder a hen stadiwm Bayern Munich.

Amgueddfa Genedlaethol Bafaria

Amgueddfa Genedlaethol Bafaria

Viktualienmark

Dyma'r enw a roddir ar y mercado mwyaf poblogaidd dinas Bafaria. Mae ganddo fwy nag ugain mil metr sgwâr ar gyfer gwerthu bwyd. Yn ogystal, cynhelir sawl gŵyl ar ddiwedd y flwyddyn, pob un ohonynt yn ymwneud â bwyd. Rydym yn argymell eich bod yn mynd am dro trwyddo i amsugno anadl Munich.

Bragdy Hofbrauhaus

Efallai y bydd yn syndod ichi ein bod yn cynnwys bragdy ymhlith yr hyn i'w weld ym Munich. Fodd bynnag, mae'r Hofbrauhaus yn llawer mwy na hynny. Mae'n ymwneud â phopeth symbol o ddiwylliant cwrw'r ddinas. Fe'i sefydlwyd ym 1589 ac mae wedi'i leoli ger y marienplatz. Mae ganddo lawer o hanes y tu ôl iddo ac, os ydych chi'n ffan o gwrw, ni allwch ei golli i gael un gyda phlât o selsig, migwrn neu gig rhost am bris da iawn.

Pryd mae'n well teithio i Munich

A dweud y gwir, mae unrhyw adeg o'r flwyddyn yn dda ichi fynd i Munich. Mae'r ddinas yn cyflwyno a Tywydd cyfandirol, gyda gaeafau oer a hafau poeth. Mae'r tymheredd cyfartalog yn y cyntaf oddeutu tair gradd Celsius, tra yn yr olaf mae'n bedair ar hugain. Fodd bynnag, yn ystod y misoedd oeraf gall y thermomedrau ostwng o dan sero gradd ac yn y misoedd cynhesach mynd hyd at ddeg ar hugain.

Felly, yr amser gorau i chi ymweld â Munich yw gwanwyn. Mae mwy o lawiad ond mae'r tymereddau'n ddymunol iawn trwy'r dydd, yn amrywio'n benodol rhwng pedair ar ddeg ac un ar hugain gradd. Yn ogystal, mae llai o dwristiaid fel arfer fel y gallwch wneud eich ymweliadau â mwy o dawelwch meddwl.

Fodd bynnag, mae dyddiadau eich taith i ddinas Bafaria hefyd yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei wneud ynddo. Er enghraifft, os ydych chi'n hoff o gwrw, rydym yn argymell mis Hydref oherwydd dyna pryd mae'r Oktoberfest, gornest na allwch ei cholli. Ar y llaw arall, os ydych chi'n hoff o sgïo, yr amser gorau yw'r gaeaf felly gallwch ddod yn agosach at yr Alpau a'i ymarfer. Hefyd, mae'r Nadolig Mae'n foment arbennig yn ninas Bafaria. Mae strydoedd a sgwariau ei hen dref wedi'u haddurno â goleuadau ac addurniadau ac maent yn cynnal marchnadoedd Nadolig. Beth bynnag, fel roeddem ni'n dweud, mae gan Munich bethau i'w cynnig i chi trwy gydol y flwyddyn. Felly, mae unrhyw ddyddiad yn dda ichi ymweld ag ef.

Hofbrauhaus

Bragdy Hofbräuhaus

Sut i gyrraedd Munich

Cyn meddwl am yr hyn i'w weld ym Munich, mae'n rhaid i chi gynllunio'ch taith ac elfen hanfodol ohoni yw sut i gyrraedd dinas Bafaria. Y ffordd orau o wneud hynny yw trwy llwybr anadlu. Y Maes awyr Franz Josef Strauss mae tua phymtheng milltir i ffwrdd ac yn derbyn hediadau o bob cwr o'r byd. Ar ôl i chi lanio, gallwch chi fynd â bws neu'r rheilffordd, sy'n gweithio'n dda iawn. Mae'r ddau ohonyn nhw'n eich gadael chi yn y Gorsaf Hauptbhanhof, Yng nghanol y ddinas. I fynd o hyn i'r ardal lle rydych chi'n aros, gallwch chi ddefnyddio'r Metro.

Ac mae hyn yn ein harwain i egluro sut i fynd o amgylch Munich. Yn ogystal â sawl llinell metro, a elwir U-Bahm, mae gennych chi tramiau gan yr wyneb a gwasanaeth cyflawn o bysiau dinas. Nid yw eu prisiau'n ddrud ac mae gwrteithwyr. Ond, yn anad dim, fel sy'n hysbys i'r Almaen i gyd, maen nhw'n gweithio'n dda iawn ac ar amser.

Fodd bynnag, os ydych chi am wneud chwaraeon, gallwch rentu un beic i fynd o amgylch dinas Bafaria, sydd â nifer enfawr o lonydd beic. Yn olaf, mae a bws twristiaeth mae hynny'n rhoi'r posibilrwydd i chi archwilio pwyntiau mwyaf diddorol Munich yn gyffyrddus. Yn gwneud tri llwybr. Mae'r un goch yn mynd trwy'r hen dref gyfan, gan stopio yn Marienplatz ac eglwys Theatine. Mae'r porffor yn mynd i Balas Nymphenburg. Ac mae'r un glas yn mynd â chi i'r Ardd Saesneg.

I gloi, pe byddech yn pendroni beth i'w weld ym Munich, byddwn yn dweud wrthych beth ydyw dinas hardd yn llawn atyniadau. Mae ganddo dreftadaeth goffaol ragorol, ardaloedd gwyrdd ysblennydd a llawer o animeiddio bob amser.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*