8 dawns y byd

dawns y byd

Wedi'i deall fel iaith artistig mor frodorol ag y mae'n fyd-eang, mae dawns yn siarad drosti'i hun am wahanol rannau o'r byd yn dibynnu ar y lliw, y dechneg neu'r llên gwerin sy'n ei hysbrydoli. Rhain 8 dawns y byd nhw yw'r enghraifft orau o blaned mor amrywiol ag y mae'n hynod ddiddorol.

Kabuki

kabuki o Japan

Un diwrnod ym 1602, dechreuodd miko, neu was i deml Japaneaidd o’r enw Izumo no Okuni ymarfer math o ddawns ddramatig wrth ymyl Afon Kyoto lle bu’n llwyfannu gwahanol sefyllfaoedd o fywyd beunyddiol menywod yr ardal. Ganrifoedd yn ddiweddarach, kabuki, y mae eu cymeriadau unigol yn golygu canu, dawnsio a medr, yn un o'r mathau mwyaf chwilfrydig o ddawns yn y byd. Techneg a gymhwysir i a theatr Japan lle mae'r actorion, wedi'u harogli mewn colur ac wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd drud, yn dehongli straeon wedi'u rhannu'n genres hanesyddol, domestig a dawns sy'n datblygu ledled y wlad. Roedd y kabuki ei hun dynodwyd yn Dreftadaeth Anniriaethol y Ddynoliaeth gan UNESCO yn 2008.

Bale Rwsiaidd

bale russian

Er iddo gael ei eni yn Ffrainc flynyddoedd lawer cyn hynny, Cyrhaeddodd bale Rwsiaidd ddechrau'r XNUMXfed ganrif i ailddyfeisio genre doldrums. Wedi'i greu fel tuedd fwy arloesol a nofel, hyrwyddwyd y bale Rwsiaidd gan y dyn busnes o Rwsia Sergey Diaghilev yn seiliedig ar wahanol straeon am lên gwerin cenedlaethol (mae The Firebird neu Swan Lake yn rhai enghreifftiau), yn ogystal â darnau cerddorol a gyfansoddwyd gan yr awduron Rwsiaid i gyd-fynd â senograffeg wedi'i nodi gan iaith y corff lle mae'n rhaid hyfforddi'r dawnsiwr o oedran ifanc iawn. Yn wahanol i Ffrangeg, mae'r deinameg a bywiogrwydd bale Rwseg Adlamodd y math hwn o ddawns, gan ddod yn ffenomen lle bynnag y cyrhaeddodd y teithiau, o Sbaen i wledydd Dwyrain Ewrop.

Tango

Tango Ariannin

Wedi'i genhedlu fel canlyniad dylanwadau mudol cryf, Ewropeaidd ac Affricanaidd, ac America Ladin yn iawn, ganwyd tango yn rhanbarth yr Ariannin o Río de la Plata ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif i gydgrynhoi ar ddechrau'r XNUMXfed. Dawns synhwyraidd lle mae dau gariad yn ennyn iaith gorff angerddol a dramatig tra bod y gerddoriaeth yn eu tywys, mae'r llygaid yn gwneud cariad ac mae rhosyn yn hongian yn y geg. Heb os, un o'r genres dawns mwyaf nodweddiadol yn America Ladin ac un o allforwyr gorau diwylliant gwlad yn yr Ariannin a hidlodd ei chydran aml-ethnig uchel trwy'r bariau tango. Heb amheuaeth, un o'r dawnsfeydd mwyaf nodweddiadol yn y byd.

twerking

Credir bod "perreo" neu "malu", cysyniadau sy'n gysylltiedig â'r "twerking" mwy byd-eang, ganwyd ddiwedd y 90au yn Puerto Rico i heintio gweddill y Caribî yn y pen draw a mynd yn firaol ledled y byd. Dawns synhwyraidd lle mae un o'r aelodau dynwared ystum y ci yn ystod cyfathrach rywiol, cwrcwd a chyflyru'r cluniau y cyrhaeddodd ei ddiwylliant poblogaidd yn 2013 ar ôl perfformiad y gantores Miley Cyrus yng Ngwobrau Cerddoriaeth Fideo MTV. Yn gynhenid ​​yn niwylliant trofannol ac yn enwedig ynysoedd America, mae twerking yn fath o ddawns mor ddadleuol ag y mae'n gyffredinol.

agbadza

O ran deall dawns, mae Affrica yn dod i'r amlwg fel cyfandir lle mae gwahanol arddulliau a genres o bob cwr o'r byd yn yfed diolch i'r pot toddi eang o ddiwylliannau a llwythau sy'n ei ffurfio. Un o'r enghreifftiau gorau yw dawns agbadza llwyth mamog Ghana, er ei fod hefyd yn enwog yn Togo a Benin. Yn gylchol mewn angladdau, priodasau a dathliadau fel Gŵyl Hogbetsotso, gelwir yr agbadza hefyd "Y ddawns cyw iâr", gan ei fod yn efelychu symudiadau adar ar gyfer dawns nad yw, yn wahanol i Ghanaiaid nodweddiadol eraill, yn eithrio unrhyw gyfranogwr ar sail eu rhyw, oedran na chrefydd.

Samba

samba

Mae cerddoriaeth Affricanaidd a'i dylanwad, fel y soniasom yn y pwynt blaenorol, wedi dylanwadu ar genres cerddorol a dawns mor nodweddiadol â samba. Arwyddlun o ddiwylliant Brasil sy'n caru lliw a pharti, Daw samba o'r gwahanol ddawnsiau a berfformir gan gaethweision o Affrica a ddygwyd i Brasil a'u bod, ar ôl diddymu eu iau, yn gyfrifol am ei ehangu ledled cawr Rio de Janeiro. Er bod sawl arddull, Nodweddir Samba a anwyd yn Bahia gan y defnydd o offerynnau Congolese, ymadroddion melodig a dawns lle mae ysgwyd y cluniau yn cael blaenoriaeth dros weddill y corff i roi teyrnged i fywyd ac ysbryd y cannoedd o flynyddoedd yn ôl a gymerodd loches mewn cerddoriaeth yn ystod eu mordeithiau trawsatlantig.

Kathakali

gathakali

Os ymwelwch â chyflwr trofannol KeralaYn Ne India, efallai y cewch eich hun gydag actorion ysgubol mewn siwtiau addurnedig ac o dan haen o golur o oriau gwaith. Dyma brif aelodau'r kathakali, math o ddawns glasurol o Dde India lle mae actorion a dawnswyr yn perfformio gwahanol chwedlau clasurol dim ond trwy ddibynnu ar risiau dawns, mynegiant wyneb neu'r mudras enwog, math o ystum llaw sy'n nodweddiadol o'r is-gyfandir. Dawns lle mae rheolaeth lwyr ar y corff a'i ystumiau yn drech wrth ysbrydoli teimlad neu emosiwn heb roi'r gorau i'r naratif trofannol gorau.

Flamenco

Flamenco

Samba, kathakali, ie, ond beth am fflamenco? Arddull a fathwyd gan yr hodgepodge o ddiwylliannau a eginodd yn Andalusia ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif ac a hyrwyddwyd yn arbennig gan y grŵp ethnig sipsiwn, mae fflamenco yn cwmpasu arddull o gerddoriaeth a berfformir trwy ddawns sy'n cerdded rhwng y cledrau, alaw gitâr a chante. Cydrannau a fynegir trwy symudiadau meddal ac emosiynol sy'n ffurfio gwahanol ddawnsiau deilliedig fel y llawenydd, y bulería neu'r soleá. Heb os, un o'r dawnsfeydd mwyaf nodweddiadol yn y byd, y daeth ei dafluniad rhyngwladol gwych a'i effeithiau cadarnhaol i ddarnio'r hyn a elwir yn "therapi fflamenco.

Pa un o'r dawnsfeydd hyn yn y byd sydd orau gennych chi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*