Isabel

Ers i mi ddechrau teithio yn y coleg, hoffwn rannu fy mhrofiadau i helpu teithwyr eraill i ddod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer y daith fythgofiadwy nesaf honno. Arferai Francis Bacon ddweud bod "Teithio yn rhan o addysg mewn ieuenctid ac yn rhan o brofiad yn henaint" a phob cyfle y mae'n rhaid i mi deithio, rwy'n cytuno mwy â'i eiriau. Mae teithio yn agor y meddwl ac yn bwydo'r ysbryd. Mae'n freuddwydiol, mae'n dysgu, mae'n byw profiadau unigryw. Mae'n teimlo nad oes unrhyw diroedd rhyfedd a bob amser yn edrych ar y byd gyda gwedd newydd bob tro. Mae'n antur sy'n dechrau gyda'r cam cyntaf ac sydd i sylweddoli bod taith orau eich bywyd eto i ddod.