maruzen

Baglor ac Athro mewn Cyfathrebu Cymdeithasol ydw i ac rydw i wrth fy modd yn teithio, dysgu Japaneeg a chwrdd â phobl o bob cwr o'r byd. Pan fyddaf yn teithio rwy'n cerdded llawer, rwy'n mynd ar goll ym mhobman ac yn rhoi cynnig ar yr holl flasau posibl, oherwydd i mi, mae teithio yn golygu newid fy arferion fy hun gymaint â phosibl. Mae'r byd yn fendigedig ac mae'r rhestr o gyrchfannau yn anfeidrol, ond os oes lle na allaf ei gyrraedd, rwy'n cyrraedd trwy ysgrifennu.