Susana godoy

Ers pan oeddwn i'n fach roeddwn yn amlwg mai bod yn athro oedd fy peth. Ieithoedd fu fy nerth erioed, oherwydd mae ac mae un arall o'r breuddwydion mawr wedi teithio o amgylch y byd. Oherwydd diolch i adnabod gwahanol rannau o'r blaned, rydyn ni'n llwyddo i ddysgu mwy am arferion, pobl a ninnau. Mae buddsoddi mewn teithio yn gwneud y gorau o'n hamser!