Susana godoy

Gan fy mod yn fach roeddwn i'n gwybod mai bod yn athrawes oedd fy mheth. Roeddwn yn angerddol am drosglwyddo gwybodaeth a deffro chwilfrydedd fy myfyrwyr. Mae ieithoedd wedi bod yn bwynt cryf i mi erioed, oherwydd mae un arall o fy mreuddwydion mawr wedi bod ac yw teithio o amgylch y byd. Oherwydd diolch i wybod gwahanol rannau o'r blaned, rydyn ni'n llwyddo i ddysgu mwy am y tollau, y bobl a ni ein hunain. Mae buddsoddi mewn teithio yn gwneud y gorau o'n hamser! Felly penderfynais gyfuno fy nau angerdd a dod yn awdur teithio. Rwyf wrth fy modd yn rhannu fy mhrofiadau, awgrymiadau ac argymhellion gyda theithwyr eraill. Rwyf hefyd yn mwynhau darganfod lleoedd newydd, diwylliannau gwahanol a thirweddau anhygoel. Credaf fod teithio yn ffordd i gyfoethogi eich hun yn bersonol ac yn broffesiynol, ac i agor eich meddwl i realiti eraill.