melinau siwgr colombia

Melinau siwgr yng Ngholombia

Y melinau siwgr yw'r enw y mae'r hen haciendas trefedigaethol a oedd â chyfleusterau i brosesu cansen siwgr yn hysbys yng Ngholombia.

dim byd

Colombia yw Nadaísmo

Ganed Nadaísmo ym Medellín yn y 60au fel gwrthwynebiad llenyddol ac athronyddol i'r amgylchedd diwylliannol a sefydlwyd gan yr academi, yr eglwys a thraddodiad.

Gwisg cumbia Colombia

Rythm cumbia, cynrychioliadol Colombia

Mae'r cumbia Colombia yn un o symbolau hunaniaeth genedlaethol Colombia. Mae'r genre cerddorol a'r ddawns werin hon yn frodorol i arfordir y Caribî, er ei bod yn adnabyddus ac yn cael ei mwynhau ledled y wlad.

Diwylliannau cynhanesyddol

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ddiwylliannau cyn-Sbaenaidd, byddwn yn dweud ychydig wrthych am hanes rhai Colombia, Mecsico, Periw ac America. Peidiwch â'i golli.

Mae'r Amazon yn un o ranbarthau daearyddol Colombia

Rhanbarthau daearyddol Colombia

Darganfyddwch ranbarthau daearyddol Colombia, faint sydd gennych chi? Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion a nodweddion penodol pob un ohonyn nhw.

ynysoedd colombia san andres

Ynysoedd Colombia

Rydyn ni'n esbonio swyn prif ynysoedd Colombia: San Andrés, ynysoedd Rosario, San Andrés a Providencia ac ynysoedd Colombia eraill.

Nodweddion rhyddhad Colombia

Nodweddion rhyddhad Colombia

Rydyn ni'n dod â'r holl fanylion i chi am nodweddion y rhyddhad Colombia fel y gallwch chi gynllunio a mwynhau'r llwybrau gorau yng Ngholombia

Gwisg Colombia nodweddiadol

Darganfyddwch holl gyfrinachau gwisg nodweddiadol Colombia y Sanjuanero Huilense, traddodiad Colombia nodweddiadol iawn a fydd yn eich synnu gyda'i frodwaith

mynyddoedd Colombia

Cordilleras Colombia

Beth yw cadwyn o fynyddoedd? Rydym yn adolygu prif fynyddoedd Colombia a'i agweddau pwysicaf. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Wayuu yng Ngholombia

Diwylliant Colombia

Mae gan Colombia amrywiaeth ddiwylliannol unigryw, os ydych chi am wybod diwylliant Colombia yn fanwl, peidiwch â cholli ein dadansoddiad o'r rhanbarth diddorol hwn

8 dinas liwgar America Ladin

Mae'r 8 dinas liwgar hyn yn America Ladin yn cynnwys eglwysi melyn, tai wedi'u paentio a phartïon seicedelig sy'n llawn egni a hanes.

Caño de Cristales yn Orinoquia

Rhanbarthau Colombia

Darganfyddwch pa rai yw 5 rhanbarth Colombia a sut mae'r diriogaeth wedi'i threfnu mewn gwahanol adrannau. Ydych chi'n adnabod eu priflythrennau? Darganfyddwch ef yma!

Arferion Colombia

Arferion Colombia

Os ydych chi'n mynd i deithio i Colombia, rydych chi'n adnabod holl arferion a chwilfrydedd Colombia yn well. Peidiwch â cholli holl arferion Colombia!

Prif Eglwysi Manizales

Taith o amgylch yr eglwysi harddaf yn ninas Manizales, sampl o bensaernïaeth gyfoethog prifddinas Caldense

Prif ddinasoedd Colombia

Mae Colombia yn diriogaeth o ddinasoedd mawr, lle mae Bogotá, Medellín a Cali yn sefyll allan, fel y tair prif brifddinas, yn ...

Cyfoeth Naturiol Chocó

Mae adran Chocó, sydd yng ngorllewin y wlad, a chydag arfordiroedd rhyfeddol ar y Cefnfor Tawel, yn diriogaeth ...

Y prif garnifalau yng Ngholombia

Mae Colombia yn wlad sy'n cael ei chydnabod am ei thraddodiad diwylliannol helaeth, a adlewyrchir mewn amrywiaeth eang o ffeiriau a gwyliau o gwmpas ...

Cyfoeth jyngl Colombia

Mae ardaloedd arfordirol paradisiac, tirweddau mawreddog mawreddog, a gwastadeddau helaeth, yn rhan o ddaearyddiaeth gyfoethog Colombia; ond nhw yw'r rhai mawr ...

Rhesymau dros ymweld â Bogotá

Bogotá yw'r ddinas bwysicaf yng Ngholombia, gwlad y mae hi hefyd yn brifddinas iddi. Mae ei swyn naturiol yn ei gwneud hi'n ...

Prif losgfynyddoedd Colombia

Gan ei bod yn diriogaeth lle mae mynyddoedd mawr yn dominyddu, mae gan Colombia nifer o'r llosgfynyddoedd pwysicaf yn Ne America, ...

Prif Stadiwm Colombia

Mae Colombia yn rhagoriaeth par gwlad pêl-droed, ond nid yw hyn yn cael ei adlewyrchu yn y maint a'r ansawdd ...

Colombia mewn tŷ modur

O ran gwneud teithiau gwych, ychydig o wledydd sy'n benthyg cymaint am hyn ag y mae Colombia yn ei wneud, yng Ngholombia ...

Nodweddion adran Casanare

Mae Adran Casanare wedi'i lleoli yn rhan ddwyreiniol y wlad, rhanbarth Orinoquía. Mae ganddo arwyneb ...

Tŷ Fâs Llorente

Mae 200 mlynedd o Annibyniaeth ein gwlad yn dipyn o ddigwyddiad, a pha ffordd well na'i brofi yn y lle ...

Cerameg Colombia

Mae crefftwyr Colombia yn eithaf medrus wrth weithio clai, sef y deunydd crai ar gyfer cerameg, ac maen nhw'n mowldio ...

Bogotá, dinas y llwybrau beicio

Mae dinas Bogotá yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei rhwydwaith gwych o lwybrau beicio a adeiladwyd yn y ...

Nodweddion afon Sinú

Afon Sinú yw'r drydedd afon bwysicaf yn y wlad ar lethr y Caribî, ar ôl yr afonydd ...

Diwylliant Palenque yn Bolívar

Yng Ngholombia mae yna derm penodol iawn sy'n diffinio nodweddion a diwylliant rhan o'r boblogaeth genedlaethol. Rwy'n gwybod…

Ucheldiroedd Cundiboyacense

Un o'r rhanbarthau mwyaf cydnabyddedig ar y lefel genedlaethol yw'r llwyfandir Cundiboyacense, fel y'i gelwir, fel y dywed ei enw, ...

Defnyddio argaeau yng Ngholombia

Fel y mae'n hysbys, mae'r cronfeydd dŵr a adeiladir trwy argaeau yn cael eu hadeiladu gyda gwahanol ddibenion, yn eu plith: Rheoleiddio llif ...

Dinas olew Colombia

Dinas olew Colombia, dyna sut y gelwir dinas bwysig Barrancabermeja, yr ail fwrdeistref bwysicaf yn yr adran ...

Buddion blodau Colombia

Mae gan Colombia amrywiaeth dda o gynhyrchion y mae'n cael eu cydnabod gyda nhw mewn sawl rhan o'r byd, yn ogystal â choffi, ...

Llwybrau a theithiau yn Paipa

Fel yr ydym eisoes wedi siarad ar achlysuron eraill, mae Paipa yn ddinas sy'n dod â thwristiaeth ynghyd trwy gydol y flwyddyn oherwydd ...

Yr economi yn adran Bolívar

Mae adran Bolívar yng ngogledd Colombia wedi cael ei chydnabod ledled y byd am ei gweithgaredd twristiaeth gwych, ...

Cauca a Magdalena

Dwy o brif afonydd Colombia yw'r Cauca a'r Magdalena, ac mae eu pwysigrwydd oherwydd rhan fawr ...

Dŵr daear yng Ngholombia

Mae Colombia yn wlad sy'n llawn adnoddau dŵr, mae llawer o sôn am ei nifer fawr o afonydd, y cefnforoedd ...

Plaza Tintal yn Bogotá

Mae Bogota yn un o'r dinasoedd mwyaf yn America Ladin, ac mae ei rwydwaith o ganolfannau siopa yn atyniad mawr ...

Cyfoeth dŵr Colombia

Mae gan Colombia adnoddau dŵr da iawn, mae yna sawl dyfroedd sy'n adnewyddu'r diriogaeth hardd hon: dyfroedd cefnforol, dyfroedd llonydd ...

Cauca Isaf yn Antioquia

Mae gan adran Antioquia sawl isranbarth, ac yn eu plith mae “Bajo Cauca”. I'r subregion hwn perthyn ...

Y Carnifal Tân-Tumaco

Yn ail fwrdeistref bwysicaf adran Nariño, ac un o brif borthladdoedd America Ladin, Tumaco, ...

Pont enwog Boyacá

Awst 7 yw un o'r dyddiadau mwyaf arwyddocaol yng Ngholombia, ers yr enwog "Brwydr ...

Ardal fetropolitan Medellín

Fel y gwyddom, ardal fetropolitan yng Ngholombia yw cyfluniad prifddinas a sawl bwrdeistref gyfagos sy'n cefnogi ...

Etifeddiaeth y chibchas

Roedd y teulu a elwir yn gyffredin Chibcha neu Muísca yn poblogi'r tiriogaethau sydd heddiw'n cynnwys adrannau Boyacá a Cundinamarca….

Y Cuy Enwog Nariñense

Mae pob rhanbarth o Colombia yn cael ei nodi trwy gael eu dysgl nodweddiadol, yr hambwrdd paisa, Tolima tamale, Bogota ajiaco, ac ati….

Rhanbarthau Colombia (II)

Gan barhau â'r daith o amgylch rhanbarthau Colombia mae gennym ddau i'w darganfod o hyd: rhanbarth yr Andes a'r ...

Afon fawr Cauca

Un o'r rhydwelïau afonol pwysicaf yng Ngholombia yw Afon Cauca, ynghyd ag Afon Magdalena yw'r ddau ...

Hud cegau lludw

Mae'n braf iawn gwybod lle mae'r afon hiraf yng Ngholombia yn dod i ben ac ar yr un pryd yn bwysicach ar gyfer bod ...

Buga a Lake Calima

Awr i ffwrdd o Cali, gan y naill neu'r llall o'r ddwy ffordd sydd mewn cyflwr rhagorol, ...

Ynys Gorgona

Mae Ynys Gorgona yn ynys o darddiad folcanig sydd wedi'i lleoli 30 km i'r gorllewin o arfordir Colombia Môr Tawel ...

Y massif Colombia

Mae'r Massif Colombia, a elwir hefyd yn Nudo de Almaguer, yn set fynyddig o'r Andes Colombia sy'n cwmpasu'r ...