hysbysebu
Gwisg draddodiadol o Venezuela

Traddodiadau Venezuela

Mae gan Venezuela hefyd lawer o arferion a dathliadau nodweddiadol fel gwyliau crefyddol, yn enwedig yr Wythnos Sanctaidd, gan mai'r grefydd Gatholig yw'r un fwyaf blaenllaw yn Venezuela ac mae llawer o arferion a dathliadau yn dilyn megis gwledd y Forwyn, defosiwn i'r saint, a dathliadau amrywiol. .

Cae wedi'i drin yn Venezuela

Cnydau amaethyddol yn Venezuela

Mae Venezuela hefyd yn cynhyrchu mathau eraill o hadau fel gwenith, corn, ffa soia a gwahanol fathau o rawn fel reis, mae hyn i gyd ar gyfer y farchnad ddomestig, mae Venezuela hefyd yn ymarfer amaethyddiaeth flodau, yn union fel mae Colombia yn ymroddedig i gynhyrchu blodau a phlanhigion yn ddiwydiannol. addurnol, ond ar raddfa fach.