beth i'w weld yn Fflorens

Beth i'w weld yn Fflorens

Os ydych chi'n pendroni beth i'w weld yn Fflorens, yna dyma gyfres o bwyntiau allweddol, i wneud eich ymweliad neu'ch gwyliau yn fythgofiadwy.

Gorchuddion Sardinia

Beth i'w weld yn Sardinia

Pan feddyliwn am yr hyn i'w weld yn Sardinia, daw llawer o leoedd unigryw a rhyfeddol i'r meddwl. Heddiw rydyn ni'n adolygu pob un ohonyn nhw.

Sut i gyrraedd Tŵr Pisa

Twr Pisa

Mae'n hollbwysig gwybod ychydig mwy am Dwr Pisa. Am ei adeiladwaith, ei harddwch a'i amgylchoedd neu chwedlau sy'n heidio drosto.

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

Ble i deithio ym mis Medi

Ble i deithio ym mis Medi

Peidiwch â cholli'r dewis hwn o gyrchfannau i deithio ym mis Medi a fydd yn eich synnu. Byddwch yn darganfod lleoedd unigryw i fwynhau'r mis hwnnw!

Adfeilion Herculaneum

Adfeilion Herculaneum

Cymerodd Vesuvius bopeth yn ei lwybr. Ar y naill law claddodd Pompeii ond nid hwn oedd yr unig un. Roedd adfeilion Herculaneum hefyd yn dioddef o'r un drwg a heddiw, rydyn ni'n mynd ar daith iddyn nhw i adnabod eu holl harddwch a'u chwedlau. Ydych chi'n mynd i'w fethu ?.

Beth i'w weld yn Verona

Beth i'w weld yn Verona

Ni allwch golli'r hyn i'w weld yn Verona. Lleoedd arwyddluniol yn llawn rhamant a lle bydd yn mynd â ni i'r gorffennol ynghyd â hanes Romeo a Juliet

Porthladd Bari

Yr Eidal a'i 10 dinas bwysicaf

Dyma'r 10 dinas bwysicaf yn yr Eidal: Rhufain, Milan, Fflorens, Fenis a dinasoedd arwyddluniol eraill gwlad boblogaidd pasta

8 tref swynol ledled y byd

Labyrinau o gelf drefol, strydoedd glas neu dai lliw yw rhai o'r cynigion sydd wedi'u cynnwys yn y trefi swynol hyn ledled y byd.

Yr Eidal, cyrchfan i dwristiaid y byd

Mannau o ddiddordeb yn yr Eidal

Mannau o ddiddordeb i ymweld â nhw ar daith i'r Eidal. Gwefannau eiconig fel Rhufain, Sisili, Fflorens a'r hyn a welwch ym mhob un.

3 siop goffi enwog yn Rhufain

Mae'r caffis yn lleoedd unigryw, yn sicr yn agos atoch, yn gyfeillgar, sy'n eich gwahodd i ymlacio am ychydig. Ac yn achos ...

Y tywydd yn yr Eidal

Sut mae'r tywydd yn yr Eidal? Wel, mae'n dibynnu llawer ar y rhanbarth, p'un a yw'n fynyddoedd neu ...

Cinio Eidalaidd da (I)

I unrhyw dwristiaid sy'n byw mewn unrhyw gyrchfan yn y byd, heddiw mae'r Rhyngrwyd yn gwneud popeth yn bosibl oherwydd gall wneud popeth. Ers…

Rhufain, dinas cariad

Rhufain, dinas cariad wrth ymyl Paris, dinas sy'n ymbellhau o'r eiliad gyntaf y mae'r ...

Collodi, tref Pinocchio

Ydych chi'n gwybod pwy yw Carlo Lorenzini? Awdur stori enwog Pinocchio, clasur y plant erioed. Dwyrain…

Tarddiad yr enw Yr Eidal

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae enw'r Eidal yn dod? Wel, nid yw'n hysbys yn union ac mae ...

Lombardia a'i dinasoedd

Un o'r rhanbarthau mwyaf poblog yn yr Eidal yw Lombardia, yng ngogledd y wlad. Ei brifddinas yw'r soffistigedig a ...

Teml Saturn, yn Rhufain

Os ydych chi'n cerdded trwy strydoedd Rhufain, fwy neu lai ar ddiwedd y Fforwm Rhufeinig, byddwch chi'n dod ar draws y ...

Hanes Bari

Rydym eisoes wedi manylu ar lwybrau un o'r ardaloedd harddaf yn yr Eidal i gyd. Ac nid ydym yn cyfeirio at ...

Y fwydlen Eidalaidd

Os ydych chi'n byw yn America a'ch bod o dras Eidalaidd, rydych chi eisoes wedi arfer â bwydydd y wlad hon ond ie ...

Bariau yn yr Eidal

I Eidalwyr, mae bariau yn un o ganolfannau eu bywyd cymdeithasol. Maen nhw fel arfer yn mynd atynt sawl gwaith ...

Gwydr Murano

Wel, mae'r math hwn o grisial yn enwog, ynte? Rydyn ni i gyd wedi clywed amdano ond y gwir ...

Rheolau bwyd Eidalaidd

O ran bwyd fe welwch fod gan Eidalwyr lawer o reolau ac, os bydd rhywun yn eu torri, gallant ...

Ynys Capri

Rhaid i harddwch yr ynysoedd a'u hatyniad fod, yn union, eu bod wedi'u hamgylchynu gan y môr a ...