Traddodiad tyllu yn India

Mae India yn wlad lle mae tyllu yn cael ei arddangos fwyaf fel traddodiad. Ydych chi'n gwybod tarddiad ac ystyr yr arfer hwn? Byddwn yn dweud wrthych!

Sbeis

Hanes Gastronomeg India

Mae gan hanes gastronomeg India darddiad defodol sy'n dal i gael ei gadw yn llawer o arferion ei thrigolion.

SBI

Banciau Uchaf yn India

Mae gan system ariannol India lawer o wahaniaethau o gymharu â systemau gwledydd y Gorllewin. Gweithgaredd…

8 dawns y byd

Mae'r 8 dawns hyn yn y byd nid yn unig yn eich gwahodd i ddawnsio, ond hefyd i ddeall dylanwadau a diwylliant gwahanol gorneli o'r blaned hyd yn oed yn well.

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

india yn y canol oesoedd

India yn y canol oesoedd

Sut oedd India yn yr Oesoedd Canol? Fe wnaeth llinach Gupta am ddwy ganrif uno India i gyd yn ogystal â bod yn apogee gwych. Ydych chi am gwrdd â hi?

Khalat

Dillad dynion Hindŵaidd

Llunio gyda'r ffrog, dillad a gwisgoedd Hindŵaidd mwyaf nodweddiadol i ddynion. O'r Khalat traddodiadol, i Churidar mwy modern India

Teithio ar y trên i fynd ar wyliau i westy rhad

Teithio ar drên yn India

Mae teithio ar drên yn India yn brofiad sy'n gofyn am gyngor penodol, llygaid agored ond, yn anad dim, y gallu i ollwng eich hun.

Arferion Indiaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am holl draddodiadau ac arferion India, gwlad unigryw sy'n sefyll allan am ei chrefyddau, ei gastronomeg a'i chwilfrydedd

15 awgrym ar gyfer teithio i India

O'r amseroedd teithio gorau i'r cyfarchion nodweddiadol, bydd y 15 awgrym hyn ar gyfer teithio i India yn eich helpu i gynllunio'ch profiad yn well.

Taj Mahal

Ymweld â'r Taj Mahal yn India

Adeiladwyd y Taj Mahal, heneb fwyaf gogoneddus India, gan yr Ymerawdwr Shah Jahan er anrhydedd i'w ddiweddar wraig, Mumtaz Mahal, ym 1632.

Peikot Indiaidd nodweddiadol

Dillad Indiaidd

Pryd i wisgo saree? O ba ranbarth mae pob dillad Indiaidd nodweddiadol? Rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau dillad Indiaidd a ffrogiau Hindŵaidd.

ffibr optig

Dyfeisiau Pwysig India

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddbwyll wedi'i ddyfeisio yn India? Yn yr erthygl hon rydym yn datgelu dyfeisiadau pwysicaf India, a bydd mwy nag un yn eich synnu

Hindŵaeth

Cyfraniadau India i'r byd

Cyfraniadau mwyaf India i'r byd: mathemateg, gwyddoniaeth, ieithoedd a phensaernïaeth. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pam.

ganesh

Diwylliant Indiaidd

Y cyfan am chwilfrydedd diwylliant Indiaidd a'r ffeithiau mwyaf diddorol am ddiwylliant Indiaidd, cymdeithas unigryw a fydd yn eich synnu.

Colofn Haearn Delhi

Piler Haearn Dirgel Delhi

Mae Colofn Haearn Delhi yn heneb sydd wedi'i lleoli yng Nghymhleth Qutb, yng nghanol Mosg Quwwatul yn ninas New Delhi

Llednentydd Afon Ganges

Heddiw, byddwn yn adnabod rhai o lednentydd pwysicaf Afon Ganges. Dechreuwn trwy grybwyll Afon Alaknanda, afon yn yr Himalaya ...

Tagan Abanindranath

Peintwyr Eithriadol India

Ar yr achlysur hwn byddwn yn gwybod pwy yw'r paentwyr amlycaf yn India. Dechreuwn trwy grybwyll Abanindranath Tagore, a ystyrir fel ...

Ysbyty Ramiau Sir Ganga

Ysbytai Mawr yn India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod y prif ysbytai yn India. Dechreuwn trwy grybwyll achos Syr Ganga Ram ...

Vikas khanna

Cogyddion enwog India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i gwrdd â chogyddion enwocaf India. Dechreuwn trwy grybwyll Vikas Khanna, cogydd a anwyd yn ...

John abraham

Pwy yw'r Indiaid Mwyaf Llaw?

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i ddarganfod pwy yw'r Indiaid mwyaf golygus. Heb amheuaeth rhaid cychwyn trwy grybwyll Salman Khan, ...

Taj Mahal

Henebion Hanesyddol India

Heddiw, byddwn yn ymweld â'r henebion hanesyddol pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy dynnu sylw at achos y Taj ...

Ayurveda

Cyfraniadau Pwysig o India

Gadewch i ni ddysgu am rai o'r cyfraniadau pwysicaf y mae India wedi'u rhoi inni. Dechreuwn trwy grybwyll y pwnc mathemategol. India ...

gond

Llwythau India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i gwrdd â llwythau pwysicaf India. Dechreuwn trwy grybwyll y Bodos, ethnigrwydd ...

Brwydr Plassey

Brwydrau a Rhyfeloedd India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddysgu am y brwydrau a'r rhyfeloedd pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy bwyntio at Frwydr Plassey ...

Brwydr Hydaspes

Brwydrau India Hynafol

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod rhai o frwydrau a rhyfeloedd pwysicaf India Hynafol. Dechreuwn trwy grybwyll ...

Mahatma Gandhi

Arweinwyr Hanesyddol India

Heddiw, byddwn yn cwrdd ag arweinwyr hanesyddol mwyaf India, sy'n enwog ac yn cael eu hedmygu nid yn unig yn y ...

Mahabharata

Sioeau teledu enwocaf India

Y tro hwn byddwn yn cyflwyno'r sioeau teledu a'r cyfresi mwyaf poblogaidd ar deledu Indiaidd. Dechreuwn trwy grybwyll ...

Idiots 3

Ffilmiau Bollywood mwyaf gros

Mae Bollywood yn un o'r diwydiannau mwyaf pwerus yn y sinema. Bob blwyddyn mae cannoedd o gynyrchiadau ffilm yn cael eu gwneud yn y ...

Llygredd yn India

Llygredd yn India

Mae llygredd yn y byd oherwydd cyfres o resymau fel datgoedwigo'r Amazon, echdynnu ...

Ganges

Afonydd India

Mae India yn wlad sydd ag amrywiaeth o afonydd, a dyna pam mae gennym ni'r posibilrwydd i ymarfer ...

Teml Chaturbhuj

Temlau Ymroddedig i Vishnu yn India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai temlau yn India sydd wedi'u cysegru i'r duw Vishnu. Dewch inni ddechrau'r daith grefyddol yn y ddinas ...

Nimbu pani

Diodydd Indiaidd Poblogaidd

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai diodydd poblogaidd o India. Dechreuwn trwy sôn am y Nimbu Pani, diod ...

Glaw Y Terfysgaeth Oddi Mewn

Ffilmiau Cyfres B Bollywood

Mae Bollywood yn adnabyddus am wneud llwyddiannau masnachol gwych, ond rydyn ni hefyd yn dod o hyd i ffilmiau cyfres B. Dewch i ni wybod beth yw'r…

Pwy yw'r DJs gorau yn India?

Mae DJ neu Disc Jockey yn rhywun sy'n perfformio cerddoriaeth wedi'i recordio ar gyfer cynulleidfa, mewn clwb, bariau, disgos a ...

Profedig: Daw Sipsiwn o India

Llwyddodd y gwyddonwyr, trwy ddadansoddiad DNA o 13 o boblogaethau Roma yn Ewrop, i gadarnhau tarddiad Indiaidd y Roma

Cwrw enwocaf India

Mae diwydiant cwrw India yn ffynnu, ac ni fyddai ymweliad ag India yn gyflawn heb geisio ...

Yr afr

Anifeiliaid yn India (V): Yr afr

Ffeithiau hwyliog am ddefnyddio geifr yn India, gan esbonio'n fyr brofiad ffrind i mi yn ystod y ddefod Fwslimaidd lle mae 500.000 o eifr yn cael eu lladd.

Llywodraeth India

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ni allwch roi'r gorau i ddarllen yr erthygl ganlynol am lywodraeth India. Mae'r…

Bioamrywiaeth India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am fioamrywiaeth India. Mae India o fewn yr ecozone ...

Dyffryn Spiti

Cymoedd Lahaul a Spiti yn India

Mae Dyffryn Lahaul a Dyffryn Spiti yn ddau opsiwn go iawn i'w hystyried gan bob twristiaid o India sydd â diddordeb mewn gwybod amdanynt

priodas hindw

Defodau Hindŵaeth

Yn India rydyn ni'n mynd i allu dod o hyd i lawer iawn o leoedd pwysig ar gyfer twristiaeth yn gyffredinol, am y rheswm hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai o

Teigr Bengal

Pwysigrwydd Teigr Bengal yn India

Yn India rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i nifer fawr o atyniadau twristaidd trawiadol iawn sy'n ddeniadol iawn i bawb, lle mae natur neu gyda nhw

Llosgfynyddoedd yn India

Efallai y bydd llosgfynyddoedd sy'n ymweld yn ymddangos yn ddewis twristiaeth hynod iawn, ond gadewch i ni gofio bod llawer o bobl ledled y byd ...

Ardaloedd Gwarchodedig India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddod i adnabod rhai ardaloedd gwarchodedig pwysig yn India. Yn y genedl hon rydym yn dod o hyd i nifer dda o ddewisiadau amgen ...

Technoleg Hindŵaidd

Gan ein bod yn wlad fawr, nid yw'n anodd dod i'r syniad ein bod yn India yn mynd ...

sidan muga

Sidan Indiaidd

Yn India cynhyrchir pob math o gynhyrchion diddorol i'w hystyried, ond un o'r prif bethau y mae'n rhaid i ni eu hystyried os ymwelwn

Afon yn india

Prif nodweddion India

India yw un o'r gwledydd harddaf y gallwn ymweld â hi, yn enwedig oherwydd y posibiliadau gwych presennol sy'n cael eu cynnig i ni ym mhob un o'i gwledydd

calcutta

Nodweddion Calcutta

Heb os, un o'r taleithiau pwysicaf yn India yw Gorllewin Bengal, lle y mae ei brifddinas yw'r

Cantorion enwog o India

Mewn gwahanol rannau o'r byd ac mewn gwahanol rythmau, mae yna lawer o gerddorion a chantorion sydd wedi gadael eu hôl, ...

Codau Post India

Lawer gwaith, pan fydd angen i ni ddarparu ein data, gofynnir i ni ychwanegu ein cod zip, rhywbeth cyffredin iawn, ond, mae ...

bombay

India, gwlad sy'n llawn cyfoeth

Yn bendant i'r bobl yr ydym yn eu cael ein hunain yn byw yn nhiriogaeth y gorllewin, mae'r cerflun dwyreiniol yn ffordd i'w arsylwi

Seryddiaeth yn India hynafol

Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n ffan o seryddiaeth, dyna pam y byddwn ni'n siarad y tro hwn am seryddiaeth Hindŵaidd….

Gwybodaeth am gurws India

Ar yr achlysur hwn rydym wedi penderfynu siarad am gurws India, a ystyrir fel bodau wedi'u cynysgaeddu â gras dwyfol sydd ...

Ardaloedd Naturiol yn India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai cyrchfannau naturiol yn India. Byddwn yn dechrau trwy argymell ymweld â rhanbarth Ganges i ...

Deietau India Ancestral

Os ydych chi am gynnal ffigur da, mae'n rhaid i chi droi at gyfres o fwydydd sy'n darparu mwy o fuddion ...

India, y bobl a'u harferion

Gallai twristiaid sydd wedi cael y fraint o fynd ar deithiau i India, weld bod llawer o'i arferion yn ...

Cerddorion enwog India

Ar yr achlysur hwn byddwn yn siarad am rai o esbonwyr mwyaf rhagorol cerddoriaeth Hindŵaidd. Ar achlysur blaenorol fe wnaethon ni gwrdd ...

Myth Sgerbydau Anferth India

Fe darodd y newyddion cyn gynted ag y dechreuodd ymledu ar y Rhyngrwyd: mae cloddiadau yng ngogledd India yn profi bodolaeth ...

Monsoons yn India

Heddiw, byddwn yn siarad am bwnc pwysig iawn y dylem ei wybod cyn teithio i India, y ...

Economi Indiaidd

Mae India wedi gwneud naid fawr iawn yn economi'r byd gan mai hi yw'r bedwaredd economi ...

Gwyddonwyr o India

Fel y gwyddoch yn iawn, mae India yn wlad o nodweddion dirgel a diwylliant helaeth. Fel yr ydym wedi crybwyll mewn rhai ...

Nimbu Pani: diod nodweddiadol o India

Mae sudd pedair lemon neu galch, litr o ddŵr, siwgr neu fêl, dŵr rhosyn ac os ydych chi eisiau pinsiad o halen, lluniwch ddiod lemwn flasus ac adfywiol o'r enw Nimbu Pani yn India.

Symbolau India

Ymhlith symbolau India, rydyn ni'n tynnu sylw yn y lle cyntaf at ei baner, sy'n cynnwys 3 lliw ...

Gêm beryglus i blant gyda chobra

http://www.youtube.com/watch?v=XMF2xcee62M Parece que en la India no tienen otra cosa para dejar que los niños jueguen, que hacerlo con una…

Breichled cariad India

Mae yna arfer Indiaidd hardd a thraddodiadol o roi breichled o'r enw rakhi sy'n cael ei gwneud yn ei ffurf symlaf gydag edau cotwm coch ond sydd dros amser wedi'i thrawsnewid trwy ychwanegu mathau eraill o ddefnyddiau fel edafedd aur neu gerrig lled werthfawr.

Prifysgolion Gorau yn India

Mae rhai o'r prifysgolion gorau ar gyfandir Asia wedi'u lleoli yn India. Yn ôl safleoedd Rhyngrwyd, mae'r ...

Mythau a chwedlau India

Rydym yn parhau i siarad am fythau a chwedlau India. Y tro diwethaf i ni sôn am y llyfrau cysegredig pwysig ...

Mc Donalds yn India

Fel y gwyddom yn iawn, mae Mc Donalds yn gadwyn fwyd cyflym gyda'i hambyrwyr enwog, ffrio a phrydau hapus ...

Rat Temple yn India

Dros amser, gwnaed llawer o demlau er cof am rai pobl neu fodau mytholegol, ond bob amser ...

Eliffantod yn India

Maen nhw'n enfawr ac wedi bod yn bresennol ers yr hen amser, cyn iddyn nhw fynd i ryfel yn cyfeilio i'r bataliynau, heddiw ...

Priodasau yn India

Mae yna blant sy'n priodi er nad ydyn nhw'n gwybod yn union beth fydd yn rhaid iddyn nhw ei wynebu yn y dyfodol, y cyfrifoldebau, y ...

Chwarae criced yn India

Mae yna rai chwaraeon sy'n gofyn am ddewrder a di-ofn mawr, eraill o gryfder a deheurwydd yn ogystal â medr a ...

Gwrthod yn India

Nid oes unrhyw berffeithrwydd, mae hynny'n amlwg. Un dull arwahanu yw gwahaniaethu pobl a'u cloi i mewn i ...

Mannau cysegredig India

Yn India, mae traddodiad hynafol o bererindod i leoedd sy'n dal i gael eu hystyried heddiw ...

India a'r gurws

Dirywiadau'r gurws Indiaidd doeth, nhw yw'r "gwrachod bach" fel y'u gelwir sy'n heidio ym mhobman, gan gynnig gweledigaeth hollol ffug o ...

Tirweddau hardd India naturiol

Un o agweddau mwyaf nodweddiadol India yw ei thirweddau hardd, lle mae llystyfiant trwchus yn brin, mae llawer o anifeiliaid ...