Nodweddion rhyddhad Colombia

Nodweddion rhyddhad Colombia

Os ydych chi am deithio i Colombia mae'n angenrheidiol eich bod chi'n ystyried ei diriogaeth gyfan i wybod pa mor bell rydych chi am fynd neu ba lefydd rydych chi am ymweld â nhw. Mae gan Colombia rai lleoedd gwych sy'n werth eu gwybod, am y rheswm hwnnw mae'n angenrheidiol eich bod chi'n ymwybodol o'r lleoedd sy'n bodoli yng Ngholombia.

Yn ogystal â hyn, os ydych chi'n berson sy'n hoffi mynyddoedd a rhyddhad, yna peidiwch â cholli'r rhyddhad Colombia i fwynhau ei holl harddwch.

Tiriogaeth Colombia

Cordilleras o Colombia

Rhennir tiriogaeth Colombia yn rhanbarth mynyddig ac ysblennydd i'r gorllewin a rhanbarth mwy planhigion i'r dwyrain. Mae gan y ddau ranbarth lawer o swyn felly Mae'n werth eu hadnabod i gyd i'w mwynhau ac y gallwch ddewis yr un yr ydych yn ei hoffi fwyaf i ymweld ag ef fwy nag unwaith.

Rhanbarth mynyddig

Rhanbarth mynyddig Colombia yw mynyddoedd yr Andes sy'n mynd i mewn i Colombia trwy adran Nariño. Ar y pwynt hwn mae'r Massif de los Pastos yn cael ei ffurfio lle mae cangen yn dod i'r amlwg i'r chwith - dyna pam y'i gelwir yn Cordillera'r Gorllewin. I'r dde dilynwch adrannau Cauca a Huila, lle mae'r Massif Colombia yn cael ei ffurfio ac yn fforchio i fynyddoedd y Canol a'r Dwyrain.

Y tair cadwyn hyn, ynghyd â Sierra Nevada de Marta a Sierra de la Macarena, yn ogystal â rhai llai eraill, yw'r rhai sy'n diffinio nodweddion topograffig y wlad. Heb amheuaeth, mae pob un ohonynt yn brydferth iawn ac mae ganddo dirweddau anhygoel sy'n eich galluogi i weld a mwynhau natur yn ei holl ysblander.

Tri maes gwahanol o ryddhad Colombia

Yn y pen draw, gallwn ddweud hynny mae'r rhyddhad Colombia yn cynnwys tri pharth gwahanol:

 • Yr ardal fynyddig. Mae gan yr ardal hon fynyddoedd gyda'r Andes a'r rhyddhad gwastad sy'n ffinio yn ogystal â'r rhyddhad ymylol.
 • System yr Andes. Mae system yr Andes yn ganlyniad Cylch Tân y Môr Tawel, sy'n cael ei nodweddu gan fod yn lle ar ein planed sydd â llosgfynyddoedd neu ddaeargrynfeydd.
 • Yr Andes sydd wedi'u rhannu'n dair cadwyn o wahanol fynyddoedd: y Cordillera Canolog, y Cordillera Gorllewinol a'r Cordillera Dwyreiniol.

Y tair cadwyn

Mynyddoedd gyda'r rhyddhad Colombia nodweddiadol

Cordillera'r Gorllewin

Cordillera'r Gorllewin yw'r lleiaf o'r tair cadwyn. Mae'n 1200 cilomedr o hyd a hi yw'r un sy'n gwahanu Afon Cauca oddi wrth wastadedd y Môr Tawel, sydd ag uchder uchaf o fwy na 4000 metr.

Y Mynyddoedd Canolog

Y Mynyddoedd Canolog yw'r hynaf oll, ohono ffurfiwyd y lleill a'r canghennau orograffig. Mae'n 1000 cilomedr o hyd ac yn gyfrifol am wahanu cymoedd Cauca a Magdalena. Mae ganddo weithgaredd folcanig gwych ac mae ganddo rai drychiadau pwysig iawn fel y Nevados de Huila neu Tolima.

Y mynyddoedd dwyreiniol

Y mynyddoedd dwyreiniol mae'n dod allan o'r Massif Colombia ac mae ganddo hyd o 1300 cilomedr. Mae ganddo lwyfandir gwahanol o led mawr ac mae'n gyfrifol am wahanu'r system Andes o'r gwastadeddau dwyreiniol. Mae ganddo ddrychiadau pwysig iawn fel y Nevado de Cocuy.

Iseldiroedd

colcaia cauca afon

Gallwn hefyd ddod o hyd i'r iseldiroedd fel gwastadeddau Amazonia, y Caribî, yr Orinoquia a'r Môr Tawel.

Yr Orinoquia

Mae'r Orinoquia yn wastadedd helaeth iawn sydd wedi'i risio ac mae ganddo lawer o afonydd sy'n rhedeg tuag at yr Orinoco. Mae ganddo lawer o lystyfiant savanna ond mae'n gorffen ym mynyddoedd Macarena, sydd ddim llai na 2000 metr o uchder.

Yr Amazon

Tua'r de-orllewin gallwn ddod o hyd i'r Amazon, sy'n wastadedd lle mae'n eithaf poeth ac amgylchedd llaith iawn, rhywbeth sy'n achosi coedwigoedd mawr a llawer o afonydd sy'n llifo i'r Amazon mawr.

Gwastadedd y Caribî

I'r gogledd gallwn ddod o hyd i wastadedd y Caribî, y mae ei brif ddrychiad ac fel y soniais o'r blaen, Sierra Nevada de Santa Marta, sef y mynydd sydd agosaf at y môr yn y byd. Mae'r ddelwedd hon yn ysblennydd a heb amheuaeth mae'n werth teithio i'w gweld â'ch llygaid eich hun.

Mae gweddill y diriogaeth yn wastadedd sy'n is a dyna pam mae llifogydd fel rheol trwy gydol y flwyddyn yn cael eu hachosi gan wahanol afonydd.

Gwastadedd y Môr Tawel

Os ewch ymhellach i'r gorllewin gallwch ddod o hyd i wastadedd y Môr Tawel lle byddwch hefyd yn dod o hyd iddo wedi'i orchuddio â jyngl sydd â llawer o lawogydd - yn fwy nag yn y byd i gyd-. Mae sawl ardal fynyddig fel Darién yn sefyll allan gydag uchder o tua dwy fil o fetrau.

Rhanbarth gwastad rhyddhad Colombia

colombia tuico

Yn fyr, mae'n haeddu sôn am yr holl rhanbarthau daearyddol Colombia sy'n wastad yn ychwanegol at y rhai a drafodwyd uchod. Mae'r tiroedd gwastad wedi'u lleoli i'r dwyrain o'r Cordillera Dwyreiniol, i'r gorllewin o'r Cordillera Occidental yng ngogledd y wlad. Yn ogystal, mae hefyd yn cynnwys y cymoedd a'r ucheldiroedd rhyng-Andean, sy'n cynnwys gwahanol diriogaethau:

 • Gwastadeddau'r Dwyrain (Orinoquia ac Amazonia)
 • Rhanbarth Orinoco Apoporis y precambrian
 • Cymoedd rhyng-Andean afonydd Magdalena a Cauca
 • Dyffryn Aburra
 • Dyffryn Sinu

Yn ogystal, mae'r prif ucheldiroedd yng nghymoedd:

 • ubate
 • Chiquinquira
 • gysglyd
 • La Sabana de Bogotá, a phlant dan oed eraill

Fel y gallwch weld, mae gan y rhyddhad Colombia lawer i'w ddangos i'r byd oherwydd mae ganddo gorneli sy'n wirioneddol anhygoel. Mae'n werth mynd ar daith dim ond i ddod i'w hadnabod a mwynhau natur yn ei holl ysblander. Er fy mod yn eich cynghori, os penderfynwch fynd, ymwelwch â'r rhyddhad ColombiaY peth gorau y gallwch chi ei wneud beth bynnag yw llogi gwasanaethau canllaw, yn enwedig os nad ydych chi'n adnabod yr ardal. Yn y modd hwn, bydd yn gallu dangos i chi'r holl rannau gorau o'r meysydd rydych chi am eu gwybod. Er ei bod yn wir y gall llogi gwasanaethau canllaw fod yn eithaf drud, y gwir amdani yw ei bod yn werth chweil oherwydd byddwch yn sicrhau nad ydych yn mynd ar goll, eich bod bob amser yn mynd y ffordd iawn a'ch bod yn dod i adnabod pob cornel o'r ardal ryfeddol hon o'r byd.

Ydych chi erioed wedi teithio’r rhyddhad colombiaidd? A beth oedd y rhan yr oeddech chi'n ei hoffi fwyaf oll? Dywedwch wrthym!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

52 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Andres Felipe Rocha meddai

  Helo, diolch am yr erthygl hon, fe helpodd fi lawer, ond mae gen i gwestiwn: Ble mae'r cordellera gorllewinol a anwyd yn cael ei alw'n KNOT neu MACISO o'r porfeydd?
  diolch

  Chao

 2.   MARIA meddai

  helo helpodd fi i wneud y gwaith cymdeithasol ...
  diolch…
  bye…

 3.   louis maria rodriguez meddai

  Mae'n ymddangos i mi y dylent fod yn arbenigwyr ac enwi mapiau'r holl ddosbarthiadau

 4.   Eliel meddai

  mae'n exxxxelente ok bay

 5.   Maria Alejandra Zapata meddai

  Helo, a allwch fy helpu i ddod o hyd i'r masisos?

 6.   Maria Alejandra Zapata meddai

  Tybed beth yw erydiadau?

 7.   Maria Alejandra Zapata meddai

  eliel wyt ti yno

 8.   angela meddai

  pa mor ddrwg

 9.   Liliana meddai

  Os gwelwch yn dda, mae angen i mi wybod ble mae rhyddhad gwastad Colombia, am eich help, diolch yn fawr

 10.   esgid laura valentina meddai

  Diolch am y rhan honno o nodweddion y rhyddhad, cyfeiriais at gael gradd dda iawn

 11.   Sofia meddai

  y gwir yw na wnaethant fy helpu o gwbl gan ddechrau o brutosssssssssssssss

 12.   Monica meddai

  Maent yn ddrwg mewn sosiales pâr o brutesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 13.   noe !!! meddai

  Helo dwi'n nooooeee!
  yn cael eu grossooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssss cabajos

 14.   nikol meddai

  Peidiwch â fy helpu, diolch, cael mwy o wybodaeth

 15.   cath meddai

  Mae nhw

 16.   angeli meddai

  Rydw i yn yr ysgol mewn dosbarth cymdeithasol dwi'n meddwl

 17.   Cristian Camilo Cardona Bonilla meddai

  talpiau

 18.   yomaira meddai

  Diolch yn fawr iawn

 19.   Manuel Alejandro Reina Garcia meddai

  anfonodd hynny fi i

 20.   Manuel Alejandro Reina Garcia meddai

  baddies

 21.   yerlis marce teran meddai

  Bydd y dudalen hon yn fy helpu Rwy'n dy garu di yn fawr iawn, mae'n super 🙂 grax many grax

 22.   pa mor dda mae'n ymddangos i mi meddai

  gwarchodwr

 23.   tywodlyd meddai

  diolch am fy helpu gyda fy ngwaith

 24.   Luisa Martinez meddai

  Luis ydw i, ac mor dda yn inprimi y rhanbarth fynyddig

 25.   sandra meddai

  nid yw cwpl o ffyliaid yn gwybod dim

 26.   sweetie meddai

  xD sylwadau k cyntaf primis

 27.   dany meddai

  diolch am y cymorth
  <(")

 28.   laura meddai

  Mae'n hynod gyflawn i mi oherwydd mae'n rhaid i chi ysgrifennu'r ateb yn dda bob amser er mwyn gwybod a dysgu mwy yn y cwestiynau a'r atebion ar gyfer hynny yw bae'r athrawon

 29.   John meddai

  celwydd yw hynny

 30.   Santiago meddai

  Ffyliaid ydyn nhw neu maen nhw'n cipio rhan o ffyliaid

 31.   Santiago meddai

  geis gwirion

 32.   yecica meddai

  Diolch am eich help, ffyliaid, os dywedaf wrthych, ffyliaid, peidiwch â bod yn anghywir

 33.   yecica meddai

  ffyliaid hahahahaaaaaaaaaa

 34.   yecica meddai

  asgwrn darllen orita asgwrn maent yn geis. l.

 35.   da meddai

  Mae'n hynod gyflawn i mi oherwydd mae'n rhaid i chi ysgrifennu'r ateb yn dda bob amser er mwyn gwybod a dysgu mwy yn y cwestiynau a'r atebion ar gyfer hynny yw bae'r athrawon

 36.   Rocio Duarte-Vargas meddai

  j, ngc m, gjc, cgk, utgd

 37.   blond lorena meddai

  Nid wyf yn gweld y nodweddion

 38.   blond lorena meddai

  fi sirbio de arto siii 😀 Rydw i'n mynd i fod yn dda: *

 39.   karen Llundain meddai

  helpodd hyn fi i gael gradd o 5 diolch am greu'r tudalennau hyn

 40.   luis carlos agudelo meddai

  helpodd hyn lawer

 41.   Zuleima meddai

  gra
  helpodd cias fi lawer ar gyfer yr arholiad cymdeithasol

 42.   adriana lucia arizal mendez meddai

  diolch am yr holl bethau rydych chi'n eu hysgrifennu ar y rhyngrwyd yn ddefnyddiol iawn. Diolch yn fawr iawn

 43.   Sebastian meddai

  Helo, fy enw i yw Sebastian ac mae Juandiego yn ffwl

 44.   Sebastian meddai

  a Cristian Tanvien

 45.   Sebastian meddai

  =)

 46.   Juan dieg meddai

  sebastian yn fooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 47.   Sebastian meddai

  =(

 48.   Juan dieg meddai

  sebas yn wirion a nosesabe os yn hyll

 49.   Juan dieg meddai

  mae Cristian gwallgof yn hyll ac yn wirion

 50.   Sebastian meddai

  plant ei fam

 51.   YOLANDA meddai

  nid dyna ydw i eisiau

 52.   Carlos andres meddai

  balem monda