10 peth y dylech chi eu gwybod cyn teithio i India

Taj Mahal

Siawns lawer gwaith eich bod wedi breuddwydio am osod o flaen y Taj Mahal a'i ystyried ar doriad yr haul, mynd ar goll yn ei jyngl a'i demlau, bwyta cyw iâr Massala dilys neu golli'ch syllu ar wrthgyferbyniadau niferus ei ddaearyddiaeth o un o'i drenau enwog. Mae India yn parhau i fod yn un o'r gwledydd hynny yn y byd sy'n gadael neb yn ddifater, lle mae lliw, aroglau ac ysbrydolrwydd yn ffurfio macrocosm unigryw. Os gallwch chi erioed deithio i'r is-gyfandir Asiaidd gwnewch hynny, ond yn gyntaf cadwch y rhain mewn cof 10 peth y dylech chi eu gwybod cyn teithio i India.

Cyfarchwch yn iawn

Yn India, wrth gyfarch neu annerch rhywun, y peth gorau i'w wneud yw dod â'r ddau gledr i'ch brest a sibrwd y chwedlonol «Namaste«, Yr opsiwn gorau yn lle ysgwyd llaw, mwy yn cael ei ystyried yn arferiad tramor. Os gallwch chi, ewch gyda'r cyfarchiad gyda'r Namaste uchod a ffarwelio â Namaste Ji, fel arwydd o barch.

Maen nhw'n gweddïo am bopeth

ganesh

Rwy'n cofio bod y ffrind y teithiais i i India wedi dioddef pigiad ar ei ên ac wedi gorfod ei wisgo mewn band am sawl diwrnod. Yn India, yn enwedig yn y de hamddenol, ni fydd pobl yn petruso am eiliad i sefyll o'ch blaen a dweud wrthych y byddant yn gweddïo drosoch pan welant eich bod wedi dioddef rhywfaint o ddifrod, enghraifft o'r ysfa grefyddol honno Mae India yn dwyn i gof ar ffurf ystumiau'r rhain a lluniau neu ffigurau o Shiva neu Krishna y byddwn ni'n eu gweld ym mhobman.

Os ydych chi'n fenyw deithiol

Mae India, er gwaethaf yr hyn y mae llawer yn honni, yn wlad ddiogel i deithio ond lle mae'n rhaid i chi, serch hynny, ddilyn rhai canllawiau diwylliannol yn unig, yn enwedig os ydych chi'n fenyw. Os nad ydych chi am gael tynnu llun fel petaech chi'n actores ffilm, ceisiwch beidio â mynd i mewn i atalwyr, gan nad yw Hindwiaid yn ddisylw ac nid yn unig na fyddwch chi'n teimlo bod mil o lygaid yn eich arsylwi, ond bydd rhai hyd yn oed yn mynd atoch chi i dynnu lluniau. . Awgrym syml ond defnyddiol bob amser.

Ffordd "nod" yr Hindwiaid

Yn India, pan fydd rhywun lleol eisiau nodio, maen nhw'n rhoi gogwydd pen byr sy'n ymddangos yn 'Na', hyd yn oed os yw'n golygu'r gwrthwyneb. Manylyn bach a all, ar brydiau, fod yn rhwystredig ond eich bod yn y diwedd yn dod i arfer â fesul ychydig. Yn y diwedd, rydych chi'n ei chael hi'n annwyl hyd yn oed.

Buchod ym mhobman

Yn India, a elwir yn buwch gysegredig Fe'i cenhedlir fel anifail, er nad yw'n cael ei barchu fel y cyfryw, mae'n cael ei ystyried yn fath o dabŵ, ffigur o'i ddiwylliant y mae'n rhaid ei barchu. Am y rheswm hwn, nid yw'n syndod bod buchod yn crwydro'n rhydd yng nghorneli mwyaf annisgwyl daearyddiaeth India: ar y traethau, y tu mewn i'r tai neu ie, yng nghanol ffordd sy'n cwympo traffig.

Y gwahaniaeth rhwng y ddau ryw

Mewn rhai rhannau o India, mae rhai gwasanaethau yn aml yn gofyn am wahanu dynion a menywod. Er enghraifft, yn y Mynedfa Taj Mahal Mae ciw i ddynion ac un arall i ferched, ond mewn rhai dulliau cludo, fel y fferi yn y de, mae'r adran hon hefyd yn gofyn am y rhaniad hwn wrth fynd ar fwrdd a theithio ar rai achlysuron. Nid fel arfer yw'r mwyaf nodweddiadol, ond mae'n bodoli.

Llogi gyrrwr tacsi trwy'r dydd

Os ydych chi'n barod i wneud hynny ymweld â rhai dinasoedd fel Delhi, Agra, Jaipur neu MumbaiMae'n well os ydych chi'n llogi gyrrwr tacsi am y diwrnod cyfan, ac os yw'n bosibl ei wneud o'ch gwesty, gorau oll. Yn y modd hwn, gallwch nid yn unig gytuno ar gyllideb ddyddiol fwy byd-eang ond byddwch hefyd yn dod i adnabod rhai o gorneli cyfrinachol y ddinas honno a gallwch hyd yn oed fynd i siopa mewn crochenwaith, dillad neu siopau offer nodweddiadol (bydd hefyd yn cymryd comisiwn). Astudir popeth.

Reidio yn y Dosbarth Cwsg

Teithio India ar y trên mae'n bosibl ei fod yn un o'r profiadau teithio gwych y gall person ei brofi mewn bywyd. Am y rheswm hwn, rwy'n argymell eich bod chi'n prynu'r tocyn i Dosbarth Cwsg, sydd fel arfer yn rhatach a bydd gennych eich bync eich hun mewn adran chwe pherson. Mae'r ystodau trên yn India yn wyth, gan ddechrau o'r Dosbarth Cyntaf AC i'r Ail Eistedd, a'r Cwsg yw'r mwyaf canolradd.

Nid India yw'r wlad glanaf

Er bod India yn lle rhyfeddol a bod ganddo olygfeydd annisgrifiadwy, mae meddylfryd llawer o ddiwylliant India yn tueddu i fod "allan yna, yn llawer gwell." Trwy gydol ein taith fe wnaethom nid yn unig ddod o hyd i bentyrrau mawr o sothach, ond ar fwrdd y trên, er enghraifft, nid oedd yn afresymol o gwbl i'r teithwyr eu hunain daflu eu cynwysyddion bwyd allan o'r ffenestr. Cadwch hyn mewn cof a cheisiwch osod esiampl.

Mae'n wlad rhad

India yw un o'r gwledydd gorau i ymweld â hi os ydych chi'n teithio ar gyllideb dynn. Mae'r ddau gwestai bach fel y hosteli Yn rhad (dim mwy na 10 ewro y noson yn gyffredinol) ac mae'r bwyd hefyd yn rhad iawn, bob amser, wrth gwrs, gan ystyried y gwahaniaethau rhwng bwytai twristiaeth, rhai lleol ac ie, hefyd stondinau stryd, efallai'r ffordd fwyaf llwyddiannus i wario ychydig o arian wrth addasu i'r amgylchedd lleol. Os ydych chi'n chwilio am wlad bell bell i deithio iddi, peidiwch ag oedi, India yw'r ateb.

Er gwaethaf y trawiad negyddol y gall yr awgrymiadau hyn ei awgrymu weithiau, mae India yn wlad fendigedig sydd, fodd bynnag, fel unrhyw le pell a gwahanol, â'i rheolau a'i harferion ei hun sydd â chysylltiad agos â'i diwylliant.

A fyddwch chi'n teithio i India yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf?

 

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*