9 awgrym ar gyfer rhyngweithio â phobl leol wrth deithio

dawns Iseldireg

Mae teithio yn golygu datgysylltu, adnabod lleoedd newydd ond hefyd ymgolli mewn diwylliannau ac arferion eraill. Rhyngweithio â phobl leol pan fyddwch chi'n teithio Mae'n un cyflenwad arall i'r antur newydd hon ac am y rheswm hwnnw dylech wybod sut i symud o gwmpas a chysylltu â nhw, gan addasu i'r lle newydd hwn ac, yn anad dim, bod yn barchus.

Ychydig ddyddiau o addasu

Er y byddwch yn cwrdd â phobl leol fendigedig ym mhob cyrchfan newydd yr ymwelwch â hi, mynd trwy gyfnod addasu cychwynnol fydd y mwyaf doeth o ran gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd ac uno â'r amgylchedd. Oherwydd ie, er nad ydym yn hoffi ei gyfaddef, mae angen gorffwys, llonyddwch a rhywfaint o ddireidi ar eich diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd o ran ildio i driciau rhai gyrwyr tacsi neu bobl leol sy'n gwybod yn berffaith "sut i dwyllo" y twrist .

Sylw gyda'r ffotograffau

Tynnwch luniau o bobl leol wrth deithio Mae wedi dod yn arferiad nad ydym bob amser yn ei weithredu yn y ffordd gywir. Oherwydd, dychmygwch am eiliad mai chi pwy mae rhywun yn tynnu llun wrth gael coffi ar deras neu gerdded ar hyd y traeth, a fyddech chi'n ei hoffi? Caniateir tynnu lluniau o wahanol bobl a gall fod yn esgus perffaith i fondio, ond yn gyntaf ceisiwch ddod yn agosach a gofyn i'r person am ganiatâd wrth dynnu cipolwg.

Addasu i'w harferion

Yn India, er enghraifft, mae ysgwyd llaw yn cael ei ystyried yn arferiad gorllewinol, felly mae ei thrigolion fel arfer yn ymuno â chledrau eu dwylo ac yn eu gosod ar uchder y frest nes eu bod yn dweud "Namaste." Addaswch i ddiwylliant cyrchfan newydd wrth i amser fynd heibio, naill ai trwy gynnal ei gyfarchion, trylwyredd, protocol neu arferion er mwyn teimlo fel un yn fwy a pharchu'r amgylchedd o'ch cwmpas.

Rhyngweithio

Mae cysylltu â phobl leol mewn cyrchfan newydd bob amser yn ffordd wych o ddod i adnabod eu diwylliant yn well, i fynd i fyd newydd y tu hwnt i agweddau arwynebol unrhyw daith. Os symudwch trwy wlad dwristaidd, cofiwch y bydd ei thrigolion wedi arfer gweld pobl dramor, felly mae gennych reswm cadarn eisoes i gael menter. Yn fy achos i, mewn gwledydd mor wahanol i'n rhai ni â Chiwba neu India, mae pobl bob amser wedi bod yn garedig, maen nhw wedi agor eu drysau i mi ac nid ydyn nhw wedi cael unrhyw broblem wrth ddechrau sgwrs.

Gwenwch bob amser

Pan fyddwn yn teithio i gyrchfan newydd, bydd dau fath o leoliad yn cysylltu â ni: y rhai sydd am ryngweithio â ni a'r bobl eraill hynny sydd o bosibl am gael rhywfaint o fudd. Yn achos yr ail, mae'n well nodi ac ateb yn gwrtais "Nid oes gen i ddiddordeb, diolch," a gwenu hyd yn oed. Bydd y person yn deall ac yn gadael llonydd i chi os gwnewch hynny gyda moesau da.

Cwestiwn

Os ydych wedi bod mewn dinas newydd am ychydig ddyddiau ac nad ydych yn gwybod sut i gyrraedd pwynt X na ble i fwyta, gofynnwch i'r bobl leol, byddant bob amser yn gwybod ble mae'r lleoedd gorau ac mae'n sefyllfa dda i sefydlu a perthynas â nhw. O bosib bydd rhywun yn dweud wrthych chi'n anghywir, bydd eraill yn eich anwybyddu a bydd hyd yn oed ychydig yn ceisio gwneud elw ond yn gyffredinol mae'r bobl leol yn agored i dwristiaid ac yn ymateb mewn ffordd gwrtais a chynnes.

Llogi gyrrwr lleol

Pryd symud o gwmpas gwledydd Affrica, Caribïaidd neu AsiaiddUn o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod diwylliant lleol lle newydd gydag arbenigwr yw'r opsiwn o logi gyrrwr tacsi am y diwrnod cyfan. Pam? Oherwydd yn ogystal â gwybod am leoedd nad ydyn nhw'n ymddangos mewn canllawiau teithio, byddwch chi'n gallu sefydlu cyswllt â rhywun sy'n fwy cyfarwydd â byd twristiaeth ac a fydd yn mynd â chi i unrhyw le a allai greu argraff arnoch chi. Ydy, efallai y bydd hefyd yn mynd â chi i le i brynu saris neu grochenwaith i gael comisiwn, ond fel arfer mae hyn eisoes yn dweud wrthych chi pan gyrhaeddwch y tacsi.

Cymryd rhan mewn gwirfoddolwr

Os ydych chi'n teithio i wlad newydd gyda'r bwriad o ymgolli yn ei phroblemau a cheisio gwneud eich rhan, gwirfoddoli yw'r opsiwn gorau. Mewn gwirionedd, efallai na fydd angen archebu na gofyn am gymryd rhan mewn prosiect cyn teithio, gan y bydd sefydliadau bob amser y gallwch fynd atynt i ofyn am wybodaeth ar ôl ichi gyrraedd y gyrchfan. Gwirfoddoli mewn gwlad arall Mae'n golygu bod yn ymwybodol o realiti ymhell o draethau a chyrchfannau gwyliau, cydweithredu ac, yn arbennig, cwrdd â phobl leol a thramor gyda bwriadau da.

Ymuno â'r amgylchedd

Os ydych ar fin ymweld â gwlad wahanol, er enghraifft Bali, a phenderfynu cerdded o amgylch yr holl leoedd yn gwisgo'ch iPad, eich Cartier a'ch dillad drud, byddwch nid yn unig yn denu sylw pocedi, ond byddwch hefyd yn marcio anweledig rhwystr rhyngoch chi a phobl leol y gyrchfan newydd honno. Ni fydd angen i chi wisgo dhoti Indiaidd i addasu i'r amgylchedd ond ceisio gwisgo mewn ffordd syml, gan efelychu dillad y lle ychydig fel ffordd i fynd heb i neb sylwi a pheidio â chodi rhagfarnau ymhlith y bobl leol.

Mae'r rhain yn 9 awgrym ar gyfer rhyngweithio â phobl leol Pan fyddwch chi'n teithio, byddant o gymorth mawr i chi o ran addasu i amgylchedd newydd, dod i adnabod ei phobl ond, yn enwedig, teithio i bob cyfeiriad posibl.

Ydych chi'n aml yn cysylltu â phobl leol cyrchfan newydd wrth deithio?

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*