Iesu o Nasareth a'i berthynas ag India

Iesu o NasarethYn ôl Cristnogaeth, efallai fod plentyn Duw wedi treulio peth amser yn y India. Na, nid yw'n ddatganiad di-flewyn-ar-dafod, mae'r Beibl, y llyfr crefyddol, yn adrodd bywyd Iesu yn gynnil yn ei destamentau. Ni soniwyd am ddim o’i ieuenctid, dim ond ei blentyndod pan weddïodd yn gwneud argraff fawr ymysg oedolion, ond am ei ieuenctid, dim byd. Mae'n sôn am ei oedolaeth a'i ddyddiau olaf, ond beth ddigwyddodd yn ei ieuenctid, lle'r oedd. Dywed rhai ei fod yn Kashmir, tref wedi'i lleoli yn India. Ac iddo ddysgu llawer o gysyniadau yno y byddai'n eu defnyddio yn ei ddamhegion yn ddiweddarach. Felly beth byddai ei ddaioni a'i feddwl sy'n sefyll ar faddeuant wedi ei gymryd o'r grefydd Fwdhaidd. Mae'n theori sy'n creu cynnwrf yn yr Eglwys Gatholig.

jesws-yn-india

Mae damcaniaeth fwy beiddgar arall yn sôn bod Iesu nid yn unig yn byw yn Kashmir, ond hefyd mae ei weddillion yn gorffwys yno hefyd. Mewn geiriau eraill, ar ôl cael ei groeshoelio, ni fu farw, ond yn hytrach fe adferodd o'i glwyfau a dianc ynghyd â'i fam, Mary, tuag at India.

jesws-yn-india2

Mae beddrod ar ffin Pacistan y dywedir ei fod yn perthyn i Maria, gan wneud y theori yn fwy credadwy, sy'n dweud bod y siwrnai hir wedi colli cryfder y forwyn. Mae hyn i gyd yn cael ei wadu gan Babyddion, sy'n honni bod mab Duw, pe bai'n marw ar y groes ac yna'n codi oddi wrth y meirw ac yn esgyn i'r nefoedd o'r diwedd. Ond Yn Srinagar, prifddinas Kashmir, mae beddrod lle mae'n debyg y gosodwyd gweddillion Iesu ar ôl ei farwolaethYn y lle hwnnw mae pererindodau ac ymweliadau sydd wedi gwneud y lle hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n ceisio atebion i'r cwestiwn hynafol hwnnw: Oni fu farw Iesu ar y groes?

Mae pobl Kashmir sy'n dod i'r lle ac yn gadael eu hoffrymau yn galw'r beddrod fel Hazrat Isa Sahib, sy'n golygu Iesu. Mae yna lyfrau hynafol hyd yn oed sy'n sôn am bresenoldeb Iesu yn y tiroedd hyn, gan fynd ymhellach, mae rhai'n cadarnhau bod disgynyddion mab Duw yn parhau hyd heddiw. Mae pob un ohonynt yn ddamcaniaethau y mae'r Eglwys Gatholig a mwyafrif llethol y Cristnogion yn eu cymryd fel chwedlau, ond mae haneswyr Indiaidd yn ceisio cadarnhau nad straeon gwych ond ffeithiau a ddigwyddodd mewn gwirionedd.

jesws-yn-india3

Efallai Iesu pe bai yn India yn ystod ei lencyndod, efallai ddim, efallai ei fod wedi dianc o'r groes ac wedi gwella ei glwyfau gan gyrraedd Kashmir, dim ond hanes fydd yn dweud yn wirioneddol iddo ddigwydd gyda mab Duw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   Genesis Paredes meddai

    Yn sicr mae yna lawer o ddirgelion am Iesu, Mab Duw, ac yn sicr dim ond rhan o'i fywyd rydyn ni'n ei wybod, ond pam, mae Jehofa (Duw), yn crybwyll y bydd yn y pwynt olaf y bydd yn datgelu llawer o ddirgelion i ni, ein bod ni ar hyn o bryd ni fydd yn gallu deall. Yr unig beth y mae’r Beibl yn ei ddangos inni am fywyd Iesu yw’r hyn a ystyriodd Ef yn hanfodol i ni, er mwyn cael ein hachub, digwyddodd marwolaeth Iesu oherwydd dyna pam y daeth i’r ddaear, ond pam anfonodd Duw ef? Fe’i hanfonwyd i farw oherwydd byddai ei farwolaeth yn golygu maddeuant ein pechodau ac os ydym yn credu ynddo, bywyd tragwyddol. Nid wyf yn dweud, er na aeth i India yn ei ieuenctid, efallai ei fod, efallai nad yw, nid ydym yn gwybod, gadewch inni aros i Dduw ddatgelu dirgelion y byd pan fydd y mae amser yn iawn. “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint nes iddo roi ei unig fab anedig fel na fydd pawb sy’n credu ynddo yn diflannu, ond yn cael bywyd tragwyddol” Ioan 3:16

  2.   carballo gwyn meddai

    Helo, Blanca Carballo ydw i, dwi'n 85 mlwydd oed, dwi'n dod o Rosario