Ymweld â Sri Lanka: a oes angen Visa ar dwristiaid o Sbaen?

Sri Lanka yw un o'r gwledydd sydd wedi bod yn dod yn fwy perthnasol yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel cyrchfan i dwristiaid. Mae'r wlad, a elwir yn "rhwyg India" oherwydd ei lleoliad daearyddol, yn gallu gwneud i unrhyw dwristiaid sy'n treulio ychydig ddyddiau yn ei diriogaeth syrthio mewn cariad. Eu tirweddau mynyddig yn frith o feysydd te neu ei dinasoedd trefedigaethol trawiadol yw rhai o'i phrif atyniadau.

Ond mae gan y wlad hefyd amrywiaeth fawr o anifeiliaid sy'n byw yn y gwyllt yn ei pharciau cenedlaethol, fel eliffantod a llewpardiaid. Mae ei gerfluniau o Fwdha wedi'u cerfio yn y creigiau a thraethau gwyllt y de sy'n berffaith ar gyfer syrffio yn rhai o'r elfennau sy'n hudo nifer cynyddol o dwristiaid bob blwyddyn.

Ond a oes angen Visa ar dwristiaid o Sbaen i ddod i mewn i Sri Lanka?

I ymweld â Sri Lanka, boed am resymau twristiaeth, am resymau busnes neu am fod ar daith i wlad arall, mae angen cael Fisa Sri Lanka sy'n caniatáu ichi fynd i mewn a threulio amser yn y wlad yn gyfreithlon. Dinasyddion Sbaen angen gwneud cais am fisa cyn ymweld â Sri Lanka, yn ogystal â gallu dangos gofynion eraill y mae'r wlad yn gofyn amdanynt gan deithwyr rhyngwladol.

Mae angen y fisa i fynd i mewn i Sri Lanka, a elwir hefyd yn ETA, ar bob teithiwr. Mae'n awdurdodiad dilys ar gyfer un mynediad i'r wlad a gallwch ei gael ar ôl archebu'r hediadau, ond bob amser cyn dod i mewn i'r wlad. Rhaid i chi hefyd brofi i'r swyddog mewnfudo bod gennych brawf o gefnogaeth ariannol ar gyfer eich arhosiad yn y wlad, yn ogystal â dangos pasbort sy'n ddilys am o leiaf 6 mis o'r funud y byddwch yn dod i mewn i'r wlad.

Gofynion eraill ar gyfer y rhai sy'n dod i mewn i Sri Lanka, naill ai am resymau twristiaeth neu fusnesMaent yn archeb ar gyfer hedfan yn ôl i wlad arall neu dalu am fisa busnes arbennig os byddwch yn dod i mewn i'r wlad ar gyfer busnes, cyflogaeth neu brynu a gwerthu cynnyrch a / neu wasanaethau.

Gweithdrefn angenrheidiol i ddod i mewn i'r wlad

Rhaid i Sbaenwyr sy'n bwriadu ymweld â Sri Lanka gael eu ETA Sri Lanka cyn dod i mewn i'r wlad. Gallwch ei gael trwy fynd i ofyn amdano yn bersonol mewn llysgenhadaeth Sri Lankan yn Sbaen, ond y peth mwyaf doeth yw ei wneud trwy'r Rhyngrwyd. A dyma fod y wlad Asiaidd bellach yn caniatáu i'r broses gael ei chynnal ar-lein i hwyluso mynediad twristiaeth i'r wlad.

Mae angen dilyn y camau i lenwi'r ffurflen, ac efallai y bydd angen cyngor proffesiynol arnoch. O ran y gost o gael yr ETA Sri Lanka, Amcangyfrifir ei fod tua 45 ewro yn ôl y data diweddaraf a ddarparwyd gan Sri Lanka, Er y gall amrywio erbyn yr amser y byddwch yn trefnu eich taith. Gall cost yr ETA Sri Lanka am resymau busnes fod â chost ychwanegol o'i gymharu â'r ETA am resymau twristiaeth.

Y peth arferol yn y math hwn o broses yw derbyn ymateb swyddogol trwy sianel gyfathrebu, fel e-bost. Mae'r post hwn derbynnir fel arfer o fewn 7 diwrnod, felly mae'n bwysig ei wneud mewn pryd cyn y dyddiad mynediad i'r wlad i wneud yn siŵr ei fod gennych pan ddaw'r amser. Yn ffodus mae asiantaethau a chwmnïau sy'n cynnig cynnal y math hwn o weithdrefn i deithwyr fel nad oes rhaid iddynt boeni am unrhyw beth.

Os ydych chi'n bwriadu mynd i mewn i Sri Lanka mewn llai na 7 diwrnod a bod angen eich awdurdodiad ETA arnoch ar frys, gellir ei brosesu hefyd ond mae'n rhaid i chi nodi yn y cais ei bod yn weithdrefn frys a gall hyn fod â chost ychwanegol, gan fod yn rhaid iddynt brosesu'r cais ETA mewn llawer llai o amser nag arfer.

Fel y gwelwch, mae angen i Sbaenwyr wneud cais am Fisa i fynd i mewn i Sri Lanka am unrhyw reswm teithio, boed ar gyfer twristiaeth neu deithio busnes. Trefn angenrheidiol sy'n ei gwneud hi'n haws teithio i dwristiaid pan fyddant yn cyrraedd y maes awyr ac sy'n caniatáu i'r wlad gael mwy o reolaeth dros y rhai sy'n mynd i mewn i'w thiriogaeth ac yn croesi ei ffiniau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*