Awgrymiadau ar gyfer diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd

Mae cynllunio taith yn cymryd llawer o amser, cyfrifiadau a rhywfaint o ymdrech, sef y diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd y prawf litmws a fydd yn caniatáu inni addasu a gweithredu yn yr India, Gwlad Thai neu Bolifia y buom yn breuddwydio amdani gymaint fisoedd o'r blaen. Y rhain yn dilyn awgrymiadau ar gyfer diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd bydd yn dod yn ffordd orau i fynd ar y droed dde mewn gwlad newydd sy'n hollol wahanol i'n gwlad ni.

Llogi trosglwyddiad

Gellir defnyddio'r cyngor hwn cyn gosod troed ar lawr gwlad, yn enwedig os ydym yn ei wneud gyda'r nos ac ar ôl oriau lawer o hedfan. Y rheswm? Mae gennych chi glustiau wedi'u plygio, jet lag ydych chi wedi drysu ac mewn rhai gwledydd mae gyrwyr tacsi sy'n gwybod yn iawn eich bod chi'n newydd-ddyfodiad ac yn gallu manteisio arno (eu profiad eu hunain). Llogi trosglwyddiad (neu anfon e-bost i'r hostel lle byddwn yn aros er mwyn cael rhywun i'n codi) yw'r opsiwn gorau o ran cyrraedd ein llety, gorffwys, adeiladu momentwm a dechrau ein hantur gyda'n holl egni. .

Rhowch y dabled i ffwrdd

Mae llawer o deithwyr yn profi sip chwerw cael eich dwyn yn ystod taith oherwydd sawl rheswm, ac un ohonynt fel arfer yw'r ffaith eich bod yn dwristiaid, ac felly'n waled cerdded. Os ydym yn defnyddio synnwyr cyffredin ychydig, mae cerdded trwy gymdogaeth wael yn gwisgo llechen, cwpwrdd dillad rhy gain neu'r Lotus hwnnw sy'n tywynnu yn yr haul bob pum metr yn arwain at ddenu sylw lladron neu bocedi pocedi sydd â phrofiad mawr yn y grefft o ddwyn heboch chi prin sylwi. Dewis cyd-fynd â'r amgylchedd a cheisio peidio â bod yn rhy fflach wrth i chi basio trwy gyrchfannau penodol.

Dŵr potel

Efallai y bydd cael gwydraid o ddŵr yn y gwesty cyntaf hwnnw y buon ni'n aros ynddo yn ymddangos fel ystum diniwed nes bod ein perfedd yn dechrau rhuo ac mae'n rhaid i chi redeg i'r ystafell ymolchi. Ydy, mae yfed dŵr potel yn un o brif orchmynion unrhyw Decalogue teithiol, yn enwedig gan y gall canlyniadau yfed dŵr tap mewn cyrchfan newydd, beth bynnag y bo, achosi camgymhariad na fyddwch yn gwella mor hawdd ohono.

Parchwch y diwylliant

India

Pan gyrhaeddwn wlad newydd rydym yn edrych ymlaen at dynnu ein Nikon allan a dechrau tynnu llun o bopeth: o'r graffiti ar ffasâd i'r traethau breuddwydiol, gan basio trwy, ie, union adeilad y lle newydd hwnnw. Meddyliwch am eiliad sut fyddech chi'n teimlo pe bai'r un peth yn digwydd i'r gwrthwyneb a'r diffyg parch y mae hyn yn ei olygu, onid yw'n braf, ynte? Mae pobl leol mewn llawer o wledydd yn ymwybodol o’r apêl o anfarwoli diwylliannau eraill ar eich cyfrif Facebook neu Instagram a dyna pam mae gofyn am ganiatâd a bod yn ddisylw yn ddau ffactor hynod bwysig wrth ryngweithio â phobl newydd.

Dosbarthwch yr arian

Mae llawer o bobl yn mynnu mynd â'r holl arian gyda chi yn ystod taith, ac er y gall hefyd fod yn opsiwn da, fy un i yw eich bod chi'n dosbarthu'r arian ac, os gwnewch chi, nid yw'n amlwg. Arbedwch ran o'r gyllideb gyda chi ac un arall mewn lleoedd fel esgidiau chwaraeon neu y tu ôl i'r oergell yn eich ystafell gyda cuisinette Dyma rai opsiynau, er bod cadw cynllun B yn eich cyfrif banc neu drwy berthynas a all anfon llwyth atoch trwy Western Union yn opsiynau craff eraill i ddod yn iach wrth deithio.

Archwilio

Yn ystod y diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd, mae popeth yn wahanol ac nid yw aros yn ganolog bob amser yn hawdd. Am y rheswm hwn, y ffordd orau o leoli ein hunain fydd archwilio, gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan gilfachau a chorneli y lle newydd hwnnw, dadansoddi bwytai a phrisiau, tollau, lleoedd o bwys fel peiriant ATM neu siop groser. Os gallwch chi, ewch i wneud anodiadau ac fel hyn bydd yr addasiad yn dod yn llawer cynt.

Prynu ffôn symudol lleol i chi'ch hun

Defnyddio symudol yn Tsieina

El Crwydro Mae'n un o elynion gwaethaf unrhyw deithiwr, yn enwedig i'r ychydig brofiadol sy'n dechrau anfon negeseuon ar WhatsApp neu'n gwneud galwadau i berthnasau fel pe na bai yfory. Os gallwch chi, sicrhewch fod y prif rai wrth law Rhwydweithiau Wi-Fi o westai a bwytai Neu, fel arall, mynnwch ffôn symudol lleol (ie, y math sy'n dal i gynnwys y Neidr hiraethus). Mewn llawer o wledydd fel India neu Giwba gallwch gael un rhad (neu os oes gennych chi un am ddim) a'i ail-godi â chredyd er mwyn rheoli'n well faint rydyn ni'n ei wario wrth gynnal cysylltiad â gweddill y byd.

Llogi gyrrwr tacsi

Ewch â thacsi mewn gwlad newydd Ar gyfer pob taith gall ddod yn hunllef pan fydd y gyrwyr yn anghytuno â'n harian ac nid yw eu bwriadau bob amser yn amlwg ar y dechrau. Am y rheswm hwn, llogi gyrrwr tacsi yn ystod ein dyddiau yn y gyrchfan newydd honno yw'r ffordd orau nid yn unig i deithio'n fwy hamddenol, ond hefyd i reoli'r gyllideb yn well neu ddarganfod lleoedd newydd yr oeddem yn meddwl nad oeddent yn hysbys diolch i berson lleol a oedd yn gyfarwydd â dangos. i deithwyr eraill ryfeddodau eu dinas.

Mae'r rhain yn awgrymiadau ar gyfer diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd Byddant yn eich helpu i leoli'ch hun ac ennill momentwm fel bod gweddill eich antur yn mynd yn llyfn ac, yn enwedig, gallwch addasu'n llawn i'r diwylliant hwnnw y dylid ei arsylwi'n fwy fel teithiwr nag fel twrist.

Beth yw'r profiad gwaethaf a gawsoch yn ystod eich diwrnod cyntaf mewn cyrchfan newydd?

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*