Banciau Uchaf yn India

Sector bancio Indiaidd

Mae system ariannol y India yn cyflwyno llawer o wahaniaethau o gymharu â'r un sy'n bodoli yng ngwledydd y gorllewin. Mae gweithgaredd ariannol yn cael ei reoleiddio'n fawr gan y Wladwriaeth ac mae'n troi o amgylch endidau ariannol cyhoeddus. Mewn gwirionedd, mae pob banc yn India, gan gynnwys banciau preifat, yn cael ei reoli gan y Banc Canolog India (RBI) Dyma brif gorff goruchwylio'r system ariannol.

Sin embargo, Mae sector bancio India wedi newid cryn dipyn yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Dechreuodd diwygiad uchelgeisiol ym 1991 a oedd yn cynnwys prosesau i ffafrio rhyddfrydoli'r sector a phreifateiddio. Er enghraifft, caniatawyd i ryddfrydoli cyfraddau llog, y gellir eu gosod yn rhydd bellach gan y gwahanol endidau. Canlyniad y diwygiadau hyn yw panorama economaidd newydd yn y wlad Asiaidd. Y rhain wedyn yw'r banciau mawr yn India:

Mae bancio masnachol Indiaidd wedi'i strwythuro o amgylch dau brif grŵp:

  • Banciau Masnachol Heb eu Trefnu, sy'n cynnwys banciau masnachol nad ydynt wedi'u cofrestru o dan Ail Atodlen Deddf Banc Wrth Gefn India, deddf o'r oes drefedigaethol, fel y'i deddfwyd ym 1934, ond sy'n dal i fod mewn grym. Yn y categori hwn mae banciau lleol. Mae ei bwysigrwydd o fewn y system fancio gyfredol yn gyfyngedig.
  • Banciau Masnachol Rhestredig, hynny yw, endidau bancio sydd wedi'u cofrestru o dan y gyfraith a grybwyllir uchod. Mae'r banciau hyn yn eu tro wedi'u rhannu'n ddau gategori arall:
    • Banciau cyhoeddus.
    • Endidau bancio preifat (cenedlaethol a rhyngwladol)

Banciau cyhoeddus

Mae banciau yn India sydd wedi'u hintegreiddio i'r sector preifat yn ffurfio grŵp eithaf heterogenaidd y gellir ei ddosbarthu'n dri chategori eang:

SBI

Banc y Wladwriaeth India (SBI) yw prif fanc cyhoeddus y wlad

Banc y Wladwriaeth o India

Dyma'r prif fanc cyhoeddus yn India gyda 80% o adneuon a'r un â'r nifer fwyaf o swyddfeydd a changhennau yn y wlad gyfan.

Banciau gwladoledig

Cafodd y banciau hyn eu caffael gan wladwriaeth India yn ei dydd i'w hachub rhag methdaliad. Maent oddeutu 20 endid. Digwyddodd y rhan fwyaf o'r gwladoli ym 1969. O'r eiliad honno ymlaen, dechreuodd y banciau weithredu fel sefydliadau ariannol o natur gymdeithasol, gan orfodi i neilltuo rhan o'u hadnoddau i'r sectorau y mae'r Wladwriaeth yn ystyried eu datblygiad yn flaenoriaeth.

Banciau rhanbarthol mewn ardaloedd gwledig

Cafodd y banciau hyn eu creu gan y Wladwriaeth ym 1975 gyda'r nod o hwyluso mynediad at gredyd i ffermwyr bach. Ar hyn o bryd mae tua 50 endid o'r math hwn wedi'u gwasgaru ledled y wlad.

Banciau preifat

Ar hyn o bryd, mae tua 20 o sefydliadau credyd preifat sydd â chyfalaf cenedlaethol yn gweithredu yn India. Roedd banciau preifat Indiaidd yn destun rheoliadau difrifol gan y wladwriaeth ddiwedd y 60au, a rwystrodd eu twf. Dim ond ar ôl diwygiadau 1991 y maent wedi gallu adennill y gallu i gystadlu â banciau cyhoeddus. Ymhlith y pwysicaf mae'r canlynol, sydd, ynghyd â Banc y Wladwriaeth India (SBI) yn ffurfio'r grŵp o'r hyn a elwir "Pedwar Mawr" Banciau Indiaidd: Banc ICICI, Banc Cenedlaethol Punjab, Banc India y Banc Canara.

banc yn india

Cangen Banc ICICI

ICICI Banc

El ICICI, Corfforaeth Credyd a Buddsoddi Diwydiannol India, yw'r ail fanc mwyaf yn India, gyda mwy na dwy fil o ganghennau wedi'u gwasgaru ledled y wlad. Dyma hefyd y cyhoeddwr cardiau credyd mwyaf yn India.

Fe'i sefydlwyd ym 1954 ac mae wedi'i leoli yn Aberystwyth Bombay. Daeth ICICI yn un o'r banciau preifat Indiaidd mwyaf ar ôl ei broses uno lwyddiannus gyda'r Banc Rajasthan yn y flwyddyn 2010.

Ar hyn o bryd mae'n cael ei drochi mewn prosiect ehangu rhyngwladol uchelgeisiol. Mae Banc ICICI yn bresennol mewn 17 gwlad y tu allan i India: Bangladesh, Bahrain, Gwlad Belg, Canada, China, Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, y Deyrnas Unedig, Rwsia, Singapore, Sri Lanka, De Affrica a Gwlad Thai.

Banc Cenedlaethol Punjab (PNB)

Fe'i sefydlwyd ym 1894, yr Banc Cenedlaethol Punjab (PNB) Dyma'r trydydd mwyaf yn India. Er iddo ddechrau ei weithgaredd yn ninas Lahore, mae ei bencadlys presennol wedi'i leoli yn Delhi Newydd.

Mae ganddo is-gwmnïau banc yn y Y Deyrnas Unedig, Hong Kong, Dubai a Kabul (Afghanistan), yn ogystal â swyddfeydd cynrychioliadol yn Almaty (Kazakhstan), Dubai, Oslo (Norwy), a Shanghai (China).

Arweinydd annibyniaeth India, Mahatma Gandhi, bob amser yn gweithio'n gyfan gwbl gyda'r banc hwn ar gyfer ei faterion preifat. Mae cymeriad cenedlaethol GNP hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith ei fod yn un o'r banciau hynaf yn y wlad, wedi'i greu gyda chyfalaf cwbl genedlaethol ac mae hynny'n dal i weithredu.

Canara Bank

Banc Cnara, prif fanc Bangalore ac yn un o'r hynaf yn y wlad, dyma'r pedwerydd enw sy'n cwblhau pocer banciau mawr India.

Er gwaethaf treigl amser a'r newidiadau dwys a gafwyd yn y sector yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Banc Canara yn parhau i fod yn ffyddlon iddo yr egwyddorion a ysbrydolodd ei sylfaen. Yn eu plith, sefyll allan y dibenion o ddileu ofergoeliaeth ac anwybodaeth, gan feithrin yr arfer o gynilo a buddsoddi rhan o'i elw mewn prosiectau cymdeithasol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*