Beth yw achosion marwolaeth poblogaidd yn India?

Twbercwlosis

Er ei bod yn wir bod y 5 uchaf o achosion marwolaeth yn India Maent yn glefydau coronaidd, afiechydon dolur rhydd, afiechydon anadlol, trawiadau ar y galon a ffliw, nid nhw yw'r unig rai. Er enghraifft, gallwn hefyd sôn am y niwmonia neu niwmonia, afiechyd yn y system resbiradol sy'n cynnwys llid yng ngofodau alfeolaidd yr ysgyfaint. Gallant gael eu hachosi gan amrywiol ficro-organebau, megis firysau a bacteria.

La twbercwlosis a elwir hefyd yn TB yn haint bacteriol heintus sydd fel arfer yn effeithio ar yr ysgyfaint, ac yn cael ei drosglwyddo trwy'r awyr.

Achos marwolaeth cyffredin arall yn India yw pwysau geni isel. Efallai y bydd babi dan bwysau yn nodi ei fod yn rhy fach, iddo gael ei eni yn gynnar (cynamserol), neu'r ddau. Gall babanod pwysau geni isel gael problemau iechyd difrifol yn ystod misoedd cyntaf eu bywyd a'u risg o anableddau tymor hir. Mae pwysau geni isel yn cyfeirio at fabanod sy'n pwyso llai na 5.5 pwys adeg eu geni.

Rhaid inni hefyd sôn am y hunanladdiad, gweithred lle mae unigolyn yn achosi marwolaeth yn fwriadol. Salwch meddwl, iselder ysbryd yn bennaf ac anhwylderau defnyddio alcohol, cam-drin sylweddau, trais, ymhlith eraill, yw'r prif resymau dros hunanladdiad.

y afiechydon yr afu o Mae afiechydon yr afu yn anhwylderau sy'n achosi i'r afu weithredu'n amhriodol. Rhai o'r rhai mwyaf cyffredin yw sirosis a hepatitis.

Yn olaf mae'n rhaid i ni sôn am y damweiniau traffig, damweiniau ceir sy'n cynhyrchu damweiniau angheuol naill ai i yrwyr, teithwyr neu bobl sy'n mynd heibio.

Mwy o wybodaeth: Beth yw'r gwledydd mwyaf peryglus i newyddiadurwyr?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*