Bioamrywiaeth India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am y bioamrywiaeth india. Mae India wedi'i lleoli yn ecozone Indomalaya, ac fe'i hystyrir yn gwlad megadiverse, gyda phresenoldeb mamaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid a rhywogaethau planhigion.

Mae gan India amrywiol coedwigoedd a fforestydd glaw, llawer ohonynt, wedi'u lleoli yn Ynysoedd Andaman, yng ngorllewin y Ghats, ac i'r gogledd-ddwyrain o India.

Ymhlith rhai rhywogaethau endemig O India rydyn ni'n dod o hyd i fwnci Nilgiri, llyffant y Beddome, y llew Asiatig, y teigr Bengal, a fwltur gwyn-rwmp Indiaidd, i enwi ond ychydig. Mae hefyd yn gyffredin iawn gweld gwartheg, byfflo, geifr, llewod, llewpardiaid, eliffantod Asiaidd, ac ati yn India.

Bydd o ddiddordeb ichi wybod bod gan India fwy na 500 o warchodfeydd bywyd gwyllt yn ogystal â 13 o warchodfeydd biosffer, a 25 o wlyptiroedd.

Mae goresgyniad dinistriol dynol y degawdau diwethaf wedi peryglu bywyd gwyllt India yn feirniadol. Mewn ymateb i hyn, sefydlwyd y system o barciau cenedlaethol ac ardaloedd gwarchodedig ym 1935 ac ehangodd yn sylweddol. Ym 1972, deddfodd India'r Ddeddf Diogelu Natur a Project Tiger i ddiogelu'r amgylchedd.

Mae ffawna cyfoethog ac amrywiol India wedi cael effaith ddwys ar ddiwylliant poblogaidd y rhanbarth. Mae bywyd gwyllt India wedi bod yn destun nifer o chwedlau a chwedlau eraill fel y Panchatantra, y Jataka Tales, a Llyfr y Jyngl.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.